III.třída

            Vítám Vás na stránkách 3. třídy

                            tř. uč. Mgr. Jana Podaná

                                        p.asistentka: Bc.Andrea Bělohlávková

ROZRH HODIN:

 

PO ČJ - ml MAT ČJ - lv AJ HV
ÚT MAT AJ ČJ - ml VV VV
ST ČJ - ml MAT PV PRV TV
ČT ČJ - ml MAT AJ ČJ - čt
ČJ - sl MAT-Geo TV PRV ČT/PS

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO

 

ÚT

 

ST

 

ČT

 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE :

 

 

Elektronická žákovská knížka

                                                

Dne 25.1.2021, bylo na pedagogické radě schváleno zavedení elektronické žákovské knížky. Od 1. února budou tedy veškeré známky zapisovány do Bakalářů, ve kterých naleznete také probírané učivo, zameškané hodiny či důležité informace. Prosím o důslednou a pravidelnou kontrolu. Papírová forma žákovské knížky bude využívána už jen ke slovnímu hodnocení a sebehodnocení žáků(prozatím). Doporučuji také stáhnout aplikaci "Bakaláři" do vašeho mobilního telefonu. Vždy vás upozorní na novou aktivitu (nová známka, zpráva apod.)

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

                 Vydávání vysvědčení za I. pololetí - ZŠ Hošťálková

Vzhledem k distančnímu vyučování, naleznete pololetní hodnocení žáků v systému "Bakaláři"(známky + slovní hodnocení). Slovní hodnocení žáka naleznete ve zprávě. Výpis vysvědčení + slovní hodnocení, dostanou žáci první den nástupu do školy. 

--------------->29.1.2021 POLOLETNÍ PRÁZDNINY :-) 

 

JARNÍ PRÁZDNINY 8.-12.2. 2021

Jarní prázdniny - Dům dětí a mládeže

 

Od 4.1.2021 distanční výuka online dle rozvrhu. Vše naleznete na Teams. Veškeré důležité informace také přes skupinu na whatsaapu. V pondělí také předám žákům pomůcky, sešity a další. 

" Předem vám všem děkuji za spolupráci a pomoc při distanční výuce. Společně to určitě opět skvěle zvládneme."

ROZVRH DISTANČNÍ VÝUKY (naleznete také na Teams) 

______________________________________________________________________

7.45 - 7.55 ranní kruh
1.h - 8:00 - 8:45
2.h - 8:50 - 9:35
3.h - 10:00 - 10:45

4.h - 10:50 - 11:35

5.h - 11:40 - 12:25

  

ČERTOVSKÉ UČENÍ 

Podzimní tvoření...

 

 

Naše malá, matematická olympiáda v násobilce :-)

 

 

 

OPAKUJEME NÁSOBILKU

Soutěž družstev. Jsme rádi, že můžeme využít interaktivní tabuli a učit se zábavnou formou :-)

 

NAŠE TVOŘENÍ...

 

 

UČÍME SE INTERAKTIVNĚ :-)

 

 8.9.DEN GRAMOTNOSTI

V úterý, 8.9., jsme společně prožili DEN GRAMOTNOSTI,kdy jsme si připravili spoustu pěkných aktivit pro naše prvňáčky.