Informace o MŠ

 1. Úvod
 2. O mateřské škole
 3. Dokumenty
 4. Platby v MŠ
 5. Zájmové aktivity
 6. Kalendář akcí
 7. Kontakt
 8. Fotogalerie

       Budova mateřské školy sídlí na okraji obce Bečov. Otevřena byla 1.2. 1984 za přispění občanů Bečova, kteří se podíleli na stavebních pracích v akci „Z“. Od 1.1. 2003 se mateřská škola stala součástí Základní školy v Bečově.                                                                    

     Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 75 dětí. Skládá se ze dvou jednopatrových pavilonů. V prvním paviloně v přízemí je ředitelna, sborovna, prádelna a sklady. V prvním patře této budovy je druhá třída pro děti od čtyř do pěti let. Ve druhém paviloně je v přízemí první třída pro nejmenší děti ve věku od dvou až do čtyř let. V prvním patře tohoto pavilonu je umístěna třetí třída pro děti pěti až šestileté.

     Všechny třídy jsou spojeny s hernou. Svou velikostí odpovídají počtu dvaceti pěti dětí. U každé třídy je kabinet pomůcek a kuchyňka, kde se připravuje a vydává strava pro děti. Strava je denně dovážena z kuchyně základní školy. Ke každé třídě patří  hygienické zařízení, umývárna a šatna.                  

     Oba pavilony mateřské školy stojí uprostřed zahrady, která je oplocená a po celém obvodě je krytá vzrostlými keři a stromy. Na zahradě jsou tři pískoviště. V přízemí prvního pavilonu je skladiště zahradního náčiní a zahradních hraček – kočárky, vozíčky, hračky na písek, chodítka, míče, švihadla, lupy, křídy apod. K sezónním hrám využíváme na zahradě mírný svah k bezpečnému bobování.

     K pobytu venku využíváme nejen školní zahradu, ale i blízkost CHKO. Děti tak mohou sledovat po celý rok proměny přírody. Vštěpují si ohleduplnost k živé i neživé přírodě, mají zde prostor pro pohybové a poznávací hry ve volné přírodě. 

 

2. O mateřské škole

2.1 Rozdělení tříd ve školním roce 2017/2018

Hidvégiová Ludmila         1. třída – MOTÝLCI (děti od dvou do tří let)

Krieglerová Dagmar

 

Hoblová Jitka                  2. třída – BERUŠKY (děti od dvou do čtyř let)

Protivínská Jitka

 

Hofmannová Hana           3. třída – PEJSKOVÉ A KOČIČKY (děti od čtyř do šesti let)

Protivínská Jitka

                   

2.2 Režim dne 

Provoz mateřské školy: 6:00 hod. – 16:00 hod.

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Časy jsou pouze orientační, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

 6:00 h –   9:30 h   Příchod dětí, spontánní hry, vzdělávání, pohybové aktivity, hygiena, svačina  

  9:30 h – 11:30 h   Pobyt venku, odchod dětí /1.,2.třída/

  9:45 h –  11.45 h  Pobyt venku, odchod dětí /3.třída/

11:30 h – 12:00 h   Hygiena, oběd

12:00 h – 12:45 h   Odchod dětí

12:45 h – 14:45 h   Hygiena, odpolední spánek, klidové činnosti, svačina

14:45 h – 16:00 h   Odchod dětí, spontánní hry, pohybové aktivity

 

2.3 Kdo nás vede

Ředitelka Základní školy a mateřské školy: Mgr. Ing. Marcela Kynclová

Vedoucí odloučeného pracoviště mateřské školy: Protivínská Jitka

 

2.4 Paní učitelky mateřské školy

Krieglerová Dagmar

Hidvégiová Ludmila

Hofmannová Hana

Hoblová Jitka

 

2.5 Kdo se stará o pořádek

Kačírková Helena

Švandrlíková Jana

 

2.6 Kdo nám dobře vaří

Mrkvičková Ivana – vedoucí školní kuchyně

Baxová Táňa

Bojdová Petra

 

3. Dokumenty

ŠVP, Školní řád, Přijímací řízení (viz.soubory ke stažení)

 

4. Platby

     4.1 Úplata za předškolní vzdělávání (viz.odkaz)

     4.2 Úhrada stravného (viz.odkaz)

 

5. Zájmové aktivity

V naší mateřské škole probíhá nabídka zájmových aktivit pro děti. Zájmové aktivity probíhají v dopoledních hodinách tak, aby nebylo narušováno předškolní vzdělávání dětí.

Pohybové aktivity

 • Dopolední cvičení v tělocvičně základní školy

Jazykové aktivity

 • Angličtina pro nejmenší

Literární činnosti

 • Čtení před školou (vychází z projektu Celé Česko čte dětem)

Ekologické činnosti

 • Environmentální výchova – hledání podstaty života (viz plocha)

 

6.Kalendář plánovaných akcí

ZÁŘÍ    

 • Loučíme se se Sluníčkem /kresba křídou na chodník/
 • Kouzelná kytička /sázení kytiček v zeleném koutku/
 • Nabídka knih rodičům – Svojtka- osvěta čtení
 • Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 • Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)

ŘÍJEN               

 • Podzimní výstava z přírodnin v MŠ /účast rodičů/                           
 • Fotograf ( pro rodiče a děti )
 • Podzimní výstava -  v ZŠ                           
 • Podzimáček – společná výtvarná práce rodičů a dětí
 • Zimní zahrádka – zakládání živých koutků  
 •  Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 • Divadelní představení  
 • Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)

LISTOPAD        

 • divadelní představení
 •  Paleta podzimu ( pěší výlet do CHKO v okolí, sběr přírodnin )
 • Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 • Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)                       

PROSINEC 

 • Přijde k nám čert s Mikulášem (výroba dárků, krátké vystoupení)
 • Vánoční cinkání – zpíváme si u stromečku, ochutnávka vánočního cukroví
 • Vánoční dílna pro rodiče a děti – výroba vánoční ozdoby, přáníček apod.
 • Zimní výstava v ZŠ
 • Vánoční koledování (OÚ, ZŠ, pošta, obchody)
 •  Divadelní představení
 • Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 • Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)

LEDEN             

 • Návštěva ZŠ předškoláky – Těšíme se do školy ( 1. třída, prohlídka ZŠ )  
 • Stopujeme – co stopy vyprávějí
 • Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 • Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)

ÚNOR                

 • Maškarní bál v MŠ (pro rodiče a děti)
 • Zimní olympiáda
 • Divadelní představení
 • Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 • Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)

BŘEZEN           

 • Moje knížka – třídní výstavky knih, donesených dětmi
 • Velikonoční dílna pro rodiče a děti – výrobky s jarní tématikou
 • Divadelní představení
 • Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 • Vyrábíme dárky pro děti k zápisu do MŠ
 • Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)

DUBEN              

 • Jarní výstava v ZŠ – příprava výrobků
 • Velikonoční hodování (OÚ, ZŠ, pošta, obchody)                                 
 • Nabídka knih rodičům – Svojtka – osvěta čtení
 • Čarodějnický den 
 • Divadelní představení   
 • Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 •  Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)

KVĚTEN            

 • Foto Šajner ( fotografování rodičů a dětí )
 • MDD – soutěžní dopoledne
 • Návštěva Divadla Rozmanitostí v Mostě
 •  Besídky pro maminky
 • Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 • Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)

ČERVEN        

 • Pojďte se k nám podívat ( návštěva prvňáčků v MŠ )     
 • Slavnostní vyřazování předškoláků z MŠ
 • Putování za Sluníčkem
 • hledání pokladu                                                                                        
 • divadelní představení
 • Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 •  Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)

Plnění projektů: Když sluníčko hřeje, pořád se neco děje - projekt logopedické prevence, Čtení před školou – návštěvy školní knihovny, Z pohádky do pohádky - návštěvy obecní knihovny, Putování za tajemstvím přírody - enviromentální projekt.

Učíme se hrou - příprava na školu, Učíme se anglicky, Veselé cvičení - v tělocvičně ZŠ

Návštěvy rodičů a dětí v ZŠ (dle dohody s ŘŠ)

V průběhu školního roku účast ve výtvarných  soutěžích, návštěva filmových a divadelních představení.                      

 

7. Kontakt

Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Adresa internetové schránky: http://www.zsbecov.cz/

E-mail: sekretariat(zavináč)zsbecov.cz (základní škola)

E-mail: ms(zavináč)zsbecov.cz (mateřská škola)

           "Mailovou adresu si okopírujte, vložte do položky "Komu" a text "(zavináč)" v mailové adrese nahraďte znakem @. Chráníme se tak proti softwarovým robotům rozesílajícím SPAM a nevyžádaném maily. Děkujeme za pochopení."

 

Telefony:

Ředitelka ZŠ a MŠ: 476 110 368

Mateřská škola: 476 110 288

Vedoucí školní jídelny, sekretariát: 476 110 317

 

8. Fotogalerie: (viz.odkaz)