II.třída

 Vítám Vás na stránkách 2.třídy:

 tř.uč. Mgr. Miroslava Doxanská

 školní rok 2018/19

 _______________________________________________

Těšíme se do školy!!!!!

Vzpomínky na "Ozdravný pobyt" v Poustkách

INFORMACE:                                      2.pololetí šk.r. 2018/19 

Plánované akce:

- Prosím rodiče o dokoupení tyčinkového lepidla, někomu už došlo a nové nemáme, děkuji TU.

PŘIPOMÍNÁM ještě 4 žáci - Pomůcky do 3.tř. + prac.sešit na AJ - celkem 900,- Kč prosím o zaplacení do 31.5., děkuji TU.

pozn. Za ŠVP se peníze budou vracet na Váš účet, nemohu tedy ponížit částku za pomůcky.

- Upozornění: vstupenky na "Roztančené odpoledne" se budou prodávat až od 3.6. (vstupné pro rodiče 20Kč)!!!

- z tř.fondu byly objednány prac.sešity do 3.tř. - ČJ a MAT 1.díl 

- FOTOGRAFOVÁNÍ tříd a žáků - 17.6. - foto třídy 30 Kč, samostatné - 3ks za 60Kč (pouze, kdo bude chtít)- platba až na zač.června

- 31. 5. - DEN dětí + branný den - Den rekordů na hřišti TJ Sokol Bečov - sportovní oděv, svačina a pití, 8 - 11.25 hod.

- 21.6. DIVADLO HNĚVÍN- pohádka "Princezna se zlatou hvězdou na čele" vstupné 100 Kč - budu vybírat v červnu současně s penězi za fota...(doprava zajištěna)

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Domácí úkoly:                                                                                      

 Pondělí

ČJ prac.sešit str.31/4- opsat a podtrhat PJ

 Úterý

ČJ prac.list

čtení str.107

učit se násobilku 6 (řadu)

 Středa

MAT prac.list 

 Čtvrtek

MAT geo - prac.list

 Pátek

 

 

 

Plán učiva - květen                                              

 ČJ

ml- slovní druhy - podstatná jména a slovesa,  spodoba - párové souhlásky - opak.,

sloh - vypravování,popis

čt - tiché, hlasité a plynulé čt., čtení s porozuměním, zdokonal.techniky čt.

lv - knihy o přírodě a zvířatech +ilustrátoři, orientace v textu

ps - písanka 2.díl - tvarové skupiny, opis a přepis textu

 MAT

a  násobení a dělení 5- opak, 0-100 - procvič., násobení a dělení 6, 7 - zkouška

g - tělesa + jejich modeláž, opak.- rýsování úsečky na cm a mm

 PRV

Ekosystém louka, pole, les - rostliny a živočichové

   

Projekt "Jak chutná exotické ovoce"

 V pátek  proběhl projektový den, který jsme absolvovali spolu s žáky 1.třídy. Cílem bylo seznámit se s různými druhy ex.ovoce, i s těmi, které ještě neznáme, a také s jejich původem či využitím :-) 

ŠKola v přírodě - Poustky

 

 

 "Čertoviny"

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka vzorného sešitu ze čtení

 

Připravujeme se na vánoční výzdobu a vyrábění

Zimní tvoření - SV.Martin

Projektové dny:

100 let vzniku Československa:

 Den stromů:

 Podzimní tvoření pokračuje:

 

Pasování na čtenáře - Městská knihovna v Mostě

Zábavná prvouka - učíme se o lese

 Chystáme se na podzimní vernisáž:

Naše první výtvarné práce:

PODĚKOVÁNÍ:

Děkujeme:

mamince R.V za zajištění sponzorského daru a balíky A3 papírů na kreslení, 

tatínkovi E.L. za dar ve formě vaku a nafouknutí křesel

rodičům E.K. za knihovnu (kterou bohužel nevyužijeme)

mamince T.B. za flipové papíry

                                                                                  Moc si toho vážíme, děti a p.uč.

 

Rozvrh hodin :

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 Pondělí

ČJ-ml    

TV 

MAT

PRV 

 VČ 

 Úterý

ČJ - ml  

MAT 

ČJ - čt

TV 

 Středa

ČJ - čt 

MAT-geo     

ČJ -sloh

VV 

 VV 

 Čtvrtek

ČJ - ml  

 PRV

 MAT

PV 

 Pátek

ČJ -ml 

MAT 

HV 

ČT/PS