Školní jídelna

 

Úprava cen stravného !!!!!!

Od 1.9.2019 dochází k úpravě cen stravného, a to následovně:

Strávníci do 6 let (MŠ):

přesnídávka  - 9 Kč

oběd - 20 Kč

svačina - 6 Kč

žáci 7-10 let - 22

žáci 11-14 let -24 Kč

žáci nad 15 let -25 Kč

Žáci se řadí do kategorií podle věku dovršeného v daném školním roce.

 

Vedoucí školní jídelny: Ivana Mrkvičková

Email: sekretariat@zsbecov.cz

Číslo účtu: 248 94 39 18/0300

____________________________________________________________________________