VI.třída

 

 

 

 

                         Přírodopis

Zápis do sešitu :

DVOUKŘÍDLÍ 

Znaky :  - mají jeden pár křídel, druhý pár přeměněn v kyvadélka                                                       - ústní ústrojí lízavě sací nebo bodavě sací                                                                             - proměna je dokonalá, larvy jsou beznohé

Druhy :  např. mouchy, ovádi, komáři  (pokus se nakreslit některého zástuce )

      Přečti si text v učebnici str. 63-64 a připrav si odpovědi na zadané otázky na str.64                        ( neposílejte ! )

      Úkoly neplní : Doová S. , Hartl O., Mach M. , Poslední M. a Rittig S.

      Hezké Velikonoce !! Pozdravuje Štěpánková.

 

Pro přehlednost - e-mailové adresy vyučujících 

Na tyto adresy posílejte domácí úkoly, pokud budete mít potíže s prací, pište dané vyučující. Nebojte se napsat si o radu

 Mgr. K. Štěpánková stepankovakveta@email.cz

 

Paní ředitelka reditel@zsbecov.cz
Paní zástupkyně zastupce@zsbecov.cz
Mgr. M. Martínková  martinkova@zsbecov.cz, soror@seznam.cz
Bc. B. Cwierzová cwierzova@zsbecov.cz, barbora.cwierzova@gmail.com
Mgr. D. Čechová dagmar_cechova@post.cz
Mgr. I. Turnovská turnovska@zsbecov.cz
Ing. J. Rottenberg rottenberg@zsbecov.cz
Bc. A. Bělohlávková andreafu@seznam.cz

 

ÚKOLY NA TÝDEN : 6. 4. - 10. 4. 2020

AJ- skupina 1

- stáhni si dole na stránce v sekci soubory ke stažení AJ-samostudium CAN/CAN´T

- přepiš si zápis do sešitu a vypracuj úkoly

AJ- skupina 2

stáhni si dole na stránce v sekci soubory ke stažení AJ-samostudium-2.sk.-otázka

- přepiš si zápis do sešitu a vypracuj úkoly

HAPPY EASTER GUYS :)    CWI

 

ČJ - opakování zájmen a číslovek, dopnit pracovní list / dole v souborech ke stažení/ - doplněné poslat na mou adresu, bude klasifikováno. Kdo nemá splněny všechny dosud zadané úkoly / doplněný PS, četba, testy na sciodat/ využije tento zkrácený týden k doplnění všeho, co neudělal.

VV, PV - podaří-li se ti vytvořit zajímavou velikonoční dekoraci nebo kraslici, vyfoť a pošli na mou adresu.

Přeji vám všem krásné VELIKONOCE.  TU

 

Dobrý den,

pokud mě zkontaktujete přes e mail, budu vám posílat klasifikaci za vypracované testy. D.Č.

 

Vážení žáci a žákyně,

je nezbytné, abyste pravidelně pracovali (zvláště úlohy z ČJ, AJ, Mat). To jsou předměty, na jejichž látku budete postupně po návratu do školy navazovat. Jestliže teď něco zanedbáte, projeví se to v další látce, které nebudete rozumět právě pro to, že vám budou chybět znalosti, které teď musíte získat. Bohužel, tato doba nepřeje tomu, abyste procvičovali s učitelkami ve škole. O to více byste měli, zejména u těchto předmětů, zabrat sami.

MA

                                             

 ZEMĚPIS

Zasílám úkoly na týden od 6.4 - 10.4.

Kapitola: NÁRODY A STÁTY a odpovězte na otázky na str.97/1,2 +JAK DĚLÍME HRANICE a VÝZNAM HRANIC.

Mějte se pěkně a předem přeji hezké VELIKONOCE.

 

Andrea Bělohlávková

 

Fyzika (6.4. - 10.4.20)

Měření síly, učebnice str. 24-27. Otázky a úlohy str. 27, cv. 1, 2, 3, 4 vypracovat do sešitu. Výsledky pošlete ke kontrole, prosím vyfotit a poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz Přeji veselé Velikonoce celé vaší rodině, hlavně hodně zdraví. S pozdravem p. uč. Jelena Rottenberg

 

Úkoly na týden: 30. 3. - 3. 4. 2020

Dobrý den,

potřebuji, aby mě neprodleně kontaktovali rodiče žáků: Doová, Fleischmanová, Kurucz, Mach, Mika, Rittig, Rohanová a Šroubek, jelikož děti z nějakého důvodu nepracují na zadané práci z matematiky na Sciodatu. Kontaktujte mě prosím na E-mailu dagmar_cechova@post.cz. Děkuji.

Ostatní chválím za pravidelnou a pěknou práci. Přeji pevné zdraví a veselou mysl. D.Č.

Výtka !!!

Úkoly z českého jazyka neplní : Fleischmannová, Doová, Mika, Rittig, Šroubek /žádám rodiče, aby na děti dohlédli, v případně problémů se se mnou spojte přes mou pracovní adresu/. Děkuji TU

Pochvala : Velice pěkně a pravidelně pracuje Šustek, Jeřábková, Diblíček, Humlová. TU

Pokud rodiče chtějí vědět známky, musí mě kontaktovat přes můj pracovní  e- mail, dětem známky sděluji, mám-li jejich adresy. TU

Přírodopis

Zápis do sešitu:

            BROUCI 

      - důležitou skupinou hmyzu jsou brouci

      - dělíme je do dvou skupin  :1. masožraví : např. střevlíci,potápníci,krajník,hrobařík

                                                   2. býložraví : mandelinky, zlatohlávci, slunéčka, chroust

       Znaky : - ústní ústrojí kousací, na prvním článku hrudi vyvinut štít, první pár křídel

                    proměněn v krovky, druhý pár je blanitý- při letu krovky roztaženy a blanitá

                    křídla vysunuta

                   - největším broukem u nás je roháč obecný

                   - proměna dokonalá

      Namaluj dva zástupce brouků z čeledi slunéčkovitých a roháčovitých !

      DOPLŇOVAČKA:1. Jedno stádium z proměny dokonalé                      - - . - -

                              2. Název hmyzu, který má 1. pár křídel-krovky         - - . - - -

                              3. Brouk ze skupiny mrchožroutovitých                         . - - - - - - -

            4. Brouk patří mezi vrubounovité a má zlatavé krovky     - - - - - - - . - - -

                              5. Hmyz z čeledi blanokřídlých -chráněný                      . - - - - -

            Někteří z vás neodevzdali odpovědi na 5 otázek z minulého zadání. Nyní odpovědi z doplňovačky a tajenku pošli do 6.4.2020

 

AJ skupina 1

-podívej se na video a vyplň úkoly dle videa: https://www.youtube.com/watch?v=rKrQL0JjnKk&feature=youtu.be

-dole na této stránce je foto ZÁPISU DO SEŠITU a SEZNAM ÚKOLŮ

Děkuji za spolupráci CWI

AJ skupina 2

-emailem jsem Vám poslala video s výkledm a info ohedlně úkolů

zde na něj odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=HMGSjwo6h28&feature=youtu.be

-foto případně najdete zde-úplně dole na této stránce (zelené jpg ikonky)

Kdyby to nešlo, kontaktujte mě na barbora.cwierzova@gmail.com

Děkuji za spolupráci   CWI

 

ČJ : Číslovky - učebnice str.101 - 105 / pročíst žluté rámečky, naučit se druhy číslovek/

      PS str. 33, cv. 1, 2, 3 / vyplnit/

     sciodat.cz : testy na procvičování a opakování učiva /každý den vyplň jeden/, bude hodnoceno

     čítanka - četba str. 151 - 172 / Poznáš, co mají texty společného ?          

 Klasifikační stupnice k testům: 100 - 95% : 1, 94 - 80% : 2, 79 - 60% :  3, 59 - 30 % : 4

  29 a méně % : 5  /dosáhneš-li tento počet, test ti vrátím na druhý pokus/ TU

 

 DEJ – Punské války  (termín do 10. 4. )

 

-       zpracuj pracovní list (dle uč. + internetu)

(zadání nalezneš v dolní části v souborech)

 

Fyzika (30.3.20 - 3.4.20)

Gravitační síla. Gravitační pole, učebnice str. 20-23. Otázky a úlohy str. 23, cv. 1, 2, 3 vypracovat do sešitu. Výsledky pošlete ke kontrole, prosím vyfotit a poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

 

Třídnický úkol

Slož puzzle a vzpomeň si na každého. Vybav si, co pěkného a veselého jste spolu prožili, pro co ti chybí, uvědom si, jak se těšíš na to, až zase budete spolu.

https://www.jigidi.com/solve.php?id=4VEXDG8H&utm_source=e

A kdybys náhodou neměl - neměla co dělat, vyfoť se a pošli mi fotku, kde je vidět, co v této době doma děláš. Můžeme si na této stránce vytvořit galerii domácího vzdělávání.

MA

Pro přehlednost - e-mailové adresy vyučujících 

Na tyto adresy posílejte domácí úkoly, pokud budete mít potíže s prací, pište dané vyučující. Nebojte se napsat si o radu

 

 Mgr. K. Štěpánková stepankovakveta@email.cz

 

Paní ředitelka reditel@zsbecov.cz
Paní zástupkyně zastupce@zsbecov.cz
Mgr. M. Martínková  martinkova@zsbecov.cz, soror@seznam.cz
Bc. B. Cwierzová cwierzova@zsbecov.cz, barbora.cwierzova@gmail.com
Mgr. D. Čechová dagmar_cechova@post.cz
Mgr. I. Turnovská turnovska@zsbecov.cz
Ing. J. Rottenberg rottenberg@zsbecov.cz
Bc. A. Bělohlávková andreafu@seznam.cz

 

Přírodopis - 6.tř.

Zdravím vás všechny a posílám nové úkoly!

Přečti si text o broucích v učebnici (str.58-62) a odpověz písemně na otázky

č.1.,2.,3.,7. a 8. ze strany 62. Své odpovědi pošli na moji mailovou adresu:

stepankovakveta@email.cz

Upozorňuji, že zápisy do sešitů (nemusíte posílat) a úkoly budu zohledňovat

při klasifikaci. Zápis do sešitu pošlu v dalších dnech. Štěpánková

 

 

 

Dobrý den, 

po obdržení přihlašovacího jména(hash) a hesla na stránky www.sciodat.cz od vaší třídní učitelky, můžete začít vypracovávat testy z matematiky. Doporučuji udělat nejlépe  jeden test denně, zodpovědně dělat výpočty,(vezměte si k ruce sešit a pero), výsledky na jistotu, ne tipovat. Vaše vypracované testy budu denně kontrolovat a je pravděpodobné, že výsledky těchto testů budou součástí klasifikace vzhledem k vyvíjející se situaci.

Buďte veselí a zdraví a přeji hooodně správně vyřešených úloh. D.Č. 

 Vážení rodiče, nemusíte mi posílat ofocené stránky z pracovního sešitu, posílejte jen to,co mají zpracovat na PC a  u čeho je poznámka "poslat na mou adresu". V pracovním sešitě si žáci hlavně procvičují učivo. Tyto práce nehodnotím, ale dohlédněte na děti, aby si cvičení udělaly. Děkuji Turnovská

 

Úkoly na týden : 23.3. - 27. 3.2020

AJ- skupina 1

 • There is/ There´s (Tam je-pro jednotné číslo), There are/ There´re (Tam jsou-pro množné číslo) prac.sešit str. 45/3: dle cv. 1 doplň THERE IS nebo THERE ARE, 45/4: doplň text IS/ ISN´T / ARE /AREN´T dle obrázku
 • Nauč se slovíčka 84/ C our town, Places in a town + prac.s. 46/1: napiš názvy míst
 • učebnice str. 53/ 3B: dle obrázku napiš celou větou, kde se nachází robot (viz vzorová věta), 53/4A: piš celé věty, kde se zmiňované předměty nachází dle obr. 52/1A (viz vzorová věta) !Přepiš do wordu nebo na papír a pošli na mail barbora.cwierzova@gmail.com !
 • Učebnice str. 54/1- podívej se na obrázek a přečti si text pod ním a přelož do ČJ (word či papír) + 54/5: přepiš věty pomocí There is/ There are a doplň chybějící slovo-části domu dle obr.1- pomůže ti počáteční písmeno (do wordu či na papír)
 • Doporučuji vypracovávat postupně, ať toho na Vás nená hodně najednou!
 • POŠLI DO PÁTKU na barbora.cwierzova@gmail.com veškerá cvičení ve wordu či foto cvičení na papíře)
  NEODEVZDALI předchozí DÚ:  Bára, Alice, Sebík, Ondra, Martim Ma., Nikolas
 • CHVÁLÍM: Jan Š., Patrik,Naty, Andy, Pepa H.,

AJ- skupina 2

 • naučit slovíčka v prac.sešitě str. 83/4C Free time + celá str. 36, 
 • 36/1: slova z rámečku napiš pod správnou aktivitu,
 • 36/2: slovíčka z rámečku ze cv1. napiš do správného sloupce, jestli tu aktivitu  hrajeme PLAY, chodíme na ni GO nebo sbíráme COLLECT,
 • 36/3: doplň do věty jakou aktivitu dle obrázku dělají a použij správné sloveso GO TO, PLAY nebo COLLECT.,
 • 36/4: zakoužkuj správnou variantu slovesa v přítomném prostém čase- pozor jaká je to osoba! (He,She,It přidáváme S/ES ke slovesu)
 • v učebnici str. 44/1A: číst nahlas aktivity + 44/2: barevné odstavce 1, 2, 3, přečíst a napsat překlad do ČJ na papír(foto) či do wordu a poslat na (barbora.cwierzova@gmail.com    (Matyáš přeloží pouze odstavec 1)
 • Foto vypracované strany 36 v prac.s. a písemné úkoly pošlete do PÁTKU.
 • Doporučuji plnit úkoly průběžně, ne najednou. Je toho pak na ně hodně.
 • Děkuji CWI
 • NEODEVZDALI předchozí DÚ: Martin Mi., Sofi, 
 • CHVÁLÍM: Kubu K., Martin D., Simča, Pepa O., Terka R., Niky F., Maty P., Štěpán,

 

ČJ :-  skloňování zájmen, učebnice str 91 - 99, prostudovat žluté obdélníčky

      -  PS str. 31, cv. 3, 4, 5  a str. 32, cv. 6, 7, 8 / vyplnit/

      - Vypravování, učebnice str. 138 - 147, prostudovat žluté obdélníky

      - čítanka str. 130 - 149 , četba článků, vyber si jeden článek a vyprávěj příběh / práci napiš na PC a odešli na mou adresu/ TU

Od pondělí zpřístupněny testy na sciodat.cz / přístupové údaje sdělí třídní učitelka/.

Máte připravené 3 opakovací testy z ČJ. Vyplňte během týdne do pátku!!! Ten, který se vám nejvíc povede, bude hodnocen. Mějte se hezky.TU

 Úkoly ze zeměpisu na tento týden-23.3 do 27.3.

Milá třído,napištemi,co patří mezi KATASTROFY OHROŽUJÍCÍ KRAJINU I LIDI.Jak byste označili pojem ,,KATASTROFA" Odpovězte na otázky:1.Co je to uragán,tajfun a hurikán.

 2.Co je to povodeň a jaké způsobují lidem škody,

3.Jakým způsobem se vyvíjí krajina.

4.Kde vznikají laviny a co je to lavina.

Protože nemáte učebnici, kterou disponuji já,tak jsem úkol lehce změnila. Věřím,že ku prospěchu vás. Moc vás zdravím a snad se brzy shledáme.

 

Andrea Bělohlávková

 

Zadaná práce pro žáky 6. třídy – DEJ

 

(v týdnu od 23. 3. 2020)

-       zpracovat výpisky (uč. s. dle níže uvedených bodů)

-       téma: Římská republika s. 92

 • události republiky
 • řízení republiky
 • sepsané zákony
 • ovládnutá Apeninského poloostrova Římem
 • římská armáda

-       přečíst naskenovaný text a k němu pracovat zadané otázky

 

 • vše doposud splněné mi zašlete do mailu

 

zastupce@zsbecov.cz

 

 

 

FYZIKA (23.3.20 - 27.3.20)

Milí žáci,

posílám práci na příští týden. Měření hmotnosti tělesa. Otázky a úlohy str. 80-81, vypracovat do sešitu. Výsledky pošlete ke kontrole, prosím vyfotit a poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

Doufám, že se zlepší vaše aktivita, protože z celé třidy mi odevzdalo úkoly pouze 7 žáků, dovoluji si vám připomenout, že všechny tyto úkoly budu zohledňovat při klasifikaci, když mi úkoly nebudete posílat a nebo až se začne chodit do školy mi je neukážete vypracované, tak se může stát, že nebudete klasifikováni, protože nebudu mít u vás dostatek známek potřebných ke klasifikaci. Pokud něčemu nerozumíte, můžete se na mě s čímkoliv obrátit na email: rottenberg@zsbecov.cz

 

 

 

Úkoly na týden : 16.3. - 20.3. 2020

 Fyzika

pracovní list pro toho, kdo ho ve škole nedostal. Najdete na e-mailové adrese prirodopisdejepis@seznam.cz, heslo: martinkova. Výsledky pošlete paní učitelce. /rottenberg@zsbecov.cz/

MA

 

Přírodopis - 6.třída

       Zápis do sešitu :

        Hmyz s proměnou dokonalou:

                                               - síťokřídlí – např. zlatoočka obecná,mravkolev

                                                                 obecný

                                                - blanokřídlí – např. včela medonosná, čmelák zemní,

                                                                       vosy, sršeň obecná, lumek velký =

         Znaky : mají dva páry blanitých křídel, ústní ústrojí kousací nebo lízavě sací,

                         některé druhy mají kladélko (lumek) nebo žihadlo (vosa,sršeň),

                         proměna probíhá ve 4 stádií

 

  Vypracuj písemně do sešitu otázky č.1,2,5 na str. 58 a z učebnice namaluj vosu,

  mravence

  Nové učivo – BROUCI : přečti si text ze str. 58 – 62

                                     připrav si otázky ze str. 62

 

  DÚ :   vytvoř doplňovačku z probíraného učiva

 

AJ

V přiloženém dokumentu, který najdeš v soubrech ke stažení VYPRACUJ VE WORDU VŠECHNA ZADÁNÍ A ODEŠLI PODEPSANÉ MAILEM na barbora.cwierzova@gmail.com.Nejpozději do pátku 20.3. 19:00. 

Každá skupina má jiný soubor! Rozlišení: Skupina 1 a skupina 2 s asistentkou. 

Děkuji CWI.

 

ČJ - Druhy zájmen - učebnice str. 85 - 90 pročíst žluté tabulky, naučit se vyjmenovat druhy zájmen a jejich zástupce.

                             - pracovní sešit str.30, cv 1, 2 vypracovat

 Nutno denně číst nahlas : čítanka str. 109 - 130, přečíst texty, na PC vypsat  postavy, charakterizovat jednu postavu a odeslat na mou adresu.TU

 

 

Kontakt na paní Čechovou /služební nefunguje/ : dagmar_cechova@post.cz 

 

 

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je od 11. 3. 2020 až do odvolání zrušena výuka na základních školách.

Po celou dobu uzavření školy budou žáci dostávat úkoly k samostudiu a opakování a to vždy v pondělí. Úkoly na tento týden již dostali. 

 

Sledujte webové stránky školy a třídy, budeme zde uveřejňovat důležité informace.     MA

 ČJ : pracovní list / přídavná jména/ vyplní a vloží do pracovního sešitu, cvičení zadaná z učebnice / stupňování přídavných jmen/ zapíši do školního sešitu. Oba sešity dostali domů. Je nutné, aby děti denně nahlas četly!!! TU

 

DÚ ZE ZEMĚPISU V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO VOLNA

Litosféra a zemský povrch - práce s učebnicí. Vypracované otázky za tématem na str.42/1,3 a str.44/1,2,3 pošlete na email: andreafu@seznam.cz

 _______________________________________________________________________________

Fyzika  (16.3.20 - 20.3.20)

Milí žáci,

posílám práci na příští týden. Procvičíte si převody jednotek času – pracovní list. Jednotky času učebnice str. 95. Otázky a úlohy str. 96, vypracovat do sešitu. Teplotní roztažnost těles str. 100, zopakovat látku. Dobrovolně otázky a úlohy str. 108 vypracovat do sešitu. Výsledky můžete poslat ke kontrole, můžete vyfotit, poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

Milé děti,

doufám, že všichni dobře chápeme, že úkoly děláte hlavně pro sebe, že čas, který ve škole zameškáte, nám bude chybět. Proto děti, které jsou ve škole obvykle rychlé, vše stíhají, vypracují i úkoly navíc, ty dobrovolné. Děti, které ve škole na vypracování potřebují více času, teď ho mají dostatek, pokud cvičení zvládnou, tak i dobrovolné úkoly vypracují. Výsledky ke kontrole jsou na zadní straně učebnice. Všechny vaše úkoly bych ráda postupně viděla, pouze děti, které mají problém s připojením na internet mi budou muTěším se na vás p. uč. Jelena Rottenberg

 

 DÚ ZE ZEMĚPISU NA TENTO TÝDEN

Milá třído,přečtěte si novou kapitolu- TVARY ZEMSKÉHO POVRCHU a odpovězte na otázky na str.54/1,2 a  str.55/1,2,4,8. Odpovědi pošlete do pátku na stejnou emailovou adresu. Všechny vás moc zdravím a těším se na vás. Dávejte na sebe pozor.

Andrea Bělohlávková

 

 

 

Školní bowlingová liga

tréninkové kolo - 26. 2. 2020

    

 

Na této adrese najdete pár fotek z předvánočního období 

https://zweigeltrebe.rajce.idnes.cz/Vanocni_peceni/

 

 

 

                                                          

 

Předvánoční výlet do Karlových Varů

návštěva lázeňské kolonády s ochutnávkou vynikajících léčebných pramenů, prohlídka Vánočního domu

 

     

                                      

 

Společný projekt předmětů konverzace v anglickém jazyce a výpočetní technika

   

   

 

 Mikulášská návštěva

 

 

 

 

  PROJEKTOVÝ DEN "HALLOWEEN