Snímek 1

Aktuality

Nejnovější informace z dění ve škole a důležité zprávy pro rodiče.

Číst dále

Školní klub

Aktivity školního klubu a informace o jeho činnosti.

Číst dále

Školní družina

Zde naleznete informace o činnosti školní družiny, akcích, projektech a dalších aktivitách, které chystáme v tomto školním roce pro žáky školní družiny.

Číst dále

Facebook

Oficiální Facebook stránky ZŠ a MŠ Bečov

Přesměrování

Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Bečov

Charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola Bečov je úplnou venkovskou, přesto moderní, školou s rodinnou atmosférou, která patří k nejmenším v regionu.  Škola sdružuje mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu, školní družinu a klub.

Málo početné třídy nám umožňují věnovat pozornost každému žákovi individuálně. V odpoledních hodinách pořádáme pro žáky velké množství volnočasových aktivit. Ve škole jsou vítáni i rodiče a další občané obce, pro které připravujeme přednášky, kurzy a tvořivé dílny.

Naše škola zastřešuje individuální (domácí) vzdělávání  dle § 41 školského zákona na I. i II. stupni ZŠ a nově též v mateřské škole. Spolupracuje s Asociací pro domácí vzdělávání.

Škola každoročně organizuje a spoluorganizuje pravidelné a příležitostné akce a projektové dny, které prolínají životem školy po celý školní rok - vánoční dílny, podzimní, vánoční a velikonoční výstavy, bečovský slavík, sportovní zápolení- sálová kopaná, Skok do nového roku (skok do výšky), nebo čtenářské, recitační a slohové soutěže.