VIII.třída

ÚKOLY NA TÝDEN : 6. 4. - 10. 4.

AJ

- v prac. sešitě 32/1-napiš jaká katastrofa je na obrázku

- učebnici 42/3-vypiš do sešitu nízvy místností nebo míst a ke každému napiš 2 předměty, které se nacházejí v té mísnosti

- učebnice str 40- přlož článek BRITAIN

- foto vypracování pošli do pátku 10.4. na barbora.cwierzova@gmail.com

HAPPY EASTER GUYS  :)   Cwi

 

ČJ - v tomto týdnu jsou velikonoční prázdniny, kdo má vše splněno / PS, testy, sloh/ bude si opakovat teorii - Významové poměry a souřadné spojky, romantismus. Kdo nemá splněno / a to je většina/, využije tento zkrácený týden k doplnění všeho, co nevypracoval.

VV, PV - pokud se vám podaří vytvořit nějakou pěknou velikonoční dekoraci nebo kraslici, vyfoťte a pošlete na mou adresu. Přeji vám krásné svátky. TU

____________________________

NJ: Všechny vás zdravím a přeji příjemně prožité Velikonoce. Svůj denní režim si uspořádejte tak, abyste plnili výuku, ale také jste odpočívali a věnovali se svým koníčkům. Přeji hodně sil, pohodu, dobrou náladu a pevné zdraví. Úkoly  z NJ posílejte na email: vychovnyporadce@zsbecov.cz a práce nezapomínejte podepisovat. Ve volných chvílích si čtěte články, překládejte si je pro sebe a plňte cvičení na www.landigo.cz , procvičujte si slovíčka. Dole na stránce si stáhněte test č.3, v souborech ke stažení, s vyznačenou odpovědí odešlete. CHVÁLÍM VÁS ZA VYPRACOVANÉ ÚKOLY!!! Zatím plníte všichni, což mne těší! JW

 

_

ZEMĚPIS

Zasílám úkoly na týden od 6.4.- 10.4.

Kapitola: PŘELIDNĚNÍ A HLAD. Odpovězte na otázky na str. 80/1-4. Mějte se pěkně a předem přeji hezké VELIKONOCE.

 

Andrea Bělohlávková

 

FYZIKA (6.4. - 10.4.20)

Elektroskop. Jednotka elektrického náboje, učebnice str. 104 - 108. Otázky a úlohy str. 108, cv. 1, 5, 6 vypracovat do sešitu (přečti si žlutý rámeček). Výsledky pošlete ke kontrole, prosím vyfotit a poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

CHEMIE (6.4. - 10.4.20)

Sulfidy, učebnice str. 67. Otázky str. 67 cv. 4, 5, 6, vypracovat do sešitu (přečti si modrý rámeček). Výsledky pošlete ke kontrole, prosím vyfotit a poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz Procvičte si názvosloví na webove stránce www.nazvoslovi.cz Přeji veselé Velikonoce celé vaší rodině, hlavně hodně zdraví. S pozdravem p. uč. Jelena Rottenberg

 _____________________________________________

Úkoly na týden : 30. 3. - 3. 4. 2020

AJ-vše posílejte pouze na: !barbora.cwierzova@gmail.com!

 • naučit slovíčka prac.sešit 82/D Kids, Culture
 • učebnice: přečti si a přelož text Vritual Soap na str.38 a vypracuj cv.2 na str 39-vedle toho napiš, jestli věta je pravdivá T, nebo nepravdivá F
 •  39/4A- přepiš do sešitu a přelož, 39/4B-přiřaď k sobě správně fráze a přepiš do sešitu a přelož do ČJ
 • pracovní sešit: 30/1-vlož správně slova z rámečku a pak fráze očísluj, jak by měly jít za sebou.        30/2-doplň dialog výrzy z rámečku        31/3- spoj k sobě hodící se otázky a odpovědi.              31/4- spoj s lovesa a podst.jména
 • FOTO VŠECH úkolů pošli do PÁTKU na mail.
 • Děkuji CWI

ČJ - testy sciodat / dle zadání/

     - Souřadně spojené VV, učebnice str. 106- 108 /pročíst žluté rámečky/

     - PS : str. 52, cv.9

     - Úvaha : prostudovat prezentaci  a sestavit úvahu Jaký jsem žák, odeslat na mou adresu do pátku. Postup, jak napsat úvahu, najdeš dole v souborech ke stažení. TU

NJ

Opakujte si látku, buďte v pohodě, pracujte a také odpočívejte. Vypracované úkoly odesílejte na email: vychovnyporadce@zsbecov.cz . Přeji všem příjemné dny a zvládnutí této nelehké doby, která vás naučí pracovat samostatně s využíváním různých multimediálních zdrojů. Dole, v souborech ke stažení máte k vyplnění a odeslání krátký test. NJ si můžete procvičovat, ve volných chvílích, na www.landigo.cz JW

 

FYZIKA (30.3.20 - 3.4.20)

Elektrické jevy, učebnice str. 98-100. Otázky a úlohy str. 102, cv. 1, 2, 3 vypracovat do sešitu. Výsledky pošlete ke kontrole, prosím vyfotit a poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

CHEMIE (30.3.20 - 3.4.20)

Oxidy, učebnice str. 64-67. Otázky str. 67 cv. 1, 2, 3, vypracovat do sešitu. Výsledky pošlete ke kontrole, prosím vyfotit a poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

Procvičte si názvosloví na webove stránce www.nazvoslovi.cz

 _______________________________________________________________________________

ZEMĚPIS

Milá třído,zasílám úkoly na tento týden: od 30.3.-3.4.

SVĚTOVÝ EKOLOGICKÝ SVĚTOVÝ PROBLÉM: kyselý déšť.

Odpovězte na otázky na str.77/1-3.

Všechny vás zdravím.

 

Andrea Bělohlávková

_______________________________________________________________________________

Ve čtvrtek 26. 3. mi přišla nepodepsaná práce z dějepisu - prosím, můžeš se podepsat? 
MA 
Vzhledem k prodloužení mimořádných opatření od vás do pátku 27. 3. očekávám vyplněné pracovní listy s tématem trávicí soustavy. Martínková /splněno mají Vanda, Nikolas, Anička, Darinka/                                                                                                                            Dobrý den, 

můžete začít vypracovávat testy z matematiky na www.sciodat.cz. Doporučuji udělat nejlépe  jeden test denně, zodpovědně dělat výpočty,(vezměte si k ruce sešit a pero), výsledky na jistotu, ne tipovat. Vaše vypracované testy budu denně kontrolovat a je pravděpodobné, že výsledky těchto testů budou součástí klasifikace vzhledem k vyvíjející se situaci.

Buďte veselí a zdraví a přeji hooodně správně vyřešených úloh. D.Č. 

ÚKOLY ZE ZEMĚPISU NA TENTO TÝDEN OD 23.3.-27.3.

Milá třído,naučte se kapitolu-NIČENÍ TROPICKÝCH DEŠTNÝCH LESŮ.Popsat a vysvětlit jaký má význam na planetě Zemi. Poloha,podnebí,vzhled krajiny,živočichově,tropické rostliny,na kterých světadílech zabírá tropický deštný les plochu. Zdravím.

 

Andrea Bělohlávková

ÚKOLY NA TÝDEN OD 23. DO 27.3.2020

AJ

 • učebnice str. 34/2-přečti text a přelož do ČJ ve wordu či na papír, k tomu cv. 3: poskládej obrázky ve správném pořadí dle textu ve cv.2  (David a Tereza-přeloží půlku)
 • naučit slovíčka prac.s.82/3C-Murder in the library + přečti a přelož text v učeb.s. 36 (napiš do wordu, či na papír) (David a Tereza polovinu textu)
 • prac.sešit celá str. 28, 28/1-pokud máš CD-vypracuj dle poslechu, 28/2: dle čísel na brázku napiš název části domu, 28/3: dle obrázků doplň čísla k předmětům
 • osvoj si slovní zásobu: https://www.youtube.com/watch?v=m27Cck_LGHc
 • extra video: https://www.youtube.com/watch?v=l2mtebeR3rA
 • NEODEVZDALI předchozí DÚ: Darina, Jan Kot., David, Tereza,

NJ

Přeji všem poklidné dny plné zdraví. Postupně si opakujte probranou látku a slovíčka, šetřete se! Zadané písemné úkoly posílejte na můj email, do 29.3. Pokud si nevíte rady, v emailu se můžete dotázat. Děkuji všem za plnění prací. Někteří neplní!!! JW

Úkoly - týden od 23.3. do 27.3. 2020

ČJ - prostudovat kapitolu Souřadně spojené VV učebnice str. 106 - 108 / žluté obdélníčky/

    - PS str. 49, cv. 5 a,b  a  str. 51, cv. 7 a,b /doplnit/

    - učebnice str. 154 Úvaha - prostuduj a vypracuj na PC str.157 -158, cv.4a, d - odešli do pátku na mou adresu, bude hodnoceno

   - na sciodat připravené další testy k opakování, vyplň do konce týdne / 3 nejlepší testy budou v pátek klasifikovány/ TU

 _____________________________________

Fyzika  (23.3.20 - 27.3.20)

Milí žáci,

posílám práci na příští týden. Pístové spalovací motory. Otázky a úlohy str. 95 (úlohy ke schrnutí učiva-ne), vypracovat do sešitu. Výsledky pošlete ke kontrole, prosím vyfotit a poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

Doufám, že se zlepší vaše aktivita protože z celé třidy mi odevzdalo úkoly pouze 6 žáků, dovoluji si vám připomenout, že všechny tyto úkoly budu zohledňovat při klasifikaci, když mi úkoly nebudete posílat a nebo až se začne chodit do školy mi je neukážete vypracované, tak se může stát, že nebudete klasifikováni, protože nebudu mít u vás dostatek známek potřebných ke klasifikaci. Pokud něčemu nerozumíte, můžete se na mě s čímkoliv obrátit na email: rottenberg@zsbecov.cz

 

CHEMIE   (23.3.20 - 27.3.20)

Milí žáci,

ještě vám přidávám na tento týden opakováni z chemie. Zopakujte si látku Halogenidy, učebnice str. 62. Otázky a úlohy str. 62 cv. 4,5,6,7,8 (sovička) vypracovat do sešitu. Výsledky pošlete ke kontrole, prosím vyfotit a poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

Procvičte si názvosloví na webove stránce www.nazvoslovi.cz a www.tabulka.cz

Těším se na vás p. uč. Jelena Rottenberg

 

ÚKOLY - TÝDEN OD 16. DO 20.3. 2020

AJ

V přiloženém dokumentu, který najdeš v soubrech ke stažení VYPRACUJ VE WORDU VŠECHNA ZADÁNÍ A ODEŠLI PODEPSANÉ MAILEM na barbora.cwierzova@gmail.com. Nejpozději do pátku 20.3. 17:00.

Děkuji CWI.

Dějepis, přírodopis

Zadání prací najdete na e-mailu: prirodopisdejepis@seznam.cz

Heslo: martinkova 

Vyplněné posílejte na adresu: soror@seznam.cz 

MA

ČJ - učebnice : Souvětí podřadné, str.97 - 105, pročíst žluté tabulky, str. 104 cv.9 a,b - grafy ČJ - Š

     - pracovní sešit : str. 47, 48 vyplnit

    - na sciodat.cz máte připravené tři testy na opakování větných členů, vyplntě do konce týdne

    - romantismus ve francouzské lit., vypracovat referát na vybraného spisovatele / V. HUGO, A. DUMAS/

      odeslat na mou pracovní adresu do pátku  TU

Na této stránce, dole, jsou soubory ke stažení. Je tam 1. test z NJ. Test si stáhni, vyplň a odešli. JW

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚKOLY Z NĚMECKÉHO JAZYKA

Str.147/14 Wer sucht wen? Frag und antwortet. Připrav si otázky typu "wer sucht" využij obrázku, napiš do wordového dokumentu, v němčině. Přelož i do ČJ.

Str. 143/5 aWarum sprichst du nicht? Věty opiš, odpovídej a přelož do ČJ. Napiš do word dokumentu. 

Str. 140/Das Geschenk článek se nauč vzorově číst,  každou větu přelož do ČJ a nauč se v němčině stručně vyprávět. Překlad napiš do wordu, po návratu budu z veškerých prací zkoušet. A opakovat od zač. roku všechna slovíčka.

Všechny tyto úkoly zapiš do dokumemtu word a odešli do pondělí 16.3.2020 do17:00 hodin na email: vychovnyporadce@zsbecov.cz 

 

ÚKOLY ZE ZEMĚPISU 

Příroda a společnost (ekosystém planety Země) vypracovat otázky na str.67/dva body dole,str.68/1,3. Vypracované otázky pošlete do pondělí na emailouvou adresu andreafu@seznam.cz 

 

ÚKOLY ZE ZEMĚPISU NA TENTO TÝDEN

Milá třído,naučte se novou látku-SVĚTOVÝ EKOLOGICKÝ SYSTÉM:znečistění atmosféry a co je GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ.Odpověz na otázky na str.75/1-4.Odešli do pátku v úhledné formě na stejnou emailovou adresu.Zdravím a OPATRUJTE SE.

 

Andrea Bělohlávková

ÚKOLY Z FYZIKY  (16.3.20 - 20.3.20)

Milí žáci,

posílám práci na příští týden. Zopakujte si látku měrná tepelná kapacita látky. Malá, žlutá učebnice str. 56 . Otázky a úlohy ke schrnutí učiva str. 73, vypracovat do sešitu cv. 1, 3, 7, 8.

Dobrovolně, otázky a úlohy str. 73 cv. 2, 4, 5, 6, 9 vypracovat do sešitu. Výsledky můžete poslat ke kontrole, můžete vyfotit, poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

Milí žáci ,

doufám, že všichni dobře chápeme, že úkoly děláte hlavně pro sebe, že čas, který ve škole zameškáte, nám bude chybět. Proto děti, které jsou ve škole obvykle rychlé, vše stíhají, vypracují i úkoly navíc, ty dobrovolné. Děti, které ve škole na vypracování potřebují více času, teď ho mají dostatek, pokud cvičení zvládnou, tak i dobrovolné úkoly vypracují. Výsledky ke kontrole jsou na zadní straně učebnice. Všechny vaše úkoly bych ráda postupně viděla, pouze děti, které mají problém s připojením na internet mi budou muset vše ukázat, až se uvidíme.

Těším se na vás p. uč. Jelena Rottenberg

 

ÚKOLY Z CHEMIE  (16.3.20 - 20.3.20)

Milí žáci,

ještě vám přidávám na příští týden opakováni z chemie. Zopakujte si látku Halogenidy, učebnice str. 62. Otázky a úlohy ke schrnutí učiva str. 63 (dole v modrém rámečku), vypracovat do sešitu cv. 1, 2, 3, 4. Dobrovolně, otázky a úlohy str. 62 cv. 4,5,6,7,8 (sovička) vypracovat do sešitu. Výsledky můžete poslat ke kontrole, můžete vyfotit, poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz Výsledky ke kontrole jsou na zadní straně učebnice. Všechny vaše úkoly bych ráda postupně viděla, pouze děti, které mají problém s připojením na internet mi budou muset vše ukázat, až se uvidíme.

Těším se na vás p. uč. Jelena Rottenberg

 

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. 

 Od zítra, tj. 11. 3. 2020, je výuka na ZŠ Bečov do odvolání zrušena.

 Sledujte webové stránky školy a třídy, budeme zde uveřejňovat důležité informace.

 

 

 

29. 1. 2020 - tradiční turnaj ve vybíjené, od 15 hodin ve sportovní hale Bečov

30. 1. 2020 - vydávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2019/202

31. 1. 2020  pololetní prázdniny

3. 2. - 7. 2. 2020  jarní prázdniny

 

 

Předvánoční výlet do Karlových Varů

náštěva lázeňské kolonády s ochutnávkou vynikajících léčebných pramenů, prohlídka Vánočního domu

 

 

 

Vánoční prázdniny : 23.12. 2019 - 6.1. 2020

 

Program na poslední prosincový týden

od úterý pojedem už ve svátečním režimu, v úterý nás čeká výlet do Vánočnho domu v Karlových Varech, vánoční program na středeční vyučování, čtvrtek a pátek vánoční besídka, deskové a jiné hry, filmy, pohádky, atd.

Vánoce, Vánoce přicházejí ....

 

Připravujeme se na vánoční výstavu / 18.12.2019 - 3. 1. 2020/. Vernisáž se uskuteční 18. 12. 2019 od 15 hodin. Následuje tvořivé odpoledne. Návštěvnici si mohou vyrobit, nebo zakoupit drobné vánoční dekorace a školní kalendář. Srdečně zveme všechny rodiče, žáky a přátele školy.

 

CHEMICKÁ SHOW A SHOW V CENTRÁLU

                           

   

     

 

 Tělesná výchova: kolik žáků se vejde na švédskou bednu?

                              

Třídní schůzky : 6. 11. 2019 od 15´30 hod. 

Podzimní výstava žákovských prací : 6. 11. - 14. 11. 2019,  6. 11. vernisáž - vystoupení žáků školy v atriu, srdečně zveme všechny rodiče 

 

Vítám Vás v novém školním roce 2019/2020

Zahajovací KPP z ČJ :  19. 9. kontroní diktát, 23.9. mluvnický test /opakování učiva 7. ročníku. TU

Na první hodinu VV a PV si žáci přinesou všechny požadované pomůcky a krabici, nebo kufr na jejich uložení. Děkuji TU

základní info pro první školní týden:

 

PO - v  8 hod. slavnostní zahájení šk.roku, poučení o bezpečnosti, seznámení se šk. řádem, oběd od 10´30 do 12 hod.

 

ÚT - 4 vyučovací hodiny, kmenová třída, třídnické práce

 

ST - 4 vyučovací hodiny, kmenová třída, třídnické práce

 

ČT - 4 vyučovací hodiny podle rozvrhu

 

PÁ - Den gramotnosti / projektový den/ 4 vyučovací hodiny

 

Pokud nechcete první školní den oběd, je nutno ho včas odhlásit u p. Mrkvičkové.

 

Projekt obědy pro děti zahájen - první oběd již 2. 9. 2019.

 

4. září od 15´30 hod. - úvodní třídní schůzka, základní informace pro rodiče.