Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

 Vážení rodiče,

rada obce Bečov dne 27.05.2020, usn.č.89/2020 projednala a schválila na svém zasedání navýšení školného v mateřské škole při Základní a mateřské škole v Bečově, příspěvkové organizaci na 150,-Kč/měsíčně a to od 09/2020.

                                                                                        Hana Hofmannová

               

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Rady obce Bečov budou všichny děti  osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání po dobu uzavření MŠ z důvodu nouzového stavu.

                                                                                      Mgr. Ing. Marcela Kynclová

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (byl novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu - vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu "ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

V Bečově dne 30.6. 2017

Mgr. Ing. Marcela Kynclová
        ředitelka školy