III.třída

           

Vítám Vás na stránkách 3. třídy

tř. uč. Mgr. Monika Pohlová

 

Rozvrh 

PONDĚLÍ
    ČJ        MAT    AJ       ČT     TV
ÚTERÝ
     ČJ       AJ    ČP      VV    VV
STŘEDA
   MAT        ČJ    PRV

  ČT/ LV

   VČ
ČTVRTEK
     ČJ

    MAT- G

    AJ      ČT    HV
PÁTEK
     ČJ        TV    MAT      PV    PRV

 

Domácí úkoly:

PONDĚLÍ
 
ÚTERÝ
 
STŘEDA
 
ČTVRTEK
 
PÁTEK
 

 

INFORMACE:

Vážení rodiče,

v pondělí 6. 12. jedeme do Mostu. S sebou: teplý oděv a obuv, lyžařské rukavice, helmu, svačinu a pití. Sraz v 7.00 hod před školou. Odjezd v 7. 40 hod. Předpokloádaný návrat v 11.20 hod.

TU Monika

 

Milí rodiče,

ve středu 8. 12. nás čeká fotografování se zimní tematikou.

TU Monika

 

Týdenní plán 6. 12. - 10. 12. 

ČESKÝ JAZYK

- znělé a neznělé souhlásky uvnitř slov

- vyimenovaná slova po L, pravopis

- čtení: tiché a plynulé čtení, recitace básní se zimní tematikou

- psaní: nácvik bezchybného přepisu a opisu vět, krátkých textů

MATEMATIKA

- procvičování násobení a dělení, slovní úlohy s pomocí malé násobilky

- sčítání a odčítání v oboru 0 - 1 000 

- porovnávání čísel, zápis čísel na číselnou osu

PRVOUKA

- Neživá příroda

- Vlastnosti látek

ANGLICKÝ JAZYK

- Who is this?

- Big/ small.