V.třída

Vítám vás ve školním roce 2020/2021

 

 DISTANČNÍ  VÝUKA od 14.10.2020

Milé děti,

tak už zase z domova a máme za sebou podzimní prázdniny - už se moc těším na další práci s vámi :-)

Přeji vám i vašim rodinám úspěšné dny.

mail:   Tř.uč. D. Matoušová            matousova@zsbecov.cz

          MA - Ing.J. Rottenberg         rottenberg@zsbecov.cz

          AJ, VL, PŘ - Mgr.P. Srbková  srbkova@zsbecov.cz                                                        

ROZVRH HODIN - online výuka

     

vysvětlivky:

červená barva znamená synchronní výuka (online spojení s učitelem)
modrá barva znamená asynchronní výuku (bez online spojení)
černá barva znamená vypuštění předmětu pro tuto chvíli

 

Vážení rodiče, neúčast Vašeho dítěte na on line hodině (jakéhokoli předmětu), musí být vždy řádně omluvená - na mail třídního učitele. 

 

 Vážení rodičev pátek 27.11. odpoledne zde budou konkrétní informace, týkající se výuky vašich dětí na příští týden

 Dne 30.11.2020 nastupují všichni žáci I. stupně k prezenční výuce. (viz hlavní stránka školy)

Obědy budou všem žákům na daný termín objednány ( pokud mají zaplaceno). V době distanční výuky mají obědy žáci automaticky odhlášeny. V případě odhlášek využívejte email sekretariat@zsbecov.cz.

Od 30.11. funguje ranní i odpolední družina. Otevřeme 5 oddělení ( žáci z jednotlivých tříd se nesmí dle nařízení vlády potkávat). 

ČJ

- pondělí 23.11. Omlouvám se, děti, že jsem vám dnes nemohla předat práci ráno, moc mne to mrzí.

Až si převezmete novou práci od 14:00 - 16:00 ve škole - budete mít všichni u sebe Oranžový sešit, Velký hrací pracovní list S, menší doplňovací pracovní list a malý doplňovací lísteček.

Dnešní samostatná práce: Oranžový sešit - datum 23.listopadu - ostříháte a nalepíte malý pracovní lísteček a doplníte i,í,y,ý (PIŠTE POUZE PSACÍMI PÍSMENY) některým z vás pracovní listy vyplňovali rodiče!!! Už nejste prvňáci, ale páťáci. A vaše písmo poznám :-)

 

- úterý 24.11.- v online hodině jsme si vysvětlovali rozdíl mezi slovy:  mlýn - mlít, lyska - líska, kočka se lísá - hlava je lysá, Přemysl - zmýlená - mýlka - myslivna, mýto

1 Věta str. 52, cv.2b   Listnaté ... - slovní druhy? (se - zájmeno osobní zvratné, krásně a kolem - příslovce) 

Samostatná práce: Růžová učebnice str.53, cv.2a (P-tle ..., ... voněly.) - napsat do Oranžového sešitu (každou větu na zvláštní řádek)

 

- středa 25.11. - děti, byly jste dnes šikulky :-)

 V online hodině jsme si zopakovali: slovní druhy a zastavili jsme se u Podstatných jmen (rod, číslo, pád a vzor)

Samostatná práce: Velký hrací pracovní list S

VV - na zadní stranu pracovního listu nakreslete 4 stromy (jaro, léto, podzim , zima) :-)

 

- čtvrtek 26.11. Dnes jsme se v online hodině věnovali vyjmenovaným slovům a pokračuje to i v Samostatné práci :-) dokončit všechna cvičení na menším prac. listu 

! vyplňujte pouze psacím písmem 

 

 ČTENÍ -  čtení s porozuměním z Čítanky

Testík - Oranžový sešit (zezadu) datum: 26.listopadu

Prime, prosím tě, vstaň!

autor: Jan Procházka

1. Kdo byl Prim?

2. Jakým způsobem ho chce Lenka zachránit?

3. V kterou denní dobu ho zachraňuje?

4. Povedlo se?    (ANO  -  NE)

 

- pátek 27.11.  

ČJ 

- pokud nebudete na on line hodině tak vypracovaná cvičení vždy nafotit a do 19:00h. poslat na můj mail.

 

Věřím, že se vám bude dařit a už se na vás moc těším.

Přeji pohodu a hezké dny

Tř. uč. Dalila Matoušová

 

  

DOMÁCÍ ÚKOLY NA TÝDEN

12.10.- 16.10.2020

PŘEDMĚT ZADÁNÍ TERMÍN ÚKOL

Čj

 

 

8.10.

19.10.

 

 15.10.

 

15.10.

23. 10.

 

 

 

 

 

naučit básničku Kosatec 

zadání úkolu na vebu školy

 

čtení str.47-49

SČj      
Mat

9.10. 

9. 10.

16.10.

16. 10.

 str. 7 cv. 1

zadání úkolu na Škole v pyžamu 

Pracovní listy

Aj

 

 

 

5.10.  12.10.   test ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA, str. 10 cv. 1
Vl      
Vč/Vv      
Ikt      

 

Látka ve vyučování na týden 12.10.- 16.10.2020

DEN PŘEDMĚT LÁTKA
PONDĚLÍ Čj, Mat, Přv vyjmenovaná slova po L, předpony s, z, vz, násobení trojciferným číslem, PL neživá příroda 
ÚTERÝ    
STŘEDA    
ČTVRTEK    
PÁTEK    

 

 

29.9.2020  Přednáška - třídění a recyklace odpadu

Tonda obal

www.jaktridit.cz

www.tonda-obal.cz

www.samosebou.cz

 

 

 

 8.9.2020 DEN GRAMOTNOSTI

- krásně nám vyšlo počasí a dnešní den si děti užily