Projekty

 

 Projekto Inplementace 

 

 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLA 2025

 

 

 

 

 

Ozdravný pobyt ( ŠVP) v Kytlici podpořila VZP 

Celé Česko čte dětem

 

 Odkaz na stránky projektu zde

 

Mléko do škol   

 

Odkaz na stránky projektu

 

Ovoce do škol   

 

Odkaz na stránky projektu

 

- Sběr elektroodpadu

Odkaz na stránky projektu

 

- ŽIVOT KOLEM NÁS

podrobné informace v sekci škola po škole

 

- Sběr víček z PET lahví

Odkaz na stránky projektu

Program podpor ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Projekt "Hravě v naší dopravě" a projekt "Výtvarný a pracovní ateliér" 

 

Výzva č. 56

Čtenářské dílny

Zahraniční pobyt žáků v Anglii

Zahraniční stáž učitelů cizích jazyků

projekt podpořil

 

v rámci projektu "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016" byl podpořen náš projekt " Když sluníčko hřeje, pořád se něco děje.Písjmenka nám zamíchá, pak si s námi povídá."

 

X