VI.třída

  • Prosím, aby si žáci na hodiny zeměpisu (út, čt) nosili kalkulačku a pravítko. Děkuji. Krtičková

  PROJEKTOVÝ DEN "HALLOWEEN  

        

 

 

                                                            

Žádám rodiče, aby dohlédli na přípravu dětí na hodiny ČJ, s jejich výkony nejsem spokojena. Děti nepíší úkoly, často zapomínají pomůcky, neučí se zadané definice a poučky, nečtou zadané texty, mají velké mezery ve znalostech učiva I. stupně. Nezlepší-li svůj přístup k výuce, budou mít velké problémy se zvládnutím učiva 6. ročníku! TU

Po podzimních prázdninách píšeme KPP z ČJ za 1. čtvrtletí /kontrolní diktát, mluvnický test/.

Vážení rodiče,

prosím, dohlédněte na přípravu vašich dětí. Dnes na literární seminář 8 žáků nemělo pomůcky!

Na začátku školního roku dostali všichni knihu "Nejlepší bloger na světě", kterou mají jako mimočítankovou četbu. Každý týden píšeme test z obsahu jedné kapitoly. Někteří žáci mají již pět nedostatečných, protože ještě číst nezačali!

Děkuji. Kynclová

Vážení rodiče,

ráda bych Vás pozvala na další třídní schůzku, která se bude konat 6. listopadu 2019 od 15:30 hod. Hlavní náplní bude především prospěch a chování žáků za 1. čtvrtletí tohoto školního roku.

Před schůzkami bude vernisáží zahájena i PODZIMNÍ VÝSTAVA, která bude trvat až do 14. listopadu 2019.

 

Po státním svátku 28. 10. 2018 čekají žáky v úterý a ve středu (29. a 30. 10.) PODZIMNÍ PRÁZDNINY :-)

Vím, že se jim bude po škole stýskat, ale nedá se nic dělat. Ministerstvo školství rozhodlo.

MA

 

 

Na VV v pondělí  7. 10. si žáci přinesou několik menších listů. TU

 V listopadu jedeme do DIVADLA. 

MA

 

ČESKÝ JAZYK :

domácí úkol č.5 : PS str.7, cv. 1a / žáci utvoří krátké věty podle zadání/

Připomínám nutnost hlasitého čtení - denně aspoň půl hodiny.

Žáci se musí učit průběžně definice - základní pojmy z mluvnice i literatury !!! TU

domácí úkol č.4 : učebnice str.17, cv.5 - opsat 1. odstavec a určit druhy slov /čísla SD nad slova/

Čítanka str. 28 Princezna Turandot - přečíst, bude zadána samostatná práce k tomuto textu.

domácí úkol č.3 : učebnice str. 19, cv. 7 - přepis textu

domácí úkol č.2 : učebnice, str. 26, cv. 1 a), d) - žáci zapíší slova dle zadání TU

zahajovací KPP : 18. 9. kontrolní diktát - souvislý text

                          19. 9.  mluvnický test  - základní učivo 5. ročníku                      

domácí úkol č. 1 : učebnice str.7 - opsat 1. odstavec, v 1. větě určit druhy slov / napsat čísla nad slova/ TU

Doporučená četba :

1. klasické pohádky - Němcová, Erben 2. moderní pohádky  - K. Čapek Devatero pohádek 3. příběhy odvahy a dobrodružství - kniha dle vlastního výběru /např. Bílý tesák, Robinson, Lovci mamutů apod./

Je nezbytně nutné, aby děti denně doma četly nahlas !!!

báseň: Veselá kráva - naučit zpaměti do pátku 27. 9. 2019 TU

Opakujeme základní učivo I. stupně : vyjmenovaná slova, druhy slov, jmenné a slovesné kategorie, podmět a přísudek, slova příbuzná, tvary slova. Připravujeme se na úvodní kontrolní písemnou práci. TU

Písemný domácí úkol bude zadáván jednou týdně, vždy ve čtvrtek, žáci jej budou odevzdávat v pondělí. Prosím rodiče, aby podpisem potvrdili, že žák psal úkol doma sám. Prosím, neopravujte chyby!!! Úkol slouží jako zpětná vazba pro učitele, zda žák učivo zvládá. Děkuji TU

Žáci, kteří si nestihli připravit sešity na český jazyk v prvním školním týdnu v rámci výuky, si je připraví přes víkend doma : sešit č. 544 - 1 ks, sešit č. 524 - 3 ks. Žáci si narýsují okraje 1 cm. Sešity si zabalí do průhledného  igelitového obalu.  Sešity odevzdají v pondělí. TU

Na první hodinu VV a PV v podnělí si žáci přinesou všechny požadované pomůcky a kufr, nebo krabici na uložení pomůcek. Tyto pomůcky jsou určené výhradně na VV a PV a budou uloženy v učebně VV. Děkuji TU

PRÁZDNINY KONČÍ, ŠKOLA ZAČÍNÁ! :)

řeč

Poprvé se sejdeme v pondělí 2.září v 8.00 hod. ve vaší nové třídě (2. patro - poslední učebna vlevo)

V prvním týdnu budeme mít každý den 4 vyučovací hodiny.

Úterý a středa - třídnické práce (učebnice, žáko ksvské knížky, ...)

Čtvrtek - výuka dle rozvrhu hodin (pouze 4 vyuč. hodiny)

Pátek - "Den gramotnosti" (opakování učiva zábavnou formou)

Pokud nechcete první školní den oběd, je nutno ho včas odhlásit u p. Mrkvičkové.

 Projekt obědy pro děti zahájen - první oběd již 2. 9. 2019.

Obědy se v pondělí vydávají od 10:30 do 12:30 hod.

 

INFORMACE PRO RODIČE

Ve středu 4. 9. 2018 se od 15:30 hod. koná první třídní schůzka, kde se dozvíte všechny potřebné informace k novému školnímu roku.

Děkuji, Martínková