IX. třída

27. 9. 2019 od 9´30 hod. - beseda a autorské čtení se spisovatelkou Markétou Harasimovou v Městské knihovně v Mostě.                                                         

odjezd : 7´40  autobusem, návrat : ve 12´30  autobusem, cestu si hradí žáci sami. TU

KPP z ČJ : 22. 9. - KD - souvislý text

                23. 9. - KPP - opakování učiva 8. ročníku   TU

                                          

29. 11. 2019 - divadelní představení v Mostě : ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Cena : 110 Kč /vstupenka + doprava/. TU

Na první hodinu VV a PV si žáci přinesou všechny požadované pomůcky a kufr, nebo krabici na uložení pomůcek. Tyto pomůcky slouží výhradně na hodiny VV a PV a budou uloženy v učebně VV. Děkuji TU

Český jazyk : opakujeme na zahajovací písemnou práci, slovní druhy, jmenné a slovesné kategorie, druhy VV, významové poměry mezi HV. Při dnešní hodině ČJ nám to moc nešlo, proto jsem žákům rozdala Stručnou mluvnici českou, ve které žáci najdou vše, co zapomněli !!!!! Doplní si přes víkend.TU

6. 9. - Den gramotnosti/ projektový den/, žáci se budou samostatně podle plánku pohybovat v okolí Bečova a budou řešit zábavné úlohy. Tradičně se žáci 9. třídy stanou patrony mladších spolužáků. Nutný sportovní oděv a obuv. S sebou psací potřeby, svačinu a pití. TU

  Vítám Vás v novém školním roce 2019/2020

základní info pro první školní týden:

PO - v  8 hod. slavnostní zahájení šk.roku, poučení o bezpečnosti, seznámení se šk. řádem, oběd od 10´30 do 12 hod.

ÚT - 4 vyučovací hodiny, kmenová třída, třídnické práce

ST - 4 vyučovací hodiny, kmenová třída, třídnické práce

ČT - 4 vyučovací hodiny podle rozvrhu

PÁ - Den gramotnosti / projektový den/ 4 vyučovací hodiny

Pokud nechcete první školní den oběd, je nutno ho včas odhlásit u p. Mrkvičkové.

Projekt obědy pro děti zahájen - první oběd již 2. 9. 2019.

4. září od 15´30 hod. - úvodní třídní schůzka, základní informace pro rodiče. TU

V souborech ke stažení naleznete seznam pomůcek pro 9. ročník a rozvrh hodin. TU