Školní jídelna

 Úprava cen stravného !!!!!!

Od 1.7.2022 dochází k úpravě cen stravného, a to následovně:

Přesnídávka 11,-Kč

Oběd 28,-Kč

Svačina 11,-Kč

Žáci do 10 let 32,-Kč

Žáci 11-14 let 34,-Kč

Žáci nad 15 let a zamestnanci 40,-Kč

Žáci se řadí do kategorií podle věku dovršeného v daném školním roce.

 

 

 

Vedoucí školní jídelny: Ivana Mrkvičková

Email: sekretariat@zsbecov.cz

Číslo účtu: 248 94 39 18/0300

____________________________________________________________________________