IX. třída

Na první konzultaci z ČJ 9. 6. 2020 si žáci přinesou učebnici, PS, školní sešit a všechny neodevzdané domácí úkoly. TU

 

Na 3. vyučovací blok 16. 6. - PŘÍRODOPIS, DĚJEPIS si přineste všechny neodevzdané práce. Pokud se vyučovacího bloku nezúčastníte, všechny práce odevzdáte ke stejnému datu do školy či e-mailem. 

 

Martínková

 

 

Pokyny pro žáky, kteří se budou dobrovolně účastnit konzultací:

1. před prvním vstupem do školy odevzdají TU vyplněné čestné prohlášení

2. po vstupu do budovy školy si vydezinfikují ruce

3. v prostorách školy se pohybují s nasazenou rouškou, udržují rozestupy 2 metry

4. žák musí mít minimálně dvě roušky na den, igelitový sáček na uložení  roušky

5. během dne žák dbá zvýšené hygieny / ptravidelné mytí rukou, dezinfekce/

6. učebnu žáci opouštějí pouze za účelem použití WC se souhlasem vyučujícího

7. po skončení konzultací žáci ihned opustí budovu školy, nezdržují se v prostoru před školou, odcházejí domů

 

Nadále probíhá vzdělávání na dálku, žáci pravidelně sledují stránky školy a plní zadáváné úkoly. TU

 

Od 8. 6. 2020 mohou žáci navštěvovat konzultace. Konzultace budou probíhat vždy v pondělí a v úterý v 90 minutových blocích - viz rozvrh / naleznete v souborech ke stažení/. Sdělte mi, prosím, zda bude vaše dítě docházet. Děkuji Turnovská

 

Úkoly na týden 1. 6. - 5. 6. 2020

 

 MATEMATIKA - nové testy na sciodatu na tento týden. Hezké dny D.Č.

AJ

- pracovní sešit 48/1- přečti si text a doplň do textu slovíčka z rámečku

- 48/2- zakroužkuj správné slovo-dle informací z předchozího textu

- 49/3- dle předchozího textu doplň chybějící informace- pouze ČÍSLA

- 49/4- do křížovky doplňuj slova dle vypsaných vět, které Vám napoví.

VŠE SI ZKONTROLUJI VE ŠKOLE V TÝNDU 8.6. Kdo nepůjde, pošle mi to klasicky emailem.

Děkuji a těším se. CWI

 

ČJ : ML - pravopis PS str. 62, cv. 2a

             - skladba učebnice str. 133, cv. 3 a - vypracuj do školního sešitu / postup : opsat větný celek, podtrhnout PŘ, očíslovat věty, určit VV, HV, naznačit graficky stavbu, určit druhy VV, určit významové poměry mezi HV/

       LV - opakování základních literárních pojmů / podle tabulky v LV sešitě/. TU

NJ

Dobrý den, všechny vás zdravím. Tentokrát nesplnili úkoly všichni. Chválím oba Kuby, Terezky obě, Míru. Ostatní musí přidat a úkoly plnit zodpovědněji, zejména Standa, Sofie a Lucie.

Úkoly na tento týden - v prezentaci - překlad vět do NJ, splnit test č.7 a v souborech ke stažení je nahrávka č. 4 - přelož do ČJ a také odešli.

 

Dobrý den,

konzultace z matematiky bývá ve středu od 8:30 do 10:00 v učebně matematiky. D.Č.

 

Fyzika 1.6. - 5.6.2020

Na internetových stránkách https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?tema=vlnove-vlastnosti-svetla si prohlédněte videa. 

Vyhledejte si internetové stránky https://slideplayer.cz/slide/3217916/ Rychlost zvuku a spusťte prezentaci.

Za úkol máte prostudovat tuto prezentaci a udělat si zápisky, které mi pošlete ke kontrole na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz 

 

Chemie 1.6. - 5.6.2020

Chemie a životní prostředí, učebnice str. 102 – 103, otázky str. 103 cv. 1,2,3 vypracovat do sešitu (přečti si modrý rámeček).

Výsledky pošlete jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz  

Procvičte si chemické názvosloví na www.nazvoslovi.cz 

Na internetových stránkách https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/chemie?stupen=2-stupen-zs&tema=chemie-a-spolecnost si prohlédněte zajímavá videa. 

Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg

 

 ZEMĚPIS

Milá třído,zasílám vám nové zadání na tento týden od 1.6-5.6.

NAPIŠTE MI REFERÁT NA ZEMĚ - Dánsko a Island.

 

Všechny vás zdravím,hlavně ty,kteří spolupracují.

 

Andrea Bělohlávková

 

Tělesná výchova 1.6. - 5.6.2020

Cviky zaměřené na břišní svaly, leh-sedy.

PDF s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze.

Sportovní disciplína testující hbitost, běh.

PDF dokument s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze.

 

 

Úkoly na týden 25. 5. - 29. 5. 2020

AJ: 

=>  ONLINE HODINA  v ÚTERÝ v 10:30 ‼️ .

-NEJLÉPE NA POČÍTAČI si rozklikni tento odkaz, přes který se spojíme =>  https://meet.jit.si/aj7cwi ‼️ ‼️

Připrav si: čtení a překlad textu s. 60

Absence musí být omluvena a bude zadána náhradní práce.

 

ČJ : ML -pravopis PS str. 61  cv. 1

             - skladba : učebnice str. 132  cv. 1 a)b) + grafy / vypracuj do školního sešitu/

Postup: opiš souvětí, podtrhni PŔ, očísluj věty, urči HV a VV, naznač stavbu souvětí graficky, doplň druhy VV a druhy poměrů, doplň čárky do textu i do grafu.

       SL - napiš co nejvíce  výrazů pro roušku / synonyma, i hovorová, lichotivá, hanlivá/ - pošli na mou adresu

       LV - Světová literatura 2. poloviny 20. spol. , prostuduj prezentaci, zapamatuj si aspoň 3 autory a jejich díla. Prezentace je v souborech ke stažení. TU

 

 

Fyzika 25.5. - 29.5.2020

Na internetových stránkách https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?tema=vlnove-vlastnosti-svetla si prohlédněte videa.

Vyhledejte si internetové stránky https://slideplayer.cz/slide/5630506/ zvukové jevy, vznik a šíření zvuku a spusťte prezentaci. Za úkol máte prostudovat tuto prezentaci a udělat si zápisky, které mi pošlete ke kontrole na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz.

 

Chemie 25.5. - 29.5.2020

Nebezpečí chemie, učebnice str. 99 – 101. Otázky str. 101 cv. 1,2 vypracovat do sešitu (přečti si modrý rámeček). Výsledky pošlete jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz Procvičte si chemické názvosloví na www.nazvoslovi.cz        Na internetových stránkách https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/chemie?stupen=2-stupen-zs&tema=chemie-a-spolecnost si prohlédněte zajímavá videa.  Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg

 

 ZEMĚPIS

Milá třído,posílám vám úkol na tento týden 25.5.-29.5.

STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL : otázky na str.54/2,3,4.

 

Všechny vás zdravím.

 

Andrea Bělohlávková

 

 

 Tělesná výchova 25.5. - 29.5.2020

Sportovní disciplína testující dynamiku dolních končetin. Skok z místa.

PDF s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze.

Sportovní disciplína testující ohebnost. Hluboký předklon.

PDF dokument s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze.

NJ

 

Úkoly na týden 18. 5. - 22. 5. 2020

 

AJ: 

=>  ONLINE HODINA  v ÚTERÝ v 10:30 ‼️ .

-NEJLÉPE NA POČÍTAČI si rozklikni tento odkaz, přes který se spojíme =>  https://meet.jit.si/aj7cwi ‼️ ‼️

Absence musí být omluvena a bude zadána náhradní práce.

 

ČJ: ML - Složitá souřadná souvětí - grafy, PS str.59, cv. 3 /dodržuj postup: podtrhni přísudky, očísluj věty, urči věty hlavní a vedlejší, naznač stavbu, urči druhy VV a poměry/

     SL - publicistické útvary, slogan, vyhleden na internetu poučení o sloganu a pokus se vytvořit slogan aktuální pro současnou situaci, pošli na mou adresu

     LV -Světová literatura 20. stol., prostuduj prezentaci a zapamatuj si aspoň 3 autory a jejich díla,prezentaci najdeš v souborech ke stažení    TU

 

Fyzika 18.5. - 22.5.2020

Na internetových stránkách https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?tema=opticke-zobrazovani si prohlédněte videa.

Vyhledejte si internetové stránky https://www.skolasnadhledem.cz/ spusťte Pexeso Optika – opakování https://www.skolasnadhledem.cz/game/3938

Dalekohledy, učebnice str. 121 - 123. Otázky a úlohy str. 123, cv. 1 a 2 vypracovat do sešitu (nápověda na str. 122). Výsledky pošlete ke kontrole jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz

Chemie 18.5. - 22.5.2020

Chemie a průmysl, učebnice str. 94 – 98. Otázky (sovička) str. 94 cv. 4 a str. 96 cv. 5 a 6 vypracovat do sešitu (přečti si modrý rámeček). Výsledky pošlete jako přílohu na email. adresu: rottenberg@zsbecov.cz  Procvičte si chemické názvosloví na www.nazvoslovi.cz

Na internetových stránkách https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/chemie?stupen=2-stupen-zs&tema=chemie-a-spolecnost si prohlédněte zajímavá videa.

 ZEMĚPIS

  Třído, zasílám nové úkoly od 18.5.-22.5.

Kapitola : PRŮMYSL CHEMICKÝ A GUMÁRENSKÝ a odpovězte na otázky na str. 54/1,2 a 55/2,3,4.

 

S pozdravem

 

Andrea Bělohlávková

Tělesná výchova 18.5. - 22.5.2020

Cviky zaměřené na rozvoj vytrvalosti, koordinace a síly, PDF dokument s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze http://sazkaolympijskyviceboj.cz.esports-6.superhosting.cz/data/helpdesk/school-document/file/tydenni-vyzva-svihadlo.pdf

Cviky zaměřené na sílu horní poloviny těla, PDF dokument s výzvou můžete stáhnout na tomto odkaze http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/data/helpdesk/school-document/file/tydenni-paralympijska-vyzva-kliky(2).pdf                                              Mějte se krásně p.uč. Jelena Rottenberg

NĚMECKÝ JAZYK 

Zdravím všechny žáky deváté třídy a děkuji za píli při vypracovávání domácích úkolů.  Přeji všem krásné dny. Výtka - Lucie, Pavel, Vojta, Standa, Sofie, neplní! Práce posílejte na email: vychovnyporadce@zsbecov.cz. Procvičujte si NJ na landigo. cz. Časování sloves se naučte podle tabulky, níže. J.W.

 

 

 

 

 

Kontakt na práce z přírodopisu a dějepisu: veškerá zadání najdete na e-mailu: prirodopisdejepis@seznam.

s heslem: martinkova

Zadání si můžete stáhnout z přílohy, komu by nešlo, je zadaná práce přímo. Stačí odpovědět odesílateli, případně prostřednictvím vlastní e-mailové adresy.       MA

                                         

 

 

Doporučení jak postupovat při učení na dálku:

1. pravidelně sleduj stránky školy

2. každé pondělí si přečti úkoly na další týden

3. stanov si čas, ve kterém se budeš pravidelně každý den učit /nejlépe dopoledne/, tento čas dodržuj

4. sestav si rozvrh, kdy se budeš věnovat jednotlivým předmětům / co nemáš rád, udělej hned/

5. sestav si přehled úkolů, které budeš posílat vyučujícím

6. vypracované úkoly posílej průběžně  / nejpozději v pátek ve 13 hod./

7. v průběhu učení si dělej relaxační chvilky / zacvič si, projdi se/

8. v sobotu a v neděli odpočívej /neseď u TV ani u PC, jdi ven na vycházku/

9. komunikuj s učiteli, využívej  mobil, e-mail

Informace z pedagogické rady:

Vzhledem k současné situaci jsou plánované školní akci do konce školního roku zrušeny. Tedy i tradiční školní akademie. Je ale možnost podílet se na virtuální školní akademii. Proto točte videa, jak tančíte, zpíváte, sportujete, recitujete, hrajete na hudební nástroj apod. Pochlubte se ostatním nějakou svou dovedností. Záleží jen na vás, bude-li tento nápad realizován. TU

Jakmile dostanete vyrozumění o přijetí na SŠ, kopii tohoto dopisu vložte do poštovní schránky školy. Škola vám vystaví zápisový lístek. V případě nejasností, jak postupovat, kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Wolfovou. TU

 

Upozorňuji na další možnost vzdělávání :

ŠKOLA DOMA pusťte si domů školu, každé úterý a čtvrtek od 14 hodin na ČT1 příprava na přijímací zkoušky z ČJ a MAT / interaktivní formát, můžete se ptát na to, čemu nerozumíte/.

ODPOLEDKA - pásmo vzdělávacích pořadů pro žáky II. stupně.

Všechny již odvysílané  díly můžete sledovat  na :                                      www.ceskatelevize.cz/porady/tema/vzdelavani

 

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je od 11. 3. 2020 až do odvolání zrušena výuka na základních školách.

Toto nejsou prázdniny - vzdělávání probíhá dál formou na dálku.

Nutno denně sledovat stránky školy, kde budou mít žáci pokyny k domácí práci. Důležitá je pravidelná komunikace žáků s učiteli.

Komunikace možná telefonicky nebo e-mailem.

Konzultace žáků s TU  on-line : pracovní dny od 10 do 12 hodin.