V.třída

 

UČEBNICE se budou odevzdávat až v září - dejte si je do pořádku a uložte tak, aby se přes prázdniny nezničily.

 

Tábory jsou zpoplatněny

13. - 17.7. indiánský

3. - 7.8.    cestovatelský 

 

10.8. (o prázdninách) BUDE další MALOVACÍ DEN - kdo bude mít chuť a čas, bude vítán ( od 9:00 - 11:30 hod. budeme malova a kreslit) Podle počasí - ve třídě nebo v přírodě.

Sraz před školou v 9:00hod. (s sebou: přezůvky, svačinu, pití a tužku)

 

Už se na vás moc těším - Vaše třídní učitelka Dalila Matoušová