IX. třída

Vítejte na stránkách IX. třídy

Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Čechová

Kontakt: dagmar_cechova@post.cz

 _______________________________________________________________________

 

Třídní schůzka se koná 13.1.2021 od 16:00 on-line, na TEAMS.

Připojíte se stejně jako vaše děti na výuku, přes kalendář. D.Č.

 

 

 

 

Aktuálně

Klipart - kreslený film, pozor, značka. Fotosearch

 

Informace k provozu školy od 4.1.2021

9. třída: žáci se povinně vzdělávají distančním způsobem - tedy přes Teams. Žáci si s dostatečným předstihem zjistí rozvrh online hodin a připraví se na výuku. Prosím rodiče o pomoc se znovunastolením distanční výuky, kontrolou plnění úkolů. V prvních třech lednových týdnech budeme "finišovat" před pololetní klasifikací. Dohlédněte, ať žáci plní zadané úkoly v termínu, popř. doplní chybějící. Obědy jsou odhlášeny.   ŘŠ

 

Dne 30.11.2020 pondělí se žáci II. stupně vracejí k prezenční výuce.

9.třída- bude do školy vstupovat  zadním vchodem ze zahrady až v 7: 40.

Poté si je vyzvedne učitel a odvede ke skříňkám.

Výuka bude probíhat celý den ve vaší učebně.

  • V době prezenční výuky ve škole se RUŠÍ ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ ! ! !
  • Obědy budou všem žákům na daný termín objednány ( pokud mají zaplaceno). V případě odhlášek využívejte email sekretariat@zsbecov.cz.
  • Žáci se vrátí do škol, ale jednotlivé třídy se nesmí potkávat ( ani u vstupu do budovy, na chodbách, v jídelně ani v družině).
  • Organizačně je to velmi náročné. Snažíme se, aby se vás rodičů tyto změny dotkly jen minimálně. D.Č.

HALLOWEENSKÁ online hodina AJ 

Chválím !

Pumpkin Clipart Images, Stock Photos & Vectors | Shutterstock

_______________________________________________________________________

Rozvrh distančního studia:

Předměty zaznamenané červeně se učí on-line,mopdré off-line, černé se nevyučují.

 

 

ČJ - probíhá docvičování a opakování učiva 8. ročníku, příští týden zahajovací KPP / tvarosloví - slovesa, skladba - graf věty jednoduché, graf souvětí/ a kontrolní diktát. TU

PV - zahájeny podzimní práce na školní zahradě, doporučuji na hodiny nosit vhodnou obuv a látkové pracovní rukavice. TU

!POZOR!

 

Od zítra 18. 9. 2020 je povinnost mít roušku i během vyučování! Prosím každého o respektování a dodržování!

 

Výtvarná výchova - na první hodinu VV 15. 9. si přineste s sebou všechny výtvarné potřeby a kufřík, nebo krabici na jejich uložení. Požadované potřeby jsou určeny výhradně na hodiny VV a budou uloženy v učebně VV. Děkuji. TU

 

Ve středu 9.9. od 15:30 proběhnou třídní schůzky v učebně 9. třídy.

 Vstup do školy prosím s rouškou. Účast žádoucí. D.Č.

 

 

 V ÚTERÝ 8.9. PROBĚHNE "DEN GRAMOTNOSTI", proběhne venku, dohlédněte prosím na správné oblečení, svačinu a pití sebou. D.Č.

 

 

Organizace 1. školního týdne

 

1.9. - zahájení šk. roku 2020/21 - v 8 hodin 

(pozn. kdo chce tento den oběd, musí se nahlásit u p. Mrkvičkové, oběd v 10.30 hod.) 

 2.9. - třídnické práce, odevzdávání učebnic, organizační záležitosti

 3.9. - třídnické práce, rozdávání učebnic, organizační záležitosti

Od úterý jsou obědy pro všechny, kdo mají zaplaceno.