IV.třída

 

 Milí čtvrťáci a vážení rodiče,
vítám Vás na stránkách 4. třídy,
p.uč. Mgr. Mirka Doxanská

            

 

Letošní školní rok 2020/21 se společně naposledy vydáme na cestu za poznáním naší krásné Země a celého vesmíru. Mise bude zahájena 1.9. 2020. Vítám všechny členy posádky 4.tridy!

Startujeme!!!!!!!! ______________________________________

INFORMACE: 

 

 

25.1. 2021 na pedagogické radě bylo schváleno zavedení elektronické žákovské knížky, která bude spuštěna od 1.2. 2021. Naleznete ji ve školním  systému Bakaláři, kde můžete sledovat další  přehled týkající se hodnocení prospěchu, dále uvidíte absenci, probírané učivo, informace školy, atd.

Prosím o pravidelnou kontrolu. 

                                                

V Teams si děti najdou rozvrh, který bude platit po celou dobu distanční výuky.       

Při nepřítomnosti je rodič povinný žáka omluvit a dopsat omluvenku do ŽK, jako dělá běžné při prezenční výuce. Děkuji TU

_______________________________________

PŘÍJEMNÝ A POHODOVÝ NOVÝ ROK 2021, co nejvíce zdraví a dětem hodně úspěchů při zvládání školní výuky. 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

POZOR:děti musí mít v aktovce 2 čisté roušky uložené v sáčku!!! Dbejte, prosím, na jejich denní výměnu a čistotu. 

Domácí úkoly:                                                 

PO
                                        
ÚT
                                                                
ST

 

ČT
 
  


Co se právě učíme - březen :

Čj - podstatná jména-rod, číslo, pád, vzory pj rodu žen. a muž., pravopis koncovek pj

Mat - Jednotky délky, objemu, hmotnosti a času. 

Přv - Vesmír a Země 

Vla - Nejstarší české dějiny 

 

Fotogalerie - co se u nás děje:

Naše online vychovy:

Naše posledni vánoční besídka, všichni byli hodní, darecku bylo požehnaně.. Jsme prima parta :) 

 Matematika interaktivně :

Čertovska páteční škola 

 Předvánoční tvoření 

 

Dopravní hřiště - cyklista

Beseda o třídění odpadu "Tonda obaly" 

Naše tvoření

Plavecký výcvik 

Den gramotnosti

 ROZVRH HODIN:                       

 

 IV.
1.
2.
3.
4.
5.
PO
    ČJ ml    
      MAT       
      SČJ         
      PŘV        
           TV  
ÚT
ČJ ml
MAT
AJ
ČJ čt
VV
ST
 ČJ sl  
MAT geo
AJ
ČJ čt
VLA
ČT
 ČJ ml 
AJ
ČJ čt/lv
HV
ČJ ml
MAT
PV
TV
PŘV