IX. třída

 

 

 

Vítejte na stránkách IX. třídy

Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Čechová

Kontakt: dagmar_cechova@post.cz

 _______________________________________________________________________

HALLOWEENSKÁ online hodina AJ 

Chválím !

Pumpkin Clipart Images, Stock Photos & Vectors | Shutterstock

_______________________________________________________________________

Rozvrh distančního studia:

Předměty zaznamenané červeně se učí on-line,mopdré off-line, černé se nevyučují.

 

 

ČJ - probíhá docvičování a opakování učiva 8. ročníku, příští týden zahajovací KPP / tvarosloví - slovesa, skladba - graf věty jednoduché, graf souvětí/ a kontrolní diktát. TU

PV - zahájeny podzimní práce na školní zahradě, doporučuji na hodiny nosit vhodnou obuv a látkové pracovní rukavice. TU

!POZOR!

 

Od zítra 18. 9. 2020 je povinnost mít roušku i během vyučování! Prosím každého o respektování a dodržování!

 

Výtvarná výchova - na první hodinu VV 15. 9. si přineste s sebou všechny výtvarné potřeby a kufřík, nebo krabici na jejich uložení. Požadované potřeby jsou určeny výhradně na hodiny VV a budou uloženy v učebně VV. Děkuji. TU

 

Ve středu 9.9. od 15:30 proběhnou třídní schůzky v učebně 9. třídy.

 Vstup do školy prosím s rouškou. Účast žádoucí. D.Č.

 

 

 V ÚTERÝ 8.9. PROBĚHNE "DEN GRAMOTNOSTI", proběhne venku, dohlédněte prosím na správné oblečení, svačinu a pití sebou. D.Č.

 

 

Organizace 1. školního týdne

 

1.9. - zahájení šk. roku 2020/21 - v 8 hodin 

(pozn. kdo chce tento den oběd, musí se nahlásit u p. Mrkvičkové, oběd v 10.30 hod.) 

 2.9. - třídnické práce, odevzdávání učebnic, organizační záležitosti

 3.9. - třídnické práce, rozdávání učebnic, organizační záležitosti

Od úterý jsou obědy pro všechny, kdo mají zaplaceno.