I. třída

Vítám Vás na stránkách 1. třídy

tř. uč. Mgr. Monika Pohlová

 

 

ROZVRH HODIN

PONDĚLÍ

   ČJ    

  MAT   

   TV   

   PRV  

ÚTERÝ

   ČJ

  MAT

   ČJ

    HV

STŘEDA

   ČJ

  MAT

   ČJ

    TV

ČTVRTEK

   ČJ

  MAT

   ČP

   PRV

PÁTEK

   ČJ

  MAT

   VV

    PV

 

19. 11. Písanka str. 19

20. 11. Slabikář str. 19 (čtení)

           Procvičovat diktát písmen tiskacích i psacích.

21. 11.

22. 11.

_________________________________________________________________________________

29.11. "Veselé peklo s čertíkem Breptíkem" - zábavná, interaktivní, pekelná show Davida z Hopsík.cz u nás ve škole, vstupné 60 Kč. Vybíráme do 26.11.

 

  ______________________________________________________________________

Vážení rodiče,

dne 13. 12. jedeme do divadla Rozmanitosti. Cena je 80,- Kč. Žáci se vhodně obléknou (Nebudou mít na sobě tepláky!!!).

Děkuji TU Pohlová

_________________________________________________________________________________

V prosinci, 19. 12. jedeme do Jungle areny v Mostě. Cena 100,- Kč (zaplatit nejdéle do 16. 12.). S sebou si žáci vezmou: svačinu a pití, vhodný oděv, kapesné dle Vašeho uvážení.

Odjezd v 7.40 hod (autobusem)

Návrat v  11.20 hod (autobusem)

Děkuji Tu Pohlová

_______________________________________________________________________

Zájmový útvar "Mažoretky" probíhá každé pondělí od 13. 30 do 14.30 hod a každý pátek od 13.00 do 14.00 hod.

Zájmový útvar "DESKOVÉ HRY" probíhá každé úterý od 11.45 - 13.15 hod .

"SPORTUJ VE ŠKOLE" (1. a 2. ročník) probíhá každý čtvrtek od 11.45 - 12.30 hod.

Zájmový útvar "TVOŘIVÉ DÍLNY" začíná v úterý 8. 10.

Děkuji TU Pohlová

 

Plán týdne 18. 11. - 22. 11.

Český jazyk

- sluchová analýza a syntéza, poznání souhlásek y Y, d D

- čtení slabik a jednoduchých slov

- hygienické návyky při psaní (správné sezení, úchop psacího náčiní)

- nácvik psaní písmen o, ó

- vypravování a poslech pohádky, hlasité rozcvičky

- psaní jednotlivých prvků písmen a číslic

Matematika

- dočítání do 6; vztahy: menší, větší, rovno

- sčítání a odčítání v oboru 1 - 6

- jednoduché rovnice

- geometrie: rovinné obrazce (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)- modelování

Prvouka

- Moje rodina. 

Hudební výchova

- správné dýchání, hlasová hygiena, výslovnost, hlasové rozcvičky, rytmická cvičeni

- nácvik nové písně ("Jsou svátky")

- pohybové vyjádření hudby (pohyb. improvizace)

- tón, zpěv smutný a veselý

Výtvarná výchova

- malba

Pracovní výchova

- práce s modelovací hmotou

Tělesná výchova

- základy gymnastiky (kotoul vpřed)

- sportovní hry, pohybové hry

- přeskoky přes švihadlo

 ________________________________________________________________________________

Návštěva divadla v Mostě

Škola v pohybu" pod vedením fotbalového trenéra.

Prvňáčci na návštěvě ve 3. třídě - společné tvoření

 

 

 

Vítání prvňáčků.