Úhrada stravného

Úhradu stravného provádějte bezhotovostní platbou (bankovním převodem nebo složenkou) na účet školy. Tuto platbu (za celý měsíc podle plánované docházky) proveďte tak, aby ji škola obdržela nejpozději do dvacátého dne v měsíci pro měsíc následující (např. do 20.ledna na měsíc únor). Vyúčtování a vrácení přeplatků zpět na účet bude probíhat vždy k 30.6.

 

Ceny stravného pro MŠ:

Přesnídávka 11,-Kč

Oběd 28,-Kč

Svačina 11,-Kč

Celkem(celý den)………50,- Kč