II.třída

 

Vítám Vás na stránkách 2. třídy

 

tř. uč. Mgr. Monika Pohlová

  


ROZVRH

PONDĚLÍ

 ČJ    MAT  TV  PRV  PV

ÚTERY

ČJ MAT ČJ VV  

STŘEDA

ČJ MAT HV ČT/PS VV

ĆTVRTEK

ČJ MAT ČJ TV  

PÁTEK

ČJ MAT PRV  

  

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PONDĚLÍ

      ČJ -  

      MAT - prac.sešit 

      ČT -  list ""                                                                       

ÚTERÝ

      ČJ - písanka str.26

      MAT - pracovní sešit 

       ČT - list "MIKULÁŠ"

STŘEDA

      ČJ -  učebnice str.42/ 4 (opsat druhý sloupec a podtržená slova nahradit slovy citově zabarvenými)

      MAT - pracovní sešit str. 20/5

      ČT  list "Zajíčkova ... dumka"

ČTVRTEK

      ČJ - 

      MAT - str. 

      ČT -  

      PRV - naučit se Les, Moje rodina (bude testík)

PÁTEK

      

      ČJ -  

      MAT - pracovní sešit str. 

      ČT  

 

 

TÝDENNÍ PLÁN OD 23.11. - 27. 11. 

ČESKÝ JAZYK

- slova protikladná, souznačná, podřazená, nadřazená, slova mnohoznačná, slova citově

  zabarvená

MATEMATIKA

- numerace 0 - 100 (sčítání a odčítání desítek, porovnávání, slovní úlohy)

-Geometrie: bod, přímá čára, lomená čára a křivá čára

- procvičovat +/- desítek , čísel (např. 20 + 40 nebo 50 + 8)

PRVOUKA

- moje rodina, domácí zvířata

______________________________________________________________________________

!!! DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE!!!

Ve středu 18.11. proběhne třídní schůzka přes Teams. Začínáme v 17.00 hod. (Po domluvě bude čas od 16. 30 hod - dle potřeby.)

Děkuji TU Monika

 

 

 

Tonda Obal

Malba na plátno, naše další hodina v přírodě.

 

 

 

 

 

Děkuji paní Stojanovičivé za sponzorský dar.????

Výlet s družinou

Výuka v přírodě

 Den Gramotnosti