I. třída

Vítám Vás na stránkách 1. třídy

tř. uč. Mgr. Monika Pohlová

 

 

ROZVRH HODIN

PONDĚLÍ

   ČJ    

  MAT   

   TV   

   PRV  

ÚTERÝ

   ČJ

  MAT

   ČJ

    HV

STŘEDA

   ČJ

  MAT

   ČJ

    TV

ČTVRTEK

   ČJ

  MAT

   ČP

   PRV

PÁTEK

   ČJ

  MAT

   VV

    PV

 

 16. 9. Živá abeceda str. 23 (zelený rámeček)

            Moje první psaní (číslice) str. 1

17. 9.  Živá abeceda stř. 25 (ČT- růžový

            rámeček

            Moje první psaní (číslice) str. 2

18. 9. Čtení - Živá abeceda str.25

           Moje první psaní str.3

           Nastříhat písmena: a,á,A, Á, o, ó, O, u, ú, ů, U, Ú

19. 9. Matematika str. 15

           Moje první psaní str. 14

20. 9. Pracovní list "E e" ( vybarvit malá a velká písmena E, na druhé straně obtáhnout velké a malé tiskací pismeno E e)

 

Zájmový útvar "DESKOVÉ HRY" probíhá každé úterý od 11.45 - 13.15 hod .

"SPORTUJ VE ŠKOLE" (1. a 2. ročník) probíhá každý čtvrtek od 11.45 - 12.30 hod.

Děkuji TU Pohlová

 

Plán týdne 16. 9. - 20. 9.

Český jazyk

- rozvíjení znělého hlasu,  artikulace, srozumitelné mluvení, sluchové poznání samohlásek na začátku slova

- uvolňovací cviky; hygienické návyky při psaní (správné sezení, úchop psacího náčiní)

- říkadla, básničky a hádanky pro děti, prohlídkan ilustrovaných knih pro nejmenší -

  předčítání

Matematika

- početní představa 1 - 5

- počítání a doplňování do určeného počtu

- poznávání číslic 1 - 5

- psaní číslic 1, 2, 3

- geometrické pojmy: vpravo, vlevo, vpřed, za

Prvouka

- naše třída (učitel, žák, školní potřeby, chování ve škole)

- okolí školy - bezpečná cesta do školy (riziková místa a situace), dopravní situace

  a bezpečnost

Hudební výchova

- správné dýchání, hlasová hygiena, výslovnost, hlasové rozcvičky, rytmická cvičení

- nácvik nové písně

- pohybové vyjádření hudby (pohyb. improvizace)

Výtvarná výchova

- práce s modelovací hmotou

Pracovní výchova

- konstrukční činnosti

Tělesná výchova

- bezpečnost při sportování, zásady při sportu,zásady a chování v duchu fair play

- pořadová cvičení, kondiční cvičení

- sportovní hry, pohybové hry

 _________________________________________________________________________________

"Škola v pohybu" pod vedením fotbalového trenéra.

Prvňáčci na návštěvě ve 3. třídě - společné tvoření

 

 

 

Vítání prvňáčků.