IX. třída

Vítejte na stránkách IX. třídy

Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Čechová

Kontakt: dagmar_cechova@post.cz

 _______________________________________________________________________

nformace:

Zrušení povinnosti nosit roušku
Od zítra 8.6. byla zrušena povinnost nosit roušky během vyučovacích hodin. O přestávkách a ve společných prostorách je povinnost zachována.

 

 

Příští týden necháme vypnuté počítače a odpočineme si od nekonečného vysedávání u obrazovek, budeme se hýbat venku na sluníčku, tvořit, měřit a počítat, malovat či vařit a také fotit.

 Pro vytištěné pracovní listy si můžete chodit do školy od pondělního rána. Přeji krásné jarní dny. D.Č.

Jarní projektové dny - 9. třída

 

Počítač necháš vypnutý a místo online výuky budeš plnit následující úkoly. Snaž se být co nejvíce venku v přírodě a užívej si čas mimo obrazovku. ????

KDY: Pondělí 29.3.- středa 31.3. 2021

 

Výška a stáří stromu

Vyberte si v blízkém okolí vysoký strom, který se vám líbí.

Co to je za strom? Jak je strom vysoký? Jak je strom starý?

A proč to vůbec zjišťovat? Můžete si představit, že je nutné strom pokácet a zajistit tedy dostatek volného místa v jeho okolí, kam bude moci spadnout. Případně jste snad jen zvědaví?

Váš odhad:

  1. .

Postup při realizaci: „Určit stáří stromu podle letokruhů je velmi jednoduché. Dokážeš ovšem zjistit stáří stromu, aniž by musel být strom pokácen? Při určování stáří stromu vycházíme z orientačního výpočtu, kdy potřebujeme znát dvě základní informace.

a) Přibližný věk stromu lze odhadnout z obvodu kmene ve výšce 1, 5 metru nad zemí.

b) 2, 5 cm obvodu kmene odpovídá přibližně jednomu roku života. Stáří stromu pak vypočteme tak, že obvod kmene v cm, měřený ve výšce 150 cm nad zemí, dělíme 2,5.

Naměřené hodnoty avýpočet:

 

 

>> Hotový list či odpovědi a fotky posílej paní učitelce Rottenberg

 

Vzdálenost

Urči(spočítej) vzdálenost tvého bydliště (vchodu do tvého domu) k přechodu u školy, pomocí metru (krejčovského, pro řemeslníky nebo pravítka) a počtu kroků.

1)     napočítáš kolik kroků ujdeš na této vzdálenosti:

2)     změříš délku svého kroku, měříš od špičky přední nohy k patě zadní nohy při kroku:

3)     vypočítáš vzdálenost, sám(sama) přijdeš na to jak:

 

4)     výslednou vzdálenost uvedeš v metrech a kilometrech:

 

Kdo odpočítá kroky na první dobrou je borec.

Hotový list či odpovědi posílej paní učitelce Čechové

 

 

English project task

“take a selfie”

Go out and to the nature and take a selfie with a COW or TULIPS or a BLOSSOM TREE

 

And now choose one task:

 

  1. Try to bake “HOT CROSS BUNS” .
  2. Try to cook pancakes.
  3. Make some (natural) decoration with phrase: HAPPY EASTER

Find some funny 1st April joke in English and send it to me also in Czech.

>> Send photos as you do the tasks to Ms.Cwierzová

 

 

 

Změř si svůj tep

Změř si klidový tep a zapiš:

 

Označ trať dlouhou 100 kroků, uběhni ji sprintem.

Hned po doběhu si tep změř znovu a zapiš:

 

(stačí počítat tep po dobu 15 sekund a potom počet tepů vynásobit čtyřmi, protože 4.15s=1min)

>> Hotový list či odpovědi posílej paní učitelce Martínkové

 

 

Deutsche Projektaufgabe

>> Hotový úkol a fotky posílej paní učitelce Wolfové

 

Výtvarný projektový úkol:

 

  • nakresli vybraný strom z následujícího úkolu
  • použij jakoukoli techniku

>> Hotový obrázek vyfoť a pošli paní učitelce Turnovs

 

Orientace v terénu bez mapy a GPS

Vyber si minimálně jednu metodu určení světové strany v přírodě. Vyfoť se při určování strany (aby bylo zřejmé, jakou metodu jsi zvolil) a fotku pošli na e-mail krtickova@zsbecov.cz

Možnosti určení:

1)    Určení severu podle Slunce a ručičkových hodinek 

-       Jedna z nejpřesnějších metod. Hodinky natočíme tak, aby malá ručička ukazovala na Slunce (Pozor s ručičkami hodinek nehýbáme! Otáčíme celými hodinkami!). Úhel mezi malou ručičkou a dvanáctkou rozpůlíme a tato osa nám ukazuje na jih. Obr. A

 

2)    Letokruhy u pařezu

-      Letokruhy u pařezů jsou na severní straně blíže k sobě. Obr. B

 

3)    Orientace podle kostela (neurčujte v Mostě)

-       Většina kostelů má oltář na východní straně. To znamená, že vchod do kostela bývá na západě.

SEVER

 

 

Třídní schůzka se koná 13.1.2021 od 16:00 on-line, na TEAMS.

Připojíte se stejně jako vaše děti na výuku, přes kalendář. D.Č.

 

 

 

 

Aktuálně

Klipart - kreslený film, pozor, značka. Fotosearch

 

Informace k provozu školy od 4.1.2021

9. třída: žáci se povinně vzdělávají distančním způsobem - tedy přes Teams. Žáci si s dostatečným předstihem zjistí rozvrh online hodin a připraví se na výuku. Prosím rodiče o pomoc se znovunastolením distanční výuky, kontrolou plnění úkolů. V prvních třech lednových týdnech budeme "finišovat" před pololetní klasifikací. Dohlédněte, ať žáci plní zadané úkoly v termínu, popř. doplní chybějící. Obědy jsou odhlášeny.   ŘŠ

 

Dne 30.11.2020 pondělí se žáci II. stupně vracejí k prezenční výuce.

9.třída- bude do školy vstupovat  zadním vchodem ze zahrady až v 7: 40.

Poté si je vyzvedne učitel a odvede ke skříňkám.

Výuka bude probíhat celý den ve vaší učebně.

  • V době prezenční výuky ve škole se RUŠÍ ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ ! ! !
  • Obědy budou všem žákům na daný termín objednány ( pokud mají zaplaceno). V případě odhlášek využívejte email sekretariat@zsbecov.cz.
  • Žáci se vrátí do škol, ale jednotlivé třídy se nesmí potkávat ( ani u vstupu do budovy, na chodbách, v jídelně ani v družině).
  • Organizačně je to velmi náročné. Snažíme se, aby se vás rodičů tyto změny dotkly jen minimálně. D.Č.

HALLOWEENSKÁ online hodina AJ 

Chválím !

Pumpkin Clipart Images, Stock Photos & Vectors | Shutterstock

_______________________________________________________________________

Rozvrh distančního studia:

Předměty zaznamenané červeně se učí on-line,mopdré off-line, černé se nevyučují.

 

 

ČJ - probíhá docvičování a opakování učiva 8. ročníku, příští týden zahajovací KPP / tvarosloví - slovesa, skladba - graf věty jednoduché, graf souvětí/ a kontrolní diktát. TU

PV - zahájeny podzimní práce na školní zahradě, doporučuji na hodiny nosit vhodnou obuv a látkové pracovní rukavice. TU

!POZOR!

 

Od zítra 18. 9. 2020 je povinnost mít roušku i během vyučování! Prosím každého o respektování a dodržování!

 

Výtvarná výchova - na první hodinu VV 15. 9. si přineste s sebou všechny výtvarné potřeby a kufřík, nebo krabici na jejich uložení. Požadované potřeby jsou určeny výhradně na hodiny VV a budou uloženy v učebně VV. Děkuji. TU

 

Ve středu 9.9. od 15:30 proběhnou třídní schůzky v učebně 9. třídy.

 Vstup do školy prosím s rouškou. Účast žádoucí. D.Č.

 

 

 V ÚTERÝ 8.9. PROBĚHNE "DEN GRAMOTNOSTI", proběhne venku, dohlédněte prosím na správné oblečení, svačinu a pití sebou. D.Č.

 

 

Organizace 1. školního týdne

 

1.9. - zahájení šk. roku 2020/21 - v 8 hodin 

(pozn. kdo chce tento den oběd, musí se nahlásit u p. Mrkvičkové, oběd v 10.30 hod.) 

 2.9. - třídnické práce, odevzdávání učebnic, organizační záležitosti

 3.9. - třídnické práce, rozdávání učebnic, organizační záležitosti

Od úterý jsou obědy pro všechny, kdo mají zaplaceno.