VIII.třída

 

23.5.2019 - BĚH BEČOVEM - v rámci odpoledního vyučování TV. Po ukončení akce odcházejí žáci domů. 

 

 

Závěrečný týden školního roku:

24. 6. - odevzdávání učebnic  

25.6. - rozdávání sešitů, výkresů, úklid učeben, míčové hry 

26.6. - stolní hry, společné vaření  

27.6. - pěší výlet do okolí Bečova - Písečný vrch

28.6. - rozdávání vysvědčení

21. 6. - divadelní představení na hradě Hněvín : Princezna se zlatou hvězdou na čele

19. 6. - školní akademie - Roztančené odpoledne /vstupenky pro rodiče možno zakoupit u p. Bouřilové, cena : 20 Kč/.

17. 6. fotografování tříd, nutné uhradit předem. TU

Společné foto - 30 kč

solo foto 3 ks -  60 kč

6. 6. - třídní schůzky od 15´30 hod.TU

31. 5.  Den dětí - sportovní dopoledne plné zábavy a rekordů, sportovní oblečení, svačinu a pití s sebou.TU

23. 5. - tradiční akce : Běh Bečovem / odložte mobily a přijďte si zaběhat/. TU

Doprovodné opatření školního projektu Ovoce a zelenina do škol - ochutnávkový koš tropického ovoce. Zítra 9. 5. o velké přestávce ochutnáme některé druhy tropického ovoce, jsem zvědavá, zda ovoce poznáte nejen podle vzhledu, ale také podle chuti. TU 

Vzhledem k malému počtu zájemců se výlet do Plzně bohužel nekoná.!!!

Od 18. 4. do 22. 4. velikonoční prázdniny. Výuka bude zahájena 23. 4. 2019 / odpolední výuka tento den z provozně technických důvodů odpadá/. TU

Konec školního roku se blíží, na poslední školní týden pro děti připravuji výlet. Ráda bych je vzala do Techmánie v Plzni. Termín : 24. 6. 2019. Předběžná cena : 350 Kč. Možno uhradit ve splátkách / 150, 100, 100 Kč/. Závazné přihlášky a první splátku přinést do pátku. Děkuji TU

Vážení rodiče, 

zde najdete fotografie ze školy v přírodě. MA

https://zweigeltrebe.rajce.idnes.cz/Poustky_2019

 

V týdnu od 8. 4. do 12. 4. vás čeká KPP z českého jazyka / učivo ze skladby - věta jednočlenná, dvojčlenná, ZVČ, RVČ, druhy VV, grafické znázornění stavby věty jednoduché i souvětí/ TU

V dubnu začneme chodit v hodinách PV pracovat na školní pozemek. Doporučuji pracovní oděv, vhodné boty a rukavice. TU

Od 4. 4. výuka v plném rozsahu podle rozvrhu hodin. TU

Plánované akce na duben:

 8. 4. - čtenářská soutěž od 13´30 hod, školní knihovna   

10.4. - velikonoční výstava a tvořivé odpoledne, od 15 hodin - vernisáž v átriu školy 

 17. 4. - pedagogická rada / hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí/     

23. 4. - EDUBUS : mobilní polytechnická laboratoř

 24. 4. - projektový den - Den Země

24. 4. - třídní schůzky od 15 hodin

 

ODJEZD DO ŠVP JE V PONDĚLÍ 25.3.2019 V 9:00 HOD. SRAZ ŽÁKŮ
 JE V 8:30 HOD.- autobus č.3.

 

JARNÍ  PRÁZDNINY : 11. 3. - 17.3. 2019

- Sledujte  záložku "Aktuality" - zde najdete veškeré informace ohledně ŠVP!!!!

 Týden podpory čtenářské gramotnosti na Mostecku : 4. 3. -10. 3. 2019

V rámci tohoto projektu  6.3. účast na interaktivní přednášce Zvol si info, Magistrát města Most, doprovod p. Martínková. Po návratu jdou žáci na oběd. Výuka 6. vyučovací hodiny PV se posouvá na 14´15 hod. - ukázky možností různých prací v hodinách PV. TU

Planeta Země 28. 2. - kino Kosmos Most:odjezd - autobus v 7´40 hod. /sraz v 7´30 na zastávce/, návrat - ve 13´20 hod. autobusem. Cestovné si hradí žáci sami. Doprovod TU

Plánované akce v únoru :

1/ 6. 2.2019  divadlo Most : BARON PRÁŠIL - vstupné a doprava 115 Kč  

2/ 11.2. 2019 sférické kino - ve škole - vstupné 65 Kč

3/ 21. 2. 2019 - sportovní den - bobování na Klínech, cena 60 Kč, odjezd od školy v 8 hod.,návrat kolem 13 hod., odpolední výuka pro účastníky odpadá

4/ 28. 2. 2019 kino Kosmos Most : PLANETA ZEMĚ - vstupné 70 Kč, doprava hromadnými prostředky, hradí si každý žák sám. TU

 Zimní radovánky se školou

   

ŠVP - termín: 25. 3. - 3. 4. 2019  TU

 

Informace:

Jednodenní pololetní prázdniny : 1. 2. 2019

Vydávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí : 31. 1. 2019 - 5. vyučovací hodina, odpolední výuka odpadá.TU

30. 1. 2019 - turnaj ve vybíjené, sraz účastníků ve 14´45 u sportovní haly, organizace p. uč. Podaná

Úterý 29. 1. 2019 - výjezd do Mostu : možnost bruslení za magistrátem, zájemci se přihlásí u třídní učitelky. Doprovod žáků p. uč. Martínková

 

Uzavření klasifikace a docházky  za 1. pololetí : 22.1. 2019

 

Třídní schůzky : 16.1. 2019 / hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí/ TU

KPP z českého jazyka : prověření znalostí učiva 2. čtvrtletí / tvarosloví- ohebné druhy slov, pravopis/ nás čeká v týdnu od 7. 1. 2019. Učte se, vysvědčení se blíží .... TU

 

Vánoční prázdniny : 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019. V době prázdnin je škola uzavřena.                                                                                                      Nástup do školy - zahájení výuky : ve čtvrtek 3. 1. 2019.

Přeji vám všem krásné Vánoce a pohodový rok 2019. TU

 

Čtvrtek 20. 12. divadelní představení Sluha dvou pánů v Městském divadle Most.

Odjezd - autobus v 7´40 hod. / sraz v 7´30 na autobusové zastávce/, začátek představení v 10 hod., konec představení ve 12´40 hod. Návrat autobusem ve 14 hodin z Mostu. V mezičase se podíváme na vánoční trhy a  do Centrálu. Odhlaste si oběd ve školní jídelně, teple se oblečte. TU

 

Plán práce na závěrečné dny tohoto roku:

PO 17. 12. - výuka podle rozvrhu

ÚT 18. 12. - výuka podle rozvrhu, odpoledne vánoční turnaj v sálové kopané - sportovní   hala /žáci, kteří mají odpolední vyučování, se účastní jako publikum/

ST 19. 12. - projektový den Vánoce / společné tvoření na téma anděl/, výuka 4 hodiny

15´00  - zahájení vánoční výstavy v atriu školy, společné zpívání koled u stromečku

 15´30 - tvořivé odpoledne, prodej vánočních fotografií

ČT 20. 12. - divadelní představení Sluha dvou pánů , vánoční trhy Most

PÁ 21. 12. - společné vaření, vánoční posezení, poslouchání a zpěv koled,  čtení o Vánocích, výuka 4 hodiny  TU

UPOZORNĚNÍ : ŠVP nutno uhradit do 22. 12. 2018 !!!!!!!!! TU

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 z provozních důvodů odpadá odpolední výuka. TU

Platba ŠVP - 1500 Kč nutno zaplatit do vánočních prázdnin tj. do 22. 12. 2018  převodem na účet školy č. 181792587/0300 (do poznámky pro příjemce uveďte celé jméno žáka a třídu), nebo v hotovosti třídní učitelce. TU

19. 11. 2018 : HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO - interaktivní workshop, bubnování,  vstupné 50 Kč, noste do středy 14. 11., děkuji TU 

15. 11. 2018 : BÁJEČNÝ DEN S CHEMIÍ

sportovní hala Most od 9 do 12 hodin, pořádá Nadace Unipetrol ve spolupráci se statutárním městem Most, vstup zdarma + malé občerstvení, součástí akce je soutěž pro dvoučlenné týmy škol, vítězný tým získá pro svoji školu 3D tiskárnu. Naši školu bude reprezentovat Sofie Kaliničová a Pavel Zaremčan. Odjezd autobusem v 7´40 hod, sraz na zastávce v 7´30 hod. Žáci si vezmou s sebou peníze na dopravu do Mostu a zpět. Návrat do 14 hodin. Doprovod TU.

V tomto týdnu omezení výuky z důvodu havárie topení na II. stupni.

Protože se stále nedaří odstranit závadu na topení, budeme mít v tomto týdnu náhradní program.

13. 11. - kino Bečov - filmové představení, sraz v 8´20 před kinem / přispěte si/

14. 11. - tělocvična - turnaj ve vybíjené , zahájení v 8 hod., nezapomeňte sportovní oděv a obuv, ŽK s sebou - budu psát čtvrtletní hodnocení

15. 11. - výjezd do Mostu - Báječný den s chemii, odjezd autobusem v 7´40 hod.

16. 11. - ředitelské volno / odpočívejte /

Odpolední výuka v tomto týdnu odpadá, dopolední výuka zkrácena na 4 vyučovací hodiny. TU

Divadlo pro žáky 8. ročníku odloženo v důvodu účasti na jiné akci na 20. 12. 2018 / omezený počet míst, přednostně pojedou ti, kteří včas zaplatili vstupné !!!/ TU

14. 11. pedagogická rada / hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí/. Sledujte ŽK. TU

7. 11. 2018 tradiční PODZIMNÍ VÝSTAVA žákovských prací, zahájení v 15 hodin vystoupením žáků školy. TU

7. 11. od 15´30 hod.- třídní schůzka - informace o chování a prospěchu za 1. čtvrtletí šk. roku 2018/2019. Těším se na vaši účast. TU

Blíží se kontrolní písemná práce z českého jazyka!!!!

Opakujte si podle učebnice, školního a pracovního sešitu - téma : stavba slova, skloňování a pravopis cizích slov. TU

Vedení školy vyhlásilo soutěž ve zdobení dýní. Dýně budeme zdobit v hodinách VV a PV v týdnu od 5. 11. 2018, dýně budou vystaveny v átriu školy v průběhu podzimní výstavy. Utvořte si týmy / 4-5 žáků/, přineste si s sebou lžíce. TU

Změna rozvrhu hodin od 1. 11. 2018

V souvislosti se změnou vyučujícího angličtiny dochází k drobné změně v rozvrhu hodin - středa 2. hod. AJ, čtvrtek - 2. hod. HV. Žáci mají zaznamenáno v ŽK. TU

29. a 30. 10. 2018 - PODZIMNÍ PRÁZDNINY !!!!

školní budova uzavřena, zahájení výuky ve středu 31. 10. 2018 -  TU

V pátek 26. 10. - projektový den ke 100. výročí vzniku Československa.

PROSÍME, ABY ŽÁCI PŘIŠLI V TRIKU, JEHOŽ BARVA ODPOVÍDÁ JEDNÉ Z BAREV STÁTNÍ TRIKOLORY (BÍLÁ, MODRÁ, ČERVENÁ). Doba projektu - 4 vyučovací hodiny. TU

 

Den stromů - průběh akce:

Rozdělili jsme se na čtyři skupiny. Každá skupina dostala samostatný úkol -  nákres a vyřezávání jednotlivých tvarů z kartonu, zdobení kmene, zdobení koruny, výroba listů a plodů. Společnými silami jsme vytvořili  krásný dub. Na kmen dubu jsme připevnili lístečky se vzkazy a poděkováním stromům.Práce nám šla pěkně od ruky. Při práci jsme si povídali o stromech a jejich významu pro náš život.  Protože jsme byli rychlí a šikovní, zbyl nám ještě čas, a tak jsme s paní učitelkou prohlíželi archiv našich výtvarných prací. Vybrali jsme nejlepší výkresy na téma stromy a uspořádali jsme v átriu školy malou výstavku. Práce se nám povedla, můžeme se pochválit. Foto ve fotogalerii.TU

 

22. října projektový den - Den stromů

výuka do 11´25 hod., s sebou penál, pravítko, svačinu, dobrou náladu  a kreativní nápady - budeme tvořit strom.TU

CHEMICKÁ SHOW

Čtvrtek 18. 10. 2018 - Magistrát města Mostu. Odjezd z Bečova autobusem v 9:40 hod., příjezd - po skončení akce cca 12.20 hodin.           MA                             

                                                   

Divadelní představení : Sluha dvou pánů - Městské divadlo Most 15. 11. 2018, vstupné + doprava 120 Kč. TU

IT dílny - projekt zaměřen na  zvýšení IT gramotnosti, organizuje SŠ technická Velebudice ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Seznámení s novými informačními technologiemi - robotika, virtuální realita apod. Zúčastníme se 2. října 2018, výuka od 9 hodin  do 10´35 hod. v prostorách SŠ technické Velebudice. Akce je pro žáky zdarma, zaplatí si pouze dopravu tam a zpět. Doprovod žáků Mgr. Turnovská.

Odjezd : 7´40 hod. linkovým autobusem /sraz na zastávce v 7´30 hod./                          Návrat  : do 13´30 hod. ke škole. Žáci si vezmou s sebou peníze na dopravu /autobus, tramvaj tam a zpět/. Odpolední výuka odpadá. TU

KPP z českého jazyka - opakování učiva 7. ročníku - ve středu 21. 9. , doufám, že první známky v tomto školním roce budou pěkné !!! Učte se! TU

Ve středu 19. 9. od 15 hodin letní tvořivé odpoledne - tradiční akce školy, pro příchozí je připravena celá řada sportovních a tvořivých aktivit, například výroba drobných dekorací z papíru, zdobení skleniček se zavařeninou, míčové hry, soutěže se švihadly a obručemi, opékání buřtů .........

Přijďte se s námi rozloučit s létem. Těšíme se na vás. TU

Zahájení činnosti zájmových útvarů : 1. října 2018

Od 10. září výuka podle rozvrhu /viz soubory ke stažení/. TU

Vážení rodiče, prosím o urychlené dodání všech podepsaných tiskopisů a o vyplnění závazné objednávky PS k učebnici angličtiny. Děkuji TU

Rekonstrukce školní jídelny dokončena, od středy 5.9. 2018 bude žákům ZŠ opět poskytováno stravování. TU

Plán práce na 1. školní týden:

úterý - rozdávání učebnic, konec výuky ve11´25 , přinést s sebou podepsanou ŽK, podepsané tiskopisy, zámek + 2 klíče, přezůvky, penál,  pravítko, svačinu, papírové kapesníky

středa - příprava sešitů /nadepisování, rýsování okrajů, ukládání pomůcek do učebny VV/, přinést s sebou všechny pomůcky, konec výuky v 11´25 hod.

Od 15´30 třídní schůzka - účast nutná, podepisování generálního souhlasu, pomůcky, informace k novému školnímu roku, ozdravný pobyt

čtvrtek - výuka dle rozvrhu do 11´25 hod

pátek - první školní akce : DEN GRAMOTNOSTI - pohyb žáků po školní zahradě, po Bečově a jeho okolí, plnění různých znalostních a sportovních úkolů, ukončení akce v 11´25 hod. Nutný sportovní oděv a obuv, svačina, pití . TU

Hola, hola, škola volá! Už se na vás, osmáci, moc těším. Sejdeme se v pondělí 3. září v 8 hodin v naší třídě. V průběhu prvního školního týdne budeme mít každý den 4 vyučovací hodiny, čeká nás moc práce - rozdávání učebnic, příprava pomůcek, linkování sešitů, vyplňování žákovských knížek apod. V pátek 7. září oslavíme Den gramotnosti neobvyklou formou opakování učiva. V souborech ke stažení najdete seznam pomůcek pro 8. ročník a rozvrh hodin. Přeji vám všem šťastné vykročení do nového školního roku 2018/2019.TU

 

Třídní schůzka  se koná ve středu 5. 9. 2018 od 15´30 hodin v učebně VIII. Dozvíte se základní informace k novému školnímu roku. Účast všech zákonných zástupců nutná. Děkuji.TU

 

Z důvodu rekonstrukce školní jídelny nebude žákům ZŠ  až do odvolání poskytováno stravování. TU

 

Důležitá informace pro rodiče:

Pokud se žák nezúčastní předem zaplacené akce, vstupné nebude vráceno, propadá ve prospěch akce. Škola hradí vždy cenu stanovenou za provedení akce bez ohledu na počet zúčastněných žáků. Cena na žáka se vypočítává podle počtu žáků předem. Vrácení peněz tedy není možné. Děkujeme za pochopení. TU