Ekologické činnosti

Září – měsíc dobrot

Motto: Využij každé příležitosti, abys pro přírodu vykonal něco prospěšného !

 Pranostika: Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.

      Pozorování změn v přírodě – zabarvování listů, dozrávání a sklizeň ovoce, zeleniny, sběr plodů stromů.

     Pozorování jemných pavouččích vlákének babího léta.

     Sklizeň brambor a cukrové řepy.

     Ochlazování, změny počasí, pozorování zvířat.

     Houfování  ptactva.

     Zaměříme se na citový život dětí a jejich smysl pro krásu – učit děti pojmenovat viděné, prožívané.

 

Říjen – měsíc padajícího listí

Motto: Pomáhej všude tam, kde je tvé pomoci zapotřebí !

Pranostika: Po teplém září zle se říjen tváří.

     Pozorování změn v přírodě – ranní mlhy se ztrácejí během působení slunečních paprsků, jen ve stinných úžlabinách mlha zůstává o něco déle. Rovněž v místech, kde se projevuje působení průmyslu, se mlhy udrží i po více dnů – inverze, nebezpečí pro lidský organismus.

     Sběr kaštanů a žaludů pro zimní přikrmování zvěře, sběr léčivých rostlin – bezinky, šípky.

     Vytvoření z plodů a semen jednoduchou sbírku.

     Pozorování sklizně ovoce, dokončení rytí, hnojení, úprava kompostu, zabezpečení choulostivých rostlin proti zmrznutí.

     Pozorování odletu ptactva do teplých krajin.

 

Listopad – měsíc ryb

Motto: Pečuj o čistotu přírodního prostředí kolem sebe !

Pranostika: Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

     Pozorování počasí a srovnání s měsícem dubnem – studené spršky střídá rozjasněná modř mezi mraky roztodivných tvarů. Indiáni tento měsíc nazývají bláznivým. Poletování prvního sněhu. Z polí a lesů zní ruch podzimních honů a rybníkáři uklízí rybníky po skončeném výlovu.

     Pozorování příletu havranů a kavek, někde i vran ze severnějších končin. Na nezamrzajících vodních plochách se shromažďují vodní ptáci. Někteří k odpočinku, jiní se rozhodli zakončit svůj let za snadnější obživou u nás.

     Určování jednotlivých druhů ptáků podle atlasu, podle hlasu /pomocí CD/.

     Hry a práce s přírodním materiálem, plody a semeny.

 

Prosinec – měsíc dlouhé noci

Motto: Buď šlechetný ke slabším tvorům. Pamatuj si, že síla není v násilí !

Pranostika: Lucie, noci upije /a dne nepřidá/.

     V tento čas rostlinná říše vtěsnala svůj život do semen, kořínků, cibulek, hlíz, oddenků a pupenů, aby jej ukryla před chladem a odpočinula si před novým probuzením.

     Zimní spáči už nevědí o světě. Na rozdíl od rostlin a zimních spáčů ze živočišné říše však většina živočichů  musí přestát toto nelehké období při plném životě. Zvěř i ptáci každodenně zápolí o získání nezbytné potravy.

     Krmítko – Krmení ptáků vhodnou potravou.

 

Leden – měsíc sněhu

Motto: Uč se přírodu znát a rozumět jejím zákonům !

Pranostika: Roste-li v lednu tráva, neúroda se očekává.

     Pozorování počasí – sníh, déšť se sněhem, ranní náledí. Prodlužování dne, ráno je tma, ale odpoledne je už znát, jak dne přibývá.

     Při vycházkách srovnáváme krajinu se sněhem s krajinou letní, tich zimní krajina.

     Hry se sněhem a ledem – jednoduché pokusy.

     Sáňkování, stavění sněhuláka a staveb ze sněhu /vlastnosti sněhu/.

 

Únor – měsíc hladu

Motto: Chovej se v přírodě tiše a nenápadně !

 Pranostika: Únor bílý – pole sílí.

      V únoru většinou napadne dost sněhu na dětské radovánky.   

     Den se opět prodlužuje.

     Bělostný příkrov je zbrázděn desítkami stop, zkusíme z nich číst. Pokusíme se společně s dětmi stopu některého zvířátka namalovat.

 

Březen – měsíc kočiček

Motto: Choď co nejvíce pěšky, abys co nejvíce viděl.

Pranostika: Březen, za kamna vlezem.

     Pozorování počasí – chumelenice se střídají s deštěm, noční mrazy ustupují prvním teplým paprskům slunce, v nichž se tvoří rampouchy, a okraje řek a potoků se zdobí ledovými krajkami. Blíží se nejkrásnější období roku – jaro.

     Odkvétají lýkovce, sněženky i bledule prorážejí sněžné příkrovy. Vrby, jívy a osiky se okrášlují ,,kočičkami“, lískám se prodlužují jehnědy a ojedinělé včelky mátožně nad nimi poletují.

     Občas opojně zavoní země a někdy zaslechneme první zpěv skřivánka. Modravá obloha se co chvíli zakryje šedivými mraky.

     Někteří ptáci odlétají, aby uvolnili místo ptákům, kteří se vrátí z teplých krajin.

     Pupeny stromů se sotva znatelně prodlužují, večerem poletují a ozývají se sovy. Všechno začíná v tomto roce poprvé.

 

Duben – měsíc aprílového počasí

Motto: Buď přítelem všech živočichů

Pranostika: Duben, ještě tam budem.

     Pozorování nestálého dubnového počasí. Ještě nás potrápí sem tam sníh a chlad, ale kolem nás o překot přibývá stále více známek jara. Každý nový den se liší od předcházejícího.

     Uklízíme zahrady, jaro nás nutí udělat si pořádek ve všem.

     Vracejí se ptáci ze svých dlouhých cest. Okukují budky i dutiny stromů a mnozí již snášejí první stébla na stavbu nového hnízda. Vrabci švitoří radostí nad přestálou zimou a kosové již začali zpívat své ranní a večerní melodické písně.

     Dřeviny zdobí první něžné listy.

     Slavíme jarní svátky /Velikonoce/.

 

Květen – měsíc sázení

Motto: Raduj se z přírodních krás

Pranostika: Studený máj – v stodole ráj

      Básníky opěvovaný měsíc nás občas překvapí studeným počasím, ale něha květů a čerstvě vyrašených lístků dává zapomenout na přechodnou nepřízeň. Od časného jitra  až po zasvitnutí první hvězdy se ozývají ptačí trylky.

     Dny lákají k delším vycházkám, navštívíme ZOO. I při vycházce můžeme spatřit mláďata –zaječí, srnčí, mláďata domácích zvířat.

     Setí semínek /hrách, fazole, řeřicha/, sázení sazenic květin /macešky/.

 

Červen – měsíc růží

Motto: Střez čistotu vod, pečuj o prameny a studánky

Pranostika: Červen studený – sedlák krčí rameny.

      Léto budiž pochváleno, říkáme si a vcházíme do rozvoněných luk. Zelené přítmí listnatého lesa dává zapomenout na starosti všedního dne.

     V údivu se zaradujeme u větví, na kterých se z květů již vyvinuly zelené plody, prozkoumáme i zárodky šišek na smrcích, borovicích a modřínech.

     Vyruší nás doktorské klepání datla a můžeme počítat kukaččí kukání.

     Vytvoříme si první herbář.

 

Červenec – měsíc bouří

Motto: S ohněm zacházej opatrně, aby nevznikl požár !

Pranostika: Červenec, srpen muka, ale potom bude mouka.

     Jarní bouřlivé probuzení přešlo v rozvážné zrání léta. I ptačí zpěv ztratil na své halasnosti a ptačí rodiče střídavě snášejí do hnízd své úlovky. Mnohde se líhne i druhá snůška.

     Obilí zvolna žloutne a těžké klasy se ohýbají pod slibnou úrodou. Ve vzduchu omamně voní druhá senoseč /otava/.

     Na zahrádkách svítí barevné stany.

     Zásady stavby, provozu a likvidace ohniště.

 

Srpen – měsíc zrní

Motto: Zahlaď všechny stopy svého pobytu v přírodě

Pranostika: Červenec, srpen muka, ale potom bude mouka.

     Pole voní chlebem , rackové a další ptáci se slétají do brázd za podmítacími pluhy. Kukuřičné pole svítí do dálky , v podvečer sem přichází i plachá zvěř.

     Lesy prožívají nápor houbařů a sběračů malin a borůvek. Ranní rosa zkrápí ojíněné plody ostružin i sotva červenající bobule brusinek.

     Žaludy na stromech slibují úrodný rok a netrpěliví sběrači obhlížejí ztěžklé větve jírovců. Šípky a hlohy nabírají nach, který jim vydrží do příštího roku. Dozrávají lískové oříšky.

     Vlaštovky se houfují před dalekou cestou.

     První listy opouštějí mateřský strom a v ladných křivkách se snášejí k zemi.

     Prohlížení atlasu po návštěvě lesa – jedlé a jedovaté houby.

     Život stromů, určování druhů podle listů.