VII.třída

 

Vítejte na stránkách VII. třídy

Třídní učitelka: Bc. Barbora Cwierzová

Kontakt: cwierzova@zsbecov.cz / barbora.cwierzova@gmail.com

Kmenová třída: učebna angličtiny, 2. patro, č. dvěří 22.

_____________________________________________________

 

 

 Image result for clipart učení

ÚKOLY V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

 

 Vážení rodiče,

zde můžete vidět rozpis konzultací pro vyšší stupeň konaný ve škole od 8.6. Jedná se o dva dny v týdnu v předepsaném časovém harmonogramu. Prosím, aby mi rodiče a zákonní zástupci sdělili, zdali se žáci budou konzultací účastnit či nikoli.

Děkuji.

Budu se na Vás těšit. 

 CWI

ÚKOLY V TÝDNU 1.6.-5.6. 

    Přeji krásný DEN DĚTÍ, dětičky!    

AJ

 

5. lekce

- nauč se slovíčka prac. sešit 84/5A, places, 5B

-pracovní sešit:

 • 44/1- u slova v závorce přeházej písmenka, aby dávala smysl dle nových slovíček.
 • 44/2- k místům na mapě A-J-přiřaď čísla vět ze cv.1
 • 44/3- otázka HOW (jak)-do otázek doplň vhodné přídavné jméno z rámečku- Jak dlouhá = HOW LONG...
 • 45/5- tvoř otázky začínající na HOW-JAK a přidej sloveso být- IS => How high is Mount Etna in Sicily? (Jak vysoká j Mount Etna na Sicílii?)
 • 45/6a - do informačního okénka doplň vždy 1 slovo, které se tam logicky hodí.

VŠE ZKONTROLUJI VE ŠKOLE nebo klasicky emailem, kdo nepůjde do školy v týdnu 8.6.

kontrola v týdnu 8.6. ve škole

barbora.cwierzova@gmail.com

ČJ

 KO cvičení -  druhy VV (viz níže)

uč. cvič. do sešitu 123/1

   

DĚJ

 Třicetiletá válka

- uč. s. 103-104

- zpracuj výpisky

- vypracujuj pracovní list (viz níže)

   

MAT

 

MATEMATIKA - nových 5 testů na sciodatu na tento týden. Hezké dny D.Č.

   

NJ

 Všechny vás zdravím a přeji všechno nejlepší k svátku. Úkoly nesplnili: Denis, Viki, Dominik - polepšete se. Ostatní moc chválím!!!

 • Rozkazovací způsob – k tvaru č. j. přidáváme – t; nauč se zpaměti podle tabulky níže

 • Frag! Zeptej se!

  Fragt! Zeptejte se!

  Sag! Řekni!

  Sagt! Řekněte!

  Komm! Pojď!

  Kommt! Pojďte!

  Mach, e! Dělej!

  Macht! Dělejte!

  Lern, e! Uč se!

  Lernt! Učte se!

  Fotografiere! Foť!

  Fotografiert! Foťte!

  Antworte! Odpovídej!

  Antwortet! Odpovídejte!

  Arbeite! Dělej!

  Arbeitet! Dělejte!

  Warte! Čekej!

  Wartet! Čekejte!

  Bade! Koupej se!

  Badet! Koupejte se!

 • DÚ pís.: s. 105/Gitti hat Geburtstag, přelož do ČJ poslední odstavec, odešli.

 • Procvičujte si gramatiku, slovíčka, čtěte a překládejte si články. Využijte cvičení na landigo.cz.
 Do 6.6.  vychovnyporadce@zsbecov.c

FYZ

 

Na internetových stránkách 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?tema=magneticke-pole si prohlédněte videa.

Vyhledejte si internetové stránky www.fyzikaonline.cz a spusťte prezentaci Póly magnetu. Magnetické pole.ppt (3182) http://www.fyzikaonline.cz/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=22

Za úkol máte prostudovat tuto prezentaci a udělat si zápisky, které mi pošlete ke kontrole. 

Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg

 

do pátku 5.6

Zápisky poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

PŘP                    

 zápis do sešitu :            Vstavačovité

Znaky : květy mají 6 okvětních lístků , některé mají               zvláštní tvar i zbarvení, pestík s tyčinkou                     srůstají a pyl je slepen v brylku, většina žije               s houbovitými vlákny (tomuto spolužití                       říkáme mykorhiza), patří mezi ohrožený druh

Druhy : prstenec májový (chráněný), vstavač                           nachový, střevíčník pantoflíček, orchideje

                                   Sítinovité   

    - trsnaté rostliny trávovitého tvaru                              - lodyhy jsou vyplněny vzdušným pletivem                  - patří mezi ně sítina rozkladitá, bika ladní                 

  - nakresli do sešitu některou vstavačovitou rostlinu 

ZEM

  Zadání na tento týden od 1.6..-5.6.

FINSKO, DÁNSKO, ISLAND. Otázky na str. 74/1-3

Mějte se hezky a děkuji všem, kteří spolupracují.

 

ANDREA BĚLOHLÁVKOVÁ

   

 TV

 

Tělesná výchova

Cviky zaměřené na břišní svaly, leh-sedy.

PDF s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze.

Sportovní disciplína testující hbitost, běh.

PDF dokument s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze.

 

   

 

 

 

  ÚKOLY V TÝDNU 25.-29.5. 邏
AJ

Poslední úkol splnilo pouze 5 žáků!!! 

 • stáhni si dokument "MINULÝ ČAS 25.-29.5."
 • Ti, co neodevzdali minulý úkol, vyplní ho nyní a pošlou do pátku- soubor "Revision 7th year.-do 22.5."
 • VĚNUJTE SVÉ PRÁCI VÍCE ČASU A PEČLIVOSTI! NESTAČÍ POUZE NĚCO ODEVZDAT! JDE O KVALITU!!!!!!! A DODRŽUJTE TERMÍNY, OD TOHO JSOU!
 • Vaše práce a přístup je velmi nezodpovědný. ZAMAKEJTE!!!

do PÁTKU 29.5. !!!

pošli na barbora.cwierzova@gmail.com

M

     

ČJ

 Druhy vedlejších vět - procvičování

- zpracuj přiložené pracovní listy (viz níže)

- spousta  z vás "spí na vavřínech" a nepracuje!!

- doplňte zadané úkoly a pošlete (příště již budu   kontaktovat rodiče)

 29. 5.  zastupce@zsbecov.cz

DĚJ

 Důsledky Bílé hory

( uč. 102 - 3 )

- zpracuj výpisky dle osnovy:

 • Ferdinand II.
 • Poprava 27 českých pánů
 • Emigrace
 • Rekatolizace
 • Obnovené zřízení zemské
 • J. A Komenský

- zhlédni dokumenty: youtube.com

Dějiny udatného národa českého č. 61, 62

 

 29. 5.  zastupce@zsbecov.cz

NJ

 

25.-29.5. VII. tř. Členy určité, 3. pád – nauč se

Pád

 r.m.  r.ž. r.stř. 
 

der

die

das

 

dem Vater

der Mutter

dem Kind

 

Příklady, nauč se: Was schenkst du dem Vater? Co daruješ otci? Was schenkst du der Mutter? Co daruješ matce? Was schenkst du dem Kind?  Co daruješ dítěti?                             

DÚ č.1:  113/16 a – v první části věty jsou podstatná jména v č. mn.,  do další části věty doplníš podstatné jméno v č.j. Věty piš celé, odešli.

DÚ č.2: v souborech ke stažení je nahrávka, napiš jako diktát, pošli.

 do 30.5.  vychovnyporadce@zsbecov.cz 

FYZ

 

Na internetových stránkách 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzikatema=magneticke-pole si prohlédněte videa.

Vyhledejte si internetové stránky www.fyzikaonline.cz a spusťte prezentaci Magnetické pole Země.ppt (4454) http://www.fyzikaonline.cz/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=17

Za úkol máte prostudovat tuto prezentaci a udělat si zápisky, které mi pošlete ke kontrole. 

Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg

do pátku 29.5 Zápisky poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

PŘP

 Užitkové rostliny příbuzné liliovitým

- k cibulovinám patří : cibule                                                                                 pažitka                                                                               česnek                                                                                 pór                                                     Všechny patří ke zdraví prospěšné zelenině.

    Nakresli do sešitu některé druhy !

   KOSATCOVITÉ

 Znaky : mají podzemní hlízy , oddenky a úzké listy,                    květy trojčetné, plodem je tobolka

 Druhy : kosatec žlutý, mečík                                                          šafrán=blizny se sbírají a suší

 

   Nepracuje :   D.Balog, D.Tomášek..... polepšit by se                             měla V.Štěpánková            

 

  :

1. Podle kterých znaků rozlišíš sněženku a bleduli

2. Jak se rozmnožují tulipány a kdo se nejvíce zabývá šlechtěním tulipánů

3.Čím jsou důležité pro člověka cibule, česnek, pór

ZEM

     
 TV  

Tělesná výchova

Sportovní disciplína testující dynamiku dolních končetin. Skok z místa. 

PDF s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze.

Sportovní disciplína testující ohebnost. Hluboký předklon.

PDF dokument s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze.

   

 

 

????     ÚKOLY V TÝDNU 18.-22.5.     ✒

PŘEDMĚT ZADÁNÍ TERMÍN KONTAKT

ČMJ

 

Dobrý den,

pro ty, kteří mají problémy se zlomky nebo jen něco pozapomněli, posílám odkaz na oprášení zlomků, a sice www.edukavka.cz   a najdete je v sekci 7. třídy. Jinak na sciodat přidávám dalších 5 testů s vypracováním do 29.5.2020. Pokud máte někdo potíže s nějakým příkladem, neváhejte mě kontaktovat, email, sms, messenger, případně i volat třeba přes messenger. Hezké dny. D.Č. (18.5.2020)

 

   

DĚJ

     

AJ

 Stáhněte si v souborech ke stažení " Revision 7th year.-do 22.5."

- vypracuj ve wordu a pošli EAMILEM zpět

 do PÁTKU 22.5.

 barbora.cwierzova@gmail.com

NJ

 

Zdravím všechny žáky sedmé třídy a opět chválím za zodpovědně plněné práce, zejména Míru, Pepíčka, Jirku, Verču, Dana, Standu. Přidat musí Vanesa a Dominik, Denis opět nic neposlal.

 • DÚ č. 1 vyplň test č.5 B, v souborech ke stažení, odešli
 • DÚ č. 2 pís.: s.103/nahoře Co se rýmuje? V rámečku jsou slova, která vybereš do textu, věty se musí rýmovat, piš je celé. Nápověda první věty: „Eins, zwei, drei, vier, wer ist nicht hier.Doplníš slovo hier, vybrané z pytlíčku, vlevo před větami. Čti si doplněné věty německy, pokud se bude rýmovat, máš správně.
 • práce posílej na email: vychovnyporadce@zsbecov.cz 

Zde si on line procvičuj NJhttps://www.landigo.cz/nemecke-cviceni

 do 22.5.

 vychovnyporadce@zsbecov.cz

M

     

FYZ

 

Na internetových stránkách

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?tema=magneticke-pole si prohlédněte videa.

Vyhledejte si internetové stránky www.fyzikaonline.cz a spusťte prezentaci Indukční čáry magnetického pole.ppt (4438)  http://www.fyzikaonline.cz/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=15

Za úkol máte prostudovat tuto prezentaci a udělat si zápisky, které mi pošlete ke kontrole. 

Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg

do pátku 22.5 Zápisky poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

PŘÍ

LILIOVITÉ                                                       -

- tulipán zahradní - 6 okvětních lístků, v          zemi cibule, velký květ, souběžná žilnatina

 Planě rostoucí : lilie zlatohlávek                                               křivatec žlutý                                                   jedovaté -konvalinka vonná                                             vraní oko čtyřlisté                                             ocún jesenní                                                                                                Nákres květu tulipánu : str.114

                       

   DÚ :písemně odpověz na 4 otázky       1. Čím se vyznačují bobovité rostliny  (co obsahuje nejvíce jejich rostl.tělo)   2. Uveď dva příklady bobovitých               luštěnin a 2 příklady pícnin           3. Jaké druhy rostlin mají květy           uspořádany do úboru -dva příklady      4. Kterou jedovatou krtičníkovitou            rostlinu pěstujeme jako léčivou

ZEM 

 Severní Evropa, Odpovězte na otázky na str.71/4 a dále : 1.Povrch Severní Evropy?

2. Napište některé fjordy a vysvětlete pojem FJORDY.

3.Podnebí.

4.Co je TUNDRA a TAJGA?

 

 

 18.5,-22.5.

 

 

TV

Tělesná výchova

Cviky zaměřené na rozvoj vytrvalosti, koordinace a síly, PDF dokument s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze 

Cviky zaměřené na sílu horní poloviny těla, PDF dokument s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze 

Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg

   

 

 

ÚKOLY V TÝDNU 11.-15.5.

PŘEDMĚT ZADÁNÍ TERMÍN KONTAKT

AJ

 

 • online hodina -> přes messenger
 • 1. skupina v 9:00 (Terka, Naty, Viky, Vany, Veru, Honza, Pepa, Míra)
 • 2. skupina ve 13:30 (Jirka, Vilda, Tomáš, Standa, Dan, Dominik)
 • PŘIPRAV SI: čtení a překlad textu na známku BRITISH MEALS- s. 52 učebnici
 • ABSENCE MUSÍ BÝT OMLUVENA A NAHRAZENA NÁHRADNÍM ÚKOLEM

PONDĚLÍ 11.5.

9:00

13:30

messenger skupina

MAT

 • na sciodatu máte k řešení dalších 5 testů (4.5.-15.5)
 

DO 15.5.

 ONLINE

ČJ

 Skladba - procvičování /vedlejší věty, větné členy/

- zpracuj pracovní listy  (viz níže)

 do 16. 5.  zastupce@zsbecov.cz

DĚJ

 Rudolf II.

- zpracuj pracovní list (viz níže)

 do 15. 5.  zastupce@zsbecov.cz

NJ

 Všechny vás zdravím a chválím za posílané práce, dáváte si opravdu záležet s jejich vypracováním. Opět nic neposlal Denis! 

DÚ 11.-15.5.: 1. a 4. pád množ. čísla podstatných jmen s. 116

TOTO SE NAUČ ZPAMĚTI

Zakončení na – e

přidáváme – n. Př. Blume, Blumen

Zakončení na – souhlásku h, k, d, ch, t

přidáváme – e

Př. Heft, Hefte

Zakončení na – ld, nd

přidáváme – er

Př. Bild, Bilder,Kind, Kinder

Zakončení na – y, a

přidáváme – s

Př. Handy, Handys,Sofa, Sofas

Zakončení na – us, uch 

 

přidáváme – äuser, - ücher

Př. Haus, Häuser,Buch, Bücher, Brüder

 

PÍS. DÚ: 114/16 b – pokus se přeložit do NJ. Motivace v horní tabulce. Pošli na email. Vyslechni si výklad k tabulce, v poslechové nahrávce č.2 (v souborech ke stažení). Napiš si slovíčka s. 114 a nauč se je. Odešli na email: vychovnyporadce@zsbecov.cz 

 do 16.5.
 

FYZ

 

Na internetových stránkách

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?tema=magneticke-pole si prohlédněte videa.

Vyhledejte si internetové stránky www.fyzikaonline.cz a spusťte prezentaci Magnetizace látky.ppt (3494)  http://www.fyzikaonline.cz/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=19

Za úkol máte prostudovat tuto prezentaci a udělat si zápisky, které mi pošlete ke kontrole. Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg

 

Do pátku 15.5

Zápisky poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

PŘP

                            KRTIČNÍKOVITÉ

Znaky:  květy rozlišené na kalich a korunu, koruna je souměrná, listy střídavé nebo vstřícné , plodem je tobolka

Druhy:             A. pěstované - hledíky  ( lví tlamička)                                          B. planě rostoucí - rozrazil rezekvítek , divizna                                                            velkokvětá,                               náprstník  červený i  vlnatý= jedovatý i léčivý                                                                krtičník hlíznatý =dříve využíván k                                                léčbě tuberkulóz 

 

                                    ROSTLINY  JEDNODĚLOŽNÉ

   - v semenu jedna děloha 

   - kořeny svazčité, žilnatina souběžná 

                                     AMARYLKOVITÉ     

              uveď příklady těchto rostlin ,(2 volně rostoucí  a 2                      pokojové rostliny)  ..alespoň jednu nakresli!!

 

   

ZEM

 ŠPAĚLSKO, PORTUGALSKO.

1.Zemědělské produkty těchto států.

2.Kde leží knížectví Andora a Gibraltar a co o něm víš?

3.S kterými státy Španělsko hraničí na Z,SV a na J ?

4.Nejvyšší hora Španělska?

5.Východ Španělska omývá jaké moře?

6.Které vody omývají Portugalsko?

7.Které souostroví patří Portugalsku?

8.Nejvyšší bod Portugalska?

9.Název hlavních měst Španělska a Portugalska a co o nich víte?

 

Andrea Bělohlávková

 

 11.5.-15.5.

 

TV

Tělesná výchova 

Cviky testující rovnováhu. Výborné na koncentraci, což se Vám může hodit i při učení.

PDF s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze. http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/data/helpdesk/school-document/file/tydenni-vyzva-postoj-capa.pdf

Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg

   

Happy Mothers Day Hearts GIF - HappyMothersDay Hearts Celebrate GIFs 

KRÁSNÝ DEN MATEK VŠEM MAMINKÁM! DĚKUJEME, ŽE JSTE.

 

ÚKOLY V TÝDNU 4.-8.5.   ????✒PŘEDMĚT ZADÁNÍ TERMÍN KONTAKT

AJ

 • v PONDĚLÍ bude online výuka v 9:00 na meet.jit.si/aj7cwi
 • připrav si čtení a překlad textu v učebnici 52- bude na známky
 • měj připravenou učebnici, pracovní sešit a školní sešit

v 9:00 v pondělí 4.5.

online na meet.jit.si/aj7cwi

MAT

na sciodatu máte k řešení dalších 5 testů(4.5.-15.5)

DO 15.5.

ONLINE

ČJ

 Druhy vedlejších vět

- zápis do sešitů  (přehled - viz příloha), můžete vlepit

- pracovní list - viz níže

   

DĚJ

 Nástup Habsburků na český trůn  (téma)

- video Youtube- Dějiny udatného národa č. 53

- výpisky dle osnovy: uč. s. 98

tabulka

Fedinand I.

Rudolf II., Majestat Rudolfa II.

bratr Matyáš

 do 9. 5.  zastupce@zsbecov.cz

NJ

Musím vás opět moc pochválit za píli při plnění úkolů z NJ, opravdu jste vzorní, až na Denise /neodevzdal nic/. 

 • procvičování pravidelných sloves a vět, s.56 úst.
 • DÚ pís., tyto věty přelož do NJ, odešli: My se učíme. Ty píšeš. Ona maluje. Vy si hrajete. Oni cvičí. My zpíváme. Já vařím. Ty nepočítáš. 
 • DÚ pís. odešli: dole, v souborech ke stažení, je poslechová nahrávka Č.1. Poslechni si ji a přelož do ČJ.

Do 9.5.

 

 vychovnyporadce@zsbecov.cz

FYZ

 

Na internetových stránkách https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?tema=magneticke-pole si prohlédněte videa.

Vyhledejte si internetové stránky www.fyzikaonline.cz a spusťte prezentaci Magnetické pole.ppt (4146) http://www.fyzikaonline.cz/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=16

Za úkol máte prostudovat tuto prezentaci a udělat si zápisky, které mi pošlete ke kontrole. Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg

Do pátku 8.5  Zápisky poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

PŘP   

Hluchavkovité

Znaky : květy mají kalich a korunu- 5 korunních               lístků vytváří horní a dolní pysk,                           čtyřhranná lodyha, listy vstřícné, 1                       pestík, 4 tyčinky, plodem jsou 4 tvrdky                 = suchý, nepukavý plod

Druhy:  hluchavky - bílá, nachová, skvrnitá,žlutá

             další zástupci :                                                       A.planě rostoucí - mateřídouška obecná                                             zběhovec plazivý                                                     popenec  obecný                       B. koření :       mateřídouška                                                         tymián,  dobromysl                                                 majoránka zahradní                       C. léčivé :        meduňka lékařská, šalvěj                                      lékařská, máta peprná

Nepracuje : D.Balog, D. Tomášek, V.Ferenčíková 

                   zlepšit by se měli V.Štěpánková a                         D.Krampera

  

              

 do pátku        8.5.  DÚ : odpověz na otázky                   č.4 a 8 str. 111                       č.1 a 8 str. 109

ZEM

 Kapitola : ITÁLIE, ŘECKO.

Otázky : 67/1,2,4 69/1,2(černě vytištěné otázky).

 

 4.5.-8.5.

 andreafu@seznam.cz

   

   ÚKOLY V TÝDNU 27.4-1.5.    

 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ TERMÍN KONTAKT

AJ

 

Dear darlings, chválím za Vaši práci v AJ za minulý týden! Good job guys!

 • Stáhni si word dokument "AJ-7roč,do1.5.", najdeš to dole na stránce v souborech ke stažení
 • VYPLŇ VŠECHNA CVIČENÍ DLE ZADÁNÍ!
 • Nuač se slovíčka v prac. sešitě 83/4D
 • Učebnice: s.50 přečti si recept
 • NAPIŠ ve wordu či na papír Váš recept na palačinky v angličtině, jak je děláte doma vy. (Viz. str.5O)
 • DOBROVOLNĚ POVINNĚ udělej palačinkydle receptu a pošli foto na email. chef wow Sticker by ann malavet
 

DO PÁTKU 1.5.

Pošli vypracované zadání ve wordu a foto receptu a výtvoru na:

barbora.cwierzova@gmail.com

ČJ

 

 Drujy vět podle obsahu

- vypiš do sešitu s. 89 + druhy otázek

- cvič. 90/2a /školní sešit/

- cvič 99/2
 do 1. 5.  zastupce@zsbecov.cz

DĚJ

 Zpracuj pracovní list

- renesance a humanismus (viz níže)

 do 1. 5.  

 

     

MAT

 

Matematika:

na sciodatu máte k řešení dalších 5 testů(4.5.-15.5)D.Č.

   

NJ

 Zdravím žáky VII. třídy a všechny musím tentokrát pochválit za plnění úkolů, ovšem opět Denis vůbec nepracuje.

 • möchte - chtěl bych, s. 115, nauč se podle tohoto: ich möchte, du möchtest, er möchte; wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Užití, příklady: Ich möchte ein Fahrrad. Chtěl bych kolo. Wir möchten Blumen. Chtěli bychom květiny. 
 • Toto vypracuj písemně, odešli, přelož podle časování výše do NJ: Ty bys chtěl kytaru. Vy byste chtěli papouška. Oni by chtěli psa. (Nezapomínej na skloňování členů podstatných jmen).
 • Zapiš si slovíčka s. 114 a nauč se je.
 • Toto vypracuj písemně a odešli:  75/7, doplň v NJ, použij i členy.
 • V souborech ke stažení - test č.5.
 Do 1.5.  vychovnyporadce@zsbecov.cz 

FYZ

 

Milí moji žáci, tento týden nás čeká práce na internetu.

Na internetových stránkách https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?tema=magneticke-pole si prohlédněte videa, jsou krátká.

Vyhledejte si internetové stránky www.fyzikaonline.cz a spusťte prezentaci Magnety přírodní a umělé.ppt (5565) http://www.fyzikaonline.cz/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=20

Za úkol máte prostudovat tuto prezentaci a udělat si zápisky, které mi pošlete ke kontrole.

Kdo má u mě málo známek, může udělat úkoly z minulých týdnů, které ještě neodevzdal. 

Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg

 

do pátku 1.5

Zápisky poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

ZEM

 Kapitola : Jižní Evropa

Odpovězte na otázky na str.66/1 , 67/1,2 a ještě odpovězte na otázky:1. Které státy patří do do Jižní Evropy2. Vysvětli, co je SCHENGENSKÁ DOHODA.

 27.4.-1.5.

 andreafu@seznam,cz

 

ÚKOLY V TÝDNU 27.4-1.5.

předmět zadání termín kontakt-forma odeslání

 

 

 

 

Přírodopis 

                    Hvězdnicovité   

Znaky:květy uspořádané do úboru , pod květenstvím se vytváří zákrov, květy v květenství = jazykovité a trubkovité , plodem je nažka

Druhy:  A. užitkové - smetánka lékařská=                                                      pampeliška, slunečnice roční,                                        čekanka obecná,locika salát                     B. okrasné  - jednoleté = aksamitníky, astry,                                                         měsíčky, ostálky                                      - víceleté = kopretiny, jiřiny,                                                             listopadky                               C. planě rostoucí - kopretina bílá, sedmikráska                                           chudobka, podběl obecný,                                               pcháč oset, bodlák=lopuch ,                                           heřmánek pravý, rmen polní

 

                                     

Na sciodatu máte dalších 5 testů z matematiky, termín vypracování do 30.4.2020 (23.4.2020) D.Č.

ML - opakování, skladba věty jednoduché

-          zpracuj pracovní list (viz níže)

LV – A. Jirásek: Staré pověsti české, 1 pověst si najdi na internetu, přečti a zpracuj referát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26.4.

 

 

 

 

Přečti si v učebnici text str.106-109

- kromě zápisu do sešitu nakresli i květenství = úbor

Pošli odpovědi na otázky:

 č. 2, 5, 6 a 9  str. 109   do   4.5.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zastupce@zsbecov.cz

DĚJ

 

Renesance a humanismus – uč. s.94

-          zpracuj výpisky dle osnovy:

-          humanismus

-          znaky renesance

-          stavby

-          malíři a sochaři

 26. 4.  zastupce@zsbecov.cz

AJ

Lekce 4C

 • projdi si slovíčka v prac. sešitě s. 83/4C
 • Zápiš si do sešitu:

HOW MUCH   /   HOW MANY

-obojí znamená kolik, pouříváme v otázce, když se chceme zeptat KOLIK čeho...

HOW MUCH- používáme u nepočitatelných podst. jmen

-> How much cheese do you need? Kolik otřebuješ sýra?

HOW MANY- u počitatelných podst. jm.

-> How many bananas do you need? Kolik potřebuješ banánů?

https://www.youtube.com/watch?v=2nT3PjU5LAw přehraj od 2:09

 • prac.sešit: s. 38/1-věci z rámečku, dej do správného sloupečku, dle toho, jestli je počitatelná nebo ne.           38/2- doplň otázky buď How much nebo How many       38/3-vyber z rámečku správné slovo označující mnžoství k produktu                                           39/4- zakroužkuj správný tvar slova                   39/5- najdi 6 rozdílů mezi obrázky A a B. A piš to do vět, viz vzor ve větě 1.
 • do sešitu: učebnice s. 48-přečti si text. ->  49/2- spoj k sobě půlky vět, dle příběhu.-přepiš do sešitu                  49/4a- přiřaď slova k obrázkům- slovy to přepiš do sešitu, dle toho jak se to správně říká např.: Loaf of bread

DO PÁTKU

24.4.

- FOTO úkolu pošli na:

barbora.cwierzova@gmail.com

MAT

     

NJ

 •  Slova složená a opakovací cvičení, s. 91, 103 - složená slova tvoříme tak, že shlukujeme dvě slova a také je dohromady píšeme, pouze na začátku je velké písmeno. Př.- die Schultasche=Schule+Tasche, školní taška.

 • Pís. úkol, odešli: s.91 cv.4, pracuj pouze s 3. sloupečkem, ten opiš a doplň názvy v ČJ.

 • Pís. úkol, odešli: s.91 cv. 6 Hans, doplň správně vyčasované sloveso, v závorce za větou máš vždy nápovědu, infinitiv slovesa, které máš použít, napiš pouze prvních 5 vět - Hans.

 • Opakujte si čtení, gramatiku, slovíčka, procvičujte NJ na landigo.cz. Musím tentokrát všechny, kromě Denise, pochválit za plnění prací. Více se však musí snažit Dominik T. 

 do pátku 24.4.

 vychovnyporadce@zsbecov.cz 

PŘP

     BOBOVITÉ

Znaky : jsou to byliny i dřeviny , květ je rozlišen na kalich              a korunu=korunní lístky vytvářejí pavézu, 2 křídla,              člunek; listy jsou složené někdy zakončené                        úponkami, rostlinné tělo obsahuje hodně bílkovin,              na kořenech v hlízkách bymbiotické bakterie,                      plodem je lusk

Druhy : A. luštěniny = hrách, fazol, čočka, sója

            B. pícniny    = jetel, tolice vojtěška, bob obecný,                                     vikev setá

            C. okrasné   = vlčí bob, hrachor vonný, štědřenec,                                    trnovník akát

            D. léčivé      = komonice lékařská, jehlice trnitá

     

 

 Zapiš do sešitu a pošli odpovědi na otázky č. 1,3,4 a 6 - str. 106 

(pís. úkol pošli do 24.4.2020)

FYZ

 

Tření, učebnice str. 116 – 122 (přečti si žluté rámečky).

Otázky a úlohy str 122-123, cv. 5, 6, 7, 8 vypracovat do sešitu.

 

 do pátku 24.4

Výsledky poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

ZEM

 Nová kapitola EVROPA

Otázka na str.64/1 a otázky na str.65/1,2.

 do

pátku

24.4.

 

 andreafu@seznam.cz

       

 

Fyzika 20.4. - 24.4.2020

Dobrovolný úkol - přepiš recept v gramech, mililitrech - tento úkol se vám v životě docela hodí. Vyzkoušejte si ho se souhlasem rodičů, sami navažte a s dohledem dospělé osoby upečte, patří k tomu i po sobě vše uklidit, můžete vyfotit, jak se vám dařilo. Jablečný koláč se skořicí - menší 1 a půl hrnku polohrubé mouky, 1 kypřící prášek do pečiva, 1 hrnek mléka (vody), 1 hrnek cukru, 2 vejce ( kolik asi váží? ), čtvrt hrnku oleje, špetka soli, vanilkový cukr, ( může být lžíce rumu). Poklademe na plátky nakrájenými oloupanými jablky a posypeme skořicí (můžeme i cukrem). Pečeme asi půl hodiny ve vyhřáté troubě na 180 stupňů. Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg.

 

 

ÚKOLY V TÝDNU 14.4.-17.4. 

předmět zadání termín kontakt-forma odeslání

 MAT

 

Dobrý den,

nepolevujte ve svém snažení, vypracujte každý den jeden test na sciodatu. Koncem tohoto týdne by měl mít každý aspoň 15 testů hotových. V případě potřeby mě kontaktujte na e.mailu dagmar_cechova@post.cz

- TESTY NA SCIODATU

Přeji hezké dny, pevné zdraví a veselou mysl. D.Č.

 DO NEDĚLE 19.4.

ONLINE NA SCIODATU

 e.mailu dagmar_cechova@post.cz

PŘP

zapiš do sešitu   

 •                         Miříkovité
 • Znaky : květenství je okolík a složený okolík =                        seskupení květů, dutá článkovaná lodyha,                    plodem je dvounažka, listy zpeřené
 • Miříkovité rostliny jsou prostoupeny kanálky, v nich jsou látky = silice = dodávají chuť a vůni
 • Pěstované : A. kořenová zelenina: mrkev obecná,                               petržel zahradní, pastinák setý, miřík                             celer
 •                   B. naťová zelenina : petržel kadeřavá ,                                                      kopr  vonný
 •                   C. koření : (využití plodů) kmín kořenný,                         fenykl obecný, koliandr setý
 • Plané :  kerblík lesní, bršlice kozí noha (léčivka),                        bolševník obecný

DÚ : pošli odpovědi na 4 otázky ze str. 103 (u druhů zeleniny a koření uveď tři příklady) Úkol pošli do 17.4. 20

 Úkol pošli do 17.4

 

stepankovakveta@email.cz

AJ

 

 • překlad textu STONE SOUP v učebnici 48/2- POUZE TEN,kdo to ještě neodevzdal!
 • prac.sešit: 36/1-doplň tajenku (across-vodorovně, down-svisle dolů)
 • 36/2-napiš slova ze cv.1 do správnéhou sloupečku
 • 36/3-zakroužkuj správný člen A/AN-jednotné počitatelné, SOME-nepočitatelné nebo množné počitatelné
 • 37/6- doplň správné členy SOME, ANY, A, AN 
 • (Some-počitelná mnžožná, nepočitatelnáANY- v záporu či otázce-nepočitatelná, počitatelná množná, A-počitatelná v jednotném čísle, AN-počitatelná v jednotném čísle a začíná na samohlásku)
 • 37/6-celé přelož do čj

PLŇTE ROSÍM LÉPE A SVĚDOMITĚJI VEŠKERÁ 

ZADÁNÍ! POSLEDNÍ ÚKOL ODEVZDALA POUZE POLOVINA!                 

Smajlíci ke stažení: Škola, učení

 

 

 

 

DO PÁTKU

17.4.

 

 

 

 

 

 

 

foto úkolu pošli emailem: barbora.cwierzova@gmail.com

 

 

ČJ

 

 

Doplněk

-       s.127 prostudovat v učebnici

-       cvič.127/7 (do školního sešitu)

-       pracovní list (naleznete v přílohách)

 

17. 4.

 

  zastupce@zsbecov.cz

 FYZ

Tření, učebnice str. 116 – 122 (přečti si žluté rámečky). Otázky a úlohy str 122, cv. 1,2 vypracovat do sešitu. Do pátku 17.4  Výsledky poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

 

NJ


- sloveso "sein", s.79. Naučte se důkladně zpaměti časovat č.j. a č.mn. 

- opakujte si slovíčka a gramatiku, čtěte si články

- DÚ písemný, odešli: s.77/14,15 (doplňuješ sloveso sein v různých osobách, vedle cvič. je nápověda, věty piš celé)

- dole, v souborech ke stažení, je test , odešli také

- procvičuj cvičení na landigo.cz   

Všechny chválím, přidat však musí Vanesa a Dominik Tom. Vůbec neplní Denis.

Příklady užití slovesa sein: Ich bin schon fertig. Sie ist noch klein. Wir sind hier. Ihr seid in der Schule.

 

 

 

17.4.

 

vychovnyporadce@zsbecov.cz 

 

 

 

40 Great Happy Easter Gif Wishes to Send

Přeji Vám všem Veselé Velikonoce a co nejpříjemnější prožití těchto svátečních dní. Hodně sluníčka, pozitivní energie a pevného zdraví. CWI

 

 

ÚKOLY V TÝDNU 6.4.-10.4. 邏PŘEDMĚT ZADÁNÍ TERMÍN KONTAKT-FORMA ODESLÁNÍ

MAT

 Zadala jsem další testy na sciodatu, ale tentokrát máte delší dobu na vypracování, uzavírám až příští neděli tj. 19.4.

 • testy na sciodatu plň průběžně

 

(je to díky Velikonocům, takže na prázdninové dny jste bez práce). Hezké jaro a buďte zdraví a veselí. D.Č.

do 19.4.

neděle

online

PŘP

 

Zápis do sešitu:

LILKOVITÉ

Znaky: - oboupohlavné pětičetné                    květy - kalich, koruna             - plodem je bobule nebo tobolka       - některé obsahují jedovaté látky

Druhy: 1. zelenina - lilek brambor,                   rajče jedlé, paprika                   2. planě rostoucí jsou jedovaté             rulík zlomocný, blín černý, li-         lek potměchuť, durman obecný,             tabák

do pondělí

13.4.

Úkoly neplní : Balog D., Ferenčíková V., Krampera T. a Tomášek D.

Otázky : 

1. Jakou znáš brukvovitou zeleninu       2.Jak se nazývají plody buků a plody dubů   

3. Napiš dva druhy lilkovité zeleniny a dva         druhy lilkovitých planě rostoucích           

4.Odkud se k nám do Čech dostal brambor         a paprika ? 

Ozvu se až po Velikonocích!! Hezké dny přeje  Štěpánková.

 

 

 ČJ

 

 Opakování - skladba

- zkusíme systém online testů

"Umíme česky" - máte udělanou registraci

(váš mail, heslo: CJZSBecov)

- na horní liště: umíme česky...poté třída, rozkliknout - zde domácí úkoly

  

 

 

 online (termín je uveden u testů)

 AJ

 

 •  stáhni si dole na stránce "AJ SAMOSTUDIUM 6.-10.4"
 • vypracuj do tohoto dokumentu
 • splň vše požadované- test, zápis do sešitu, práce s textem
 

do pátku 10.4.

 

-vypracuj do WORD dokumentu

-pošli mailem

barbora.cwierzova@gmail.com

 NJ

 Všechny vás zdravím a přeji příjemně prožité svátky jara, hodně sil, optimismu, dobrou náladu a zdraví. Upořádejte si denní režim tak, abyste plnili úkoly, odpočívali a věnovali se i svým koníčkům. Procvičujte si slovíčka, čtěte si články a překládejte je a procvičujte NJ na www.landigo.cz . DÚ posílejte podepsané na email vychovnyporadce@zsbecov.cz . DĚKUJI ZA POSÍLANÉ PRÁCE, CHVÁLÍM, JSTE SKVĚLÍ!!! JW

 • DÚ nauč se časovat slovesa:kommen a warten
 • PÍS.DÚ: s.100/20, přelož do NJ prvních 7 vět, odešli
 • pošli test č.3, stáhneš dole na stránce, v souborech ke stažení, označ odpověď.
 

do pátku 10.4.

 

 email: vychovnyporadce@zsbecov.cz 

vše podepisujte

 Fyz

Kladky, učebnice str. 103 - 105.

Otázky a úlohy str 105, cv. 1,2,3,4 vypracovat do sešitu.

Přeji veselé Velikonoce celé vaší rodině, hlavně hodně zdraví. S pozdravem p. uč. Jelena Rottenberg

 do pátku 10.4

 

Výsledky poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

 ZE

 Shrnutí kapitoly RUSKO a odpovězte na otázky na str.63/2,3,4

Snažte se plnit zadané úkoly. 

Všechny vás zdravím.

 13.4.-17,4.  

VV

PV

Podaří-li se ti vytvořit zajímavou velikonoční dekoraci nebo kraslici,

 Přeji vám hezké VELIKONOCE. TU

 

vyfoť a pošli na mou adresu turnovska@zsbecov.cz 

MATEMATIKA Dobrý den, kdo chcete vědět známky za vaší práci, kontaktujte mě přes emai, viz níže. D.Č.

 

ÚKOLY V TÝDNU OD 30.3. - 3.4. 2020 PŘEDMĚT ZADÁNÍ TERMÍN KONTAKT/FORMA ODESLÁNÍ

MAT

Zlepšete prosím zadanou práci, tj. denně vypracujte jeden test na Sciodatu. Prozatím všechny testy za minulý týden vypracovaly čtyři žáci (Míra, Verča, Pepa a Jirka, Danovi chybí  jeden test).

Tyto žáky chválím za pravidelnou  a solidní práci.

Ostatní dokončete zpětně do konce tohoto týdne včetně nově zadaných testů, ať nemusím klasifikovat nedostatečnou. 

Čtěte pečlivě pokyny při vypracování testů, tzn. příklad řešte písemně do sešitu,(budu kontrolovat), pak vyberte správnou odpověď. Výsledky rozhodně netipujte. 

Přeji pevné zdraví a veselou mysl. D.Č.

   dagmar_cechova@post.cz

PŘP

 

 • Zápis do sešitu:
 • KRYTOSEMENNÉ  LESNÍ  DŘEVINY
 • Čeleď  -1. břízovité - bříza, olše =                                                 řapíkovité listy,                                          kvetou brzy na jaře,                                   květy jednopohlavné                                jehnědy, plody nažky
 •           2. lískovité -líska,habr =řapíkovité                              jednopohlavné jehnědy,                              plodem oříšek
 •          3. bukovité - buk, dub = jednopohl.                                 jehnědy, plody nažky,                                 bukvice, žaludy,                 tvrdé dřevo - výroba nábytku a parket
 •          4. vrbovité - vrba, topol = dřeviny                             dvoudomé, květy jehnědy                       měkké dřevo- výroba papíru                           samčí jehnědy - "kočičky"

do 6.4.

 • Někteří z vás neodeslali odpovědi na 4 otázky a tajenku z minulého zadání.
 • Nyní odpověz písemně na tyto otázky a odpovědi zašli na mail:
 • stepankovakveta@email.cz

 • 1. Jaké květy mají rostliny z čeledi břízovitých rostlin
 • 2. K čemu se používá bukové a dubové dřevo
 • 3. Kdy kvete vrba jíva
 • 4. Které stromy jsou vysazovány podél silnic jako stromořadí

 Fyz   

 

do pátku 3.4.

 

 NJ

 

 • VŠECHNY VÁS ZDRAVÍM, PŘEJI HODNĚ SIL A  DOBROU NÁLADU. TENTO ZPŮSOB PRÁCE VÁS NAUČÍ ZVLÁDAT VÝUKU SAMOSTANĚ. S radou či s pomocí se na mne můžete obrátit v emailu, nebojte se zeptat. JW
 • Die Zeit. Wie spät ist es? s.94

 • NAUČ SE TOTO ZPAMĚTI

  genau - přesně Viertel - čtvrt halb - půl drei Viertel - tři čtvrti vor - za, um - v, wie lange - jak dlouho

 • Piš v NJ, odešli: s. 94/13 (udělej pouze prvních 7 řádků s jednoduchými větami).

 • Splň test, který je v souborech ke stažení, dole na stránce, odešli

 • Procvičuj si ve volných chvílích cvičení na www.landigo.cz , denně můžeš plnit až 3 cvičení; toto je dobrovolné.

 do pátku 3.4.

 odeslat na email:

vychovnyporadce@zsbecov.cz 

 AJ

 do pátku 3.4.

 

 •  pošli foto vypracovaných úloh na:
 • barbora.cwierzova@gmail.com
 

ČJ

 

ČJ – příslovečné určení (uč. s. 104)

-       vypiš druhy do sešitu (projít učebnicí def.)

-       zpracuj cv. 113/3

-       doplň pracovní list

(zadání uloženo dole na stránce v souborech ke stažení)

 

 do 4.4.

 zastupce@zsbecov.cz

ZE

 

 

 

 

 

 

 

DEJ

 

Úkoly na týden od 6.4 - 10.4.

KAPITOLA: RUSKO - LIDÉ A HOSPODÁŘSTVÍ.

 

Otázky: 1.Kolik národů žije na území Ruska.

2.Hlavní zemědělské oblasti.

3.Co je problémem ruského průmyslu?

4.Hlavní plodiny.

 

Andrea Bělohlávková

______________________________________

DEJ – Jagellonci na českém trůnu (uč. s. 85)

Výpisky dle osnovy:        Vladislav Jagellonský

 • Vladislavské zřízení zemské

                                                 Ludvík Jagellonský, bitva u Moháče

                                                    Kultura jagellonské doby

-       doplň pracovní list (viz dole v souborech)

 

do   4.4.

 zastupce@zsbecov.cz

 

 

ÚKOLY V TÝDNU OD 23. - 27. března 2020

předmět zadání termín  kontakt/ forma odevzdání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZE

 

 

Přírodopis

Zdravím Vás všechny a zasílám nový zápis a úkoly.

DÚ : Odpověz písemně na otázky z učebnice Př.str.90 č.1 a 2, str.93 č.1 a2 a znění tajenky

Zápis do sešitu:

Brukvovité rostliny

Znaky: byliny s hroznovitým květenstvím -kalich(4lístky) a koruna(4lístky), uvnitř květu 6 tyčinek a 1 pestík

- plody = šešule

- semena jsou olejnatá

- některé patří mezi olejniny, zeleninu nebo      pochutiny

Druhy: brukev řepka olejka (jedlý olej)                       brukev zelná-odrůdy: kapusta, zelí,                            květák, brokolice, kedluben                ředkev - ředkvička, křen selský                      plané  - kokoška pastuší tobolka,                                penízek rolní,hořčice rolní

Doplňovačka: 1. část květu s rozlišenými                                květ. obaly                                                 2. dřevina,patřící mezi růžovité                       3. růžovitá léčivá rostlina                               4. první název řepky olejky                             5. část rostlinného těla                                   6. jiná část rostliného těla                            7. název dužnatého plodu(jablko

 

 

Rusko

 • státní zřízení a přírodní poměry.
 • Odpovězte na otázky na str.59/2,3,4
 • historické památky hl.města.
 • Jednu památku si vyberte a napište mi,co o ní víte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 27.3.

 

 

 

 

vypracované odpovědi pošli na můj mail: stepankovakveta@email.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.        -  -  -  -  -  

 2.     -  -  -  -  -  -

 3.  -  -  -  -  -  

 4.  -  -  -  -  -  -  

 5.  -  -  -  -  

 6.     -  -  -  -  -  -  

 7.     -  -  -  -  -  -  - 

 

 

 

 

 

vypracované odpovědi odešli

 

andreafu@seznam.cz 

ČJ

– uč. s.101 předmět (připomenout def. do školního sešitu – žlutý rámeček)

+ cvč.101/4a – písemně do sešitu

-       sloh (úkol č.5) zapsat rčení

-       + sloh. cvičení: charakterizuj pohádkovou postavu

vše doposud splněné mi zašlete do mailu

do 27.3.

 • vše doposud splněné mi zašlete do mailu

zastupce@zsbecov.cz

ČJ

 

DĚJ

 

-  zpracovat výpisky (uč. s. dle níže uvedených bodů)

-       téma: Jiří z Poděbrad s.82

 • zemský správce
 • český král
 • křížová výprava proti Čechám
 • jednota bratrská
   

 

Fyz

do   27.3.

Výsledky pošlete ke kontrole, prosím

NJ

 • opakovat veškerou probranou látku
 • číslovky do 20 (str. 97)
 • procvičuj si počítání str. 97 dole
 • pís.DÚ- 82/18- přelož do němčiny
 • str. 83/ Wer sagt was?- přelož všechna přídavná jména z rámečku do ČJ.
 • pokud máš otázky, či potřebuješ poradit napiš email JW.
do

29.3. 

 • vše pošli emailem PODEPSANÉ
 • vychovnyporadce@zsbecov.cz

AJ

 •  Vypracuj v učebnici REVISION 3-str.42 do wordu či na papír
 • učebnice str. 42/1A- doplň slovesa v závorce v minulém čase a celé přelož do ČJ.
 • učeb. str. 42/1B- poskládej obrázky do spárvnéh pořadí dle cv.1A
 • učeb. str. 42/2A- Tvoř otázky v minulém čase k odpovědím.
 • učeb. str. 42/3-poskládej písmenka správně tak, aby tvořila slova týkající se cestování
 • NAUČ SE: slovíčka FOOD- prac. sešit 83/4A,Food and drink
 • v učebnici 44/1A-přečti si nahlas slovíčka a text ve cv. 3
 • v pracovním sešitě celá str. 34, 34/1- zakroužkuj vždy slovo, které se nehodí k okstatním v řádku, 34/2-napiš pokrmy ze cv.1 do správných slupců, 34/3- dle obrázků doplň chybějící slova v textu pod nimy
 • přehraj si: https://www.youtube.com/watch?v=rkoKjUayyS8
 do

27.3. do 18:00

 •  vypracuj ve wordu či na papír a pošli foto 
 • vyfot vyracovaní v prac.sešit 34
 • v emailu se PODEPIŠ
 • barbora.cwierzova@gmail.com

 M

 •  průběžné každodenní testování na sciodat
 • použij své piřhlašovací údaje (případně kontaktuj třídní uč. Cwi)

 každý den

 •  sciodat.cz 

 

 

NJ-Opakujte si z němčiny veškerou probranou látku, postupně, šetřete se. Přeji všem pohodu a zdraví, ať vše společně zvládneme. Vyznačené úkoly posílejte do emailu, nezapomínejte se podepisovat!!!  Všem děkuji za plnění prací. JW

 

Milí žáci,

FYZ

Doufám, že se zlepší vaše aktivita protože z celé třidy mi odevzdal úkoly pouze 1 žák, dovoluji si vám připomenout, že všechny tyto úkoly budu zohledňovat při klasifikaci, když mi úkoly nebudete posílat a nebo až se začne chodit do školy mi je neukážete vypracované, tak se může stát, že nebudete klasifikováni, protože nebudu mít u vás dostatek známek potřebných ke klasifikaci. Pokud něčemu nerozumíte, můžete se na mě s čímkoliv obrátit na email: rottenberg@zsbecov.cz

 

 MATEMATIKA

 po obdržení přihlašovacího jména(hash) a hesla na stránky www.sciodat.cz od vaší třídní učitelky, můžete začít vypracovávat testy z matematiky. Doporučuji udělat nejlépe  jeden test denně, zodpovědně dělat výpočty,(vezměte si k ruce sešit a pero), výsledky na jistotu, ne tipovat. Vaše vypracované testy budu denně kontrolovat a je pravděpodobné, že výsledky těchto testů budou součástí klasifikace vzhledem k vyvíjející se situaci.

Buďte veselí a zdraví a přeji hooodně správně vyřešených úloh. D.Č.  

 

____________________________________________________________________________ 

ÚKOLY V TÝDNU OD 16. DO 20.3.

 

Přírodopis - 7. třída

 Zápis do sešitu:

                     Rostliny dvouděložné

                            Pryskyřníkovité

 

   Znaky : jsou byliny, které mají v květech mnoho tyčinek a pestíků, plody

               jsou nažky nebo měchýřky , obsahují jedovaté látky

    Druhy : pryskyřník rolní, orsej jarní , sasanka hajní, jaterník podléška,

                blatouch bahenní , hlaváček jarní (chráněný), koniklec (okrasný)

 

    Nakresli do sešitu některý druh z pryskyřníkovitých !

 

                             Růžovité

 

     Znaky : byliny, keře, stromy s pětičetnými květy -kalich a koruna , plody

                 jsou nažky, malvice, peckovice

     Druhy : růže šípková , jahodník obecný

                 okrasné = růže velkokvětá

                 užitkové = jabloň, hrušeň , jeřáb, třešeň

                 plané = mochna husí, kuklík městský, ostružník maliník,

                             slivoň trnka, hloh obecný

                 léčivé = kontryhel obecný, řepík lékařský

 

     Nakresli do sešitu některý druh z růžovitých !

 

  DÚ : 1. Příprava odpovědí na otázky str. 90 a str. 93

         2. Připrav doplňovačku z probíraného učiva

 

          

AJ

V přiloženém dokumentu, který najdeš v soubrech ke stažení VYPRACUJ VE WORDU VŠECHNA ZADÁNÍ A ODEŠLI PODEPSANÉ MAILEM na barbora.cwierzova@gmail.com. Nejpozději do pátku 20.3. 17:00.

Děkuji CWI.

NJ

Na této stránce, dole, jsou soubory ke stažení. Je tam první test z NJ. Test si stáhni, označ správné odpovědi a odešli na mou emailovou adresu. Další práce NJ v rámečku níže.

 JW.

Fyzika- opakování

 • otáčivé účinky síly
 • Páka
 • Moment síly
 • Rovnováha na páce
 • Využití páky

 Fyzika

Milí žáci,

posílám práci na příští týden. Zopakujte si látku Rovnovážná poloha páky učebnice str. 90. Otázky a úlohy str. 94, vypracovat do sešitu cv. 4, 6, 7, 8. Dobrovolně, otázky a úlohy str. 93, vypracovat do sešitu. Výsledky můžete poslat ke kontrole, můžete vyfotit, poslat jako přílohu na emil. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

Milí žáci ,

doufám, že všichni dobře chápeme, že úkoly děláte hlavně pro sebe, že čas, který ve škole zameškáte, nám bude chybět. Proto děti, které jsou ve škole obvykle rychlé, vše stíhají, vypracují i úkoly navíc, ty dobrovolné. Děti, které ve škole na vypracování potřebují více času, teď ho mají dostatek, pokud cvičení zvládnou, tak i dobrovolné úkoly vypracují. Výsledky ke kontrole jsou na zadní straně učebnice. Všechny vaše úkoly bych ráda postupně viděla, pouze děti, které mají problém s připojením na internet mi budou muset vše ukázat, až se uvidíme.

Těším se na vás p. uč. Jelena Rottenberg

 

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je od 11. 3. 2020 až do odvolání zrušena výuka na základních školách. 

Po celou dobu uzavření školy budou žáci dostávat úkoly k samostudiu a opakování a to vždy v pondělí. Úkoly na tento týden najde níže nebo žáci dostali materiál ve škole. 

 

Sledujte webové stránky školy a třídy, budeme zde uveřejňovat důležité informace.     
Cwi

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚKOLY V TÝDNU OD 11. DO 13.3.

AJ

 • opakovat nepravidelná slovesa - opakuj online https://www.english-test-online.com/cs-CZ/test/IRVER03 (bude TEST)
 • vyplnit papír "SIMLE PAST" a "HARRY POTTER"- doplnit minulý čas
 • pracovní sešit 32/2- doplnit WAS / WERE
 • 32/3- slovesa v rámečku psát v minélm čase (2.tvar nebo ED koncovka) a zařadit do správného sloupečku- REGULAR-pravidelná IRREGULAR-nepravidelná slovesa
 • vše bude OZNÁMKOVÁNO

Matematika

 • poměr : Oranžová knížka str. 5-21, Růžová 63-71
 • měřítko plánu a mapy: Oranž. 21-28, Růž. 71-74

Zeměpis

Asie - projít si celou část, zopakovat i probrané úseky a vypracovat otázky a úkoly na str.44/1,2 str.47/2,3,4 str.50/1,3,4 str.52/1,2,5 str.54/1,3 str56/1,2 v učebnici. Pracujte s atlasem i s učebnicí. Vypracované úkoly odešlete do pondělka na emailovou adresu: andreafu@seznam.cz 

NĚMECKÝ JAZYK

Str. 84 - Tante Agnes, článek si přečti, přelož česky do wordového dokumentu a nauč se německy stručně vyprávět. Po návratu do školy budu zkoušet.

Nauč se rozkazovací způsob sloves - 2. os. č.j. a 2. os. č. mn.; str. 98. Slovesa vypiš a vedle přelož.

Strana 95/15 cvičení opiš do wordového dokumentu a přelož. Všechny práce budou známkovány.

Odešli /do pondělka 16.3.2020 do 17 hodin v dokumentu word na emailovou adresu: vychovnyporadce@zsbecov.cz 

 

DÚ ZE ZEMĚPISU NA TENTO TÝDEN

Milá třído,naučte se novou látku-CENTRÁLNÍ ASIE a odpovězte na otázky na str.58/1-12. Odešli v úhledné formě do pátku na stejnou emailovou adresu. Zdravím a opatrujte se.

 

Andrea Bělohlávková

 

 

 

 

 

_______________________________________________

Gratulujeme!

 

 

 

Školní bowlingová liga 

tréninkové kolo - 26. 2. 2020

   

 

Ve čtvrtek 20. 2. jdeme do Kina Kosmos na představení ze vzdělávacího cyklu PLANETA ZEMĚ.

 

Prosím o zaplacení částky 75 Kč (+ 20 Kč na dopravu) do úterý.

 

Děkuji Cwi

 

Co nás čeká:

Únor - "Planeta Země" - dokumentární film - kino Kosmos Most, vstupné 70,-

26. 3. - divadelní představení MAUGLÍ, cena 135 Kč

3. 4. výlet do Prahy - exkurze do zákulisí ČTV, památník Lidice, cena 300 Kč

Prosím o placení celkové čátky 505,-, pokud se dítě zúčatsní všech akcí, a to do konce února.

Děkuji Cwi