Informace o MŠ

NAŠIM NOVÝM DĚTIČKÁM

27. 7. 2020 v 15:00 hod se na vás budeme těšit na zahradě školky. Nemohly jste k zápisu, tak vás chceme přivítat a předat malý dáreček. Rodičům řekneme základní informace k nástupu do školky. Pohrajete si na zahrádce a dostanete něco na zub. Těší se na vás paní učitelky

NAŠIM PŘEDŠKOLÁKŮM A JEJICH RODIČŮM

17. 8. 2020 v 15:00 hod se sejdeme na zahradě MŠ, kde se chceme rozloučit s našimi přeškoláky.Slavnostně je vyřadit a předat školní docházce. Budeme rádi, že se zase se všemi uvidíme, zazpíváme si, pohrajeme na zahradě a také si dáme něco dobrého. Těšíme se na vás i vaše rodiče.

 

Na základě metodického pokynu MŠMT pro provoz mateřských škol do konce školního roku 2019/2020 byly stanoveny tyto podmínky, za nichž bude obnoven provoz MŠ:

1. Převzetí dětí bude probíhat ve venkovních prostorách.

2. Jedno dítě bude doprovázet jediná osoba, doprovázejícím by neměli být prarodiče.

3. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do MŠ vstoupit.

4. Dítě bude do MŠ přijato na základě vyplnění:

Čestného prohlášení o ochraně rizikových skupin osob při návratu dítěte do MŠ

Souhlasu zákonného zástupce s podmínkami MŠ

5. Vyzvedávání dětí proběhne ve stejném režimu jako převzetí.

 

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy bude opět zahájen 1.7.2020. Bude nutné dodržovat určitá omezení vzhledem k epidemiologickým opatřením a doporučením. Rodiče nebudou vstupovat do budovy, své dítě předají personálu před vchodem, taktéž při vyzvedávání dětí. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do školky vstoupit. Každý rodič podepíše čestné prohlášení.

Rodiče odhlášených dětí prosím o doplacení školného za měsíc červenec a srpen. Děkuji.

Vážení rodiče,

v tuto chvíli nejsme schopni organizačně ani personálně naplnit pořadavky MŠMT na provoz mateřské školy. Po projednání nastalé situace se zřizovatelem vám oznamuji, že v nejbližších dnech se mateřská škola neotevře. 

Určitě plánujeme otevřít mateřskou školu během prázdnin, a to po celou dobu léta bez obvyklého uzavření.

O termínu znovuotevření naší školky vás budeme informovat minimálně týden předem.

 

 1. Úvod
 2. O mateřské škole
 3. Dokumenty
 4. Platby v MŠ
 5. Zájmové aktivity
 6. Kalendář akcí
 7. Kontakt
 8. Fotogalerie

       Budova mateřské školy sídlí na okraji obce Bečov. Otevřena byla 1.2. 1984 za přispění občanů Bečova, kteří se podíleli na stavebních pracích v akci „Z“. Od 1.1. 2003 se mateřská škola stala součástí Základní školy v Bečově.                                                                    

     Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 75 dětí. Skládá se ze dvou jednopatrových pavilonů. V prvním paviloně v přízemí je ředitelna, sborovna, prádelna a sklady. V prvním patře této budovy je druhá třída pro děti od čtyř do pěti let. Ve druhém paviloně je v přízemí první třída pro nejmenší děti ve věku od dvou až do čtyř let. V prvním patře tohoto pavilonu je umístěna třetí třída pro děti pěti až šestileté.

     Všechny třídy jsou spojeny s hernou. Svou velikostí odpovídají počtu dvaceti pěti dětí. U každé třídy je kabinet pomůcek a kuchyňka, kde se připravuje a vydává strava pro děti. Strava je denně dovážena z kuchyně základní školy. Ke každé třídě patří  hygienické zařízení, umývárna a šatna.                  

     Oba pavilony mateřské školy stojí uprostřed zahrady, která je oplocená a po celém obvodě je krytá vzrostlými keři a stromy. Na zahradě jsou tři pískoviště. V přízemí prvního pavilonu je skladiště zahradního náčiní a zahradních hraček – kočárky, vozíčky, hračky na písek, chodítka, míče, švihadla, lupy, křídy apod. K sezónním hrám využíváme na zahradě mírný svah k bezpečnému bobování.

     K pobytu venku využíváme nejen školní zahradu, ale i blízkost CHKO. Děti tak mohou sledovat po celý rok proměny přírody. Vštěpují si ohleduplnost k živé i neživé přírodě, mají zde prostor pro pohybové a poznávací hry ve volné přírodě. 

 

2. O mateřské škole

2.1 Rozdělení tříd ve školním roce 2019/2020

Hidvégiová Ludmila         1. třída – MOTÝLCI (děti od dvou do tří let)

Kulišová Věra

 

Krieglerová Dagmar                  2. třída – BERUŠKY (děti od dvou do čtyř let)

Köhlerová Jitka

 

Hofmannová Hana           3. třída – PEJSKOVÉ A KOČIČKY (děti od čtyř do šesti let)

 

                   

2.2 Režim dne 

Provoz mateřské školy: 6:00 hod. – 16:00 hod.

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Časy jsou pouze orientační, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

 6:00 h –   9:30 h   Příchod dětí, spontánní hry, vzdělávání, pohybové aktivity, hygiena, svačina  

  9:30 h – 11:30 h   Pobyt venku, odchod dětí /1.,2.třída/

  9:45 h –  11.45 h  Pobyt venku, odchod dětí /3.třída/

11:30 h – 12:00 h   Hygiena, oběd

12:00 h – 12:45 h   Odchod dětí

12:45 h – 14:45 h   Hygiena, odpolední spánek, klidové činnosti, svačina

14:45 h – 16:00 h   Odchod dětí, spontánní hry, pohybové aktivity

 

2.3 Kdo nás vede

Ředitelka Základní školy a mateřské školy: Mgr. Ing. Marcela Kynclová

Vedoucí odloučeného pracoviště mateřské školy: Hana Hofmannová

 

2.4 Paní učitelky mateřské školy

Krieglerová Dagmar

Hidvégiová Ludmila

Kulišová Věra

Köhlerová Jitka

 

2.5 Asistentky

Polívková Světlana

Hoblová Jitka

 

2.6 Kdo se stará o pořádek

Kačírková Helena

Švandrlíková Jana

 

2.7 Kdo nám dobře vaří

Mrkvičková Ivana – vedoucí školní kuchyně

Prošková Táňa

Bojdová Petra

 

3. Dokumenty

ŠVP, Školní řád, Přijímací řízení (viz.soubory ke stažení)

 

4. Platby

     4.1 Úplata za předškolní vzdělávání (viz.odkaz)

     4.2 Úhrada stravného (viz.odkaz)

 

5. Zájmové aktivity

V naší mateřské škole probíhá nabídka zájmových aktivit pro děti. Zájmové aktivity probíhají v dopoledních hodinách tak, aby nebylo narušováno předškolní vzdělávání dětí.

Pohybové aktivity

 • Dopolední cvičení v tělocvičně základní školy

Jazykové aktivity

 • Angličtina pro nejmenší

Literární činnosti

 • Čtení před školou (vychází z projektu Celé Česko čte dětem)

Ekologické činnosti

 • Environmentální výchova – hledání podstaty života (viz plocha)

 

6.Kalendář plánovaných akcí

ZÁŘÍ    

 • Loučíme se se Sluníčkem /kresba křídou na chodník/
 • Kouzelná kytička /sázení kytiček v zeleném koutku/
 • Nabídka knih rodičům – Svojtka- osvěta čtení
 • Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 • Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)

ŘÍJEN               

 • Podzimní výstava z přírodnin v MŠ /účast rodičů/                           
 • Fotograf ( pro rodiče a děti )
 • Podzimní výstava -  v ZŠ                           
 • Podzimáček – společná výtvarná práce rodičů a dětí
 • Zimní zahrádka – zakládání živých koutků  
 •  Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 • Divadelní představení  
 • Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)

LISTOPAD        

 • divadelní představení
 •  Paleta podzimu ( pěší výlet do CHKO v okolí, sběr přírodnin )
 • Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 • Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)                       

PROSINEC 

 • Přijde k nám čert s Mikulášem (výroba dárků, krátké vystoupení)
 • Vánoční cinkání – zpíváme si u stromečku, ochutnávka vánočního cukroví
 • Vánoční dílna pro rodiče a děti – výroba vánoční ozdoby, přáníček apod.
 • Zimní výstava v ZŠ
 • Vánoční koledování (OÚ, ZŠ, pošta, obchody)
 •  Divadelní představení
 • Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 • Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)

LEDEN             

 • Návštěva ZŠ předškoláky – Těšíme se do školy ( 1. třída, prohlídka ZŠ )  
 • Stopujeme – co stopy vyprávějí
 • Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 • Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)

ÚNOR                

 • Maškarní bál v MŠ (pro rodiče a děti)
 • Zimní olympiáda
 • Divadelní představení
 • Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 • Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)

BŘEZEN           

 • Moje knížka – třídní výstavky knih, donesených dětmi
 • Velikonoční dílna pro rodiče a děti – výrobky s jarní tématikou
 • Divadelní představení
 • Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 • Vyrábíme dárky pro děti k zápisu do MŠ
 • Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)

DUBEN              

 • Jarní výstava v ZŠ – příprava výrobků
 • Velikonoční hodování (OÚ, ZŠ, pošta, obchody)                                 
 • Nabídka knih rodičům – Svojtka – osvěta čtení
 • Čarodějnický den 
 • Divadelní představení   
 • Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 •  Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)

KVĚTEN            

 • Foto Šajner ( fotografování rodičů a dětí )
 • MDD – soutěžní dopoledne
 • Návštěva Divadla Rozmanitostí v Mostě
 •  Besídky pro maminky
 • Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 • Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)

ČERVEN        

 • Pojďte se k nám podívat ( návštěva prvňáčků v MŠ )     
 • Slavnostní vyřazování předškoláků z MŠ
 • Putování za Sluníčkem
 • hledání pokladu                                                                                        
 • divadelní představení
 • Veselé cvičení – tělocvična ZŠ
 •  Učíme se anglicky (návštěva ZŠ)

Plnění projektů: Když sluníčko hřeje, pořád se neco děje - projekt logopedické prevence, Čtení před školou – návštěvy školní knihovny, Z pohádky do pohádky - návštěvy obecní knihovny, Putování za tajemstvím přírody - enviromentální projekt.

Učíme se hrou - příprava na školu, Učíme se anglicky, Veselé cvičení - v tělocvičně ZŠ

Návštěvy rodičů a dětí v ZŠ (dle dohody s ŘŠ)

V průběhu školního roku účast ve výtvarných  soutěžích, návštěva filmových a divadelních představení.                      

 

7. Kontakt

Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Adresa internetové schránky: http://www.zsbecov.cz/

E-mail: sekretariat(zavináč)zsbecov.cz (základní škola)

E-mail: ms(zavináč)zsbecov.cz (mateřská škola)

           "Mailovou adresu si okopírujte, vložte do položky "Komu" a text "(zavináč)" v mailové adrese nahraďte znakem @. Chráníme se tak proti softwarovým robotům rozesílajícím SPAM a nevyžádaném maily. Děkujeme za pochopení."

 

Telefony:

Ředitelka ZŠ a MŠ: 476 110 368

Mateřská škola: 476 110 288

Vedoucí školní jídelny, sekretariát: 476 110 317

 

8. Fotogalerie: (viz.odkaz)