V.třída

Vítám vás ve školním roce 2020/2021

 

Vážení rodiče a děti,

od 4. ledna opět:

 DISTANČNÍ  VÝUKA  

a platí stejná pravidla, jako na podzim roku 2020. Všechny potřebné informace k výuce budou zde - na stránkách školy (převážně ČJ) , ostatní na Teamsech - na kterých bude opět probíhat online výuka dle ROZVRHU zde:

mail:   Tř.uč. D. Matoušová            matousova@zsbecov.cz

          MA - Ing.J. Rottenberg         rottenberg@zsbecov.cz

          AJ, VL, PŘ - Mgr.P. Srbková  srbkova@zsbecov.cz                                                        

ROZVRH HODIN - online výuka

 

vysvětlivky:

červená barva znamená synchronní výuka (online spojení s učitelem)
modrá barva znamená asynchronní výuku (bez online spojení)
černá barva znamená vypuštění předmětu pro tuto chvíli

 

Vážení rodiče, neúčast Vašeho dítěte na on line hodině (jakéhokoli předmětu), musí být vždy řádně omluvená - na mail třídního učitele. 

 

Tř. uč. Dalila Matoušová

 

 

Vážení rodiče,

pololetní vysvědčení svého dítěte uvidíte na konci týdne v BAKALÁŘÍCH a od 1.2.2021  tam budou také průběžné známky

 

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

- str. 33 - žádám rodiče o podpis pod pololetními známkami

- str 35 (květinka) děti napíší SEBEHODNOCENÍ (odevzdávat se bude až při NORMÁLNÍ výuce) - odpovědi na otázky: Jak se mi líbí současný způsob výuky? Co se mi v tomto pololetí povedlo, bavilo mne? Co mi nešlo? Co s tím udělám? 

- ofocené sebehodnocení zaslat mailem do 26. února

 

Pondělí 1.3.2021 - Aj, Mat - online výuka synchronní, Čj výuka asynchronní 

 

Pracovní materiál ( oranžový sešit, pracovní list a veliká čtvrtka s dinosaurem :-) ) budu opět předávat v pondělí 1.3.2021 od 9:00 - 9:15 hod. - bylo by moc fajn vás zase vidět :-) Vyzvednout si jej můžete také odpoledne mezi 14:00 - 16:00hod.

 

Samostatná práce ČJ: v oranžovém sešitu máte nalepené cvičení - nad cvičení napište datum 1. března

- napište pod cvičení všechna slovní spojení - slova v závorkách dejte do správného tvaru, můžete psát jednotlivá slovní spojení pod sebe - zítra na online hodině budme s tímto cvičením pracovat - a budete si moci vždy vedle napsat opravu.

 

Čtení str. 15 - 18 (ve čtvrtek 25.2. bude testík - porozumění textu)

 

VV - představte si, že jste otevřeli budoucí knihu

- na barevném papíru máte nalepeného dinosaura - pokuste se ho tužkou nebo pastelkou přímo na ten barevný papír překreslit a pak to nalepte dovnitř na první stranu a na druhou stranu přeložené čtvrtky vymyslete, jak by vypadal DRAK, který by se vyvinul z tohoto vašeho dinosaura - Na přední stranu pak vymyslete název knihy :-) (samozřejmě se tam uveďte jako autoři i výtvarníci)

 

 

 

Úterý 2.3.2021 - ČJ, Mat - online výuka synchronní (TEAMSY).

 

 Samostatná práce ČJ: Učebnice str.111 - do oranžového sešitu datum 2. března

- opsat žlutou tabulku (zvýraznit barevně koncovky -ší a předpony   nej-)

- cvičení 5a) vyber si 3x jakoukoli trojici vět a napiš - každou větu na zvláštní řádek (mezi trojicemi vět vynechej řádek) - Lukášek jednu trojici vět, IVP dvě trojice vět

 

 

 

Středa 3.3.2021 - ČJ, Přv - online výuka synchronní (TEAMSY).

PŘIPOMÍNÁM - NEDĚLEJTE ŽÁDNÁ CVIČENÍ NAVÍC, vypracujte pouze ta zadaná! 

 

A prosím, podepište si  prac. list.

 

Samostatná práce ČJ: pracovní list cv.6 (slovo pohodlnější zapíšeme pod správný stupeň a dotvoříme zbývající dva stupně)

  

 

Na zítřejší (4.3.) online hodinu si připravte: oranžový sešit, učebnici a pracovní list

 

Už se na vás moc těším :-)

 

Čtvrtek 4.3.2021 - ČJ, Vla - online výuka synchronní (TEAMSY).

 

Samostatná práce ČJ: 

 

 

Čtení - test (porozumění textu)            datum: 4. března

název:  ... ?

autor: 

 

 

 

 

 

Pátek 5.3.2021 - ČJ asynchronní výuka

 

Samostatná práce ČJ: 

                          

5.3. (pátek) - odevzdat mezi 14:00 - 16:00 hod. ve škole - .....

 

 

 

 

Edukativní video, které snadnou a hravou formou připomíná dětem základní hygienické návyky. 

Odkaz na video je zde: https://youtu.be/J15gMHjSF8M

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY NA TÝDEN

14.12.- 18.12.2020

PŘEDMĚT ZADÁNÍ TERMÍN ÚKOL

Čj

 

 

10.12.

14.12.

17.12. 

16.12.

naučit básničku čítanka str. 62

str. 84 cv. 5a... Matoušov.... 

SČj      
Mat

 11.12.

 17.12.

 Str. 49 cv. 13

Aj

 14.12.

 16.12.

 PS str. 17 cv. 6,7

 7.12.  14.12.  Test : světlo, teplo, voda,( půda 21.12.) 
Vl      
Vč/Vv      
Ikt      

 

 

Látka ve vyučování na týden 30.11.- 4.12.2020

DEN PŘEDMĚT LÁTKA
PONDĚLÍ    
ÚTERÝ    
STŘEDA    
ČTVRTEK    
PÁTEK    

 

    

 

 

 

 

17.12.2020 si děti vykreslily vánoční ozdoby, byla to zábava a snad udělají radost :-)

 

 

 

4.12.2020

Mikulášsko - čertovské hrátky

Děti mají radost za připravené balíčky

 

 

 

 

 

29.9.2020  Přednáška - třídění a recyklace odpadu

Tonda obal

www.jaktridit.cz

www.tonda-obal.cz

www.samosebou.cz

 

 

 

 8.9.2020 DEN GRAMOTNOSTI

- krásně nám vyšlo počasí a dnešní den si děti užily