II.třída

 

Vítám Vás na stránkách 2. třídy

 

tř. uč. Mgr. Monika Pohlová

  


ROZVRH

PONDĚLÍ

 ČJ    MAT  TV  PRV  PV

ÚTERY

ČJ MAT ČJ VV  

STŘEDA

ČJ MAT HV ČT/PS VV

ĆTVRTEK

ČJ MAT ČJ TV  

PÁTEK

ČJ MAT PRV  

  

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PONDĚLÍ

      ČJ -  

      MAT - prac.sešit 

      ČT -  list                                                                

ÚTERÝ

      ČJ 

      MAT - 

       ČT - 

STŘEDA

      ČJ -  

      MAT - 

      ČT  

ČTVRTEK

      ČJ - 

      MAT -  str. 

      ČT -  

      PRV - 

PÁTEK

      

      ČJ -  

      MAT - 

      ČT - 

 

 

Vážení rodiče,

od čtvrtka 1.4. začínají velikonoční prázdniny. Uvidíme se v úterý 6.4. v 9.00 hod.

TU Monika

Týdenní plán 6. 4. - 9. 4.

 

ČESKÝ JAZYK 

- spodoba - psaní souhlásek uprostřed slov a na konci slov (b - p, d - t,d - ť)

- skupiny s ě 

- opakování: souhlásky (měkké, tvrdé, obojetné)

- Sloh: Velikonoce (vypravování)

 

MATEMATIKA 

- násobení a dělení 10, 6 

- opakování násobení a dělení 2, 3, 4, 5 

- numerace 0 - 100 (sčítání a odčítání desítek, porovnávání, slovní úlohy) 

- Geometrie: tvary kolem nás

                    měření a rýsování úseček

 

PRVOUKA 

- živočichové

- domácí zvířata - savci (stavba těla, mláďata, potrava, užitek)

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

VV - JARO

 

 

______________________________________________________________________________

 Důležitá informace pro rodiče:

 

Vážení rodiče,
v pátek 29.1. mají žáci pololetní prázdniny.
 
Děkuji TU Monika

 

Aktuálně

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 se zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol na základním, středním, základním uměleckém vzděláváníRodiče mají právo na ošetřovné!

 

MŠMT v návaznosti na to dne 15.12.2020 stanovuje tyto dny jako volné dny podle § 24 odst.3 školského zákona. To znamená, že pro výše jmenované druhy škol není tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

 

 

 

 

!!! DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE!!!

 

Vážení rodiče,

od pondělí nastupují do školy všichni žáci 1. stupně ZŠ. Žáci se nesmí nikde potkávat, proto mám pro vás nová pravidla.

 

  • Žáci musí mít stále zakrytá ústa i nos. Je potřeba mít v aktovce dostatek čistých roušek (nejméně 2 ks).

  • Je nutné, aby byli žáci každý den nejdéle v 7.25 hod před školou, kde si je budu vyzvedávat.

  •  Pokud bude žák nemocný, můžete si oběd vyzvednout  mezi 11:00 - 11:15 hodin u zadního vchodu jídelny.

  • Od pondělí se nám mění rozvrh. Od tohoto dne mají žáci každý den do 11.55 hod. Od 11.55 hod - 12.15 hod mají žáci oběd.

     __________________________________________________________________________

 

 

 

Tonda Obal

Malba na plátno, naše další hodina v přírodě.

 

 

 

 

 

Děkuji paní Stojanovičivé za sponzorský dar.????

Výlet s družinou

Výuka v přírodě

 Den Gramotnosti