Výchovné poradenství

VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ vychovnyporadce@zsbecov.cz

 

MYSL ČLOVĚKA JE JEHO OSUDEM

                                                               HERODOT 

_______________________________________________________________________

Vážení rodiče a žáci,

v souborech ke stažení (na stránce dole) naleznete všechny potřebné dokumenty

_______________________________________________________________________________ 

VOLBA POVOLÁNÍ

Volba povolání pro žáky osmého ročníku bude každý pátek od 12:30 hodin.

___________________________________

DŮLEŽITÁ INFORMACE !!!

Od 30. ledna vydává výchovná poradkyně pro každého žáka dvě přihlášky na střední školy. Doklad si, oproti podpisu, vyzvednou zákonní zástupci. Přihlášky odevzdejte na patřičné školy do 1. března, v případě, že je nutná prohlídka, nejprve navštivte obvodního lékaře. VP

_______________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

V pondělí 2.12.19 přijdou všichni vycházející žáci po vyučování do učebny č. 14 - nové informace k přijímacímu řízení a k volbě povolání. VP

______________________________________

BESEDA NA ÚP MOST

14. října se žáci IX. ročníku sice neučili, ale výukový program byl doplněn volbou povolání. Naše škola dbá na profesní přípravu, a tak každoročně vycházející žáci absolvují řadu programů zaměřených na výběr studia. Výjezd do Mostu nezačal slavně; společný sraz jsme měli v 7:25 hodin na zastávce autobusu na náměstí. A když ani po 45 minutách autobus nejel, zavolala jsem na ÚP Most, že budeme muset besedu zrušit. A sláva - najednou se autobus objevil, a tak jsme se zcela zimou prokřehlí usadili do autobusu. Autobus vezl pouze nás, po cestě nikdo nenastupoval, tak jel pan řidič velmi svižně. Nakonec jsme program besedy absolvovali celý a stihli jsme rovněž návštěvu ÚP Most - druhého pracoviště, kde jsme se věnovali nabídce volných pracovních míst. 

________________________________

Gratuluji všem vycházejícím žákům k úspěšnému přijetí na střední školy. Přeji Vám všem úspěšný start do nové, budoucí, etapy života. VP

___________________________________________________________________

STIPENDIJNÍ PROGRAMY

V souborech ke stažení naleznete informace ke stipendiím. VP 

__________________________________ 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH POHOVORŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Podrobné informace naleznete v souborech ke stažení. Žáci s SVP potřebují k maturitním oborům, ke zkouškám, doklad z PPP Most, ohledně navýšení časové dotace. Zajistěte si včas, nejlépe do ledna. VP

__________________________________

RADY PRO RODIČE - DŮLEŽITÉ

Co dělat, pokud se Vaše dítě ocitne v krizové situaci? Základní rady a postupy naleznete v dokumentech ke stažení, dole na stránce. VP

___________________________________ 

PRO (LETOS) VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

Po pololetních prázdninách se budou rozdávat oproti podpisu všem rodičům vycházejících žáků kompletní vyplněné přihlášky na střední školy.

Rodiče se dostaví ve stanoveném termínu od 10,00 hodin do 17 hodin k výchovné poradkyni

___________________________________________________________________________

NOVÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

DOLE V SOUBORECH KE STAŽENÍ

Přihláška se musí odevzdat do 1.3.2020. Zápisový lístek do 10 dnů od přijetí Rozhodnutí o přijetí. Spolu s přihláškou, žáci s SVP k přijímacím zkouškám, vyjádření PPP Most o navýšení časové dotace.

______________________________________________________________________________

INFORMACE PRO ŽÁKY VIII. a IX.ROČNÍKU

Budoucí studenti, využijte tohoto odkazu při výběru školy:

www.infoabsolvent.cz

_______________________________________________

V souborech ke stažení (dole na stránce) je umístěn

POKYN K ŘEŠENÍ ŠIKANY NA NAŠÍ ŠKOLE

____________________________________________________________________

 

                                  UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ     

V únoru bude výchovná poradkyně rozdávat zápisové lísky. Dostavíte se osobně, oproti podpisu budou zápisové lístky a přihlášky vydány. VP

INSTRUKCE K ZÁPISOVÉMU LÍSTKU:

LHŮTA K ODEVZDÁNÍ: odevzdat řediteli školy, který o přijetí rozhodl do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Nepotvrdí - li uchazeč odevzdáním tohoto lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole. 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jedenkrát. Toto ustanovení je neplatné v případě odvolání.

Na  zápisovém lístku BOD 1 vyplní uchazeč po obdržení rozhodnutí; tj. název školy, kód oboru a název. Nezapomeňte na podpisy.

VP 

______________________________

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE

Od 1. září 2016 je na naší škole zřízeno Školní poradenské pracoviště.

Pověřeným a odpovědným pracovníkem je Mgr. Jana Wolfová.

Bližší informace v souborech ke stažení (dole na stránce).

___________________________

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY IX. TŘÍDY

každé pondělí od 13, 30 hodin bude výchovná pradkyně k dispozici vycházejícím žákům a rovněž rodičům. Je nutné konzultovat budoucí povolání.

_________________________________

  

OSMÁCI, přemýšlejte o budoucím studijním oboru. Snažte se využít

svého potenciálu a vycházejte ze svých  zájmů.

______________________________________

 

Využijte brožurky "Kam na školu". Volba studia by měla odpovídat nejenom vašim představám, ale také možnostem, schopnostem a dovednostem.

__________________________________________

Informace k přijímacím pohovorům

naleznete v souborech ke stažení níže

Důležité: datum podání přihlášky rozhoduje o zařazení do příslušného přijímacího řízení( informace z přihlášky)

Upozorňuji všechny žáky z IX. ročníku, kteří ještě nepřišli na konzultaci ohledně zápisu oborů, aby se co nejdříve dostavili k výchovné poradkyni.

_________________________________________

CO DĚLAT S PŘIHLÁŠKOU NA SŠ?

       Po lednové pedagogické radě předá výchovná poradkyně všem žákům vyplněné a orazítkované přihlášky na střední školy.

       Někteří budoucí studenti budou potřebovat potvrzení od dětského lékaře. Cena je s lékařem dohodnuta - 100 Kč.

        Uzavření přijímání přihlášek je stanoveno na 1. 3. 2020. Doporučuji však přihlášky odevzdat co nejdříve.

       Žáci odevzdají na prioritní školu 1 přihlášku, ale zapsány budou oba dva obory. Jejich předání škole zajistí osobně rodiče.

       Zápisní lístek předají příslušné střední škole rodiče po obdržení vyjádření, že je žák na školu přijat. Lístek se dává pouze na tu školu, kterou si žák zvolí. Z druhého oboru není zapotřebí se odhlašovat. Nedodáním zápisového lístku škola studium žáka ruší.

       VÍCE INFORMACÍ V PŘILOŽENÉM SOUBORU NÍŽE

________________________________________________