Přijímací řízení

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKolní rok 2024/2025

    6. a 7. května 2024, 12,00 - 16,00 hod. v kanceláři školy

    Zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

1. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku

    (podle § 34 odst. 4 školského zákona)

2. Děti se přijímají podle dosaženého věku, od nejstaršího k nejmladšímu

    (minimální věk dítěte v den nástupu do MŠ je dva roky)

3. V mateřské škole se vzdělává starší sourozenec

4. Trvalý pobyt dítěte v obci Bečov nebo spádových obcích

5. V ostatních případech losem, až do naplnění kapacity zapsané v rejstříku škol

 

Zápis pro ukrajinské děti

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠK. R. 2023/2024

    2. a 3. května 2023, 12,00 - 16,00 hod. v kanceláři školy

    Zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

1. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku

    (podle § 34 odst. 4 školského zákona)

2. Děti se přijímají podle dosaženého věku, od nejstaršího k nejmladšímu

    (minimální věk dítěte v den nástupu do MŠ je dva roky)

3. V mateřské škole se vzdělává starší sourozenec

4. Trvalý pobyt dítěte v obci Bečov nebo spádových obcích

5. V ostatních případech losem, až do naplnění kapacity zapsané v rejstříku škol

 

 

Zápis pro děti z Ukrajiny

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

                                         SE USKUTEČNÍ VE DNECH 2. A 3. KVĚTNA 2022

Zápis bude probíhat v čase od 13,00 - 16,00 hod. v kanceláři mateřské školy.

K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz.

                                         Na vaše děti se těší paní učitelky z MŠ Bečov.  

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  1. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku

     (podle par. 34 odst. 4 školského zákona)

  2. Děti se přijímají podle dosaženého věku, od nejstaršího k nejmladšímu

     (minimální věk dítěte v den nástupu do MŠ je dva roky)

  3. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec

  4. Trvalý pobyt dítěte v obci Bečov nebo spádových obcích

  5. V ostatních případech losem, až do naplnění kapacity zapsané v rejstříku škol

V individuálních případech může ředitelka školy přihlédnout k okolnostem zvláštního zřetele, které bude dokladovat.

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

SE USKUTEČNÍ VE DNECH 2. - 16. 5. 2021 OD 10,00 - 13,00 HOD.

(JE MOŽNÉ PODAT ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU. EL. PŘIHLÁŠKA MUSÍ BÝT BUĎ EL. PODEPSÁNA NEBO ZASLÁNA DATOVOU SCHRÁNKOU)

ČAS LZE UPRAVIT PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY VOLEJTE NA TEL. ČÍSLO 476110288, 725780222

VZHLEDEM K NAŘÍZENÍ VLÁDY SE ZÁPIS USKUTEČNÍ BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.

NEZAPOMEŇTE RODNÝ LIST DÍTĚTE A OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

1. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku

(podle § 34 odst. 4 školského zákona)

2. Minimální věk dítěte v den nástupu do MŠ je dva roky

3. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec

4. Trvalý pobyt dítěte v obci Bečov nebo spádových obcích

5. V ostatních případech losem, až do naplnění kapacity zapsané v rejstříku škol