IV.třída

             Vítejte na stránkách IV. třídy

TU: Mgr. Monika Pohlová

 

 ROZVRH HODIN

PONDĚLÍ
    ČJ     
    AJ  
   ČJ/ LV  
   PŘV  
   HV    
ÚTERÝ
   MAT
    ČJ
    AJ
   ČJ/ LV
  PŘV
STŘEDA
     ČJ
   SČJ
    MAT
    VČ
   VV
ČTVRTEK
     ČJ
  MAT/ G
     ČJ
    PV
   TV
PÁTEK
   MAT
 ČJ/ SLOH
     AJ
   VLA
   TV

 

PLÁN MĚSÍCE - ÚNOR

Český jazyk

Podstatná jména – pád, číslo a rod podstatných jmen, skloňování p.j.

- vzory podst.jmen- skloňování podle rodu středního

- psaní y, i v koncovkách podst.jmen r.stř.

Hlasité a plynulé čtení neznámého textu

- Tiché čtení s porozuměním

- Reprodukce obsahu textu, charakteristika postav

 - Práce s textem

- Divadlo- herci, divák, jeviště…

- Autoři dětských knih- Němcová, Erben- návštěva žákovské knihovny

 

Matematika

- Jednoduché rovnice a jejich řešení

- Písemné násobení jednociferným činitelem

- Přímá úměrnost- grafy, tabulky

- Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času

- Opakování numerace v oboru čísel větších než 10 000

- řešení slovních úloh

- Geometrie: konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost

                  - pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník -konstrukce

                  - osa a střed úsečky

 

Přírodověda

Vesmír a  Země

- Střídání ročních dob

 

Vlastivěda

Regiony ČR

- ČR- oblasti, regiony

- Regionální města, práce s mapou- památky, průmysl, zemědělství

- Praha – poloha, památky, zajímavosti, instituce

- Cestovní ruch, rekreace

 

  ANGLICKÝ JAZYK

- práce se slovníkem

- čtení a překlad jednoduchého textu

- opakování: tvoření jednoduchých vět s předložkami

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE:

V úterý 31. 1. 2023 mají žáci výuku do 11. 25 hod. Zájmový útvra Angličtina se přesune pro teno týden na středu.

Ve středu 1. 2. 2023 jedeme do Jungle areny v Mostě. Sraz v 7. 25 hod před školou. S sebou: sportovní oděv, svačinu a pití, kapesné dle vašeho uvážení. Návrat cca v 11. 15 nhod (poté oběd a zájmový útvar Angličtina).

Ve středu 1. 2. proběhene od 15. 00 hod v hale turnaj ve vybíjené.

V pondělí a ve čtvrtek probíhá výuka dle rozvrhu.

V pátek 3. 2. mají žáci pololetní prázdniny. Výuka není.

Děkuji TU Monika

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

PONDĚLÍ

 

 

ÚTERÝ

 

 

STŘEDA

 

         

ČTVRTEK

 

 

PÁTEK