Přijímací řízení

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

SE USKUTEČNÍ VE DNECH 4.5. a 5.5. 2020 od 10-16 hod.

(elektronicky je možné podat přihlášku od 2.5. do 16.5. 2020 - pozor el.přihláška musí byý buď el.podepsána nebo zaslána datovou schránkou!) 

V případě potřeby volejte na tel. 476 110 288 nebo 476 110 317  ( po-čt 8-12 hod.)

 

   KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  1. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku (podle § 34 odst. 4 školského zákona)
  2. Minimální věk dítěte v den nástupu do MŠ je dva roky
  3. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec
  4. Trvalý pobyt dítěte v obci Bečov nebo spádových obcích
  5. V ostatních případech losem, až do naplnění kapacity zapsané v rejstříku škol