IX. třída

Čtvrtek 21. 11. od 14´30 hod focení do školního kalendáře, charitativní akce ZŠ. TU

Třicet let sametu - projektový týden : 11. 11. -15. 11. 2019 / žáci si v rámci vyučovacích hodin připomenou události z r. 1989/.                                                           Ve středu 6. 11.  z provozních důvodů zkrácena výuka - vyučování končí ve 12´20 hod. TU

Tělesná výchova : Kolik žáků se vejde na švédskou bednu?

 

                             

Schůzka s rodiči žáků 8. a 9. třídy pořádaná ÚP ČR - 20.11. 2019 od 16 hod. pro zájemce : ÚP Most Budovatelů 1988, 1. patro č. dv. 207, rezervace míst telefonicky : 950 137 451, 950 137 453 /kapacita omezena - 30 míst/. TU

4. 11. 2019 akce SOKRATES / veletrh středního vzdělávání v Mostě/. TU

    

   

 

Třídní schůzky : 6. 11. 2019 od 15´30 hod. TU

Podzimní výstava žákovských prací : 6. 11. - 14. 11. 2019,  6. 11. vernisáž - vystoupení žáků školy v atriu, srdečně zveme všechny rodiče TU

Prázdniny využijte k aktivnímu odpočinku /odložte mobily a tablety/, ale také k přípravě na KPP z ČJ.1. 11. mluvnický test /stavba slova, význam slova/2. 11. kontrolní diktát - souvislý text /náhodný výběr/  TU

PODZIMNÍ PRÁZDNINY : 29.  a 30. 10. 2019

14.10. - beseda na ÚP MOST, doprovod. p. Wolfová

Vážení rodiče, dohlédněte na přípravu dětí na výuku. Často jsou nepřipraveni, zapomínají domácí úkoly a u většiny žáků chybí pravidelná domácí příprava na jednotlivé hodiny. Napsat domácí úkoly nestačí !!!

Také připomínám, že tepláky nejsou vhodné oblečení  do školy. Děkuji TU

 

Český jazyk : opakujeme stavbu slova a pravopis plynoucí ze stavby slova. Žáci si doma zopakují všechny pojmy /viz sešit/ a pravidla pro psaní s-/z-, i/y v koncovkách jmen a sloves a vyjmenovaná slova !!!! Mají velké mezery ve vědomostech získaných v nižších ročnících. TU

27. 9. 2019 od 9´30 hod. - beseda a autorské čtení se spisovatelkou Markétou Harasimovou v Městské knihovně v Mostě. Možnost zakoupení knih a autogramiáda.                                                       

odjezd : 7´40  autobusem, návrat : ve 12´30  autobusem, cestu si hradí žáci sami. Sraz v 7´30 hod na návsi. Po návratu do Bečova končí vyučování. TU

KPP z ČJ : 22. 9. - KD - souvislý text

                23. 9. - KPP - opakování učiva 8. ročníku   TU

                                          

29. 11. 2019 - divadelní představení v Mostě : ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Cena : 110 Kč /vstupenka + doprava/. TU

Na první hodinu VV a PV si žáci přinesou všechny požadované pomůcky a kufr, nebo krabici na uložení pomůcek. Tyto pomůcky slouží výhradně na hodiny VV a PV a budou uloženy v učebně VV. Děkuji TU

Český jazyk : opakujeme na zahajovací písemnou práci, slovní druhy, jmenné a slovesné kategorie, druhy VV, významové poměry mezi HV. Při dnešní hodině ČJ nám to moc nešlo, proto jsem žákům rozdala Stručnou mluvnici českou, ve které žáci najdou vše, co zapomněli !!!!! Doplní si přes víkend.TU

6. 9. - Den gramotnosti/ projektový den/, žáci se budou samostatně podle plánku pohybovat v okolí Bečova a budou řešit zábavné úlohy. Tradičně se žáci 9. třídy stanou patrony mladších spolužáků. Nutný sportovní oděv a obuv. S sebou psací potřeby, svačinu a pití. TU

  Vítám Vás v novém školním roce 2019/2020

základní info pro první školní týden:

PO - v  8 hod. slavnostní zahájení šk.roku, poučení o bezpečnosti, seznámení se šk. řádem, oběd od 10´30 do 12 hod.

ÚT - 4 vyučovací hodiny, kmenová třída, třídnické práce

ST - 4 vyučovací hodiny, kmenová třída, třídnické práce

ČT - 4 vyučovací hodiny podle rozvrhu

PÁ - Den gramotnosti / projektový den/ 4 vyučovací hodiny

Pokud nechcete první školní den oběd, je nutno ho včas odhlásit u p. Mrkvičkové.

Projekt obědy pro děti zahájen - první oběd již 2. 9. 2019.

4. září od 15´30 hod. - úvodní třídní schůzka, základní informace pro rodiče. TU

V souborech ke stažení naleznete seznam pomůcek pro 9. ročník a rozvrh hodin. TU