V.třída

 

       -!!!DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném a vysokém školství. Od zítra, tj 11.3.2020 je výuka na ZŠ Bečov do odvolání zrušena. Sledujte webové stránky školy a třídy. Budeme zde zveřejňovat důležité informace. Až do odvolání škola nebude zajišťovat obědy, školní družinu, školní klub, zájmové kroužky a nebudou se konat ani pedagogické intervence a speciálně pedagogická péče. Na této stránce budou vyučující zadávat úk

oly, které žáci musí v době nařízeného volna plnit.

 

Domácí úkoly:

 Milé děti, můžete si vždy v pondělí dopoledne přijít jednotlivě pro vaše věci ve skříňkách a pro krabice s VV. 

        mail: matousova@zsbecov.cz 

 

ČJ - kdo odevzdal Dú - dostal zvláštní omalovánky (jsou zde místa, která velice dobře znáte :-))

 

Děti, tento týden (od 1.6. - 5.6.) máte v masně připravené pracovní listy - Číslovky (ale než na tom začnete pracovat, udělejte si úkol do sešitu - velice vám to pomůže).

(odevzdat do masny do pátku 5.6.)

 A do SEŠITU - zjednoduším vám zde tu obrovskou tabulku, kterou jste přepisovali do sešitu minulý týden :-)

Číslovky - určité (3, 15 698, sedm,...)

             - neurčité (několik, mnoho,...)

1. ZÁKLADNÍ  ? Kolik?  určité (jeden, 100, pět,...)

                                 neurč. (moc, málo,...)

2. ŘADOVÉ  ?  kolikát? urč. (1., desátý, 27.,...) za číslicí vždy . (tečka)             

                                 neurč. (několikátý,...)

3. DRUHOVÉ ? kolikerý? urč. (jedny, patery,...)

                                 neurč. (několikérý)

4. NÁSOBNÉ  ? kolikrát? urč. (desetkrát,...)

                                 neurč. (několikrát)

Myslím, že je to teď přehlednější a bude se vám s tím lépe pracovat :-) 

 

SLOH - někteří mi stále neposlali, či neodevzdali DOPIS  (písemně do masny nebo formou mailu. Nestačí pouze fotka.)

VV -  v omalovánkách vyberte místo, které znáte (bydliště nebo výlet) - vybarvěte a fotku mi pošlete na mail

 Moc se na vás už těším a přeji vám krásné dny                         tř.uč. Dalila Matoušová

Vážení rodiče, poslala jsem (na mailové adresy, které mám) hodnocení vašich dětí za 3. čtvrtletí tohoto roku. Po přečtení mi, prosím dejte vědět ze svého mailu. 

Děkuji           tř. uč. D. Matoušová

 

ANGLICKÝ JAZYK - týden 1.6. - 7.6.

Milé děti, přeji vám krásný DEN DĚTÍ! Zároveň vám chci poděkovat za krásnou práci v AJ. :-) Tento týden na vás čeká práce v pracovním sešitě - teď je ten pravý čas, pro ty, kteří už začali pracovat napřed. :-) Pracujte na str. 48,49 + stále opakujte minulý čas! Budeme ho do budoucna potřebovat!

Přeji krásný a pohodový týden. :-) Paní učitelka Srbková

 

 

Matematika 1.6. - 5.6.2020

Milé děti,

přeji Vám všechno nejlepší k Vašemu dnešnímu svátku. Užijte si ho s rodiči co nejlépe. Máme už první červnový týden a je před námi poslední školní měsíc páté třídy. Myslím, že to velmi dobře společně zvládáme s velkou pomocí rodičů. V matematice si zopakujte výpočet obsahu na str. 138 cv. 5 a,b , pak cv. 6 a, vzorce pro výpočet obsahu čtverce a obdélníku najdete na poslední straně v učebnici. Zkusíte dělení desetinných čísel 10 a 100 str. 141 cv. 12. Dělíme-li desetinné číslo deseti, posuneme desetinnou čárku o jedno místo doleva. Dělíme-li desetinné číslo stem, posuneme desetinnou čárku o dvě místa doleva. Odkaz na vysvětlení látky v matematice https://youtu.be/U-Pjm0_vuzQ Rozdělte si práci, ať každý den něco uděláte a nemáte toho hodně najednou.

Hezký týden p. uč. Jelena Rottenberg (rottenberg@zsbecov.cz)

 

PŘÍRODOVĚDA  

zápis do sešitu :          Vývojová stadia člověka  

- člověk roste a vyvíjí se , projde během života několika etapami od dětství, dospívání        až ke stáří

  Různé věkové období :

   - novorozenec                      ( do 1 měsíce)                                                                         - kojenec                              ( 1 měsíc - 1 rok)                                                                     - batole                                 ( 1 rok - 3 roky)                                                                     - předškolní věk                    ( 3 roky - 6 let)                                                                       - mladší a starší školní věk    ( 6 let - 17 let)                                                                       - dospělost                            ( 18 let - 65 let)                                                                     - stáří                 

    - vyber si dvě vývojové etapy člověka  a nakresli je do sešitu !!! :-)                                                    

 


VLASTIVĚDA

Milá třído,posílám nové zadání úkolu na tento týden od 1.6.-5.6.

Kapitola: LIDÉ A ZEMĚ. Otázka č.1- Napište mi jaké problémy

v součastnosti řešíte. Seřaďte tyto problémy podle toho, jakou jim přikládáte důležitost.

č.2-Vysvětli pojem BĚŽNÝ PROBLÉM.

č.3-Vysvětli pojem RODINNÝ PROBLÉM.

 

Všechny vás zdravím.

 

Andrea Bělohlávková

ANGLICKÝ JAZYK - týden 25.5. - 29.5.

Všechny vás moc zdravím a chválím za krásné práce. Někteří ještě práce neposlaly! Měli byste se ozvat a práce doposlat - nezapomínejte na hodnocení, které bude na konci školního roku. Na tento týden zadávám práci v učebnici na str. 48,49. Svědomitě si vše projeďte - je to pro vás! Úkolem, který mi budete posílat, budou opsaná slovíčka z ornžového rámečku do slovníčku, str. 48/2 žlutý rámeček - MINULÝ ČAS, 49/4 překreslit časovou osu a popsat.

Přeji vám mnoho sil a píle. :-)

Paní učitelka Srbková

   

PŘÍRODOVĚDA  25.5.  -  29.5.2020

Než si napíšeme o vývojových stádiích člověka, dotknem se změn v pubertě, na kterých se podílejí hormony - testosteron a estrogen- biologicky aktivní látky , které ovlivňují vzhled budoucí ženy a muže.                                                                                                : Nakresli muže a ženu a jejich základní změny , kterými se odlišují. Vezmi si k pomoci knihu nebo internetové stránky "Změny mužského a ženského těla během puberty. Obrázek nakresli do sešitu a přepošli!

Nepracuje D.Bažo...polepšit by se měli B.Humlová a V.Olach

 VLASTIVĚDA

Milý žáci, posílám nové zadání úkolu na tento týden 25.5.-29.5.

LIDSKÁ SPOLEČNOST: 1. Co znamená lidská společnost?

2.Vysvětli pojem HUMANITÁRNÍ POMOC.

3.Napište název některé humanitární pomoci a blíže jí popište.

4.Jaké problémy musí lidská společnost řešit?

 

VŠECHNY VÁS ZDRAVÍM

 

Andrea Bělohlávková

 

Matematika 25.5. - 29.5.2020

Milí páťáci!

V matematice si procvičíte násobení desetinných čísel deseti a stem na str. 137 cv. 19. Když násobíme desetinné číslo 10, posouváme desetinnou čárku o jedno místo doprava. Když násobíme desetinné číslo 100, posouváme desetinnou čárku o dvě místa doprava. Odkaz na vysvětlení látky v matematice. Matematika násobení desetinných čísel čísly 10, 100, 1000 https://youtu.be/2IJHRB97Gqs 

Písemné dělení na str. 124 cv. 19 (4 příklady). Procvičujte i na webových stránkách http://rysava.websnadno.cz/Matematika-5rocnik.html cokoliv z 2. pololetí a v on-line třídě www.matika.in. Ať se vám daří a máte vše správně. S pozdravem p. uč. Jelena Rottenberg (rottenberg@zsbecov.cz)

 

 

 

 

 

 

 ANGLICKÝ JAZKY - týden 18.5. - 22.5.

Miláčkové,

chtěla bych vás pochválit za krásnou spolupráci a kvalitní odvedenou domácí práci. :-) Děláte mi radost. Dále bych chtěla pochválit rodiče, za skvělou domluvu ohledně pomůcek na příští rok. :-) Kdo ještě nezaplatil - můžete kdykoliv dopoledne platit paní sekretářce Mrkvičkové. :-)

Tento týden nás v angličtině čeká opakování. Prosím vás o důkladné provedení domácího úkolu - tentokrát bude hodnocen ZNÁMKOU. Prostudujte si tedy v učebnici st. 46,47 (můžete si doma zahrát). A následně vypracujte v pracovním sešitě str. 46,47 a do 22.5. pošlete na email. :-) Nabízím také online výuku, na které se domluvíme v naší skupince na fb - kdo bude mít zájem. :-)

Přeji úspěšný nový týden plný úsměvů! Paní učitelka Srbková

Úkoly na týden 18.5. - 22.5   

Přírodověda

Zápis do sešitu :          ROZMNOŽOVACÍ  SOUSTAVA    

  -  rozmnožování je jedním z projevů života                                                                        -  pohlavní soustavu člověka tvoří mužské a ženské pohlavní orgány    

     Mužské pohlavní žlázy jsou varlata - tvoří se v nich mužské pohlavní buňky- spermie  

     Ženské pohlavní žlázy jsou vaječníky -tvoří se v nich ženské pohlavní buňky -vajíčka 

     Po splynutí ženské a mužské pohlavní buňky vzniká v těle matky nový lidský život.           Těhotenství - období vývinu plodu v těle matky - trvá 9 měsíců

     DÚ :   1. Kolik máme smslových orgánů a jaké ?

               2. Popiš, jak máš správně pečovat o svoji pokožku, vlasy a nehty .

               3. Co tvoří nervovou soustavu a co zajišťují nervy?

               4. Co je to reflex ? 

      V učebnici si přečti (str.63) jak se správně odstraňuje přisáté klíště !!!!!

 

 VLASTIVĚDA

Úkoly na tento týden od 18.5.-22.5.

Kapitola : LIDÉ A ZEMĚ,odpovězte na otázky na str.95/1,2,3(modré obdélníky) a str.97/1,2,3.

Chválím všechny, kteří spolupracují.Všechny vás pozdravuji.

 

Andrea Bělohlávková

Vážení rodiče a děti - zde jsou adresy, které vám mohou v domácím učení pomáhat, mohou vás inspirovat:

  

https://skolakov.eu/vsechna-cviceni 
   
https://junior.rozhlas.cz/?fbclid=IwAR2UymuIfxqqQCoHRz5XW1zcYmHekxThZ_SgVho2GWXV9x-RyViBjYBe2p0 
   
https://www.maminka.cz/clanek/skola-doma-konkretni-tipy-jak-se-s-detmi-ucit-on-line-kvuli-zavreni-skol 
   
https://www.skolasnadhledem.cz/

 

                                                                                Tř.uč. D. Matoušová

 

Matematika 18.5. - 22.5.2020

Milí žáci,
doufám, že se vám daří dobře. Dnes zasílám práci na další týden. V matematice si procvičíte geometrii – pravidelné obrazce, učebnice str. 127 – projít si celou stránku, cv. 4 narýsuj do sešitu geometrie (podle postupu, na obrázcích máš taky postup), rýsuj ořezanou tužkou, dbej na přesnost, nakonec změř stranu narýsovaného šestiúhelníku a zapiš kolik měří a=. Procvičujte si učivo, které vám zatím činí problémy na stránkách na internetu a na matika.in. Přeji vám hezký týden a velkou chuť do práce. Těším se na vaše krásné, skoro jako natištěné, šestiúhelníky.
S pozdravem p. uč. Jelena Rottenberg ( rottenberg@zsbecov.cz )
 

 

Přírodověda  11.5- 15.5.                                                                                                                                                NERVOVÁ  SOUSTAVA   

    tvoří ji :  mozek, mícha, nervy                                                                                            řídí činnost všech vnitřních orgánů

     MOZEK : - je nejsložitějším a nejdokonalejším orgánem, skládá se z několika částí,                            největší je koncový mozek , ovládá myšlení, paměť, pohyby i smysly               MÍCHA :  - společně s mozkem řídí vše, co děláme , je uložena v páteři                             NERVY :  - procházejí celým tělem a podávají informace do mozku , spojují nervové                         ústředí se všemi orgány

     Na rozdíl od ostatních živočichů člověk dokáže myslet, dorozumívat se pomocí řeči         a uvědoměle pracovat.

      - namaluj (nebo zkopíruj a nalep do sešitu) obrázek nervové soustavy ze str.62

              

Anglický jazyk 11.5. - 15.5.

Přeji vám všem krásný vstup do nového týdne. :-) Tento týden nastal čas na práci v pracovním sešitě. :-) Jedná se o strany 44, 45. :-) Přeji krásný nový týden.

Paní učitelka Srbková

 

Matematika 11.5. - 15.5.2020

Milí moji žáci,
doufám, že jste si všichni hezky užili prodloužený víkend a nabrali jste hodně sil do další práce. Tento týden v matematice budete pracovat se zlomky na str. 126 cv. 30, 31 a 33, to poslední je slovní úloha, tu jsme dlouho neprocvičovali, nezapomeňte odpovědět na všechny otázky.
Nápověda – odkazy na vysvětlení látky v matematice. Matematika desetinné zlomky https://youtu.be/ztgPvwyd74I  https://youtu.be/n3OcVb5brac 
Procvičujte učivo na matika.in a na jiných stránkách na internetu. Přeji vám hodně síly do samostatného učení. S pozdravem p.uč. Jelena Rottenberg ( rottenberg@zsbecov.cz )

 

 VLASTIVĚDA

Moji milí žáci,posílám vám novou kapitolu na tento týden od 11.5.-15.5. CO VŠECHNO JE KULTURA a odpovězte na otázky: 1.Co si představuje pod slovem kultura vy?

2.Setkali jste se na cestách do cizích zemí s nějakými kulturními odlišnostmi?

3.Co je to tradice?

4.Co je to umění?

5.Které umění máte nejraději? Proč?

Všechny vás moc pozdravuji a děkuji všem,kteří spolupracují a plní úkoly.

 

Andrea Bělohlávková

                                                                     

                                Přírodověda

                                               Smyslová soustava

      .  zrak  - světlo, tvar, barvy, pohyb = světlo prochází přes oční rohovku,duhovku,                                                                        čočku až k sítnici, zrakový nerv přenáší                                                                              informace ze sítnice do mozku

      . sluch - zvuk, pohyb  = ucho se skládá z vnějšího (ušní boltec,zvukovod,bubínek) ,                                               středního a vnitřního ucha

      . čich   -  pach, vůně = dutina nosní

      . hmat  - dotyk, tlak, teplo, chlad a další podněty  = kůže

      . chuť  -  čtyři chutě - sladká, kyselá, slaná, hořká = ústa - jazyk

        Smyslové orgány zachycují  informace z okolního prostředí.

 

        DÚ .  1. Čeho se tělo zbavuje vylučováním a které čtyři orgánové soustavy se na                           tom podílejí ?

                 2. Kdo byl vynálezcem kontaktních čoček ?

                 3. Jaké jsou nejčastější oční vady ?

                 4. Jak se dorozumívají lidé s poškozeným sluchem ?  

       Nepracuje :  D.Bažo  a  M.Sazkózy . Zlepšit by se měl V.Olach . Ostatní děti                                           chválím!!                         

 ANGLICKÝ JAZYK 4.5. - 8.5.

Přeji vám krásný vstup do nového týdne. Tento týden nás čeká práce v učebnici na str. 44,45. Vaším úkolem bude, projít si - přešíst texty v učebnici a následně přepsat slovíčka z růžového rámečku do sešitu na slovíčka. :-) Druhým úkolem bude - přepsat do školního sešitu žlutý rámeček str. 45/4.

Dále vám chci poděkovat za komunikaci a práce, které mi posíláte. :-)

Přeji vám krásný týden paní učitelka Srbková

Matematika 4.5. - 8.5.2020

Milí moji žáci,

utekl nám další týden. Doufám, že se vám daří dobře a že to vše zvládáte. Tento školní týden bude kratší jako ten předešlý, rozvrhněte si tedy práci od pondělí do čtvrtka, ať máte volnější prodloužený víkend. Samostatně si v matematice písemně procvičíte písemné dělení se zkouškou str. 151 cv. 13 a procvičíte si počítání s velkými čísly str. 151 cv. 22.

Trénujte násobilku v online třídě na www.matika.in (pro ty kdo se ještě nepřihlásil, přihlásíte se do okna k Matějovi svým jménem a příjmením, pak ťuknete na pohár, případně v záložce Moje třída a zadáte naše heslo: broucci) Stýská se mi po vás. Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg ( rottenberg@zsbecov.cz )

 

 VLASTIVĚDA

Milá třído,zde zasílám úkoly na tento týden od 4.5.-8.5.

Jedná se o kapitolu : MAJETEK A JEHO VLASTNICTVÍ.Odpovězte na otázky na str.87/1-6. Všechny vás moc a moc zdravím.Jste ŠIKULKY.

 

Andrea Bělohlávková

 

 

 

 ANGICKÝ JAZYK:

Přeji vám všem krásný, slunečný vstup do nového týdne. :-) Mohu vás pochválit za to, že práce posíláte a jsou velmi zdařilé. Děláte mi radost. :-) Tento týden si dáme trošičku oddechový. Vaše práce posílejte do 1.5. Vaším úkolem bude:

  • přepsat do sešitu slovíčka 20. lekce (uč. str. 42,43 -fialový rámeček)
  • vyluštit quiz o zvířátkách (viz. soubory ke stažení)

Přeji krásný týden, plný úsměvů. Paní učitelka Srbková

 

     

Matematika 27.4. – 30.4.2020

Milé moje děti,

tento týden je kratší, v pátek je státní svátek, tak si vše uspořádejte, ať máte volný prodloužený víkend. V matematice si zkusíte napsat test, jako kdybyste byli ve škole. Nastavíte si čas 45 minut, na str. 153 cv. 1,2,3,4,5,6,7 (opakování – desetinná čísla) počítáme bez pomůcek (kalkulačka). Když doděláte, vyfotíte a pošlete mi. Tento test slouží k tomu, abychom vy i já věděli, jak ovládáte učivo desetinná čísla, co nám nejde, co bychom měli procvičovat. Přeji vám slunečný týden. S pozdravem p.uč. Jelena Rottenberg ( rottenberg@zsbecov.cz )

 

Přírodověda  

                                              KOŽNÍ  SOUSTAVA 

   -   pokrývá a chrání povrch těla

   -   kůže je tvořena třemi vrstvami : 1. pokožka  - má silnou vrstvu buněk a určuje                                                                                                      barvu kůže                                                                                         2. škára                    - má potní a mazové žlázy                                                                   3. podkožní vazivo   - vrstva tuku

   -  z pokožky vyrůstají vlasy, chlupy, nehty, obočí a řasy

       Poranění kůže       -  odřeniny, pořezání, popálení, omrzliny

     Onemocnění kůže -  ekzémy, bradavice, opary, akné, nejzávažnější= rakovina kůže

       Pokus se namalovat do sešitu  řez kůží - str. 61

 VLASTIVĚDA

Milá třído,posílám úkoly na tento týden od 27.4.- 1.5.

Kapitola se jmenuje LIDSKÁ PRÁVA A POVINNOSTI. Odpovězte na otázky na str.83/1-6. Velmi vás všechny chválím za plnění úkolů.Jen tak dál.

Mějte se pěkně.

 

Andrea Bělohlávková

 

_______________________________________________________________________________ 

ANGLICKÝ JAZYK:

Přeji vám všem krásný vstup do nového týdne. Tento týden na vás čeká práce v učebnici a pracovním sešitě na str. 42,43. :-) Nezapomínejte mi práci posílat, jak jste již zvyklý na email do 26.4. Budu se těšit na vaše práce. S pozdravem a přáním krásných dní s úsměvem a pohodou paní učitelka Srbková.

 

Matematika 20.4. - 26.4.2020

Milí moji žáci,

utekl nám další týden na dálku. Doufám, že jste si užili sluníčko a pobyt v přírodě. Samostatně si v matematice písemně procvičíte písemné násobení str. 112 cv. 21, zlomky str. 114 cv. 29 (postup si můžeš zopakovat na str. 52). Trénujte násobilku v online třídě na matika.in  

Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg ( rottenberg@zsbecov.cz )

 

 Přírodověda

  Zapiš do sešitu :              Vylučovací soustava

 

 tvoří ji - ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice

- vylučováním se tělo zbavuje škodlivých odpadních látek 

- odpadní látkou je moč , za den vyloučíme asi 1,5l moči

- moč vzniká v ledvinách 

- z každé ledviny odchází jeden močovod, ten odvádí moč do močového měchýře , močovou     trubicí se dostává z těla ven - nutné dodržovat dostatečný pitný režim

Nestrávené zbytky potravy se vylučují trávicí soustavou konečníkem v podobě stolice

Oxid uhličitý (CO2) se z těla odvádí za pomoci dýchací soustavy ve vydechovaném vzduchu

Škodlivé látky spolu s přebytečnými tekutinami se z těla vylučují také kůží, pomocí potu

Orgánové soustavy, které se podílejí na vylučování : vylučovací - moč

                                                                               trávicí      -  stolice

                                                                               dýchací    -  oxid uhličitý

                                                                               kožní        -  pot

 Jen dvě otázky na opakování, pošli do 27.4. 2020

  1. Z jakých částí se skládá trávicí soustava 

  2. Jaký je počet zubů trvalého chrupu

                            

 

                          Přírodopis

Zápis do sešitu :

                                  ZUBY

  - v ústní dutině slouží k rozmělňování potravy

    Dětský chrup  - 20 mléčných zubů, kolem 6 roku vypadávají

    Trvalý chrup   - 32 zubů - řezáky, špičáky, třenové zuby a stoličky ......další zuby už                                          nenarostou !!

    Nutné je se o zuby pečlivě starat :

     - alespoň 2x denně si čistit zuby

     - omezit příjem cukru

     - chodit na pravidelné zubní prohlídky

  Pokus se o nákres zubu a popiš jej - str. 56

  Písemný úkol - pošli odpovědi na 2 otázky :

                        1. Co bychom měli jíst nejvíce a co bychom měli omezit pro zdravý růst zubů

                        2. Co je to paradentóza

     ( dosud neodeslali žádný úkol D. Bažo a M. Sazkózy )

 

 VLASTIVĚDA

Úkol na týden od 13.4.- 17.4.

OBDOBÍ VLÁDY JEDNÉ STRANY a odpovězte na otázky na straně 77/1-6. Snažte se úkoly plnit.

Všechny vás zdravím.

 

Andrea Bělohlávková

 VLASTIVĚDA

Úkol na týden od 20.4.-24.4.

OBNOVENÍ DEMOKRACIE V ČESKOSLOVENSKU a vypracujte otázky k tématu na str.79/1-6.

Všem posílám pozdravy. Opatrujte se.

 

Andrea Bělohlávková

 

Matematika 13.4. - 17.4.2020

Milí moji žáci,

doufám, že jste si užili velikonoční prázdniny. Tento týden v matematice vypočítáte povrch kvádru str. 115 cv. 2, udělejte si do geometrie i náčrt, ať se vám lépe počítá a spíš to pochopíte, na stejné straně v učebnici máte nápovědu. Potom mi předvedete, jak bezchybně, se zkouškou písemně dělíte na str. 117 cv. 1 (první dva sloupečky, 4 příklady).

p. uč. Jelena Rottenberg (rottenberg@zsbecov.cz)

 

             ANGLICKÝ JAZYK:

Přeji vám všem krásný, nový, sluníčkový týden. Jelikož máme tento týden zkrácený, tak máte na práci čas do 17.4. :-) Musím vás pochválit za krásnou spolupráci a hezké výsledky. Váš další úkol bude Velikonoční pracovní list, který zase najdete v "soubory ke stažení". Kdo bude potřeovat zase vytisknout, napište do naší skupinky a není problém. :-)

Buďte na sebe opatrní a mějte se rádi! Posílám mnoho objetí a HAPPY EASTER!       

  

 

Matematika domácí učení 6.4. - 8.4.2020

Milí moji žáčci,

tento učební týden je kratší, máte od čtvrtka až do pondělí velikonoční prázdniny. V matematice se podívej na krychli a kvádr, zopakuj si písemně jejich vlastnosti str. 105 cv. 1, cv. 2, cv. 4 je celkem zábavné ( piš jméno vrcholu, kam dojdeš ). Zopakuj si, jak vypočítáš povrch krychle str. 110 ( přečti si růžový rámeček) a vypočítej cv. 2 b, za všechna cvičení můžeš získat malé 1 ( kdo bude mít všechna cv. správně, získá rovnou velkou 1), tak se snažte, šikulové. Trénujte násobilku v online třídě na matika.in Jinak si užijte v rámci možností Velikonoce, má být hezké počasí, tak určitě jděte někam za přírodou a užívejte se s rodinou. Přeji veselé Velikonoce celé vaší rodině, hlavně hodně zdraví.

S pozdravem p. uč. Jelena Rottenberg (rottenberg@zsbecov.cz)

 

Přírodověda   

      Trávicí soustava

Tvoří ji :  dutina ústní , hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo a konečník                             dalšími důležitými orgány jsou slinivka břišní a játra

Zajišťuje :  příjem a zpracování potravy, rozvádí živiny krví k orgánům těla a odtraňuje                            nestrávené zbytky potravy

Nejběžnější onemocnění : zubní kaz, průjem, zácpa                                                              Nebezpečné onemocnění : salmonelóza , žloutenka

Naše strava by měla být pravidelná , vyvážená, pestrá s dostatkem tekutin

                                      Zdravá výživa       

                               POTRAVINOVÁ  PYRAMIDA

                    ( namaluj do sešitu  ze str. 56 - nemusíš posílat )

Úkoly neplní - Bažo D., Fleischman D. a Sazkózy M.

 Přeji všem krásné Velikonoce a moc pozdravuji! Štěpánková

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 30.3. - 3.4.

Přeji Vám všem krásné pondělí,

všechny až na dvě vyjimky mohu pochválit za krásnou práci a spolupráci. Patří vám veliká pochvala. Také jsem ráda, že funguje komunikace přes naši skupinku na fb. :-)

Jelikož máme nový týden, tak nás čeká i nové učivo - FARM ANIMALS.

Do pátku 3.4. máte tedy čas na vypracování pracovního sešitu společně s učebnicí na str. 40,41. Dále vás prosím o stažení výkladu pro stupňování přídavných jmen. Najdete ho zase v "souborech ke stažení". Tento soubor si prosím doma vytiskněte a nalepte do sešitu. Kdo by neměl možnost tisku, mohu Vám soubor vytisknout a nechat v Bečovské masně. :-)

Přeji Vám krásný nový týden a posílám plno úsměvů a objetí. :-)

Paní učitelka Srbková.

_____________________________________ 

Vlastivěda

Milá třído,zde posílám nové úkoly na týden od 6.4 - 10.4.

Kapitola: DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA.ODPOVĚZTE NA OTÁZKY NA 

STR.74/1-7. Mějte se pěkně a předem přeji hezké VELIKONOCE. MYSLÍM NA VÁS.

 

Andrea Bělohlávková

 

 

 

 Vlastivěda

Milá třído,zasílám vám úkoly na tento týden od 30.3.- 3.4.

Kapitola: PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA. Odpověz na otázky na str.71/1-4. Zašlete v ÚHLEDNÉ FORMĚ.Všechny vás moc zdravím.

 

Andrea Bělohlávková

_______________________

 

Matematika (30.3.20 - 3.4.20)

Milí moji žáci,

utekl nám další týden, doufám, že jste všechna cvičení zvládly v klidu a hlavně samostatně. Tento týden vypracujte: uč. str. 108 cv. 1a (seřaď čísla od nejmenšího k největšímu), cv. 1b (seřaď čísla od největšího k nejmenšímu), cv.2 doplň tabulku a na str. 109 cv.17, kde si procvičíte desetinná čísla.

Jsem ráda, že mnozí z vás se přihlásili do naší třídy na www.matika.in (jméno, příjmení a heslo broucci, já vidím, co se vám tam daří, zadala jsem vám tam nějaká cvičení z matematiky na procvičení, v liště – domácí úkoly, tak si je zkuste, nevzdávejte to, když to hned nejde, myslím, že je to zábavnější práce než s knihou.

Mějte se krásně, pište, foťte, těším se na vaše práce p.uč. Jelena Rottenberg.

______________________________

 

      Přírodověda      

            Někteří z vás neodeslali odpovědi na 4 otázky z minulého zadání. Nyní posílám další zápis a DÚ- otázky, které je nutno odeslat do 8.4.2020.  

Zápis do sešitu :

      Oběhová soustava    

       - zajišťuje proudění krve v těle 

       - tvoří ji - srdce, cévy, krev a míza

       - krev rozvádí životně důležité látky - kyslík, živiny, vitamíny

       - krev obsahuje :  krevní plazmu, červené a bílé krvinky, krevní destičky 

                                   a odvádí z těla oxid uhličitý (CO2) a jiné škodliviny

       - krevní skupiny jsou :  A , B , AB , O

         Krev je rozváděna cévami : a) nejmenší cévy = krevní vlásečnice

                                                     b) cévy, které rozvádějí převážně okysličenou krev

                                                          ze srdce = tepny

                                                      c) cévy, které vracejí převážně odkysličenou  krev 

                                                          do srdce =  žíly

         V těle dospělého člověka je asi 5l krve

         Srdce je dutý orgán, uložený v hrudníku, nemůžeme jej ovlivnit vůlí, pracuje                   nepřetržitě, jako pumpa

         DÚ - otázky k odeslání :  1. Co je to infarkt

                                                2. Které cévy rozvádějí okysličenou krev

                                                3. Do jakých skupin se dělí lidská krev

                                                4. Který český lékař popsal všechny krevní skupiny

 


 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Dnešním dnem otevíráme zase nový týden. Následujícím úkolem bude vypracovat pracovní list, který bude hodnocen známkou. Najdete ho zde na webu pod záložkou "soubory ke stažení"Prosím tedy do pátku 27.3. o zaslání vyplněného pracovního listu na email. Upozorňuji, že kdo pracovní list neodevzdá má nesplněno. Varianty máte 3: buďto list vypracujete v PC a rovnou zašlete na email / list si vytisknete, vyplníte a vyfotíte a pošlete na email / kdo nemá možnost, nabízím možnost pracovní list si vyzvednout v Bečovské masně. 

Upozorňuji, že Tony a Denis nesplnili úkoly předešlé! Mjí tedy nesplněno! Zbytek třídy chválím za spolupráci a včasné odevzdávání. Jste šikulky!

Mějte se krásně a opatrujte se! I nadále jsem vám k dispozici v naší skupince na fb. :-)

 

Přírodověda

Věřím, že jste všichni zvládli zadané úkoly a zápis do šk.sešitu. Myslím, že nemusíte zatěžovat ani moc rodiče, jen jim dejte zápisy k nahlédnutí. Upozorňuji, že zápisy (které nemusíte posílat) a úkoly budu zohledňovat při klasifikaci.

Nyní můžeme pokračovat v dalším zápisu.Namaluj do sešitu kostru horní a dolní končetiny a popiš ji (uč.str.50).

Svalová soustava

 - svaly umožňují pohyb - v lidském těle jich máme přes 600                                                   - svaly také umožňují trávení potravy, oběh                                                                           - svaly se upínají na kostru šlachami

1. Svaly kosterní a příčně pruhovanémůžeme ovládat vůlí-zkracování a natahování svalů         2. Svaly hladké nemůžeme ovlivnit, např.sval srdeční, sval žaludku

  Na sobě můžeš ukázat tyto svaly : (doplň příklady svalů)                                                             1. ..................................  2. ..........................   3. ................................

       4. ..................................  5. ..........................    6. ................................ 

Dýchací soustava 

- zajišťuje dýchání, příjem kyslíku a výdej oxidu uhličitého (CO2)                                          - skládá se z dýchacích cest a plic = dutina nosní, nosohltan, hrtan, průdušnice, dvě                                                                    průdušky a plíce                                                            - plíce jsou tvořeny plicními sklípky, v hrtanu vzniká hlas                                                      - k nejčastějším onemocněním dýchací soustavy patří rýma, angína, zápal plic,astma            - kouření poškozuje plíce a může vyvolat závažné onemocnění- rakovinu plic

DÚ :  1. Čím se lidé odlišují                                                                                                           2. Co tvoří kostru člověka                                                                                                     3. Jaké základní svaly znáš (alespoň 5)                                                                                 4. Z jakých částí se skládá dýchací soustava

Odpověz písemně na otázky a pošli odpovědi na můj mail: stepankovakveta@email.cz

Další úkoly až příští týden! Moc pozdravuji a přeji hodně pohodových dnů. Štěpánková          

 

 

Matematika (23.3.20 - 27.3.20)

 

Milí moji žáci,

doufám, že se vám daří dobře, že to vše zvládáte, s kamarády se aspoň slyšíte nebo i vidíte přes telefon nebo PC, když svítí sluníčko, tak jdete s rodiči na procházku do přírody, kde není moc lidí. Byla bych ráda, abyste domácí učení zvládali co nejvíc samostatně, rodiče teď mají také dost starostí a my se nenadějeme a budete na druhém stupni. Pokud budete chtít poradit, napište mi do školního mailu (rottenberg@zsbecov.cz). Už se mi po vás stýská, chybí mi i to vaše zlobení, štěbetání, smích s vámi.

Zkuste, jak vám půjde zaokrouhlování desetinných čísel, pravidlo je stejné jako u jiného zaokrouhlování, vezmi si k tomu číselnou osu, poslouží i pravítko, říkej si k čemu je dané číslo blíž, důležité je na jaké řády zaokrouhlujeme ( jednotky, desetiny ), str 106 cv. 2 ( růžový rámeček - nápověda), str. 107 cv. 9. Výsledky pošlete ke kontrole, prosím vyfotit a poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

Nezapomeňte si zacvičit na www.matika.in

Založila jsem nám třídu na www.matika.in, kde se každý přihlásité do okna k Matějovi svým jménem a příjmením, pak ťuknete na pohár, případně v záložce Moje třída a zadáte naše heslo: broucci, tím budete v naší třídě, budete si zkoušet doporučená cvičení třeba v domácích úkolech a já uvidím, jak jste na tom, jak vám daná látka jde, co je nutné procvičovat apod. Doufám, že se brzy přihlásíte a budete tam trénovat.

Doufám, že se zlepší vaše aktivita, protože z celé třidy mi odevzdali úkoly pouze 3 žáci, dovoluji si vám připomenout, že všechny tyto úkoly budu zohledňovat při klasifikaci, když mi úkoly nebudete posílat a nebo až se začne chodit do školy mi je neukážete vypracované, tak se může stát, že nebudete klasifikováni, protože nebudu mít u vás dostatek známek potřebných ke klasifikaci. ☹

Dobrovolný úkol - přepiš recept v gramech, mililitrech - tento úkol se vám v životě docela hodí. Dobrovolná výzva pro vás, vyzkoušejte si ho se souhlasem rodičů, sami navažte a s dohledem dospělé osoby upečte, patří k tomu i po sobě vše uklidit, můžete vyfotit, jak se vám dařilo.

Jablečný koláč se skořicí - menší

1 a půl hrnku polohrubé mouky, 1 kypřící prášek do pečiva, 1 hrnek mléka (vody), 1 hrnek cukru, 2 vejce ( kolik asi váží? ), čtvrt hrnku oleje, špetka soli, vanilkový cukr, ( může být lžíce rumu). Poklademe na plátky nakrájenými oloupanými jablky a posypeme skořicí (můžeme i cukrem). Pečeme asi půl hodiny ve vyhřáté troubě na 180 stupňů.

Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg.

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK DOMÁCÍ PŘÍPRAVA DO 22.3.

 Vzhledem k tomu, že máme nový týden, nesmíme se flákat a jedeme dál.

Začíname další lekci č. 18 JOBS.

Práce v učebnici na str. 38,39

slovíčka z obou stran z učebnice přepsat do našich slovníčků

∞učebnice str. 39/ žlutý rámeček přepsat do školního sešitu ENGLISH (mělo by to pro vás být pouze opakování)

∞práce v pracovním sešitě str. 38+39

PROSÍM DO NEDĚLE 22.3. O NASKENOVÁNÍ HOTOVÝCH STRÁNEK Z PRACOVNÍHO SEŠITU A NÁSLEDNÉ ZASLÁNÍ NA EMAIL: srbkova@zsbecov.cz

 

Děkuji a přeji Vám všem krásný zbytek týdne. :-) Paní učitelka na AJ

 

Seminář z českého jazyka

 

 https://www.jigidi.com/solve.php?id=4BJB74JE&utm_source=e 

 

 Na tomto odkazu najdete puzzle, kde po složení máte zadaný úkol. Protože nemáte sešity, opíšete na papír a vyřešíte. Vyplněné přinesete po návratu do školy nebo můžete ofotit a poslat na adresu: soror@seznam.cz

 

Děkuji, M. Martínková

 

 

 

číst texty v Čítance, pozorovat zápis přímé řeči.

Opakovat a procvičovat: vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor, koncovky podstatných jmen, slovesa: osoba, číslo, čas.

Tělesná výchova: cvičit! Každý den rozcvička. Pokud bude umožněn pohyb venku, utíkejte panelovkou do Zaječic a zpátky.

MA

 

 Přírodověda   - 5.třída

 

 

 

                                            LIDSKÉ   TĚLO

 

  namaluj do sešitu člověka – dívku nebo chlapce – a popiš části jeho 

  těla : hlava – čelo, oči, ústa, brada, uši, krk

  tělo   - ramena, záda, hruď, břicho, prsa, paže, zápěstí, prsty, loket,

                         hýždě, stehno, koleno, holeň, lýtko, nárt, kotník,pata,chodidlo 

 Pak zápis do sešitu :

 

                                              ČLOVĚK 

  Skupina : živočichové, obratlovci, savci – oporou těla je páteř tvořena obratli,

                         - člověk má společné znaky života (životní projevy) s ostatními

                             živočichy: dýchá, přijímá potravu, vylučuje odpadní látky,

                             rozmnožuje se, roste a vyvíjí se , pohybuje se a reaguje na okolní

                             prostředí

      Lidé se odlišují : 1. vzhledem

                               2. věkem

                               3. pohlavím

 

      Vznikli vývojem z jednoho živočišného předka a přizpůsobili se podmínkám

      ve kterých žijí.

 

                                                KOSTRA 

 - skládá se z kostí                 

  - funkce : chrání vnitřní orgány a poskytuje pevnou oporu těla a pohyb

  - kostře škodí : špatné držení těla , nesprávné sezení, špatná obuv, nošení těžkých břemen

   - tvoří ji : lebka, páteř s obratli, hrudník , horní a dolní končetin

   - poranění : např. výrony, zlomeniny, poranění páteře

   - pro správný vývoj kostí : vhodná výživa, vápník, vitamín D

 

           DÚ : pokus se sestavit doplňovačku z probraného učiva

 

 

  

Matematika (16.3.20 - 20.3.20)

Milí moji žáčci,

posílám vám cvičení na tento týden, tak si to postupně rozvrhněte, ať toho pak nemáte moc najednou. Procvičujte písemné sčítání desetinných čísel (pod sebou) učebnice str. 101 cv. 2, 3, 5, důležité správně zapsat pod sebou, desetinná čárka musí být také pod sebou, zkuste si i odčítání na str. 103 nejprve pamětné, můžete psát jen výsledky, cv. 2, 3, ve cv. 5 již písemně pod sebou, správně si pod sebe napiš řády, desetinnou čárku, odčítej jako odčítáš přirozená čísla, nakonec přidej desetinnou čárku na stejné místo pod, růžové rámečky ti pomáhají, vysvětlují, zvládneš-li, pak ještě vypracuj cv.6 na str. 104, důležité si správně pod sebe zapsat řády a desetinnou čárku. Aritmetický průměr str. 117, cv. 3, 4, 5. Najděte si procvičování na matika.in/cs/ Přeji vám hezký týden, těším se na vaše práce ,případné dotazy apod. p.uč. Jelena Rottenberg

 

Matematika (12.3.20 -13.3.20)

Milé děti,

posílám práci na čtvrtek  a pátek, procvičíte si počítání s velkými čísly.

M učebnice str. 76 cv. 13, 14 slovní úloha. Str. 78 cv. 21 a 27.

Dobrovolně stránku 78 cv. 23, 24, 28. Výsledky můžete poslat ke kontrole, můžete vyfotit, poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

Milé děti,

doufám, že všichni dobře chápeme, že úkoly děláte hlavně pro sebe, že čas, který ve škole zameškáte, nám bude chybět. Proto děti, které jsou ve škole obvykle rychlé, vše stíhají, vypracují i úkoly navíc, ty dobrovolné. Děti, které ve škole na vypracování potřebují více času, teď ho mají dostatek, pokud cvičení zvládnou, tak i dobrovolné úkoly vypracují.

Všechny vaše úkoly bych ráda postupně viděla, pouze děti, které mají problém s připojením na internet mi budou muset vše ukázat, až se uvidíme.

Těším se na vás p. uč. Jelena Rottenberg

 

Geometrie (16.3.20 - 20.3.20)

Milí broučci,

ještě vám přidávám na příští týden procvičení geometrie, rýsujte, pište do sešitu geometrie, nezapomeňte zapisovat datum. M učebnice str. 93 cv. 1 jen zapiš, nerýsuješ, zopakuj si růžový rámeček. Cv. 3 jen zapiš, cv 5 zapiš a narýsuj, nezapomeň na náčrtek, použij kružítko. Cv 4, 6 potřebuješ pravítko s ryskou.

Můžeš poslat ke kontrole. rottenberg@zsbecov.cz

 

DÚ Z VLASTIVĚDY V DOBĚ DANÉHO VOLNA

Průmyslová revoluce - opakovat. Podívat se na vznik 1. světové války. Vypracované otázky z učebnice odešlete emailem do pondělka na adresu: andreafu@s

_______________________________________

 DÚ Z VLASTIVĚDY NA TENTO TÝDEN

 

Moji milí žáčci,posílám vám další učivo. Přečtěte si novou kapitolu - ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA-DEMOKRATICKÝ STÁT a ŽIVOT V ČESKOSLOVENSKU MEZI DVĚMA VÁLKAMI. Vypracujte otázky na str.66/1,3,4 a str.69/1,3,5,6. Odpovědi pošlete do pondělka na stejnou emailovou adresu. Všechny vás moc a moc zdravím,opatrujte se a těším se na shledání.

 

 

Datum zadání:

Předmět:

Úkol:

Datum plnění:

9. 3. 2020

Matematika

str. 97, cv. 12

12. 3.
čtvrtek

9. 3. 2020

Český jazyk čtení

str. 104 - 105

12. 3. 
čtvrtek

25. 2. 2020

Český jazyk

 str. 51, cv. 2,b

12. 3.
čtvrtek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V únoru a březnu nás čeká:

 

20.2. - Planeta Země - dokumentární film - kino Kosmos Most, vstupné 75 kč

 

26.3.  divadelní představení MAUGLÍ, cena : 135 Kč

 

 

3. 2. - 7. 2. 2020    jarní prázdniny

31. 1. 2020            pololetní prázdniny

30. 1. 2020 - vydávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2019/2020

                      Výuka dle rozvrhu do 11:25 hod.

29. 1. 2020 - tradiční turnaj ve vybíjené, od 15 hodin ve sportovní hale Bečov.

 

 

Co se bude dít v předvánočním týdnu?

16.12.  výuka dle rozvrhu do 11:25 hod.

17.12.  výuka dle rozvrhu do 11:25 hod.

18.12.  projektový den - výuka do 11:25 hod.

19.12   Most - Vánoční trhy - předpokládaný návrat ve 11:45 hod.

20.12.   třídní vánoční posezení - do 11:25 hod.

 

5. 12. Mikulášská nadílka:

 

29. 11. výlet do divadla v Mostě - "Škola základ života"

20.11. v 14:30h focení na kalendáře (charitativní akce)

 

 Podzimní výstava 6. 11. :

UPOZORNĚNÍ : 6.11. vyučování do 12:20 hod.     TU 

Třídní schůzky : 6. 11. 2019 od 15 hod. 

Podzimní výstava žákovských prací : 6. 11. - 14. 11. 2019

6. 11. vernisáž - vystoupení žáků školy v atriu, srdečně zveme všechny rodiče 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY : 29.  a 30. 10. 2019

 

 

Den gramotnosti:

Školní rok byl zahájen první školní akcí s názvem "Den gramotnosti". Tato akce se konala 6.9. 2019 v pátek a zúčastnil se jí celý druhý stupeň základní školy + 5.třída. Žáci se vydali na dlouhou cestu Bečovem, na které plnili úkoly spjaté s úskalími českého jazyka a za správné odpovědi získávali body. My jsme si pro naše chytré děti připravily hádanky formou kartiček s příslovími, kdy u každého konkrétního přísloví, které si děti vylosovaly, musely správně vysvětlit jeho význam. Žáci 5. třídy putovali spolu se svými spolužáky z 9. třídy.

Výhercům gratulujeme!  

 

 

Vítám Vás ve školním roce 2019/2020

první školní týden:

PO - v 8 hod. zahájení šk.roku, poučení o bezpečnosti, seznámení se šk. řádem

ÚT -  třídnické práce (vyuč. do 11:25 hod.)

ST -  třídnické práce  (vyuč. do 11:25 hod.)

ČT - 4 vyučovací hodiny podle rozvrhu

PÁ - 4 vyučovací hodiny podle rozvrhu

Pokud nechcete první školní den oběd, je nutno ho včas odhlásit u p. Mrkvičkové.

Projekt obědy pro děti zahájen - první oběd již 2. 9. 2019.

4. září od 15 hod. - úvodní třídní schůzka, základní informace pro rodiče.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXX