V.třída

Vítám vás ve školním roce 2020/2021

 

 28.4.2021 Informace vyplývající z Informační online schůzky:

- Škola v přírodě plánovaná ve šk.roce 2020/2021 je zrušena ( plánovaná v dalším šk.roce 2021/2022 - duben 2022 - 10 dnů)

- Pomůcky na školní rok 2021/2022 pro 6.ročník :

1. balíček - pracovní sešity ... cena 630,- Kč (na tento balíček s Vaším souhlasem převedu 60,- Kč, které zbyly z platby za pomůcky pro 5. roč.)

2. balíček - pomůcky na VV, PV, sešity, obaly, ...  cena 660,- Kč  

 

  DISTANČNÍ  VÝUKA  

a platí stejná pravidla, jako na podzim roku 2020. Všechny potřebné informace k výuce budou zde - na stránkách školy (převážně ČJ) , ostatní na Teamsech - na kterých bude opět probíhat online výuka dle ROZVRHU zde:

mail:   Tř.uč. D. Matoušová            matousova@zsbecov.cz

          MA - Ing.J. Rottenberg         rottenberg@zsbecov.cz

          AJ, VL, PŘ - Mgr.P. Srbková  srbkova@zsbecov.cz                                                        

ROZVRH HODIN - online výuka (distanční výuky)

 

vysvětlivky:

červená barva znamená synchronní výuka (online spojení s učitelem)
modrá barva znamená asynchronní výuku (bez online spojení)
černá barva znamená vypuštění předmětu pro tuto chvíli

 

Vážení rodiče, neúčast Vašeho dítěte na on line hodině (jakéhokoli předmětu), musí být vždy řádně omluvená - na mail třídního učitele. 

 Tř. uč. Dalila Matoušová

 

 Od 1.2.2021  tam budou také průběžné známky (celková známka z ČJ zahrnuje ne jen známky v Bakalářích, ale i známky v sešitech, forma vypracování příprav na hodinu - např. TABULKY a písemná úprava)

 

 

Vážení rodiče, žádám Vás o zaslání tohoto souhlasu na můj mail - jedná se o případ předčasně ukončené výuky z důvodu pozitivního testu:

Souhlasím s tím, že mé dítě (jméno a příjmení)   ................................. může jít ze školy, po předčasném ukončení výuky, samo domů. Platnost - do 30.6.2021

datum ................                         jméno a příjmení rodiče

 

 

ROZVRH HODIN - prezenční výuka

                   1.hod.       2.hod     3.hod     4.hod.    5.hod.

pondělí         ČJ            AJ           ČJ-L        MAT        PŘV

úterý            ČJ            HV           ČJ-S        VV          TV

středa           ČJ            AJ            SČJ         VČ         IKT

čtvrtek         ČJ            PV            ČJ-L       VLA         MAT

pátek            ČJ            MAT          VLA        AJ          MAT

 

 

 

Pondělí 10.5.2021 - DISTANČNÍ VÝUKA (AJ a MAT synchronní - Teams)

 

Milé děti, zapomněla jsem vám dát materiál na VV - bude od pondělí uložen v krabici ve škole (má být krásně - tak si pro něj dojděte), kdo chce - budu jej opět předávat osobně od 9:00 - do 9:15 hod. Ráda vás uvidím :-)

 

 ČJ Samostatná práce (asynchronní výuka) : malý pracovní lístek 

- dokončit cv.1, doplnit cv.2 (pořádně si přečtěte, na co si máte dát POZOR) - v obou cvičeních tvoříte z podstatných jmen přídavná jména

 

 Čtení -  Komix - SEK a ZULA (ve čtvrtek 13.5. bude opět testík)

 

VV - obrázek s bublinou (noty místo slov) - dokresli

+

SLOH - vymysli svůj vlastní komix (pokud jste si nevyzvedli, leží podklady v krabici ve škole a čekají na vás) + VV 

 

 

 

Úterý  11.5.2021 DISTANČNÍ VÝUKA (ČJ a MAT synchronní - Teams)

 

SLOVESNÝ  způsob OZNAMOVACÍ   (čas MIN, PŘÍTOMNÝ, BUD)

                              ROZKAZOVACÍ  (čas se neurčuje)

                              PODMIŇOVACÍ  (čas se neurčuje)

 

ČJ samostatná práce: Velký pracovní list cv. 11 a 12

 

  

 

Středa  12.5.2021 - DISTANČNÍ VÝUKA (ČJ a PŔV synchronní - Teams)

 

SLOVESA - v PŘÍTOMNÉM ČASE píšeme vždy na konci měkké i, í

 

BUDOUCÍ  ČAS - 1. tvar složený (budu sázet, budu si číst, ...)

                         2. tvar jednoduchý (namelu, najdu, půjdu, ...)

 

  

ČJ samostatná práce: Do hnědého sešitu (SLOH) - datum 12.května

- str. 152 cv.4 

 

 

 Na zítřejší online ČJ si připrav Učebnici, Leporelo a pracovní listy  

 Čtvrtek 13.5.2021 - DISTANČNÍ VÝUKA (ČJ a VLA synchronní - Teams)

 

ČJ samostatná práce: Velký pracovní list cv. 13 a 14 (vzory do rámečku)

 

 

 Do LEPORELA si napiš:

SLOVESA

způsob - OZNAMOVACÍ

           ROZKAZOVACÍ  č. jednodné 2. osoba (TY ... čti!  piš!  stůj!)

                                     č. množné   1. osoba  (MY ... čtěme!  pišme! stůjme!)

                                                        2. osoba  (VY ... čtěte!  pište!  stůjte!)

            - podmiňovací   (bych ...)

 

Čtení - test (porozumění textu) - psát do hnědého sešitu (Literatura)                         

datum: 13.května

název:  Sek a Zula

            Bonofác zasahuje

autor:  Neprakta a Švandrlík

1. Kdo ohrožoval Seka a Zulu ve vodě?

2. Kdo Seka a Zulu zachránil?  (nestačí jen jméno)

3. Kdo vítal Seka a Zulu na břehu?

4. Co byly ty hromady, které děti objevily?

Bonus: Nakresli zvíře, kterému se chtěly děti pomstít.

 

 

  

Pátek 14.5.2021 - DISTANČNÍ VÝUKA 

 

ČJ  samostatná práce(asynchronní výuka): malý pracovní lístek - cv.3 (doplň)

+ vyber z tohoto cvičení kterákoli 3 slovesa a pokus se u nich určit - osobu, číslo, způsob a čas (napiš to na druhou stranu pracovního lístku)

 

 Všechnu práci z tohoto týdne (hnědý sešit, 2 pracovní listy a VV) odevzdáte v pondělí 17.5. ve škole, kde se opět všichni sejdeme při PREZENČNÍ VÝUCE.

Už se na vás moc těším.

 

 

 

Edukativní video, které snadnou a hravou formou připomíná dětem základní hygienické návyky. 

Odkaz na video je zde: https://youtu.be/J15gMHjSF8M

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY NA TÝDEN

 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ TERMÍN ÚKOL

Čj

 

 

 

   
SČj      
Mat

 

   
Aj

 3.5.

 5.5.   Test : hodiny 
     
Vl      
Vč/Vv      
Ikt      

 

 

Látka ve vyučování na týden

DEN PŘEDMĚT LÁTKA
PONDĚLÍ    
ÚTERÝ    
STŘEDA    
ČTVRTEK    
PÁTEK    

 

Práce, které děti vytvořily ve škole

 

Několik fotek z projektových dnů. Jste moc šikovní a doufáme, že to byl pro vás odpočinek od monitorů a mobilů a dostali jste se do přírody.

  

 

 

 

 

 

    

 Vkládám úžasnou galerii vašich výtvorů, kreseb a maleb. Jsou krásné. Jste moc šikovní....

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.2020 si děti vykreslily vánoční ozdoby, byla to zábava a snad udělají radost :-)

 

 

 

4.12.2020

Mikulášsko - čertovské hrátky

Děti mají radost za připravené balíčky

 

 

 

 

 

29.9.2020  Přednáška - třídění a recyklace odpadu

Tonda obal

www.jaktridit.cz

www.tonda-obal.cz

www.samosebou.cz

 

 

 

 8.9.2020 DEN GRAMOTNOSTI

- krásně nám vyšlo počasí a dnešní den si děti užily