Fotogalerie ZŠ

všichni

 

Aktuální fotky z různých akcí naší školy:

 

BĚH BEČOVEM

23. května pořádala školní družina tradiční akci "Běh Bečovem". Běh byl určen všem žákům celé školy, druhý stupeň měl klání v rámci tělené výchovy. Počasí bylo velmi pěkné, a tak se všem účastníkům dobře běhalo, akce se opravdu podařila. Všem účastníkům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. Zvítězili dva hoši z devátého ročníku. JW

_____________________________________________________________________

ROZTANČENÉ ODPOLEDNE

Od 27. 5. 2019 bude zahájen prodej vstupenek na celoškolní akci "Roztančené odpoledne"(19.6.2019). Cena vstupenky je 20, - Kč a prodej bude zajišťovat paní vychovatelka Táňa Bouřilová. 

 _____________________________________________________________________________

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ

Ve dnech 7.5. a 9.5. se naši žáci zúčastnili okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Mladší žáci z páté a šesté třídy, kteří za naši školu bojovali v úterý, vybojovali stříbrné medaile a tedy krásné, druhé místo, za což jim moc gratulujeme. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 škol z Mostu a Litvínova. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

KONVERZAČNÍ OLYMPIÁDA V NJ

12. dubna se konala konverzační olympiáda. Žáci soupeřili ve znalostech z německého jazyka v několika oblastech: úvodem se v němčině představili, pohovořili o zájmech, o rodině; hlasovou nahrávku překládali do češtiny; doplňovali německý text úryvky z nahrávky; překládali do němčiny výrazy a jednoduché věty. Prvenství získala dívka ze VII. třídy, druhé místo obsadila žákyně VII. třídy a na třetí příčce skončil žák osmé třídy.

 

_______________________________________________________________________

VELIKONOČNÍ AKCE ŠKOLY

9. dubna byla vernisáží zahájena školní velikonoční výstavka. Děti z mateřské školy a  žáci I. a IV. třídy předvedli svá pěvecká a recitační pásma. Program uváděla naše paní ředitelka.

Po vernisáži si návštěvníci prohlédli výstavu a navštěvovali jednotlivé stánky tvořivých dílen. Výstava i dílny byly zdařilé. 

_______________________________________________________________

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

8. dubna uspořádaly Mgr. Turnovská a Wolfová čtenářskou soutěž pro žáky celé školy. Soutěžící měli připravené vlastní knihy a úryvky z nich. Knihu museli představit, pohovořit o ději a přečíst zajímavou pasáž. Prvenství získal žák deváté třídy, druhé místo obsadila žákyně z osmého ročníku a na třetí příčce skončil rovněž žák osmé třídy. Soutěžící si odnesli lákavé ceny.

 ________________________________________________________________________

OLYMPIÁDA

27. února odpoledne uspořádaly paní učitelky angličtiny olympiádu. Zúčastnění žáci byli velmi pilní při přípravě a soutěž se jim líbila. První místo obsadil chlapec z osmé třídy. Také ceny byly lákavé.

 

_____________________________________________________________

TURNAJ VE VYBÍJENÉ

Ve středu 30. ledna se ve sportovní hale TJ Sokol Bečov konal další ročník tradičního turnaje ve vybíjené. Proti sobě statečně bojovala družstva žáků, učitelů a rodičů. Naši pedagogové obsadili pěkné druhé místo. Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za účast, obecenstvu děkujeme za podporu. 

 

 _______________________________________________________________________________

VÁNOČNÍ VERNISÁŽ

Na středu 19. prosince připravila naše škola nejkrásnější událost roku - Vánoční vernisáž a tvořivé dílničky. Třídy I., II. a IV. vystoupily s písničkovým vánočním pásmem, školní družina také zazpívala vánoční song, školní klub zatančil úryvek ze zumby a krátké pásmo představila mteřská škola. Smíšený sbor žáků a učitelů, za klavírního doprovodu paní ředitelky, zazpíval dvě písničky, které všichni znají v podání známých zpěváků. Po vernisáži se konaly tvořivé dílny. Všichni pedagogové měli své tvořivé stánky, a tak se návštěvníci mohli pustit do společného vánočního tvoření. Letos bylo ústředním tématem výstavky vytvoření andělů; každá třída vyrobila velké andělíčky, někteří andělé dokonce svítili.

 ____________________________________________________________________________________

BUBNOVÁNÍ

19. listopadu měli žáci celé školy zajímavý a nevšední zážitek. V tělocvičně školy se konal zážitkový workshop "Hledání společného". Skupiny tříd chodily podle předem stanoveného rozpisu, a tak se mohli všichni dostatečně vyřádit za zvuku bubnů. 

 ____________________________________________________________________

PODZIMNÍ VÝSTAVA

7. listopadu se opět škola otevřela také širší veřejnosti. Vernisáží byla zahájena školní podzimní výstava. Svým pásmem zahájila program mateřská škola. Cestičku k domovu zarecitovala čtvrtá třída, která ještě zazpívala písničku Ach synku. 

Paní ředitelka se ujala uvádění programu, připomněla též sté výročí vzniku naší republiky. Právě na počest prezidenta T. G. Masaryka byla zpívána jeho oblíbená píseň. 

Návštěvníci si nejenom prohlíželi výstavu, ale dávali hlasy i nejhezčí dýni. Po prohlídce výstavky se konaly třídní schůzky. Všem návštěvníkům děkujeme za účast.

 

______________________________________________________________________

LETNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY

Na středeční odpoledne, dne 19. září, připravila naše škola zábavné tvoření pro žáky a návštěvníky akce. Pedagogové měli přichystaná stanoviště; vyráběli se motýli, ovocné špízy a pavouci. Nezapomnělo se ani na pohyb, a tak si všichni mohli zasportovat. Příjemné bylo také posezení u ohníčku a společné opékání uzenin. 

 

_____________________________________________________________________

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

3. září se sešli nejmladší školáci se svými rodiči a příbuznými v první třídě. Za školu je přivítala paní zástupkyně Mgr. Růžena Voráčková a třídní učitelka Mgr. Jana Podaná, za OÚ Bečov paní starostka Jitka Sadovská. Malí školáci dostali dárky od sponzorů, kytičku a nakonec jim paní třídní učitelka dala medaile a korunky. Na památku na první školní den se děti vyfotily. 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítejte u nás

Vítejte u nás