Výchovné poradenství

VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ vychovnyporadce@zsbecov.cz

 ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

MYSL ČLOVĚKA JE JEHO OSUDEM

                                                               HERODOT 

______________________________________________________

Vážení rodiče a žáci,

v souborech ke stažení (na stránce dole) naleznete všechny potřebné dokumenty

_____________________________________________________________

NOVÉ INFORMACE K PŘIHLÁŠKÁM

Pro rodiče: zájemci o papírovou formu přihlášek mají možnost jejich vyzvednutí u výchové poradkyně. Dostavíte se osobně, dle vašich možností, v těchto časech a termínech:

PONDĚLÍ 8:00 - 11:00 hodin

ÚTERÝ 15:00 - 17:00 hodin. 

ODKAZ:

https://www.prihlaskynastredni.cz

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html 

Informační systém bude spuštěn 15. ledna 2024, přihlášku bude možné podat od 1. února do 20. února 2024 v systému DIPSY.

Důležité informace jsou v souborech ke stažení pod názvem PŘIJÍM.2024 a rovněž je tam i  přihláška pod názvem souboru PŘIHLÁŠKA NOVĚ

V online přihlášce není potřeba skoro nic vyplňovat – systém je napojený na centrální registr obyvatel. Po přihlášení systém pozná, kdo jste (proto bankovní identita) a jaké máte děti.

Stačí tedy vybrat dítě a zvolit školu (3 možnosti, které seřadíte podle priority).

Pokud škola požaduje i nějaké další dokumenty (potvrzení, apod.), pak uvidíte jejich seznam. Dokumenty naskenujete (vyfotíte mobilem) a nahrajete do systému.

Nakonec vám přijde potvrzovací email, že přihláška na přijímací zkoušky byla úspěšně podána.

 

Pozvánka na zkoušku, bude doručena 14 dní předem na email.

Kdy a jak se dozvím, zda jsem byl přijat?
15. května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (dveře školy, úřední deska, apod.) nebo v informačním systému.

Informace k návrhu elektronizace přijímacího řízení na SŠ

Zjednodušení a digitalizace, v okamžiku vydání rozhodnutí o přijetí již nebude nejistota, odpadnou zápisové lístky. Díky prioritnímu seřazení škol na přihlášce budou okamžité informace o zvolené škole. Výsledky z předchozího vzdělávání jiý nebudou prioritou. Navýšení počtu přihlášek na 3. Prioritizace=stanovení pevného pořadí škol na přihlášce, nelze měnit. 

Termíny přijímaček: PÁ 12. 4. 2024 a PO 15. 4. 2024 - pro čtyřleté obory

                          ÚT 16. 4. 2024 a ST 17. 4. 2024 - šesetileté obory

                          PO 29. 4. 2024 a ÚT 30. 4. 2024 - náhradní termíny.

Možnosti podání přihlášek:

1) plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím identity občana

2) listinně s podporou elektronického systému

3) nebo jen v listinné podobě na tiskopisu.

V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, pak bude mít možnost v dané škole podat "VZDÁNÍ SE" svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení. 

_________________________________

 ŠKOLNÍ SOKRATES

8. 11. 2023 byly třídní schůzky, proto naše škola pozvala zástupce středních škol z našeho regionu, aby své školy mohli prezentovat a s rodiči a s žáky prodiskutovali jejich obory.

_________________________________

BESEDA NA ÚP 

30. října besedovali vycházející žáci s pracovnicí ÚP Most. Po besedě si vyzkoušeli profesní test, který naznačil jejich předpoklady pro budoucí povolání. VP

____________________________________________________________

SOKRATES

6. 11. se konala přehlídka středních škol v Mostě, ve sportovní hale. Sraz všech vycházejících žáků byl v 8:30 hodin na nádraží, jeli jsme vlakem. Vrátili jsme se v půl jedné, autobusem. VP

___________________________________________________________

PŘIJÍMACÍ POHOVORY A PŘIHLÁŠKY 2023/24

ŘÁDNÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH POHOVORŮ: 12. a 15. dubna 2024

NÁHRANÍ TERMÍNY: 29. a 30. dubna 2024

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: OD 1. DO 20. února 2024.

Chystané změny: prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě - nepůjde po podání měnit.

__________________________________________________________

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Od září bude na naší škole, v kanceláři výchovné poradkyně, pracovat školní psycholožka Mgr. Lenka Suchardová. Paní psycholožka bude k dispozici žákům, rodičům a pedagogům.

Úřední hodiny: středa a pátek, od 8:30 do 17:00 hodin (v jiném čase dle domluvy). Možnost konzultací e-mailem, telefonicky, on-line konzultace. 

Kontakt: psycholog@zsbecov.cz 

_______________________________________________________

DŮLEŽITÉ RADY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Vážení budoucí studenti, v souborech ke stažení naleznete nový dokument s cennými informacemi pod názvem PRO DEVÍTKY. Nahlédněte. VP

_____________________________________________________________

V letošním roce bude každý uchazeč o studium na středních školách podávat opět dvě přihlášky. Přijímací pohovory na SŠ s maturitou se budou konat v dubnu, termín bude upřesněn. Náhradní termíny - květen 2024. Časová dotace pro ČJ - 60 minut, pro M - 70 minut. Školy bez maturitní zkoušky - přijímací pohovory se nekonají. VP

_______________________________________________________

ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

 1. Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru a formy vzdělání na dané střední škole. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na své ZŠ.
 2. Zápisový lístek obdrží žáci, kteří končí povinnou školní docházku 

Vydání zápisového lístku 

 • forma a obsah jsou dány tiskopisem
 • vydán je zákonnému zástupci žáka v předem oznámeném termínu oproti podpisu
 • zápisové lístky a jejich vydání podléhá evidenci
 • zápisový lístek je potvrzen razítkem a podpisem ŘŠ
 • zápisové lístky pro školní rok 2023/24 budou vydávány výchovnou poradkyní zákonným zástupcům proti podpisu v kanceláři výchovné poradkyně, termín bude upřesněn
 • dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí
 • pokud uchazeč zápisový lístek neuplatní, vzdává se práva být žákem dané střední školy. 
 1. Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu zápisovým lístkem po vyhlášení výsledků. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2. školského zákona).
 2. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn (novela § 60a odst. 6. školského zákona). 

Dostal jsem se na obě školy 

To je skvělé – v tom případě se můžeš rozmyslet a vybrat si, o kterou ze  škol máš větší zájem. Máš na to 10 pracovních dní od zveřejnění přijatých uchazečů. V této lhůtě musíš zápisový lístek vyplnit a do této vybrané školy doručit (nejlépe osobně). 

Nedostal jsem se ani na jednu školu – jsem na obou pod čarou 

Můžeš podat odvolání – nejpozději do 3 pracovních dní od doručení dopisu s vyrozuměním o nepřijetí a budeš čekat, zda uspěješ. Pokud nebudeš úspěšný, zjistíš si, které školy mají volno a vypíší druhé kolo přijímacího řízení. VP

 

Podání přihlášky: pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2024.

Přihlášky se budou rozdávat v únoru 2024, u výchovné poradkyně. VP

______________________________________________________

PŘIHLÁŠKY NA SŠ, TESTY

V souborech ke stažení naleznete důležité dokumenty k příjímacím pohovorům na SŠ a všechny nejdůležitější informace ke zkouškám, k termínům, k zápisovým lístkům... V souborech označených pod názvem PŘIJÍMACÍ POHOVORY 1 - 4 naleznete nejnovější informace k pohovorům na SŠ. Nejnovější informace naleznete v dokumentu PDF pod názvem NOVÉ INFO K PŘIJ. POHOV. VP 

TESTY SŠ

Testy si musíte ve vlastním zájmu zkoušet sami. Úkolem vyučujících je pouze látku vás naučit, na testy není v hodinách čas. Proto je na vaší píli, jak se k přípravě postavíte.

Přijímačky z matematiky pro SŠ nanečisto | Matematicko-fyzikální fakulta (cuni.cz)

Zkoušky nanečisto (zkousky-nanecisto.cz)

Řešení ostrého přijímacího testu z matematiky na střední školy 2021 1. termín - StátníPřijímačky.cz (statniprijimacky.cz)

statni-prijimacky-matematika-test-zadani-2021-2-radny-termin-ctyrlete-obory.pdf (statniprijimacky.cz)

statni-prijimacky-matematika-test-zadani-2021-2-nahradni-termin-ctyrlete-obory.pdf (statniprijimacky.cz)

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro čtyřleté obory 2020 - StátníPřijímačky.cz (statniprijimacky.cz)

https://www.statniprijimacky.cz/matematika/ctyrlete-obory/testy-2019

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro čtyřleté obory 2018 - StátníPřijímačky.cz (statniprijimacky.cz)

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro čtyřleté obory 2017 - StátníPřijímačky.cz (statniprijimacky.cz)

https://prijimacky.cermat.cz/

_____________________________________________________________

 

VOLBA POVOLÁNÍ

Volba povolání pro žáky devátého ročníku je každé  pondělí od 13:35 hodin. Vítáni jsou také rodiče. VP

_______________________________________________________

STIPENDIJNÍ PROGRAMY

V souborech ke stažení naleznete informace ke stipendiím. VP 

________________________________

NOVÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

DOLE V SOUBORECH KE STAŽENÍ

Přihláška se musí odevzdat do 1.3.2024. Zápisový lístek do 10 dnů od přijetí Rozhodnutí o přijetí. Spolu s přihláškou, žáci s SVP k přijímacím zkouškám, doloží vyjádření PPP Most o navýšení časové dotace.

_____________________________________________________________

INFORMACE PRO ŽÁKY VIII. a IX.ROČNÍKU

Budoucí studenti, využijte tohoto odkazu při výběru školy:

www.infoabsolvent.cz

____________________________________

V souborech ke stažení (dole na stránce) je umístěn

POKYN K ŘEŠENÍ ŠIKANY NA NAŠÍ ŠKOLE

_______________________________________________________

 

                                  UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ     

Škola nabízí možnost účasti rodičů na konzultacích ohledně volby povolání, v pondělí od 13,35 hodin. Po domluvě je možno určit jiný vyhovující termín. VP

INSTRUKCE K ZÁPISOVÉMU LÍSTKU:

LHŮTA K ODEVZDÁNÍ: odevzdat řediteli školy, který o přijetí rozhodl do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Nepotvrdí - li uchazeč odevzdáním tohoto lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole. 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jedenkrát. Toto ustanovení je neplatné v případě odvolání.

Na  zápisovém lístku BOD 1 vyplní uchazeč po obdržení rozhodnutí; tj. název školy, kód oboru a název. Nezapomeňte na podpisy. VP 

_____________________________

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE

Od 1. září 2016 je na naší škole zřízeno Školní poradenské pracoviště.

Pověřeným a odpovědným pracovníkem je Mgr. Jana Wolfová. 

Bližší informace v souborech ke stažení (dole na stránce).

___________________________

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY IX. TŘÍDY

každé  pondělí od 13:35 hodin bude výchovná poradkyně k dispozici vycházejícím žákům a rovněž rodičům. Je nutné konzultovat budoucí povolání.

_____________________________

OSMÁCI, přemýšlejte o budoucím studijním oboru. Snažte se využít

svého potenciálu a vycházejte ze svých  zájmů.

_____________________________

Využijte brožurky "Kam na školu". Volba studia by měla odpovídat nejenom vašim představám, ale také možnostem, schopnostem a dovednostem.

________________________

Informace k přijímacím pohovorům

naleznete v souborech ke stažení níže

Důležité: datum podání přihlášky rozhoduje o zařazení do příslušného přijímacího řízení( informace z přihlášky)

_____________________________

CO DĚLAT S PŘIHLÁŠKOU NA SŠ?

       Po lednové pedagogické radě předá výchovná poradkyně všem žákům vyplněné a orazítkované přihlášky na střední školy.

       Někteří budoucí studenti budou potřebovat potvrzení od dětského lékaře. Cena je s lékařem dohodnuta - 100 Kč.

        Uzavření přijímání přihlášek je stanoveno na 1. 3. 2024. Doporučuji však přihlášky odevzdat osobně co nejdříve.

       Žáci odevzdají na prioritní školu 1 přihlášku, ale zapsány budou oba dva obory. Jejich předání škole zajistí osobně rodiče.

       Zápisní lístek předají příslušné střední škole rodiče po obdržení vyjádření, že je žák na školu přijat. Lístek se dává pouze na tu školu, kterou si žák zvolí. Z druhého oboru není zapotřebí se odhlašovat. Nedodáním zápisového lístku škola studium žáka ruší.

       VÍCE INFORMACÍ V PŘILOŽENÉM SOUBORU NÍŽE

____________________________________