Informace o MŠ

 1. Úvod
 2. O mateřské škole
 3. Dokumenty
 4. Platby v MŠ
 5. Zájmové aktivity
 6. Kalendář akcí
 7. Kontakt
 8. Fotogalerie

       Budova mateřské školy sídlí na okraji obce Bečov. Otevřena byla 1.2. 1984 za přispění občanů Bečova, kteří se podíleli na stavebních pracích v akci „Z“. Od 1.1. 2003 se mateřská škola stala součástí Základní školy v Bečově.                                                                    

     Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 75 dětí. Skládá se ze dvou jednopatrových pavilonů. V prvním paviloně v přízemí je ředitelna, sborovna, prádelna a sklady. V prvním patře této budovy je druhá třída pro děti od čtyř do pěti let. Ve druhém paviloně je v přízemí první třída pro nejmenší děti ve věku od dvou až do čtyř let. V prvním patře tohoto pavilonu je umístěna třetí třída pro děti pěti až šestileté.

     Všechny třídy jsou spojeny s hernou. Svou velikostí odpovídají počtu dvaceti pěti dětí. U každé třídy je kabinet pomůcek a kuchyňka, kde se připravuje a vydává strava pro děti. Strava je denně dovážena z kuchyně základní školy. Ke každé třídě patří  hygienické zařízení, umývárna a šatna.                  

     Oba pavilony mateřské školy stojí uprostřed zahrady, která je oplocená a po celém obvodě je krytá vzrostlými keři a stromy. Na zahradě jsou tři pískoviště. V přízemí prvního pavilonu je skladiště zahradního náčiní a zahradních hraček – kočárky, vozíčky, hračky na písek, chodítka, míče, švihadla, lupy, křídy apod. K sezónním hrám využíváme na zahradě mírný svah k bezpečnému bobování.

     K pobytu venku využíváme nejen školní zahradu, ale i blízkost CHKO. Děti tak mohou sledovat po celý rok proměny přírody. Vštěpují si ohleduplnost k živé i neživé přírodě, mají zde prostor pro pohybové a poznávací hry ve volné přírodě. 

 

2. O mateřské škole

2.1 Rozdělení tříd ve školním roce 2023/2024

Kulišová Věra                  1. třída – MOTÝLCI (děti od dvou do tří let)

Hofmanová Hana

 

Köhlerová Jitka                 2. třída – BERUŠKY (děti od tří do čtyř let)

AP Lenartovičová Vladimíra

 

Pešková Ludmila               3. třída – PEJSKOVÉ A KOČIČKY (děti od čtyř do šesti let)

Schlegelová Michaela

                   

2.2 Režim dne 

Provoz mateřské školy: 6:00 hod. – 16:00 hod.

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Časy jsou pouze orientační, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

  6:00 h –   8:00 h   Příchod dětí

  6:00 h - 9:00 h     Spontánní hry, vzdělávání, pohybové aktivity, hygiena

  9:00 h - 9:15 h     Svačina, hygiena

  9:15 h - 9:30 h     Spontánní hry, vzdělávání, pohybové aktivity, hygiena

  9:30 h – 11:15 h   Pobyt venku

11:15 h – 12:00 h   Hygiena, oběd, hygiena

11:45 h – 12:15 h   Odchody dětí

12:15 h – 14:00 h   Odpočinek dětí, klidové činnosti

14:00 h - 14:30 h   Hygiena, svačina

14:30 h – 16:00 h   Spontánní hry, pohybové aktivity, odchod dětí

 

2.3 Kdo nás vede

Ředitelka Základní školy a mateřské školy: Mgr. Ing. Marcela Kynclová

Vedoucí odloučeného pracoviště mateřské školy: Hana Hofmannová

 

2.4 Paní učitelky mateřské školy

Schlegelová Michaela

Pešková Ludmila

Kulišová Věra

Köhlerová Jitka

 

2.5 Asistentky

Lenartovičová Vladimíra

 

2.6 Kdo se stará o pořádek

Kačírková Helena

Scheffelová Jana

 

2.7 Kdo nám dobře vaří

Mrkvičková Ivana – vedoucí školní kuchyně

Vnenčáková Daniela

Bojdová Petra

 

3. Dokumenty

ŠVP, Školní řád, Přijímací řízení (viz.soubory ke stažení)

 

4. Platby

     4.1 Úplata za předškolní vzdělávání (viz.odkaz)

     4.2 Úhrada stravného (viz.odkaz)

 

5. Zájmové aktivity

V naší mateřské škole probíhá nabídka zájmových aktivit pro děti. Zájmové aktivity probíhají v dopoledních hodinách tak, aby nebylo narušováno předškolní vzdělávání dětí.

Logopegická prevence

Grafomotorické kurzy

Jazykové aktivity

 • Angličtina pro nejmenší

Literární činnosti

 • Čtení před školou (vychází z projektu Celé Česko čte dětem)

Ekologické činnosti

 • Environmentální výchova – hledání podstaty života (viz plocha)

 

PLÁNOVANÉ AKCE:          

Plán akcí je orientační, může být doplněn o další aktivity nebo některé aktivity bidou vypuštěny podle konkrétních podmínek.

Konkrétní aktivity budou zveřejňovány vždy na daný měsíc.

Nadstandartní činnosti:

- logopedická prevence

- seznamování s anglickým jazykem-předškoláci

- fotbalové tréninky

- grafomotorický kurz

PLÁNOVANÉ AKCE:

- pravidelná divadelní představení v MŠ

- návštěvy Divadla Rozmanitostí v Mostě

- fotografování dětí

- ekovycházky

- návštěva Městské knihovny v Mostě

- návštěvy školní knihovny

- zimní a letní olympiáda

- společné akce se školní družinou

- spolupráce se základní školou

- ukázka výcviku záchranářských psů

- beseda s PČR, Obecní policií

- beseda s hasiči, ukázka techniky

- Den dětí

- maškarní rej

.- pálení čarodějnic

- dny otevřených dveří- tvořivé dílničky

- tématické výstavy dětských prací

- vyřazování a šerpování předškoláků

- ukázková práce s předškolními dětmi/ pro rodiče, před zápisem

- barevný týden

- Den Země - pomáháme úklidem

- škilkové planetárium

- přejeme maminkám-Den matek

- pohádky ve školce-hrajeme sami sobě

- kamínkování

- zdobení stromku pro zvířátka

- indiánskou stezkou

- 3D bludiště v korunách stromů/výlet

- dětské dopravní hřiště v Mostě

- železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově/výlet

- pohádkový les Bílina/výlet

- lezecká aréna Jirkov, věž a podzemí/výlet

- FUN!PARK 3D bludiště Most

- lesopark Chomutov /výlet

Projekt "Rodiče vítáni"/převážná většina akcí na zahradě školky

- malování na zeď

- pouštění draků

- sázení tújí a budování ohniště

- dýňování

- zimní a letní olympiáda

- besedy o povolání

- pálení čarodějnic

- tématické dílničky a výstyvy

- jarní úklid zahrady

- malování květináčů

- rodiče čtou dětem

- mami, tati pomoz mi vyrobit...

- stavby z písku

- tvoření z přírodnin

 

Plnění projektů: Když sluníčko hřeje, pořád se neco děje - projekt logopedické prevence, Čtení před školou – návštěvy školní knihovny, Z pohádky do pohádky - návštěvy obecní knihovny, Putování za tajemstvím přírody - enviromentální projekt.

Učíme se hrou - příprava na školu, Učíme se anglicky, Veselé cvičení - v tělocvičně ZŠ

Návštěvy rodičů a dětí v ZŠ (dle dohody s ŘŠ)

V průběhu školního roku účast ve výtvarných  soutěžích, návštěva filmových a divadelních představení.                      

 

7. Kontakt

Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Adresa internetové schránky: http://www.zsbecov.cz/

E-mail: sekretariat@zsbecov.cz (základní škola)

E-mail: ms@zsbecov.cz (mateřská škola)

 

Telefony:

Ředitelka ZŠ a MŠ: 476 110 368

Mateřská škola: 476 110 288

Vedoucí školní jídelny, sekretariát: 476 110 317

 

8. Fotogalerie: (viz.odkaz)