II.třída

 

tř. uč.  Mgr. Mirka Doxanská

---------------------------------------

Doučování - úterý 

Vv kroužek - v pátek 31.3. zrušen 

 

Domácí úkoly: 

Po- Čj pracovní list, M str. 31/2 sešit +učit se násobilku 5.

Út-  

St- 

Čt- 

Pá- 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

  1 2 3 4 5  
Po

   

         ČJ    ml
   MAT      PRV        TV       -         
Út

 

 ČP
 ČJ ml  MAT    HV  
St

 

 ČJ sloh

 MAT geo  ČJ čt  TV    -   
Čt

 

 MAT

 ČJ ml  ČJ čt/lv  VV  VV  

 

 ČJ ml

 PRV  MAT  PV    -   

 

 

Březen 

Český jazyk 

ml - Kde se píše ě - dě, tě  ně, ně, pě, vě, mě. Tvrdé a měkké souhlásky, pravopis

sloh - porovnávání textu, vypravování 

ČT - hlasité a plynulé čtení, zdokonalení techniky ČT. Tiché ČT.-plněni úkolů. Mimočítankova četba 

Lv - Divadlo, divák, jeviště, říkanky a jarní pranostiky 

PS - 7.tvarová skupina písmen a číslic 

Matematika

A - násobení a dělení 4, opak.- nás.děl. 2, 3..numerace v oboru 0-100 opak. , ..slovni úlohy, zavorky 

Geo- úsečky-měření a rýsování na cm a mm 

Prvouka - Jaro, rostliny-části. Stromy - stavba a vývoj plodu. Živočichové - ptáci, stavba těla, mláďata 

Čtení a psaní - procvičování techniky  čtení a psaní 

 

 

Šikulové, o výtvarce ani nedutame a vše nás baví 

Den dvojčat  

Zimní tvoření 

Předvánoční aktivity 

Projekt Dobrý skutek - pohledy pro Ondru, chlapce s Downovym syndromem

Přání pro seniory 

Den bez batohu 

Připravujeme se na vánoční čas 

Podzim ve VV 

Pasováni na čtenáře - Městská knihovna v Mostě 

Škola v pohybu - cvičení s trenérem 

Učíme se v přírodě 

Práce v sešitě prvouky 

Práce v hodinách Vv, Vč, Pv

Svatý Václav- výtvarný projekt 

Skřítek Kaštánek 

Cvičení nás moc baví   

Naše první výtvarné práce 

Sovičky 

Projekt "Známe se?" 

 Rozloučení s 1. třídou