Informace o MŠ

 Pomůcky pro budoucí školáky :

Na 1. schůzce rodičů budoucích prvňáčků byl projednán seznam pomůcek, které objednává škola z velkoskladu. Cena všech pomůcek činí 850 Kč. Prosím rodiče o zaplacení do 11. června a předání p.uč. Hofmannové. Další vybavení školáka rodiče pořídí dle seznamu. Děkuji, Mgr. Doxanska. 

 

Vážení rodiče, od pondělí 10.5.2021 bude obnoven provoz naší MŠ

bez omezení a bez testování. Děti budou automaticky nahlášeny, pokud chce někdo dítě omluvit, musí si zavolat.

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ

Motivační zápis budoucích prvňáčků :

 

Instruktážní video k testování

video

Vážení rodiče, 
nařízením vlády ze dne 26.2.2021 ( úplné znění ZDE) bylo rozhodnuto o úplném uzavření základních a mateřských škol. Od 1.3. bude naše mateřská škola uzavřena.
Úřední hodiny školy budou od 9-12 hodin. Návštěvu je nutné si předem telefonicky domluvit.

AKCE V ÚNORU

Vzhledem k tomu, že se stále nemůžeme setkávat s rodiči a dětmi při projektu "Rodiče vítáni", vyhlašujeme novou formu spolupráce:

"Táto, mámo, pomůžeš mi?"

Věříme, že se rodiče do práce s dětmi zapojí a podpoří tak spojení s MŠ.

Pracujte doma s libovolným materiálem, fantazii se meze nekladou. Výrobek doneste do školky v daném termínu a my všechny vystavíme.

 

1.-12.2.   Domácí tvoření "Náš sněhulák"

1.-5.2.     Zimní olympiáda /podle sněhových podmínek venku nebo ve třídách/

15.-26.2.  Domácí tvoření "Dopravní prostředky"

23.2.        Velké "tajné" překvapení

 

Celý měsíc únor budou k dispozici v každé třídě "DĚTSKÉ KALENDÁŘE" s obrázky vašich dětí. Budete-li mít zájem, nahlaste paní učitelce a za 20 Kč bude váš.

                                               TĚŠÍME SE NA VAŠE VÝROBKY A SPOLUPRÁCI!

 

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se v naší školce objevily vši, provádíme ranní filtr hlav. Žádáme vás tímto o pomoc a důslednou kontrolu vlásků dětí i doma. Pokud se u dítěte objeví vši nebo hnidy, budete vyzváni k jeho vyzvednutí z MŠ. Děkujeme za pochopení.

 

 

AKCE V MĚSÍCI LEDNU

VZHLEDEM K NAŘÍZENÍ VLÁDY PROBÍHAJÍ VŠECHNY AKCE BEZ ÚČASTI RODIČŮ.

11.-15.1.

Pohádky ve školce " Děti hrají dětem".

 

18.-22.1.

"BAREVNÝ TÝDEN"

Červené pondělí.

Modré úterý.

Zelená středa.

Žlutý čtvrtek.

Bílý pátek.

 

27.1. MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ REJ

/připravujte dětem masky/

 

 • podrobnější informace vám rády podají paní učitelky

 

LOGOPEDIE - kdy, kam, co s sebou

V šatně každé třídy je připraven materiál pro rodiče. Můžete nahlédnout, mohl by vám pomoci posoudit, jak je na tom vaše dítko s řečí a jestli potřebuje pomoc.

 

 

Akce v měsíci prosinci

30.11.-4.12. DOMEČKY PRO SKŘÍTKY

                    / stavby na zahradě MŠ s využitím přírodního materiálu/

4.12.             MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

                   / proběhne v rámci MŠ v dopoledních hodinách/

7.12.-12.12. Instalace želatinových zásobníků krmiva pro ptáčky

                    Betlém v altánu na zahradě

14.12.-18.12. VÁNOČNÍ VÝSTAVA

                   /tématická výstavka v prostorách chodeb a šaten/

16.12.          VÁNOČNÍ CINKÁNÍ

                   /rozbalování dárků pod vánočním stromečkem, poslech koled/

 

OVĚŘENÍ dosahování očekávaných výstupů v průběhu INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ proběhne ve dnech 7. a 8.12. 2020 od 14,00 do 16,00 hod. v naší MŠ.

 

 

V prostorách školky probíhá výstava dětských prací na téma : 

                                   BAREVNÝ  PODZIM

 

 

 

 

ŘÍJEN V MŠ

Vzhledem k mimořádným opatřením budou všechny akce probíhat bez účasti rodičů.

 13.10. FOTOGRAFOVÁNÍ/sada fotografií s podzimní tématikou

 13.10. WORKSHOP POLYTECHNIKA/III. třída

          Dopoledne si děti pohrály s mašinkami. Sestavily vlastní dráhu, využily fantazii a tvořivost.

14.10. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ/III.třída    ZRUŠENO!!!

15.10. DÝŇOVÁNÍ/tvořivé dopoledne-dlabání a zdobení dýní

          V každé třídě se paní učitelky a děti věnovaly dlabání a zdobení dýní. Jedna je krásnější než druhá a už zdobí venkovní prostory naší MŠ. Dokonce nám ve tmě svítí na cestu. Děkujeme rodičům, kteří dýně donesli. Je nám líto, že tato akce nemohla být společná a že jsme nemohli všichni využít nové ohniště. Velký dík patří pánům Voglovi a Bartekovi, kteří ho přišli ve volném čase vybudovat. Moc si toho vážíme.

Chtěla bych také touto cestou poděkovat rodičům, kteří nám přináší sponzorské dary. Každou maličkost děti ve školce využijí. Nerada bych na někoho zapomněla a tak především panu Mrkvičkovi za kopírovací papír, paní Brejchové za ozdobný papír a tapety, paní Palkové za ruličky, paní Brátkové a všem dalším. DĚKUJEME!

 

Další akce budou aktuálně doplněny.

Podrobné informace podají paní učitelky.

 

SÁZENÍ OKRASNÝCH STROMKŮ A BUDOVÁNÍ OHNIŠTĚ

24.9. 2020 proběhlo další setkání dětí a rodičů v naší školce v rámci projektu "Rodiče vítáni". Tentokrát jsme se věnovali sázení stromků. Jsme moc rádi, že se našich společných akcí účastní stále více rodičů. Tentokrát patří dík hlavně tatínkům, kteří přišli i s potřebným náčiním a pomohli ostatním. Děti si své stromky opatřily cedulkami se jménem a mohou tak sledovat jak se stromečkům daří. Samozdřejmě o ně také budou pečovat. Druhá část patřila vybudování ohniště. Chtěla bych moc poděkovat zejména panu Bartekovi, Voglovi a Svobodovi, kteří se o tuto nelehkou práci postarali a zajistili i potřebný materiál. Velmi si toho vážíme. Ohniště využijeme již brzy. Plánujeme opékání buřtů spojené s "Dýňobraním". Budeme vás včas informovat. Těšíme se na další společné akce a ještě jednou...VELKÉ DÍKY.

 

INDIÁNSKOU STEZKOU

24.9. nás ve školce navštívil INDIÁN. Děti si na zahradě zazpívaly, naučily se indiánskou píseň, tancovaly, střílely z luku a prohlédly si spoustu předmětů, které Indiáni používali. Zároveň se také dozvěděly spoustu zajímavých věcí o životě Indiánů. Celý program byl plný zábavy a moc se všem líbil.

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

17.9. vyjeli naši předškoláci spolu s I.třídou ZŠ do Divadla Rozmanitostí v Mostě, kde jim byla představena pohádka Zlatovláska. Děti si celý výlet užily, byly vzorné a těší se na další představení.

 

MALOVÁNÍ NA ZEĎ

17.9.2020 jsme se opět sešli s dětmi, rodiči a prarodiči na další společné akci. Malování na zahradní zeď se velmi podařilo. Velký dík všem, kteří přišli a věnovali se zkrášlení zahrady. Poděkování patří také paní učitelce Dáše a Věrce, které vše vlastními silami připravily. Obrázky jsou nádherné!!! Odpoledne si užily nejen děti. Nyní se můžeme připravit na příští týden, budeme potřebovat více tatínků-silných rukou. Chystáme sázení stromků a budování ohniště. Budeme se těšit. DĚKUJEME

PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ:

10.9. od 15,00 hod Projekt "Rodiče vítáni"-Malování květináčů

17.9.                       Předškoláci-Divadlo Rozmanitostí Most/60,- Kč

17.9. od 15,00 hod Projekt "Rodiče vítáni"-Malování na zeď

24.9.                       Indiánskou stezkou/program pro děti/60,-Kč

24.9. od 15,00 hod Projekt "Rodiče vítáni"-Sázení tújí a budování ohniště

Hledání kamínků-průběžně celý měsíc/vycházky

 

KVĚTINÁČE

10.9. proběhla první společná akce dětí a rodičů v MŠ. Malování květináčů se velice zdařilo, rodiče i děti byli úžasní a my moc děkujeme za účast. Výrobky zkrášlují naší školku. Už se těšíme na další společnou práci.

 

NAŠIM NOVÝM DĚTIČKÁM

27. 7. 2020 v 15:00 hod se na vás budeme těšit na zahradě školky. Nemohly jste k zápisu, tak vás chceme přivítat a předat malý dáreček. Rodičům řekneme základní informace k nástupu do školky. Pohrajete si na zahrádce a dostanete něco na zub. Těší se na vás paní učitelky

NAŠIM PŘEDŠKOLÁKŮM A JEJICH RODIČŮM

17. 8. 2020 v 15:00 hod se sejdeme na zahradě MŠ, kde se chceme rozloučit s našimi přeškoláky.Slavnostně je vyřadit a předat školní docházce. Budeme rádi, že se zase se všemi uvidíme, zazpíváme si, pohrajeme na zahradě a také si dáme něco dobrého. Těšíme se na vás i vaše rodiče.

 

Na základě metodického pokynu MŠMT pro provoz mateřských škol do konce školního roku 2019/2020 byly stanoveny tyto podmínky, za nichž bude obnoven provoz MŠ:

1. Převzetí dětí bude probíhat ve venkovních prostorách.

2. Jedno dítě bude doprovázet jediná osoba, doprovázejícím by neměli být prarodiče.

3. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do MŠ vstoupit.

4. Dítě bude do MŠ přijato na základě vyplnění:

Čestného prohlášení o ochraně rizikových skupin osob při návratu dítěte do MŠ

Souhlasu zákonného zástupce s podmínkami MŠ

5. Vyzvedávání dětí proběhne ve stejném režimu jako převzetí.

 

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy bude opět zahájen 1.7.2020. Bude nutné dodržovat určitá omezení vzhledem k epidemiologickým opatřením a doporučením. Rodiče nebudou vstupovat do budovy, své dítě předají personálu před vchodem, taktéž při vyzvedávání dětí. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do školky vstoupit. Každý rodič podepíše čestné prohlášení.

Rodiče odhlášených dětí prosím o doplacení školného za měsíc červenec a srpen. Děkuji.

Vážení rodiče,

v tuto chvíli nejsme schopni organizačně ani personálně naplnit pořadavky MŠMT na provoz mateřské školy. Po projednání nastalé situace se zřizovatelem vám oznamuji, že v nejbližších dnech se mateřská škola neotevře. 

Určitě plánujeme otevřít mateřskou školu během prázdnin, a to po celou dobu léta bez obvyklého uzavření.

O termínu znovuotevření naší školky vás budeme informovat minimálně týden předem.

 

 1. Úvod
 2. O mateřské škole
 3. Dokumenty
 4. Platby v MŠ
 5. Zájmové aktivity
 6. Kalendář akcí
 7. Kontakt
 8. Fotogalerie

       Budova mateřské školy sídlí na okraji obce Bečov. Otevřena byla 1.2. 1984 za přispění občanů Bečova, kteří se podíleli na stavebních pracích v akci „Z“. Od 1.1. 2003 se mateřská škola stala součástí Základní školy v Bečově.                                                                    

     Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 75 dětí. Skládá se ze dvou jednopatrových pavilonů. V prvním paviloně v přízemí je ředitelna, sborovna, prádelna a sklady. V prvním patře této budovy je druhá třída pro děti od čtyř do pěti let. Ve druhém paviloně je v přízemí první třída pro nejmenší děti ve věku od dvou až do čtyř let. V prvním patře tohoto pavilonu je umístěna třetí třída pro děti pěti až šestileté.

     Všechny třídy jsou spojeny s hernou. Svou velikostí odpovídají počtu dvaceti pěti dětí. U každé třídy je kabinet pomůcek a kuchyňka, kde se připravuje a vydává strava pro děti. Strava je denně dovážena z kuchyně základní školy. Ke každé třídě patří  hygienické zařízení, umývárna a šatna.                  

     Oba pavilony mateřské školy stojí uprostřed zahrady, která je oplocená a po celém obvodě je krytá vzrostlými keři a stromy. Na zahradě jsou tři pískoviště. V přízemí prvního pavilonu je skladiště zahradního náčiní a zahradních hraček – kočárky, vozíčky, hračky na písek, chodítka, míče, švihadla, lupy, křídy apod. K sezónním hrám využíváme na zahradě mírný svah k bezpečnému bobování.

     K pobytu venku využíváme nejen školní zahradu, ale i blízkost CHKO. Děti tak mohou sledovat po celý rok proměny přírody. Vštěpují si ohleduplnost k živé i neživé přírodě, mají zde prostor pro pohybové a poznávací hry ve volné přírodě. 

 

2. O mateřské škole

2.1 Rozdělení tříd ve školním roce 2019/2020

Hidvégiová Ludmila         1. třída – MOTÝLCI (děti od dvou do tří let)

Kulišová Věra

 

Krieglerová Dagmar                  2. třída – BERUŠKY (děti od dvou do čtyř let)

Köhlerová Jitka

 

Hofmannová Hana           3. třída – PEJSKOVÉ A KOČIČKY (děti od čtyř do šesti let)

 

                   

2.2 Režim dne 

Provoz mateřské školy: 6:00 hod. – 16:00 hod.

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Časy jsou pouze orientační, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

 6:00 h –   9:30 h   Příchod dětí, spontánní hry, vzdělávání, pohybové aktivity, hygiena, svačina  

  9:30 h – 11:30 h   Pobyt venku, odchod dětí /1.,2.třída/

  9:45 h –  11.45 h  Pobyt venku, odchod dětí /3.třída/

11:30 h – 12:00 h   Hygiena, oběd

12:00 h – 12:45 h   Odchod dětí

12:45 h – 14:45 h   Hygiena, odpolední spánek, klidové činnosti, svačina

14:45 h – 16:00 h   Odchod dětí, spontánní hry, pohybové aktivity

 

2.3 Kdo nás vede

Ředitelka Základní školy a mateřské školy: Mgr. Ing. Marcela Kynclová

Vedoucí odloučeného pracoviště mateřské školy: Hana Hofmannová

 

2.4 Paní učitelky mateřské školy

Krieglerová Dagmar

Hidvégiová Ludmila

Kulišová Věra

Köhlerová Jitka

 

2.5 Asistentky

Polívková Světlana

Hoblová Jitka

 

2.6 Kdo se stará o pořádek

Kačírková Helena

Švandrlíková Jana

 

2.7 Kdo nám dobře vaří

Mrkvičková Ivana – vedoucí školní kuchyně

Prošková Táňa

Bojdová Petra

 

3. Dokumenty

ŠVP, Školní řád, Přijímací řízení (viz.soubory ke stažení)

 

4. Platby

     4.1 Úplata za předškolní vzdělávání (viz.odkaz)

     4.2 Úhrada stravného (viz.odkaz)

 

5. Zájmové aktivity

V naší mateřské škole probíhá nabídka zájmových aktivit pro děti. Zájmové aktivity probíhají v dopoledních hodinách tak, aby nebylo narušováno předškolní vzdělávání dětí.

Pohybové aktivity

 • Dopolední cvičení v tělocvičně základní školy

Jazykové aktivity

 • Angličtina pro nejmenší

Literární činnosti

 • Čtení před školou (vychází z projektu Celé Česko čte dětem)

Ekologické činnosti

 • Environmentální výchova – hledání podstaty života (viz plocha)

 

PLÁNOVANÉ AKCE:          

Plán akcí je orientační, může být doplněn o další aktivity nebo některé aktivity bidou vypuštěny podle konkrétních podmínek.

Konkrétní aktivity budou zveřejňovány vždy na daný měsíc.

Nadstandartní činnosti:

- logopedická prevence

- seznamování s anglickým jazykem-předškoláci

- fotbalové tréninky

- grafomotorický kurz

PLÁNOVANÉ AKCE:

- pravidelná divadelní představení v MŠ

- návštěvy Divadla Rozmanitostí v Mostě

- fotografování dětí

- ekovycházky

- návštěva Městské knihovny v Mostě

- návštěvy školní knihovny

- zimní a letní olympiáda

- společné akce se školní družinou

- spolupráce se základní školou

- ukázka výcviku záchranářských psů

- beseda s PČR, Obecní policií

- beseda s hasiči, ukázka techniky

- Den dětí

- maškarní rej

.- pálení čarodějnic

- dny otevřených dveří- tvořivé dílničky

- tématické výstavy dětských prací

- vyřazování a šerpování předškoláků

- ukázková práce s předškolními dětmi/ pro rodiče, před zápisem

- barevný týden

- Den Země - pomáháme úklidem

- škilkové planetárium

- přejeme maminkám-Den matek

- pohádky ve školce-hrajeme sami sobě

- kamínkování

- zdobení stromku pro zvířátka

- indiánskou stezkou

- 3D bludiště v korunách stromů/výlet

- dětské dopravní hřiště v Mostě

- železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově/výlet

- pohádkový les Bílina/výlet

- lezecká aréna Jirkov, věž a podzemí/výlet

- FUN!PARK 3D bludiště Most

- lesopark Chomutov /výlet

Projekt "Rodiče vítáni"/převážná většina akcí na zahradě školky

- malování na zeď

- pouštění draků

- sázení tújí a budování ohniště

- dýňování

- zimní a letní olympiáda

- besedy o povolání

- pálení čarodějnic

- tématické dílničky a výstyvy

- jarní úklid zahrady

- malování květináčů

- rodiče čtou dětem

- mami, tati pomoz mi vyrobit...

- stavby z písku

- tvoření z přírodnin

 

Plnění projektů: Když sluníčko hřeje, pořád se neco děje - projekt logopedické prevence, Čtení před školou – návštěvy školní knihovny, Z pohádky do pohádky - návštěvy obecní knihovny, Putování za tajemstvím přírody - enviromentální projekt.

Učíme se hrou - příprava na školu, Učíme se anglicky, Veselé cvičení - v tělocvičně ZŠ

Návštěvy rodičů a dětí v ZŠ (dle dohody s ŘŠ)

V průběhu školního roku účast ve výtvarných  soutěžích, návštěva filmových a divadelních představení.                      

 

7. Kontakt

Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Adresa internetové schránky: http://www.zsbecov.cz/

E-mail: sekretariat(zavináč)zsbecov.cz (základní škola)

E-mail: ms(zavináč)zsbecov.cz (mateřská škola)

           "Mailovou adresu si okopírujte, vložte do položky "Komu" a text "(zavináč)" v mailové adrese nahraďte znakem @. Chráníme se tak proti softwarovým robotům rozesílajícím SPAM a nevyžádaném maily. Děkujeme za pochopení."

 

Telefony:

Ředitelka ZŠ a MŠ: 476 110 368

Mateřská škola: 476 110 288

Vedoucí školní jídelny, sekretariát: 476 110 317

 

8. Fotogalerie: (viz.odkaz)