Škola po škole

Výtvarný kroužek : Jaro, vejdi dál! 

13.12. 2019 Výlet na "Šachový turnaj"
(SVČ Most):

 

Zájmový útvar "Kroužek vybíjené" :

 

 

 

Zájmový útvar "Kroužek vybíjené" - Doba trvání setkání se oficiálně prodlužuje do 16:00  (14:20 - 16:00).

 Zájmový útvar "Deskové hry III."

Zájmový útvar " SPORTUJ VE ŠKOLE"