VI.třída

ČESKÝ JAZYK :

domácí úkol č.2 : učebnice, str. 26, cv. 1 a), d) - žáci zapíší slova dle zadání TU

zahajovací KPP : 18. 9. kontrolní diktát - souvislý text

                          19. 9.  mluvnický test  - základní učivo 5. ročníku                      

domácí úkol č. 1 : učebnice str.7 - opsat 1. odstavec, v 1. větě určit druhy slov / napsat čísla nad slova/ TU

Doporučená četba :

1. klasické pohádky - Němcová, Erben2. moderní pohádky  - K. %Capek Devatero pohádek3. příběhy odvahy a dobrodružství - kniha dle vlastního výběru /např. Bílý tesák, Robinson, Lovci mamutů apod./

Je nezbytně nutné, aby děti denně doma četly nahlas !!!

báseň: Veselá kráva - naučit zpaměti do pátku 27. 9. 2019 TU

Opakujeme základní učivo I. stupně : vyjmenovaná slova, druhy slov, jmenné a slovesné kategorie, podmět a přísudek, slova příbuzná, tvary slova. Připravujeme se na úvodní kontrolní písemnou práci. TU

Písemný domácí úkol bude zadáván jednou týdně, vždy ve čtvrtek, žáci jej budou odevzdávat v pondělí. Prosím rodiče, aby podpisem potvrdili, že žák psal úkol doma sám. Prosím, neopravujte chyby!!! Úkol slouží jako zpětná vazba pro učitele, zda žák učivo zvládá. Děkuji TU

Žáci, kteří si nestihli připravit sešity na český jazyk v prvním školním týdnu v rámci výuky, si je připraví přes víkend doma : sešit č. 544 - 1 ks, sešit č. 524 - 3 ks. Žáci si narýsují okraje 1 cm. Sešity si zabalí do průhledného  igelitového obalu.  Sešity odevzdají v pondělí. TU

Na první hodinu VV a PV v podnělí si žáci přinesou všechny požadované pomůcky a kufr, nebo krabici na uložení pomůcek. Tyto pomůcky jsou určené výhradně na VV a PV a budou uloženy v učebně VV. Děkuji TU

PRÁZDNINY KONČÍ, ŠKOLA ZAČÍNÁ! :)

řeč

Poprvé se sejdeme v pondělí 2.září v 8.00 hod. ve vaší nové třídě (2. patro - poslední učebna vlevo)

V prvním týdnu budeme mít každý den 4 vyučovací hodiny.

Úterý a středa - třídnické práce (učebnice, žáko ksvské knížky, ...)

Čtvrtek - výuka dle rozvrhu hodin (pouze 4 vyuč. hodiny)

Pátek - "Den gramotnosti" (opakování učiva zábavnou formou)

Pokud nechcete první školní den oběd, je nutno ho včas odhlásit u p. Mrkvičkové.

 Projekt obědy pro děti zahájen - první oběd již 2. 9. 2019.

Obědy se v pondělí vydávají od 10:30 do 12:30 hod.

 

INFORMACE PRO RODIČE

Ve středu 4. 9. 2018 se od 15:30 hod. koná první třídní schůzka, kde se dozvíte všechny potřebné informace k novému školnímu roku.

Děkuji, Martínková