Fotogalerie ZŠ

všichni

 

Aktuální fotky z různých akcí naší školy:

VYSTOUPENÍ A SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH MAŽORETEK

 

DEN S ŘEDITELKOU ŠKOLY

Třídní učitelé zvolili z každé třídy nejlepšího žáka. Všichni vybraní žáci odjeli s paní ředitelkou do Jump family arény v Mostě, kde si užívali pohybových radovánek.

Nejprve všichni cestovali vlakem, poté tramvají. Žáci dostali drobné občerstvení - džusy a všemi oblíbený párek v rohlíku. 

Spokojení, ale také notně unavení, odpočívali žáci ve vlaku, při cestě zpátky. Některé přemohl i spánek. Byl to úžasný den plný sportovních aktivit.

___________________________________________________________________

 

VALENTÝNSKÁ

KAVÁRNA

Ve čtvrtek 13. února pořádala ŠD úžasnou akci pro rodiče s dětmi. Pozvána byla také široká veřejnost a moc nás potěšilo, že nás navštívil i místní klub důchodců a zástupci obce. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občertvení, nápoje a několik druhů kávy. Děti si zahrály hry, skotačily na koberci s velkými skládačkami a dospělí živě diskutovali u kávičky s dortíky a dalšími dobrotami.

Jsme moc rádi, že naše akce svou účastí podporujete a pomáháte tak udržovat skvělý kolektiv dětí i dospělých. 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

TURNAJ 

29. ledna se ve sportovní hale konal další ročník tradičního turnaje ve vybíjené. Letos mělo klání zvláštní překvapení - školní mažoretky vystoupily jako roztleskávačky, a tak byla umocněna celková atmosféra. Proti sobě nastoupilo devět družstev. Jedno družstvo bylo sestaveno z bývalých žáků naší školy, druhé družstvo tvořily maminky, ve třetím družstvu bojovali učitelé a šest skupin bylo utvořených z žáků školy. Prvenství si odneslo družstvo žáků č. 4, na druhé příčce skončily maminky a třetí místo obsadili žáci družstva č. 5. Všem vítězům gratulujeme a návštěvníkům děkujeme za účast. 

 

BOBOVÁNÍ

V úterý 28. ledna, po obědě, byl ke škole přistaven autobus, aby odvezl nedočkavé žáčky do hor. Na Klíny vyjeli žáci čtvrté třídy, děti z mateřské školy a účastníci školní družiny. Po oblevě nebylo mnoho sněhu, ale k radovánkám stačil. Všichni si bobování náramně užili. 

 

 

 

_____________________________

ICT DÍLNY

V úterý 28. ledna měli žáci osmého ročníku zajímavý den. Navštívili, spolu s třídní učitelkou Mgr. Čechovou, SOU J. Palacha, kde sestavovali roboty. 

 

____________________________________

SKOK DO NOVÉHO ROKU

23. ledna se v tělocvičně naší školy konalo sportovní klání ve skoku do výšky. Soutěžili žáci celé školy. Druhý stupeň ZŠ měl toto sportování v rámci tělesné výchovy. 

 

OLYMPIÁDA Z ANGLIČTINY

21. ledna se žáci sešli v učebně anglického jazyka, aby prokázali své znalosti z tohoto jazyka. Soutěž pořádala paní učitelka Barbora Cwierzová. Úkoly:gramatický test, konverzační cvičení a poslechová ukázka. 

 

________________________________________________________________________________

 

VÁNOČNÍ VERNISÁŽ A VÝSTAVA

 

 

 

 

 

MIKULÁŠ VE ŠKOLE

5. prosince chodili ve škole Mikuláš, andělé a čerti. Všem žákům školy roznášeli mikulášskou nadílku.

_____________________________________________________________

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V BEČOVĚ

Vystoupení školních mažoretek a školní družiny,

 

 

____________________________________________________________________________

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "HOPSÍK"

 

PIŠKWORKY

21. listopadu reprezentovali vybraní žáci naši školu v soutěži PIŠKWORKY. Obsadili krásné 4. místo. Všem soutěžícím gratulujeme.

_____________________________________________________________________________

 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Další snímky z lampionového průvodu

_____________________________________________________________

 

FOTBALOVÝ TURNAJ ŠKOL

13. listopadu se naši hoši VI. a VII. třídy zúčastnili fotbalového turnaje "FUTSAL" v Mostě. Na snímcích jsou při rozcvičování před utkáními.

PODZIMNÍ VERNISÁŽ

6.11.2019

_________________________________________________________________________

 

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

2. září byli slavnostně přivítání naši nejmladší školáci. Slavnostní den byl zahájen divadelním představením určeným pro žáky 1. třídy. Všichni si zadováděli, aby si poté v klidu odpočinuli ve školních lavicích. Paní učitelka Mgr. Pohlová si žáčky i s jejich doprovodem odvedla do třídy, kde se odehrál hlavní vítací ceremoniál. 

 

PODĚKOVÁNÍ PANU MAJITELI

Chtěli bychom poděkovat místnímu podnikateli panu Trong Khang Dinh za poskytnutí věcného daru ku příležitosti školních oslav Dne dětí. Pan podnikatel naší škole daroval zmrzlinové kornoutky, aby mohli být žáci obdarování za soutěže a hry v den jejich svátku. Tohoto daru si velice vážíme, neboť drobou odměnu jsme tak mohli poskytnout všem žákům školy. 

Rovněž děkujeme paní Marcele Musilové, pracovnici obchodu, za pomoc při zajišťování daru a za jeho objednání. 

Přejeme úspěšné podnikání. JW

 _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítejte u nás

Vítejte u nás