IV.třída

             Vítejte na stránkách IV. třídy

TU: Mgr. Monika Pohlová

 

 ROZVRH HODIN

PONDĚLÍ
    ČJ     
    AJ  
   ČJ/ LV  
   PŘV  
   HV    
ÚTERÝ
   MAT
    ČJ
    AJ
   ČJ/ LV
  PŘV
STŘEDA
     ČJ
   SČJ
    MAT
    VČ
   VV
ČTVRTEK
     ČJ
  MAT/ G
     ČJ
    PV
   TV
PÁTEK
   MAT
 ČJ/ SLOH
     AJ
   VLA
   TV

 

PLÁN MĚSÍCE - LISTOPAD

Český jazyk

- vlastní jména, řazení slov podle abecedy; opakování předložky a předpony

- příprava na KPP

- čtení s porozuměním, reprodukce textu; zdokonalování techniky čtení; mimočítanková četba

. poezie: verš, sloka, rým

Matematika

- numerace v oboru 0 - 10 000

- řešení slkovních úloh, stručný zápis 

- porovnávání čísel v oboru 0 - 10 000

- písemné násobení a dělení

- písemné sčítání a odčítání

- příprava na KPP

- Geometrie: rýsování kolmých přímek; pravoúhůlý trojúhelník

Přírodověda

- živočichové a rostliny v okolí lidských obydlí

Vlastivěda

- Česká republika (povrch; hory, nížiny, vodstvo)

  

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE:

Ve středu 30. 11. nás čeká vánoční fotografování.

TU Monika

V pondělí 5. 12. proběhne "ČERTOVSKÝ MEJDAN" (cena 50,- Kč).

 

PLÁN NA POSLEDNÍ TÝDEN V PROSINCI (19. 12 - 22. 12.)

V pondělí 19. 12. jedeme do divadla v Mostě na představení ,,SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ". Cena 110,- Kč.

V úterý 20, 12. nás čeký třídní výlet do JUNGLE ARENY v Mostě. Cena 120,- Kč. Sraz v 7. 25 hod před školou (odjezd v 7. 40 hod). Návrat v 11. 20 hod ke škole.

Ve středu 21. 12. si půjdeme zazpívat do MŠ. Výuka do 11. 25 hod.

Ve čtvrtek 22. 12. si žáci rozbalí dárečky a také nás čeká návštěva a zpěv koled v místmím kostele. Výuka do 11. 25 hod.

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

PONDĚLÍ

28. 11.

 

ÚTERÝ

29. 11.

 

STŘEDA

30. 11.

         

ČTVRTEK

1. 12.

 

PÁTEK

2. 12.