VII.třída

 

Vítejte na stránkách VII. třídy

Třídní učitelka: Mgr. Martina Martínková

Kontakt: soror@seznam.cz, Martinkova.Martina@seznam.cz

 

Vážení rodiče,

v Aktualitách najdete řešení výuky od 30. listopadu. Kdyby bylo něco nejasné, pište, volejte.      MA

 

Slovní hodnocení školních výsledků žáků za 1. čtvrtletí máte všichni rodiče na svých e-mailech. Těm, kteří nemají e-mail, bylo hodnocení posláno na adresu dětí.    MA

Vážení rodiče, 

ve středu 18.11. 2020 od 17:00 hodin nás čekají třídní schůzky přes aplikaci TEAMS. 

MA

Vážení rodiče, 

máte-li problém s internetem, můžete požádat paní ředitelku o zapůjčení SIM karty s internetem na 3 měsíce zdarma. Je to služba T-Mobile.

MA

 

 Distanční rozvrh

vysvětlivky:

červená barva znamená synchronní výuka (online spojení s učitelem)
modrá barva znamená asynchronní výuku (bez online spojení)
černá barva znamená vypuštění předmětu pro tuto chvíli
 
V NEDĚLI 1.11. v 18:00 hodin si dáme zkušební online schůzku v rámci naší skupiny D7, je to tam naplánované - přihlášení by se vám mělo objevit, jakmile rozkliknete ikonu týmu Dějepis 7.
MA

 

 Od pondělí 2. 11. 2020 celá škola přecházíme na výukový portál TEAMS. Tato platforma je užívána v rámci celorepublikového vzdělávání na všech úrovních ZŠ,SŠ,VŠ.

Přes tento odkaz se pokuste si aplikaci TEAMS stáhnout a přihlásit se. =>

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae750a0089e1543a08fe63c34802325d8%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=c8c0198e-7167-41ae-bf1f-fc639ea4ef7d&tenantId=c37c9545-01b7-4ef8-8647-fd4e05b5114e

=> Přihlašovací údaje má každý žák své vlastní. Zašlu Vám je emailem. Prosím poznačte si je někam.

Po podzimních prázdninách

=>  Od pondělí 2.11. najdete veškeré výukové materiály pouze a jen na TEAMS. (Nikde jinde už to nebude, ani Škola v pyžamu.)

=> Výuka bude porbíhat jak online, tak formou samostatného studia a odevzdávání vypracovaných úkolů. 

=> pro každý váš předmět je vytvořen tým, ve kterém jste přiřazeni a v rámci něj budete komunikat a učit se. Např. pro anglický jazyk máte tým "AJ 7.A", ve kterém se budeme učit, spojovat online a odevzdávat úkoly. Takto je to i u ostatních předmětů, kromě výchov (TV,OBV, PV, VV,HV), které jsou bez výuky.

=>Pro online hodiny bude platit pevný rozvrh. (jaký předmět, jaký den a v kolik hodin) Nahraji dodatečně.

Prosím Vás všechny, abyste během prázdnin si aplikaci stáhli do svých PC a dalších zařízení a postupně se s tím začali sžívat. I pro nás učitele je to nové a postupně se to teprve učíme. 

MA

Na základě rozhodnutí ministrů školství a zdravotnictví: 

7. třída: 12. - 16. 10. - žáci ve škole

              19. - 23. 10. - žáci doma na distanční výuce

              26. - 30. 10. - podzimní prázdniny

V týdnu distanční výuky žáci pracují ve spolupráci se Školou v pyžamu - pracovní listy, práce s učebnicí, on-line výuka. Pokud bude probíhat on-line výuka, žáci se jí musejí zúčastnit. Pokud ne, jejich nepřítomnost musí být rodiči omluvena v žákovské knížce.

Obědy budou automaticky odhlášeny. Pokud chcete oběd pro své zlatíčko, musíte ho u paní Mrkvičkové přihlásit a žák /žákyně/ si ve 12:00 hodin přijde pro jídlo s kastrůlkem.

MA

 

ČJ - žáci mají velké problémy s psaním a čtením. Nutno opakovat tvaropis - přepisovat libovolný text a denně číst nahlas aspoň 20 minut. TU

ČJ - opakujeme a docvičujeme učivo 6. ročníku, příští týden zahajovací KPP / druhy slov, jmenné a slovesné kategorie, stavba slova, ZVČ, RVČ/. KD bude mimořádně nahrazen doplňovacím pravopisným cvičením.

ČJ - zadáván jeden písemný domácí úkol týdně, žáci ho budou odevzdávat vždy v pondělí. Je nutné, aby si děti denně doma nahlas četly. Děkuji TU

Od zítra 18. 9. 2020 je povinnost mít roušku i během vyučování! Prosím každého o respektování a dodržování!

Je možnost doučování z anglického jazyka. Doučování bude probíhat každou středu 7. hodinu (13:20 - 14:15). Doučovat bude paní učitelka Srbková a je pro žáky zdarma. Prosím, ať se přihlásí ti, kteří mají o doučování zájem.