V.třída

 Domácí úkoly:

 

Datum zadání:

Předmět:

Úkol:

Datum plnění:

17.9. 2019

Český jazyk

str. 50, cv. 2

(Text začíná slovem "Co" a pak pokračovat a opsat 5 vět)

19. 9. čtvrtek

16. 9. 2019 

Matematika 

str. 4, cv. 11 

19. 9. čtvrtek 

 16. 9. 2019

 Čj - čtení

 přečíst str. 15 - 18

 19. 9. čtvrtek 

 

Den gramotnosti:

Školní rok byl zahájen první školní akcí s názvem "Den gramotnosti". Tato akce se konala 6.9. 2019 v pátek a zúčastnil se jí celý druhý stupeň základní školy + 5.třída. Žáci se vydali na dlouhou cestu Bečovem, na které plnili úkoly spjaté s úskalími českého jazyka a za správné odpovědi získávali body. My jsme si pro naše chytré děti připravily hádanky formou kartiček s příslovími, kdy u každého konkrétního přísloví, které si děti vylosovaly, musely správně vysvětlit jeho význam. Žáci 5. třídy putovali spolu se svými spolužáky z 9. třídy.

Výhercům gratulujeme!  

 

 

Vítám Vás ve školním roce 2019/2020

první školní týden:

PO - v 8 hod. zahájení šk.roku, poučení o bezpečnosti, seznámení se šk. řádem

ÚT -  třídnické práce (vyuč. do 11:25 hod.)

ST -  třídnické práce  (vyuč. do 11:25 hod.)

ČT - 4 vyučovací hodiny podle rozvrhu

PÁ - 4 vyučovací hodiny podle rozvrhu

Pokud nechcete první školní den oběd, je nutno ho včas odhlásit u p. Mrkvičkové.

Projekt obědy pro děti zahájen - první oběd již 2. 9. 2019.

4. září od 15 hod. - úvodní třídní schůzka, základní informace pro rodiče.