I. třída

Vítejte na stránkách 1. třídy

šk.rok 2023/ 2024

 Tř. uč.: Mgr. Monika Pohlová

  Asistentka pedagoga: DiS. Světlana Polívková

   NÁŠ ROZVRH

  7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 9.45 - 10.30 10.40 -11.25

PO

ČJ

MAT

ČJ

PRV

ÚT

MAT

ČJ

PRV

ČJ

ST

ČJ

ČP

MAT

VV

ČT

MAT

ČJ

HV

TV

ČJ

MAT

TV

PV

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

HRAVÁ ANGLIČTINA
- vyučující Mgr. Monika Pohlová
- každé úterý od 11. 45 - 12.30 hod 
NETRADIČNÍ TVOŘENÍ
- vyučující: Mgr. Pohlová a DiS. S. Polívková
- každé PONDĚLÍ od 11.45  - 12.30 hod.
ŠKOLA V POHYBU
- vyučující: p. Rameš
- každé pondělí od 12.50 - 14.00 hod

______________________________

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE:
Vážení rodiče,
v pondělí 4.12. jdeme s žáky ven (čeká nás sáňkování). Do školy si žáci přinesou: slabikář a písanku, Matýskovu matematiku. Teplý oděv a obuv, sáňky, svačinu a pití.
TU Pohlová

 

Milí rodiče,
v pondělí není sportovní kroužek s p. Ramešem.
TU pohlová

 _______________________________________________________________________________

PLÁN TÝDNE 11.12. - 15.12.

ČESKÝ JAZYK
Písmena a hlásky – sluchové poznání samohlásek na začátku a konci slov; čtení slabik, slov a vět (práce se slabikářem)
- Vyvození písmene R r, dvojhlásky AU  OU (tiskací a psací podoba písmene; říkanky k danému písmenu)
- procvičování písmene r R, AU  OU (čtení slabik, slov a vět - práce se slabikářem, pracovním sešitem a interaktivní tabulí)
- PS - přípravné uvolňovací cviky ke psaní a kreslení velkých tvarů – rozvoj hrubé, střední a
  jemné motoriky, psaní malých písmen a slabik z abecedy (y, U)
- Slovní hry, hádanky, jazykolamy
- Předčítání: poslech, dramatizace 
- Čtení slabik a jednoduchých slov a vět
- Přepis písmen a slabik z nácviku
- nácvik diktátu písmen a slabik
MATEMATIKA
- Číslo a číslice 6
- Nula, počítání s nulou
- Kdo má více, méně
- Dočítání do 6, jednoduché rovnice
- Sčítání a odčítání v oboru 0 – 6
- Jednoduché slovní úlohy
- Geometrie: Geometrické tvary: opakování
ČTENÍ A PSANÍ
ČT – poznání dalších souhlásek
      - čtení jednoduchých vět
PS – nácvik psaní písmen
      - opis jednoduchých slov (písanky č.2)
PRVOUKA
V obchodě, u lékaře a v lékárně
Orientace v čase – zima:
- Zima – zimní krajina, počasí, změny v přírodě
Kultura:
- Zimní svátky – Čert a Mikuláš, Vánoce – zvyky a tradice
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vokální činnosti:
- společný zpěv písně 

- nácvik nové písně s vánoční tematikou

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
- vánoční přání, práce dekorativní
 
PRACOVNÍ VÝCHOVA
 - Práce s papírem a drobným materiálem, lepení a stříhání – vánoční ozdoby, ván.přání, ván.výzdoba