II.třída

 

Milé děti a rodiče, nový školní rok 2022/23 se nám blíží, 
a já se na Vás moc těším!

tř. uč.  Mgr. Mirka Doxanská

---------------------------------------

        

Naše mažoretky Barunka a Emmička z vystoupení na rozsvícení stromečku 

 

Každé  pondělí sportovní kroužek s trenérem od 12.45h.

Na úterý donést svíčku a malou zavařovací sklenici (ne od presnidavky, větší) 

Uterý-doučování,  pátek - vv kroužek

Předvánoční výlet  - úterý 20.12. do Jungle arény. Vstupné a doprava 120 Kč, prosím do 19.12.

 k

Školní vánoční focení  - cena fotek v notysku 

 

Čertovsky mejdan 5.12. - 9-11 h. s nadílkou   

14.12. Projektový den "Vánoce", vánoční tvoření a návštěva kostela. 

14.12. Vánoční dílny od 15 h. v atriu školy, vánoční program a tvoření. Zveme žáky a jejich rodiče. 

 

Domácí úkoly: 

Po-

Út

St- 

Čt- 

Naučit se básničku Hvězdička do čtvrtka. 

Pá- učit se baseň

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

  1 2 3 4 5  
Po

   

         ČJ    ml
   MAT      PRV        TV       -         
Út

 

 ČP
 ČJ ml  MAT    HV  
St

 

 ČJ sloh

 MAT geo  ČJ čt  TV    -   
Čt

 

 MAT

 ČJ ml  ČJ čt/lv  VV  VV  

 

 ČJ ml

 PRV  MAT  PV    -   

 

 

Prosinec

Český jazyk 

ml - samohlásky, dvojhlásky, souhlásky, psaní ú-ů ve slovech 

sloh - vypravování, práce s textem

ČT - hlasité a tiché čtení s porozuměním, orientace v textu

Lv - vánoční pohádky, poezie 

PS - 4.tvarová skupina písmen a číslic 

Matematika

A - numerace v oboru 0-100 s přechodem přes desítku - 48+4,           81-5..slovni úlohy 

Geo- úsečky a jejich měření 

Prvouka - zima v přírodě, zvířata v zimě, zimní svátky 

Čtení a psaní - procvičování techniky  čtení a psaní 

 

Den bez batohu 

Připravujeme se na vánoční čas 

Podzim ve VV 

Pasováni na čtenáře - Městská knihovna v Mostě 

Škola v pohybu - cvičení s trenérem 

Učíme se v přírodě 

Práce v sešitě prvouky 

Práce v hodinách Vv, Vč, Pv

Svatý Václav- výtvarný projekt 

Skřítek Kaštánek 

Cvičení nás moc baví   

Naše první výtvarné práce 

Sovičky 

Projekt "Známe se?" 

 Rozloučení s 1. třídou