VI.třída

 

Pokyny pro žáky, kteří se budou dobrovolně účastnit konzultací:

 1. před prvním vstupem do školy odevzdají TU vyplněné čestné prohlášení
 2. po vstupu do budovy školy si vydezinfikují ruce
 3. v prostorách školy se pohybují s nasazenou rouškou, udržují rozestupy 2 metry
 4. žák musí mít minimálně dvě roušky na den, igelitový sáček na uložení  roušky
 5. během dne žák dbá zvýšené hygieny / ptravidelné mytí rukou, dezinfekce/
 6. učebnu žáci opouštějí pouze za účelem použití WC se souhlasem vyučujícího
 7. po skončení konzultací žáci ihned opustí budovu školy, nezdržují se v prostoru před školou, odcházejí domů

                                                        

 

Vážení rodiče,

pokud pošlete svého broučka či berušku do školy, vytiskněte,vyplňte a pošlete formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, který najdete na stránkách školy.

Děkuji,     MA

Na první konzultaci z ČJ 8. 6. si žáci přinesou učebnici, PS, školní sešit a všechny dosud neodevzdané domácí úkoly. TU

 

Od 8. 6. 2020 mohou žáci navštěvovat konzultace. Konzultace budou probíhat vždy v pondělí a v úterý v 90 minutových blocích - viz rozvrh. Sdělte mi, prosím, nejlépe do čtvrtka, zda bude vaše dítě docházet.

Nejedná se o klasickou výuku, jde o konzultace, kdy si Váš drobeček připraví problém, se kterým si v daném předmětu neví rady, a ten mu paní učitelka vysvětlí. V tuto dobu lze také přinést práce, které jste neposlali e-mailem. /pokud je třeba někde látku více procvičit - např. ČJ - větné členy apod. - paní učitelka se procvičení také bude věnovat/

Děkuji Martínková

 

 

 

 

Úkoly na týden 1. 6. - 5. 6. 2020

 MATEMATIKA - nových 5 testů na sciodatu na tento týden. Hezké dny D.Č.

AJ 1. skupina:

AJ- 2.skupina:

opakování přítomného prostého času => ve 3.osobe (He, She, It)-přidáváme ke sovesu S/ES, v otázce používáme DO a ve třetí osobe DOES a sloveso v základním tvaru. V záporu používáme DON´T a ve třetí osobě DOESN´T.

Novou látku začneme v týdnu 8.6. ve škole. Kdo nepůjde, tak výklad bude probíhat stále stejnou cestou. 

Těším se na Vás. CWI :)

 

 ZEMĚPIS

Milá třído,zasílám nové zadání na tento týden od 1.6.-5.6.

Kapitola:PRŮMYSLOVÁ VÝROBA.Otázky:1.Rozlišení průmyslu

2.Energetický průmysl

3.Strojírenský průmysl

4.Hutnictví

 

Všechny vás zdravím.

 

Andrea Bělohlávková

Přírodopis

Zápis do sešitu :         CÉVNATÉ   ROSTLINY

- stavba těla - základní rostlinné orgány jsou -  kořen , stonek, list

   KOŘEN    - upevňuje rostlinu v půdě a přijímá vodu s anorganickými látkami

   STONEK  - dužnatý a dřevnatý, vede vodu s látkami do ostatních částí rostliny,                                  funkce zásobní = oddenek 

   LIST       -  dvě části - čepel a řapík , zde vznikají organické látky a velký podíl                                  na dýchání rostliny 

                                    Plavuně, přesličky, kapradiny                                                                                                        výtrusné rostliny

  Plavuně  - mají nečlánkovaný stonek, porostlý drobnými čárkovitými listy                                      - na konci stonku = výtrusnicové klasy s výtrusy, kterými se rozmnožují                            - patří mezi ohrožené druhy = plavuň vidlačka, vranec jedlový

  Přesličky- v zemi plazivé oddenky , stonky duté a přeslenitě větvené                                              - mají výtrusnicové klasy s výtrusy                                                                                      - rozmnožují se výtrusy i vegetativně - rozrůstáním                                                            - druhy - přeslička rolní a lesní

 Kapradiny - mají většinou oddenky , vyrůstaji z nich květy a listy                                                       - rozmnožují se výtrusy, z výtrusu vyrůstá zelený oboupohlavný prokel                               srdčitého tvaru- po oplození samičí buňky vyrůstá nová kapradina                                   - druhy - kapraď samec , osladič obecný, papratka samičí

  :  1. Čím se zabývá vědní obor botanika                                                                                 2. Jaké jsou základní rostlinné orgány                                                                                 3. Které rostliny jsou vývojově prvními suchozemskými rostlinami                                     4. Co neobsahuje živočišná buňka a proto není schopná fotosyntézy

 

ČJ : ML - přívlastek, učebnice str. 125 - 127, pročíst žluté rámečky, zapamatovat si: jak se ptáme na přívlastek, druhy přívlastku, čím je přívlastek vyjádřen, co přívlastek rozvíjí, zkratky:

přívlastek shodný : PK-S

přívlastek neshodný : PK-N

procvičení : učebnice str. 126, cv. 3a / vypracuj do školního sešitu/

LV - četba z čítanky str.226-230    TU

 

DEJ

téma: Zánik římské říše  (uč. s. 111- 112)

- zpracuj výpisky dle osnovy:

 • pokusy o záchranu říše (Konstamntin I.)
 • rozdělení říše
 • velké stěhování národů
 • zánik západořímské říše

 

Fyzika 1.6. - 5.6.2020

Na internetových stránkách https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?tema=gravitacni-pole si prohlédněte videa. 

Vyhledejte si internetové stránky www.fyzikaonline.cz a spusťte prezentaci Gravitační síla, tíhová síla.ppt (8045) http://www.fyzikaonline.cz/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=40  

Za úkol máte prostudovat tuto prezentaci a udělat si zápisky, které mi pošlete ke kontrole jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz 

Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg

 

Tělesná výchova 1.6. - 5.6.2020 

Cviky zaměřené na břišní svaly, leh-sedy.

PDF s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze.

Sportovní disciplína testující hbitost, běh.

PDF dokument s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze.

 

Úkoly na týden 25. 5. - 29. 5. 2020

AJ skupina 1: 

=>  ONLINE HODINA  v PONDĚLÍ ve 9:00 ‼️ .

-NEJLÉPE NA POČÍTAČI si rozklikni tento odkaz, přes který se spojíme =>  https://meet.jit.si/aj7cwi ‼️ ‼️

Absence musí být omluvena a bude zadána náhradní práce.

 

AJ skupina 2: 

- =>   ONLINE HODINA  v PONDĚLÍ ve 13:30 ‼️ .

-NEJLÉPE NA POČÍTAČI si rozklikni tento odkaz, přes který se spojíme  => https://meet.jit.si/aj7cwi  ‼️‼️

Absence musí být omluvena a bude zadána náhradní práce.

Děkuji CWI

 DEJ

téma: Rozdělení a zánik Římské říše

(uč. 110)

osnova: Příčiny úpadku ŘŠ  (5 bodů)

 

 PŘÍRODOPIS

Zápis do sešitu :                       MECHOROSTY

- jsou vývojově první zelené suchozemské rostliny (asi vznikly ze zelených řas)

- tělo tvoří příchytná vlákna a lodyžka, kde se vytváří štět s tobolkou a výtrusy, kterými      se rozmnožuje - mohou se rozmnožovat i vegetativně = přirůstáním, v buňkách jsou        chloroplasty

Druhy : A. játrovky - porostnice mnohotvárná ( na kamenech u potoků)

             B. mechy    - rašeliník - vytváří velké porosty na zamokřených půdách                                                    bělomech sivý                                                                                                                      ploník ztenčený

Význam mechorostů  - zadržují dešťovou vodu a chrání půdu před vysycháním                                                   - zabraňují odnosu půdy                                                                                                     - odpařováním vody zvlhčují ovzduší 

:  1. Jaký je význam rostlin v přírodě

         2. Co je to fotosyntéza a kdo je jí schopen

         3. Jaký význam mají řasy pro člověka       

Nepracuje : A.Fleischmanová, O.Hartl, M.Mach, M.Poslední  ( S.Doová, S.Rittig  - přinesou práci ukázat po otevření do školy)                                                   

 

ČJ : ML - příslovečné určení, učebnice str. 120 - 125, pročíst žluté rámečky, zapamatovat si: druhy příslovečného určení a otázky na jednotlivé druhy, vypracovat do školního sešitu str. 122  cv. 1 a,  str. 123  cv. 3, str. 124  cv. 5

Běžně užívané zkratky : příslověčné určení místa : PUM

                                        příslovečné určení času  : PUČ

                                        příslovečné určení způsobu : PUZ

ČJ : LV - četba z čítanky str. 221 - 226

 

 

 

Dobrý den,

zdravím všechny a chválím ty, kteří makají na sciodatu, opravdu pracujete, až na pár výjimek, skvěle. Dnes opět přidávám 5 testů s vypracováním do 29.5.2020. Pokud máte někdo potíže s nějakým příkladem, neváhejte mě kontaktovat, email, sms, messenger, případně i volat třeba přes messenger. Hezké dny. D.Č. (18.5.2020)

 

Fyzika 25.5. - 29.5.2020

Na internetových stránkách https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?tema=gravitacni-pole si prohlédněte videa.

Vyhledejte si internetové stránky www.fyzikaonline.cz a spusťte prezentaci

Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. Páka.ppt (3895) http://www.fyzikaonline.cz/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=37

Za úkol máte prostudovat tuto prezentaci a udělat si zápisky, které mi pošlete ke kontrole jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg

 

Tělesná výchova 25.5. - 29.5.2020

Sportovní disciplína testující dynamiku dolních končetin. Skok z místa.

PDF s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze.

Sportovní disciplína testující ohebnost. Hluboký předklon.

PDF dokument s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze.

 

ZEMĚPIS

Milá třído,zasílám úkoly na tento týden od 25.5.-29.5.

NEROSTNÉ SUROVINY A ENERGETICKÉ SUROVINY : 1.Neobnovitelné zdroje.

2.Nejvýznamnější energetické suroviny?

3.Co se vyrábí z ropy?

4.Co značí zkratka OPEC?

5.Jakě jsou další nerostné suroviny?

 

Všechny vás zdravím.

 

Andrea Bělohlávková

 

 Úkoly na týden 18. 5. -22.5. 2020

 AJ skupina 1: 

=>  ONLINE HODINA  v PONDĚLÍ ve 9:00 ‼️ .

-NEJLÉPE NA POČÍTAČI si rozklikni tento odkaz, přes který se spojíme =>  https://meet.jit.si/aj7cwi ‼️ ‼️

Absence musí být omluvena a bude zadána náhradní práce.

 

AJ skupina 2: 

- =>   ONLINE HODINA  v PONDĚLÍ ve 13:30 ‼️ .

-NEJLÉPE NA POČÍTAČI si rozklikni tento odkaz, přes který se spojíme  => https://meet.jit.si/aj7cwi  ‼️‼️

Absence musí být omluvena a bude zadána náhradní práce.

Děkuji CWI

 DEJ

- opakování: Starověký Řím (zpracuj pracovní list - viz níže)

 

Přírodopis  

Zápis do sešitu :                  SINICE  

   - patří do zvláštní skupiny bakterií                                                                                     - vyskytují se ve vodě, v půdě i na skalách                                                                         - jsou modrozelené, většinou jednobuněčné                                                                       - obsahují zelené barvivo - chlorofyl ( i řasy červené a modré) a probíhá                             v nich fotosyntéza                                                                                                             - mohou žít ve sladké i slané vodě                                                                                       - při přemnožení za teplého počasí se voda pokryje modrozeleným povlakem-                       může to zpúsobit záněty pokožky a alergie

                                                                    pomocník k doplňovačce: č.1   V o s k

          Trochu opakování :  1. včelí produkt                                                  -- - - - 

                                          2. Jak říkáme přírodě, kam patří rostliny a živočichové                                                                                                                        -  -  - --   

                                          3. Měkkýši s ulitou                                        -  - --  -

                                          4. Mezi členovce patří třída                               --  -  -  -  -  -

                                          5. Jakou schránku mají mlži                            - --  -  -  -  -  -   

      další zápis                    ŘASY   

      - nejjednodušší rostliny , jsou jednobuněčné  i mnohobuněčné, tělo = stélka                    - zelené řasy obsahují chlorofyl a tak jsou schopny fotosyntézy, žijí nejvíce ve slané          vodě a jsou součástí mořského planktonu

         Druhy : řasy červené  - ruduchy                                                                                                     řasy  hnědé    - chaluhy, rozsivky                                                                                         řasy  zelené   - zrněnka(zelené povlaky např. i na stromech)                                                                     zelenivka, žabí vlas, šroubatka, krásnoočka

         Význam řas :  základ pro vývoj ostatních zelených rostlin                                                                         uvolňují velké množství kyslíku                                                                                           v současnosti využití v potravinářském průmyslu a k výrobě léčiv

                                                                                                                         

ČJ : ML - Rozvíjející větné členy, předmět, učebnice str,118 - 120

                     / pročíst žluté rámečky, příklady, zapamatovat si druhy RVČ, jak se ptáme na předmět,

                        vypracovat do školního sešitu str. 119, cv. 1  a str. 120, cv.4/

       SL - zamyšlení : Za co bych chtěl/chtěla poděkovat svojí mamince

                     / práci pošli na mou adresu/

        LV - četba , čítanka str. 211 - 217

                     / úkol - pokus se vysvětlit  slovní spojení  MOUDŘÍ BLÁZNI, pošli na mou adresu/ TU

 Zeměpis

Milá třido, posílám vám úkoly na tento týden od 18.5.-22.5.

Kapitola : ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA a odpovězte na otázky na str.106/1 a 2.Co je hl.funkcí zemědělství?

3.Na jakých faktorech je závislá zemědělská výroba?

4.Dělení zemědělské výroby?

5.Dělení rybolovu?

6.Nadměrným rybolovem dochází?

 

VŠECHNY VÁS ZDRAVÍM !

 

Andrea Bělohlávková

 

Fyzika 18.5. - 22.5.2020

Na internetových stránkách https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?tema=gravitacni-pole si prohlédněte videa.

Vyhledejte si internetové stránky www.fyzikaonline.cz a spusťte prezentaci Gravitační síla a hmotnost tělesa.ppt (8232)  http://www.fyzikaonline.cz/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=36

Za úkol máte prostudovat tuto prezentaci a udělat si zápisky, které mi pošlete ke kontrole jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz 

 

Tělesná výchova 18.5. - 22.5.2020

Cviky zaměřené na rozvoj vytrvalosti, koordinace a síly, PDF dokument s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze http://sazkaolympijskyviceboj.cz.esports-6.superhosting.cz/data/helpdesk/school-document/file/tydenni-vyzva-svihadlo.pdf

Cviky zaměřené na sílu horní poloviny těla, PDF dokument s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/data/helpdesk/school-document/file/tydenni-paralympijska-vyzva-kliky(2).pdf                                            Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg

 

Úkoly na týden 11. 5. - 15. 5. 2020

                                                

                                                    PŘÍRODOPIS

Zápis do sešitu :

                                                    BOTANIKA

                                   Vědní obor, který se zabývá rostlinami

- rostliny vytvářejí organické látky, které jsou důležité pro výživu člověka a býložravců

- obnovují kyslík spotřebovávaný dýcháním a hořením 

- vytvářejí krajinu a ovlivňují klima

- jsou důležitými obnovitelnými surovinami pro průmysl - uhlí, ropa

    Význam rostlin :  1. uvolňují kyslík                                                                                                                 2. zdroj potravy                                                                                                                   3. zpevňují půdu                                                                                                                 4. zachycují prach                                                                                                               5. zvlhčují ovzduší     

                           Fotosyntéza a dýchání     

  - je to děj, při kterém dochází v zelených částech rostliny za přítomnosti světla k              přeměně anorganických látek (H2O, CO2) na látky organické (škrob) a kyslík

  - je jedním z nejdůležitějších dějů na naší planetě  - kyslík potřebujeme k dýchání            a vzniklé organické látky jsou základem potravy živočichů a ostatních nezelených            rostlin                                                                                                                                - rostliny při dýchání spotřebovávají kyslík ze vzduchu, dýchají všemi částmi těla              a organické látky s kyslíkem uvolňují

DÚ - doplň si zápis kresbou stromů i květin                                                                                                              

                         

AJ skupina 2:

ve fotkách dole na stránce najdete foto "Zápis- There is"- ten prosím přepsat do sešitu

- k tomu si přehraj toto video, zatím pouze část do 1:32 https://www.youtube.com/watch?v=rKrQL0JjnKk&t=55s

- přepiš do sešitu cv. 5 na s. 54 v učebnici. -> používej There is nebo There are dle následujícího podstatného jména-v jakém je čísle. A doplň chbyjeící název místnosti, dle obrázku a počátečního písmenka.

-pracovn sešit: s. 44/2- k vypsaným aktivitám napiš celou větou, kde je děláš. Např.: watch DVDs (koukat na DVD) -> I watch DVDs in the living room.        45/3- doplňuj There is nebo There are               45/4- doplň správně se hodící sloveso do textu IS, ISN´T, ARE, AREN´T (je, není, jsou nejsou) dle obrázku.

VYPRACOVANÉ FOTO pošli PÁTKU 15.5. na barbora.cwierzova@gmail.com

Poslední úkol neodevzdali: Martin Mi., Sofie, Matyáš Pos.

=> Zbytek skupiny velmi chválím! :) 

 

AJ skupina 1:

- stáhni si v souborech ke stažení pracovní list "AJ 1.sk. 11.-15.5." a vypracuj ho.

Pošli ho vypracovaný do PÁTKU 15.5. na barbora.cwierzova@gmail.com

Poslední úkol neposlali: Bára G., Alice, Ondra, Martin Ma., Sebastián !!!

 

 

ČJ : ML - Základní větné členy, PS str. 35, cv.1,2,3a

       SL - Mé oblíbené zvíře / vyber si zvíře, které znáš ze zoo a zjisti o něm nějaké zajímavé informace/, úkol pošli na mou adresu

      LV - četba, čítanka str. 211 - 217            TU

 

Matematika: na sciodatu máte k řešení dalších 5 testů (4.5.-15.5)D.Č.

(1.5.2020)

ZEMĚPIS

Milá třído zasílám úkoly na tento týden od 11.5.-15.5.

HOSPODÁŘSTVÍ NA ZEMI a odpovězte na otázky : 1.Jak dělíme hospodářství?

2.Za jakým účelem vznikají hospodářské integrace?

3.Co je sdružení NAFTA a kde vzniklo?

4.Co je sdružení ASEAN a napiš,které státy jsem patří?

Všechny vás zdravím a děkuji všem, kteří spolupracují.

 

Andrea Bělohlávková

 

Fyzika 11.5. - 15.5.2020

Na internetových stránkách https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?tema=gravitacni-pole si prohlédněte videa.

Vyhledejte si internetové stránky www.fyzikaonline.cz a spusťte prezentaci Znázornění síly - vektor síly.ppt (3540) http://www.fyzikaonline.cz/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=41

Za úkol máte prostudovat tuto prezentaci a udělat si zápisky, které mi pošlete ke kontrole jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg

 

Tělesná výchova (Tv)

Cviky testující rovnováhu. Výborné na koncentraci, což se Vám může hodit i při učení.

PDF s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze. http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/data/helpdesk/school-document/file/tydenni-vyzva-postoj-capa.pdf

Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg

 

 

Informace z pedagogické rady:

 

Vzhledem k současné situaci jsou plánované školní akci do konce školního roku zrušeny. Tedy i tradiční školní akademie. Je ale možnost podílet se na virtuální školní akademii. Proto točte videa, jak tančíte, zpíváte, sportujete, recitujete, hrajete na hudební nástroj apod. Pochlubte se ostatním nějakou svou dovedností. Záleží jen na vás, bude-li tento nápad realizován. MA

Úkoly na týden 4. 5. - 8. 5. 2020

       DEJ

téma: Římské císařství s. 105-9   (zpracování výpisek- dle osnovy)  do 15. 5.

- zelená tabulka (s. 105)

- Augustus (základy císařství)

- Nero (nejkrutější vláce), pronásledování křesťanů

- Traianus - územní rozloha

- Hadrianus

- Marcus Aurelius , útoky germánských kmenů

 

            

                                                PŘÍRODOPIS

  Letos jsme ukončili výuku zoologie. Učili jste se od jednobuněčných prvoků až po tu nejpočetnější skupinu živočichů - hmyz. Připravila jsem pro Vás několik otázek k opakování:

1. Mezi nebuněčné formy života patří  ......?  (v soušasné době nás velmi ohrožují)

2. Jaké znáš vnitřní a vnější parazity? (u každé skupiny 3 příklady)

3. Který hlíst parazituje v tenkém střevě člověka ?

4. Jaké znáš třídy měkkýšů ?

5. Mezi třídy členovců patří : ......

6. Jakého znáš roztoče a čím může být člověku nebezpečný?

7. Jaké znáš včelí produkty ?

8. Uveď příklad potravního řetězce !

9. Co je to příroda a jak ji dělíme ?

10. Jaké znáš projevy života ? ( alespoň 5 příkladů)

K pomoci si jistě vezmeš učebnici!!!

Nepracuje O. Hartl                                                                                                                               S.Doová a S.Rittig mají prý problém s počítačem, přinesou svou práci ukázat                     do školy po jejím otevření !                                                                                                 Zlepšit by se měli - Fleischmanová, Fraňková, Poslední a Šroubek

AJ- skupina 1 skupinu 

 • přehraj si video a řiď se dle instrukcí: https://www.youtube.com/watch?v=1Db86_P5zKY
 • ve fotkách je foto ZÁPIS DO SEŠITU ( Zápis přít.průběhový 6.roč.1.skupina)
 • foto vypracovaného zápisu a cvičení pošli do PÁTKU 8.5. na barbora.cwierzova@gmail.com

AJ- skupina 2

 • do seištu přepiš celými větami cv. 4A v učebnici s.53- vždy je napsaný předmět a předloža-> vaším úkolem je se podívat na obrázek na s. 52/1A a dle toho doplnit větu. Přelož také do ČJ. Např.: The chair is in front of the table. Židle je před stolem.
 • naučit slovíčka prac.sešit 84-B our house, places, furniture-nábytek
 • překlad textu do sešitu THIS IS OUR HOUSE v učebnici s. 52
 • pra.sešit-44/1A- do obrázku na řádky napiš co to je a slova vyber z rámečku pod obrázkem,      44/1B- k číslům doplň názvy nábytku dle obrázku 1A a slovíčka najdeš vypsaná také v rámečku
 • FOTO všech úkolů pošli do pátku 8.5. na barbora.cwierzova@gmail.com
 • Nepracuje: Martin M., Sofie D., Štěpán H., Matyáš P., Nikola F.- PROSÍM, ABYSTE PLNILI ÚKOLY.       Ostatní moc chválím. :) CWI

ČJ : ML - Shoda přísudku s podmětem, učebnice str. 115 - 117 - prostuduj žluté tabulky, do školního sešitu vypracuj str.115, cv. 2, str. 116, cv .3a /pozor na správné koncovky sloves v minulém čase/

       SL - vyprávění str.116, cv. 4 - hotovou práci  pošli na mou adresu

       LV - četba z čítanky str. 188 - 196       TU

 

Fyzika 4.5. - 8.5.2020

Na internetových stránkách https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?tema=gravitacni-pole si prohlédněte videa.

Vyhledejte si internetové stránky www.fyzikaonline.cz a spusťte prezentaci Fyzikální veličina síla.ppt (4651) http://www.fyzikaonline.cz/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=42

Za úkol máte prostudovat tuto prezentaci a udělat si zápisky, které mi pošlete ke kontrole jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg

 ZEMĚPIS

Milá třído, posílám úkoly na tento týden od 4.5.-8.5.

Kapitola : SVĚTOVÁ SÍDLA. Vypracujte otázky na str.102/1-4.

Chválím vás a zdravím.

 

Andrea Bělohlávková

 

 

Úkoly na týden 27. 4. - 1. 5. 2020

AJ skupina 2:

 • Stáhni si "Prac.list-skupina 2 do 1.5."  a vypracuj.
 • Vypracovaný dokument pošli zpět do PÁTKU 1.5. na barbora.cwierzova@gmail.com

AJ skupina 1:

 • zápis do sešitu: DESCRIBING PEOPLE (popisování lidí)
 • při popisování lidí používáme sloveso BÝT (AM, IS, ARE) nebo MÍT (HAVE GOT, HAS GOT) a přídavné jméno
 • Např.: I am tall. (Já jsem vysoký.), You are short. (Ty jsi malý.), He is fat. (On je tlustý.) We aren´t slim. (My nejsme hubený.), They aren´t bald. (Oni nejsou plešatí.)
 • Např.: I have got long hair. (Já mám dlouhé vlasy.), You haven´t got dark hair. (Ty nemáš tmavé vlasy.), She has got blue eyes. (Ona má modré oči.), He hasn´t got green eyes. (On nemá zelené oči.), We have got a beard. (My máme vousy.), They haven´t got glasses. (Oni nemají brýle.)
 • Další slovíčka: very-velmi, quite (čti kvajt)-docela, wear (čti vér)-nosit na sobě, muscules (čti masls)-svaly, tattoo-tetování, young (čti jang)-mladý, disabled- postižený
 • naučit slovíčka v prac.sešitě s 84/6A a Physical appearance
 • Přehraj si opakovaně video a snaž se opakovat výslovnost , klikni na GAME podvideem a tam rozhodni jestli věty jou TRUE-pravda nebo FALSE-lež (skore mi napiš v emailu při posílání všech dú) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/my-dad
 • učebnice s. 65/4A- osoby si očísluj a každou z nich popiš celými větami a použij hodící se slova z rámečku. Viz příklad 4B.
 • prac. sešit: celá s. 53, cv. 4-zakroužkuj správní sloveso HAVE nebo TO BE, cv.5- přečti si text a pomocí obrázku přiřaď číslo lidí ke jménům a-e, cv.6-popisuj ve větách lidi na obrázcích-vždy jedna věta je kladná a druhá záporná viz.-vzor,   cv. 7- popiš jednu osobu z Vaší domácnosti a potom popiš sebe-použij slova z rámečku.
 • Foto všech úkolů pošli do pátku 1.5. na barbora.cwierzova@gmail.com
 • Zlepšete svou aktivitu plnění úkolů!!! Poslední týden to byla hrůza! :(

ČJ -ML : Základní větné členy, učebnice str.112 - 114, prostuduj žluté tabulky, vypracuj str. 112, cv. 1 ,     str. 114, cv 1 / pouze vypiš přísudky a podměty do školního sešitu/. Pamatuj si, jak se ptáme na podmět, jak se ptáme na přísudek.

Kdo nemá hotové testy na sciodat.cz, doplňuje, co zameškal.

      SL: Práce s informacemi, učebnice str. 161 - 162 , pročíst, vypracovat cv. 1 a, b / pošli na mou adresu/

      LV : četba z čítanky str.181 - 187     TU

 

Přírodopis  - zápis  

                                      OSTNOKOŽCI                                                                               -      - jsou mořští živočichové                                                                                                        - mají velkou regenerační schopnost - některé části těla mohou při ztrátě dorůst                    - na naší Zemi se vyskytují od prvohor  - patří k nejstarším živočichům

     Druhy : ježovky, hvězdice, hadice, sumýši

     Doplňovačka :   1. ...který z dvoukřídlých je přenašeč nemocí                   -  -  --  -  -

                             2. ... kteří zástupci hmyzu mají 1.pár křídel přeměněn     -  -  --  -  -  -                                           v krovky

                             3. ...jedno ze stádia proměny dokonalé                               -  --  -  -  -

                            4....k nápadným broukům patří..( larvy=ponravy)                    --  -  -  -  - -

                      5....zástupci denních motýlů                                                    -  --  -  -  -  - - 

ZEMĚPIS

Milá třído,posílám vám úkoly na tento týden od 27.4.-1.5.

KAPITOLA : JAZYKY A PÍSMO.Odpovězte na otázky k tématu na str.101/1-3. Chválím všechny, kteří se snaží plnit úkoly.

Mějte se pěkně.

 

Andrea Bělohlávková

 

 

Fyzika 27.4. - 1.5.2020

Milí moji žáci, tento týden nás čeká práce na internetu.

Na internetových stránkách https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?tema=magneticke-pole si prohlédněte videa, jsou krátká.

Vyhledejte si internetové stránky www.fyzikaonline.cz a spusťte prezentaci Magnety přírodní a umělé.ppt (5565) http://www.fyzikaonline.cz/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=20

Za úkol máte prostudovat tuto prezentaci a udělat si zápisky, které mi pošlete ke kontrole jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

Kdo má u mě málo známek, může udělat úkoly z minulých týdnů, které ještě neodevzdal. Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg

 

Na sciodatu máte dalších 5 testů z matematiky, termín vypracování do 30.4.2020 (23.4.2020) D.Č.

 

Úkoly na týden 20. 4. - 25. 4. 2020

 

DEJ

 Opakování – římská republika – uč. s. 104

 -    zpracuj úkoly do sešitu

 104/ cvič.1, 2

 Přírodopis

Zapsali jsme si některé poznatky o dvoukřídlém hmyzu. Nyní písemně odpověz na otázky         č. 2,3,5 a 6 z učebnice str. 64 (odešli do 25.4.)

Nový zápis do sešitu :

Blechy 

- cizopasí na tělech savců, včetně člověka ; tělo je zploštělé , živí se krví, ústní ústrojí             bodavě sací, silné zadní nohy ke skákání, proměna dokonalá

- mohou přenášet původce nakažlivých nemocí , vydrží bez potravy i několik měsíců

Motýli 

- mají dva páry křídel pokrytých šupinami , ústní ústrojí je sací, mají sosák aživí se                    rostlinnými šťávami, larvy = housenky, proměna dokonalá

Druhy : A. denní motýli - babočky, otakárci, okáči, perleťovci , modrásci, vřetenušky 

            B. noční motýli - lišajové, martináči, přástevníci, můry, bourci, bekyně a moli

Přečti si o motýlech v učebnici , některého nakresli a zjisti, který noční motýl patří mezi největší. 

 

AJ skupina 1:

  • prac.sešit: s. 50-Progress check-   50/1- Kde jsou knihy?-piš věty sThere is/ There are,    50/2a- nakresli svůj pokoj, B- Piš věty, kde se co nachází ve tvém pokoji a použij There is/ There are,       50/3- přeskládej písmenka a napiš název místa                         51/5- odpověz na otázky o tvém městě.     51/6- Poskládej slova do spárvného slovosledu pro OTÁZKU. Ke každí větě napiš vhodnou odpověď A-H.
  • slovíčka: 84-A my friends, physical appearence
  • učebnice: s.64/1a-přečti si slovíčka,   64/2-přečti si bubliny dětí a dle toho doplň do vět správná jména dětí. Cvičení přepiš do sešitu a napiš takovou bublinu se svým vlastním popisem.
  • prac.sešit: 52/1- k obrázku napiš správné slovíčko z rámečku.    52/3- napiš popis osoby na obrázku
  • foto pošli do pátku na barbora.cwierzova@gmail.com ne nikam jinam! Děkuji. CWI

 AJ skupina 2:

 • stáhni si dokument Otázka-přít.p.-6roč.,2.skupina
 • slovíčka: prac.sešit 83/5-A my room, preposition=předložky přepiš do sešitu
 • prac.sešit. 42/1- k číslům dle obrázku přiřaď správná slovíčka z rámečku                    42/2- najdi 7 věcí, kterí najdeš v pokoji         42/3- dle obrázku ve cv.1-doplň slovo do bubliny dle popisu          43/5- dle obrázku rozhodni, zda je věta správně nebo ne. Pokud je sprívně udělej fajfku, pokud ne peřpiš celou větu správně dle obrázku.      43/6- dle obrázku doplň vhodnou předložku ON, IN, UNDER, BEHIND, NEXT TO
 • foto pošli do pátku na barbora.cwierzova@gmail.com a ne jinam prosím! Děkuji. CWI

ČJ - končíme kapitolu věnovanou tvarosloví, proto si udělej test z učebnice str. 111 /ústně/, pokud něco nebudeš vědět, vyhledej odpověď v učebnici  / str. 50 - 110/ a douč se to

     - vyplň pracovní list Slovesa / v souborech ke stažení/, pošli na mou adresu

     - pokud nemáš vyřešené testy na sciodat.cz  z minulých týdnů, doplň si je

    - napiš mi dopis, ve kterém popíšeš, jak vypadá tvůj běžný den v období mimořádné situace /nezapoměň na všechny náležitosti dopisu, aby byl strávně po formální stránce/, pošli na mou adresu

     - četba z čítanky str. 173 - 179

Výtka: úkoly neplní Martin M., Martin M., Sofie, Alice, Sebastian

Za plnění úkolů chválím Honzu, Andreu, Martina D., Štěpána, Kubu, Simonu a Terku. Mějte se hezky. TU

__________________________________________

ZEMĚPIS

Úkol na tento týden od 20.4.-24.4.

Kapitola NÁBOŽENSTVÍ a vypracujte otázky na str.100/1,2.

Napište mi,které nábožensví je vám nejblíže a proč?

Všechny vás pozdravuji a opatrujte se.

 

Andrea Bělohlávková

 

Fyzika 20.4. - 25.4.2020

Elektrický proud. Učebnice str. 117 - 119. Otázky a úlohy str. 119, cv. 1, 2, 3 vypracovat do sešitu (přečti si žlutý rámeček, je v něm nápověda). Výsledky pošlete ke kontrole, prosím vyfotit a poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

Dobrovolný úkol - přepiš recept v gramech, mililitrech - tento úkol se vám v životě docela hodí. Vyzkoušejte si ho se souhlasem rodičů, sami navažte a s dohledem dospělé osoby upečte, patří k tomu i po sobě vše uklidit, můžete vyfotit, jak se vám dařilo. Jablečný koláč se skořicí - menší 1 a půl hrnku polohrubé mouky, 1 kypřící prášek do pečiva, 1 hrnek mléka (vody), 1 hrnek cukru, 2 vejce ( kolik asi váží ? ), čtvrt hrnku oleje, špetka soli, vanilkový cukr, ( může být lžíce rumu). Poklademe na plátky nakrájenými oloupanými jablky a posypeme skořicí (můžeme i cukrem). Pečeme asi půl hodiny ve vyhřáté troubě na 180 stupňů. Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg.

 

Úkoly na týden : 13. 4. - 17. 4. 2020

Dobrý den,

nepolevujte ve svém snažení, vypracujte každý den jeden test na sciodatu. Koncem tohoto týdne by měl mít každý aspoň 15 testů hotových. V případě potřeby mě kontaktujte na e.mailu dagmar_cechova@post.cz

Přeji hezké dny, pevné zdraví a veselou mysl. D.Č.

 

AJ

Skupina 1: 

Prosím stáhněte si dole na stránce v souborech ke stažení Pracovní list-CAN/CAN´T a vypracujte do toho. 

Pošlete mi jej zpět vyplněný do PÁTKU 17.4.

 

Skupina 2: Prosím stáhněte si dole na stránce v souborech ke stažení Pracovní list-přítomný prostý a vypracujte do toho. 

Pošlete mi jej zpět vyplněný do PÁTKU 17.4.

DĚKUJI ZA VAŠÍ SKVĚLOU SPOLUPRÁCI!

 

ČJ : ML - Slovesa, učebnice str. 107 - 110 pročíst rámečky /opakování z 5. třídy/, PS str. 34, cv. 1 vyplnit tabulku,

       na sciodat.cz máte 4 nové  testy na opakování - vyplňte

       LV - čítanka str. 161 - 172 četba textů, úkol - vysvětli, čím se liší text Kocourek od ostatních textů.

       SL - PS str. 53 Popis pracovního postupu cv. 1 Napiš návod na přípravu rýže / postupuj podle obrázků, utvoř 5 větných celků/.  TU

Výtka !!! Testy na sciodat nesplnili : Doová, Mach, Mika, Poslední, Rittig.

Ostatní žáky chválím za procvičování.   TU     

 

DEJ

Zánik římské republiky (výpisky dle osnovy)

-       s.100 prostudovat v učebnici

-       příčiny

-       problémy s otroky

-       Spartakovo povstání

-       G.J. Caesar

 

Výtka: Žádám o spolupráci následující žáky: Doová, Fraňková, Mach, Rittig, Hartl

         (zatím neodevzdali nic ze zadané práce!!!)

Ostatní chválím za vyplněné pracovní listy!!

 

 

 

 

 

PŘEJI VÁM VŠEM KRÁSNÉ A VESELÉ VELIKONOCE. 

MA

                                           

 

Vážení rodiče,

blíží se čas třídních schůzek. Abyste neřekli, že se o děti nezajímám, přišla jsem se ptát: Učí se dobře? Jsou hodní? Neporušují domácí řád? 

MA

 ZEMĚPIS

Úkol na tento týden od 13.4.-17.4.

Kapitola: RASY a odpovězte na otázky na straně 98/1-3.

Snažte se plnit zadané úkoly.

Všechny vás zdravím.

 

Andrea Bělohlávková

 

 

Fyzika (13.4. - 17.4.20)

Vzájemné působení těles. Síla, učebnice str. 16-18. Otázky a úlohy str. 18, cv. 1, 2 vypracovat do sešitu (přečti si žlutý rámeček). Výsledky pošlete ke kontrole, prosím vyfotit a poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz 

 

 

6.4.2020 MATEMATIKA

Dobrý den,

dnes jsem opět zadala další testy na sciodatu, ale tentokrát máte delší dobu na vypracování, uzavírám až příští neděli tj. 19.4. (je to díky Velikonocům, takže na prázdninové dny jste bez práce). Hezké jaro a buďte zdraví a veselí. D.Č.

 

                         Přírodopis

Zápis do sešitu :

DVOUKŘÍDLÍ 

Znaky :  - mají jeden pár křídel, druhý pár přeměněn v kyvadélka                                                       - ústní ústrojí lízavě sací nebo bodavě sací                                                                             - proměna je dokonalá, larvy jsou beznohé

Druhy :  např. mouchy, ovádi, komáři  (pokus se nakreslit některého zástuce )

      Přečti si text v učebnici str. 63-64 a připrav si odpovědi na zadané otázky na str.64                        ( neposílejte ! )

      Úkoly neplní : Doová S. , Hartl O., Mach M. , Poslední M. a Rittig S.

      Hezké Velikonoce !! Pozdravuje Štěpánková.

 

Pro přehlednost - e-mailové adresy vyučujících 

Na tyto adresy posílejte domácí úkoly, pokud budete mít potíže s prací, pište dané vyučující. Nebojte se napsat si o radu

 Mgr. K. Štěpánková stepankovakveta@email.cz

 

Paní ředitelka reditel@zsbecov.cz
Paní zástupkyně zastupce@zsbecov.cz
Mgr. M. Martínková  martinkova@zsbecov.cz, soror@seznam.cz
Bc. B. Cwierzová cwierzova@zsbecov.cz, barbora.cwierzova@gmail.com
Mgr. D. Čechová dagmar_cechova@post.cz
Mgr. I. Turnovská turnovska@zsbecov.cz
Ing. J. Rottenberg rottenberg@zsbecov.cz
Bc. A. Bělohlávková andreafu@seznam.cz

 

ÚKOLY NA TÝDEN : 6. 4. - 10. 4. 2020

AJ- skupina 1

- stáhni si dole na stránce v sekci soubory ke stažení AJ-samostudium CAN/CAN´T

- přepiš si zápis do sešitu a vypracuj úkoly

AJ- skupina 2

stáhni si dole na stránce v sekci soubory ke stažení AJ-samostudium-2.sk.-otázka

- přepiš si zápis do sešitu a vypracuj úkoly

HAPPY EASTER GUYS :)    CWI

 

ČJ - opakování zájmen a číslovek, dopnit pracovní list / dole v souborech ke stažení/ - doplněné poslat na mou adresu, bude klasifikováno. Kdo nemá splněny všechny dosud zadané úkoly / doplněný PS, četba, testy na sciodat/ využije tento zkrácený týden k doplnění všeho, co neudělal.

VV, PV - podaří-li se ti vytvořit zajímavou velikonoční dekoraci nebo kraslici, vyfoť a pošli na mou adresu.

Přeji vám všem krásné VELIKONOCE.  TU

 

Dobrý den,

pokud mě zkontaktujete přes e mail, budu vám posílat klasifikaci za vypracované testy. D.Č.

 

Vážení žáci a žákyně,

je nezbytné, abyste pravidelně pracovali (zvláště úlohy z ČJ, AJ, Mat). To jsou předměty, na jejichž látku budete postupně po návratu do školy navazovat. Jestliže teď něco zanedbáte, projeví se to v další látce, které nebudete rozumět právě pro to, že vám budou chybět znalosti, které teď musíte získat. Bohužel, tato doba nepřeje tomu, abyste procvičovali s učitelkami ve škole. O to více byste měli, zejména u těchto předmětů, zabrat sami.

MA

                                             

 ZEMĚPIS

Zasílám úkoly na týden od 6.4 - 10.4.

Kapitola: NÁRODY A STÁTY a odpovězte na otázky na str.97/1,2 +JAK DĚLÍME HRANICE a VÝZNAM HRANIC.

Mějte se pěkně a předem přeji hezké VELIKONOCE.

 

Andrea Bělohlávková

 

Fyzika (6.4. - 10.4.20)

Měření síly, učebnice str. 24-27. Otázky a úlohy str. 27, cv. 1, 2, 3, 4 vypracovat do sešitu. Výsledky pošlete ke kontrole, prosím vyfotit a poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz Přeji veselé Velikonoce celé vaší rodině, hlavně hodně zdraví. S pozdravem p. uč. Jelena Rottenberg

 

Úkoly na týden: 30. 3. - 3. 4. 2020

Dobrý den,

potřebuji, aby mě neprodleně kontaktovali rodiče žáků: Doová, Fleischmanová, Kurucz, Mach, Mika, Rittig, Rohanová a Šroubek, jelikož děti z nějakého důvodu nepracují na zadané práci z matematiky na Sciodatu. Kontaktujte mě prosím na E-mailu dagmar_cechova@post.cz. Děkuji.

Ostatní chválím za pravidelnou a pěknou práci. Přeji pevné zdraví a veselou mysl. D.Č.

Výtka !!!

Úkoly z českého jazyka neplní : Fleischmannová, Doová, Mika, Rittig, Šroubek /žádám rodiče, aby na děti dohlédli, v případně problémů se se mnou spojte přes mou pracovní adresu/. Děkuji TU

Pochvala : Velice pěkně a pravidelně pracuje Šustek, Jeřábková, Diblíček, Humlová. TU

Pokud rodiče chtějí vědět známky, musí mě kontaktovat přes můj pracovní  e- mail, dětem známky sděluji, mám-li jejich adresy. TU

Přírodopis

Zápis do sešitu:

            BROUCI 

      - důležitou skupinou hmyzu jsou brouci

      - dělíme je do dvou skupin  :1. masožraví : např. střevlíci,potápníci,krajník,hrobařík

                                                   2. býložraví : mandelinky, zlatohlávci, slunéčka, chroust

       Znaky : - ústní ústrojí kousací, na prvním článku hrudi vyvinut štít, první pár křídel

                    proměněn v krovky, druhý pár je blanitý- při letu krovky roztaženy a blanitá

                    křídla vysunuta

                   - největším broukem u nás je roháč obecný

                   - proměna dokonalá

      Namaluj dva zástupce brouků z čeledi slunéčkovitých a roháčovitých !

      DOPLŇOVAČKA:1. Jedno stádium z proměny dokonalé                      - - . - -

                              2. Název hmyzu, který má 1. pár křídel-krovky         - - . - - -

                              3. Brouk ze skupiny mrchožroutovitých                         . - - - - - - -

            4. Brouk patří mezi vrubounovité a má zlatavé krovky     - - - - - - - . - - -

                              5. Hmyz z čeledi blanokřídlých -chráněný                      . - - - - -

            Někteří z vás neodevzdali odpovědi na 5 otázek z minulého zadání. Nyní odpovědi z doplňovačky a tajenku pošli do 6.4.2020

 

AJ skupina 1

-podívej se na video a vyplň úkoly dle videa: https://www.youtube.com/watch?v=rKrQL0JjnKk&feature=youtu.be

-dole na této stránce je foto ZÁPISU DO SEŠITU a SEZNAM ÚKOLŮ

Děkuji za spolupráci CWI

AJ skupina 2

-emailem jsem Vám poslala video s výkledm a info ohedlně úkolů

zde na něj odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=HMGSjwo6h28&feature=youtu.be

-foto případně najdete zde-úplně dole na této stránce (zelené jpg ikonky)

Kdyby to nešlo, kontaktujte mě na barbora.cwierzova@gmail.com

Děkuji za spolupráci   CWI

 

ČJ : Číslovky - učebnice str.101 - 105 / pročíst žluté rámečky, naučit se druhy číslovek/

      PS str. 33, cv. 1, 2, 3 / vyplnit/

     sciodat.cz : testy na procvičování a opakování učiva /každý den vyplň jeden/, bude hodnoceno

     čítanka - četba str. 151 - 172 / Poznáš, co mají texty společného ?          

 Klasifikační stupnice k testům: 100 - 95% : 1, 94 - 80% : 2, 79 - 60% :  3, 59 - 30 % : 4

  29 a méně % : 5  /dosáhneš-li tento počet, test ti vrátím na druhý pokus/ TU

 

 DEJ – Punské války  (termín do 10. 4. )

 

-       zpracuj pracovní list (dle uč. + internetu)

(zadání nalezneš v dolní části v souborech)

 

Fyzika (30.3.20 - 3.4.20)

Gravitační síla. Gravitační pole, učebnice str. 20-23. Otázky a úlohy str. 23, cv. 1, 2, 3 vypracovat do sešitu. Výsledky pošlete ke kontrole, prosím vyfotit a poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

 

Třídnický úkol

Slož puzzle a vzpomeň si na každého. Vybav si, co pěkného a veselého jste spolu prožili, pro co ti chybí, uvědom si, jak se těšíš na to, až zase budete spolu.

https://www.jigidi.com/solve.php?id=4VEXDG8H&utm_source=e

A kdybys náhodou neměl - neměla co dělat, vyfoť se a pošli mi fotku, kde je vidět, co v této době doma děláš. Můžeme si na této stránce vytvořit galerii domácího vzdělávání.

MA

Pro přehlednost - e-mailové adresy vyučujících 

Na tyto adresy posílejte domácí úkoly, pokud budete mít potíže s prací, pište dané vyučující. Nebojte se napsat si o radu

 

 Mgr. K. Štěpánková stepankovakveta@email.cz

 

Paní ředitelka reditel@zsbecov.cz
Paní zástupkyně zastupce@zsbecov.cz
Mgr. M. Martínková  martinkova@zsbecov.cz, soror@seznam.cz
Bc. B. Cwierzová cwierzova@zsbecov.cz, barbora.cwierzova@gmail.com
Mgr. D. Čechová dagmar_cechova@post.cz
Mgr. I. Turnovská turnovska@zsbecov.cz
Ing. J. Rottenberg rottenberg@zsbecov.cz
Bc. A. Bělohlávková andreafu@seznam.cz

 

Přírodopis - 6.tř.

Zdravím vás všechny a posílám nové úkoly!

Přečti si text o broucích v učebnici (str.58-62) a odpověz písemně na otázky

č.1.,2.,3.,7. a 8. ze strany 62. Své odpovědi pošli na moji mailovou adresu:

stepankovakveta@email.cz

Upozorňuji, že zápisy do sešitů (nemusíte posílat) a úkoly budu zohledňovat

při klasifikaci. Zápis do sešitu pošlu v dalších dnech. Štěpánková

 

 

 

Dobrý den, 

po obdržení přihlašovacího jména(hash) a hesla na stránky www.sciodat.cz od vaší třídní učitelky, můžete začít vypracovávat testy z matematiky. Doporučuji udělat nejlépe  jeden test denně, zodpovědně dělat výpočty,(vezměte si k ruce sešit a pero), výsledky na jistotu, ne tipovat. Vaše vypracované testy budu denně kontrolovat a je pravděpodobné, že výsledky těchto testů budou součástí klasifikace vzhledem k vyvíjející se situaci.

Buďte veselí a zdraví a přeji hooodně správně vyřešených úloh. D.Č. 

 Vážení rodiče, nemusíte mi posílat ofocené stránky z pracovního sešitu, posílejte jen to,co mají zpracovat na PC a  u čeho je poznámka "poslat na mou adresu". V pracovním sešitě si žáci hlavně procvičují učivo. Tyto práce nehodnotím, ale dohlédněte na děti, aby si cvičení udělaly. Děkuji Turnovská

 

Úkoly na týden : 23.3. - 27. 3.2020

AJ- skupina 1

 • There is/ There´s (Tam je-pro jednotné číslo), There are/ There´re (Tam jsou-pro množné číslo) prac.sešit str. 45/3: dle cv. 1 doplň THERE IS nebo THERE ARE, 45/4: doplň text IS/ ISN´T / ARE /AREN´T dle obrázku
 • Nauč se slovíčka 84/ C our town, Places in a town + prac.s. 46/1: napiš názvy míst
 • učebnice str. 53/ 3B: dle obrázku napiš celou větou, kde se nachází robot (viz vzorová věta), 53/4A: piš celé věty, kde se zmiňované předměty nachází dle obr. 52/1A (viz vzorová věta) !Přepiš do wordu nebo na papír a pošli na mail barbora.cwierzova@gmail.com !
 • Učebnice str. 54/1- podívej se na obrázek a přečti si text pod ním a přelož do ČJ (word či papír) + 54/5: přepiš věty pomocí There is/ There are a doplň chybějící slovo-části domu dle obr.1- pomůže ti počáteční písmeno (do wordu či na papír)
 • Doporučuji vypracovávat postupně, ať toho na Vás nená hodně najednou!
 • POŠLI DO PÁTKU na barbora.cwierzova@gmail.com veškerá cvičení ve wordu či foto cvičení na papíře)
  NEODEVZDALI předchozí DÚ:  Bára, Alice, Sebík, Ondra, Martim Ma., Nikolas
 • CHVÁLÍM: Jan Š., Patrik,Naty, Andy, Pepa H.,

AJ- skupina 2

 • naučit slovíčka v prac.sešitě str. 83/4C Free time + celá str. 36, 
 • 36/1: slova z rámečku napiš pod správnou aktivitu,
 • 36/2: slovíčka z rámečku ze cv1. napiš do správného sloupce, jestli tu aktivitu  hrajeme PLAY, chodíme na ni GO nebo sbíráme COLLECT,
 • 36/3: doplň do věty jakou aktivitu dle obrázku dělají a použij správné sloveso GO TO, PLAY nebo COLLECT.,
 • 36/4: zakoužkuj správnou variantu slovesa v přítomném prostém čase- pozor jaká je to osoba! (He,She,It přidáváme S/ES ke slovesu)
 • v učebnici str. 44/1A: číst nahlas aktivity + 44/2: barevné odstavce 1, 2, 3, přečíst a napsat překlad do ČJ na papír(foto) či do wordu a poslat na (barbora.cwierzova@gmail.com    (Matyáš přeloží pouze odstavec 1)
 • Foto vypracované strany 36 v prac.s. a písemné úkoly pošlete do PÁTKU.
 • Doporučuji plnit úkoly průběžně, ne najednou. Je toho pak na ně hodně.
 • Děkuji CWI
 • NEODEVZDALI předchozí DÚ: Martin Mi., Sofi, 
 • CHVÁLÍM: Kubu K., Martin D., Simča, Pepa O., Terka R., Niky F., Maty P., Štěpán,

 

ČJ :-  skloňování zájmen, učebnice str 91 - 99, prostudovat žluté obdélníčky

      -  PS str. 31, cv. 3, 4, 5  a str. 32, cv. 6, 7, 8 / vyplnit/

      - Vypravování, učebnice str. 138 - 147, prostudovat žluté obdélníky

      - čítanka str. 130 - 149 , četba článků, vyber si jeden článek a vyprávěj příběh / práci napiš na PC a odešli na mou adresu/ TU

Od pondělí zpřístupněny testy na sciodat.cz / přístupové údaje sdělí třídní učitelka/.

Máte připravené 3 opakovací testy z ČJ. Vyplňte během týdne do pátku!!! Ten, který se vám nejvíc povede, bude hodnocen. Mějte se hezky.TU

 Úkoly ze zeměpisu na tento týden-23.3 do 27.3.

Milá třído,napištemi,co patří mezi KATASTROFY OHROŽUJÍCÍ KRAJINU I LIDI.Jak byste označili pojem ,,KATASTROFA" Odpovězte na otázky:1.Co je to uragán,tajfun a hurikán.

 2.Co je to povodeň a jaké způsobují lidem škody,

3.Jakým způsobem se vyvíjí krajina.

4.Kde vznikají laviny a co je to lavina.

Protože nemáte učebnici, kterou disponuji já,tak jsem úkol lehce změnila. Věřím,že ku prospěchu vás. Moc vás zdravím a snad se brzy shledáme.

 

Andrea Bělohlávková

 

Zadaná práce pro žáky 6. třídy – DEJ

 

(v týdnu od 23. 3. 2020)

-       zpracovat výpisky (uč. s. dle níže uvedených bodů)

-       téma: Římská republika s. 92

 • události republiky
 • řízení republiky
 • sepsané zákony
 • ovládnutá Apeninského poloostrova Římem
 • římská armáda

-       přečíst naskenovaný text a k němu pracovat zadané otázky

 

 • vše doposud splněné mi zašlete do mailu

 

zastupce@zsbecov.cz

 

 

 

FYZIKA (23.3.20 - 27.3.20)

Milí žáci,

posílám práci na příští týden. Měření hmotnosti tělesa. Otázky a úlohy str. 80-81, vypracovat do sešitu. Výsledky pošlete ke kontrole, prosím vyfotit a poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

Doufám, že se zlepší vaše aktivita, protože z celé třidy mi odevzdalo úkoly pouze 7 žáků, dovoluji si vám připomenout, že všechny tyto úkoly budu zohledňovat při klasifikaci, když mi úkoly nebudete posílat a nebo až se začne chodit do školy mi je neukážete vypracované, tak se může stát, že nebudete klasifikováni, protože nebudu mít u vás dostatek známek potřebných ke klasifikaci. Pokud něčemu nerozumíte, můžete se na mě s čímkoliv obrátit na email: rottenberg@zsbecov.cz

 

 

 

Úkoly na týden : 16.3. - 20.3. 2020

 Fyzika

pracovní list pro toho, kdo ho ve škole nedostal. Najdete na e-mailové adrese prirodopisdejepis@seznam.cz, heslo: martinkova. Výsledky pošlete paní učitelce. /rottenberg@zsbecov.cz/

MA

 

Přírodopis - 6.třída

       Zápis do sešitu :

        Hmyz s proměnou dokonalou:

                                               - síťokřídlí – např. zlatoočka obecná,mravkolev

                                                                 obecný

                                                - blanokřídlí – např. včela medonosná, čmelák zemní,

                                                                       vosy, sršeň obecná, lumek velký =

         Znaky : mají dva páry blanitých křídel, ústní ústrojí kousací nebo lízavě sací,

                         některé druhy mají kladélko (lumek) nebo žihadlo (vosa,sršeň),

                         proměna probíhá ve 4 stádií

 

  Vypracuj písemně do sešitu otázky č.1,2,5 na str. 58 a z učebnice namaluj vosu,

  mravence

  Nové učivo – BROUCI : přečti si text ze str. 58 – 62

                                     připrav si otázky ze str. 62

 

  DÚ :   vytvoř doplňovačku z probíraného učiva

 

AJ

V přiloženém dokumentu, který najdeš v soubrech ke stažení VYPRACUJ VE WORDU VŠECHNA ZADÁNÍ A ODEŠLI PODEPSANÉ MAILEM na barbora.cwierzova@gmail.com.Nejpozději do pátku 20.3. 19:00. 

Každá skupina má jiný soubor! Rozlišení: Skupina 1 a skupina 2 s asistentkou. 

Děkuji CWI.

 

ČJ - Druhy zájmen - učebnice str. 85 - 90 pročíst žluté tabulky, naučit se vyjmenovat druhy zájmen a jejich zástupce.

                             - pracovní sešit str.30, cv 1, 2 vypracovat

 Nutno denně číst nahlas : čítanka str. 109 - 130, přečíst texty, na PC vypsat  postavy, charakterizovat jednu postavu a odeslat na mou adresu.TU

 

 

Kontakt na paní Čechovou /služební nefunguje/ : dagmar_cechova@post.cz 

 

 

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je od 11. 3. 2020 až do odvolání zrušena výuka na základních školách.

Po celou dobu uzavření školy budou žáci dostávat úkoly k samostudiu a opakování a to vždy v pondělí. Úkoly na tento týden již dostali. 

 

Sledujte webové stránky školy a třídy, budeme zde uveřejňovat důležité informace.     MA

 ČJ : pracovní list / přídavná jména/ vyplní a vloží do pracovního sešitu, cvičení zadaná z učebnice / stupňování přídavných jmen/ zapíši do školního sešitu. Oba sešity dostali domů. Je nutné, aby děti denně nahlas četly!!! TU

 

DÚ ZE ZEMĚPISU V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO VOLNA

Litosféra a zemský povrch - práce s učebnicí. Vypracované otázky za tématem na str.42/1,3 a str.44/1,2,3 pošlete na email: andreafu@seznam.cz

 _______________________________________________________________________________

Fyzika  (16.3.20 - 20.3.20)

Milí žáci,

posílám práci na příští týden. Procvičíte si převody jednotek času – pracovní list. Jednotky času učebnice str. 95. Otázky a úlohy str. 96, vypracovat do sešitu. Teplotní roztažnost těles str. 100, zopakovat látku. Dobrovolně otázky a úlohy str. 108 vypracovat do sešitu. Výsledky můžete poslat ke kontrole, můžete vyfotit, poslat jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

Milé děti,

doufám, že všichni dobře chápeme, že úkoly děláte hlavně pro sebe, že čas, který ve škole zameškáte, nám bude chybět. Proto děti, které jsou ve škole obvykle rychlé, vše stíhají, vypracují i úkoly navíc, ty dobrovolné. Děti, které ve škole na vypracování potřebují více času, teď ho mají dostatek, pokud cvičení zvládnou, tak i dobrovolné úkoly vypracují. Výsledky ke kontrole jsou na zadní straně učebnice. Všechny vaše úkoly bych ráda postupně viděla, pouze děti, které mají problém s připojením na internet mi budou muTěším se na vás p. uč. Jelena Rottenberg

 

 DÚ ZE ZEMĚPISU NA TENTO TÝDEN

Milá třído,přečtěte si novou kapitolu- TVARY ZEMSKÉHO POVRCHU a odpovězte na otázky na str.54/1,2 a  str.55/1,2,4,8. Odpovědi pošlete do pátku na stejnou emailovou adresu. Všechny vás moc zdravím a těším se na vás. Dávejte na sebe pozor.

Andrea Bělohlávková

 

 

 

Školní bowlingová liga

tréninkové kolo - 26. 2. 2020

    

 

Na této adrese najdete pár fotek z předvánočního období 

https://zweigeltrebe.rajce.idnes.cz/Vanocni_peceni/

 

 

 

                                                          

 

Předvánoční výlet do Karlových Varů

návštěva lázeňské kolonády s ochutnávkou vynikajících léčebných pramenů, prohlídka Vánočního domu

 

     

                                      

 

Společný projekt předmětů konverzace v anglickém jazyce a výpočetní technika

   

   

 

 Mikulášská návštěva

 

 

 

 

  PROJEKTOVÝ DEN "HALLOWEEN