Aktuality

  

Vítáme školní rok 2023/24

_______________________________________________________

ŠKOLNÍ PLES

19. června se na sále KD Bečov konala dlouho očekávaná slavnostní událost. Loučili se deváťáci a vítali se budoucí prvňáčci. Bohatý program a atmosféra celou akci ještě doladily k dokonalosti. Na závěr přichystaly paní učitelky překvapení ve formě tance a nechybělo ani vyhlášení tomboly.

___________________________

POHÁDKOVÝ DEN

Na páteční dopoledne, dne 7. června, připravila čtvrtá třída ZŠ POHÁDKOVÝ PROJEKT. Děti z mateřské školy plnily úkoly pohádkových postaviček, jejich patrony byli žáci čtvrté třídy, samozřejmě v pohádkových kostýmech. 

____________________________

MULTIMEDIÁLNÍ CELOŠKOLNÍ PROJEKT

V týdnu od 3. do 7. června plnili žáci naší školy multimediální projekt. A protože výjezdy na ozdravné pobyty byly aktuálním tématem, žáci natáčeli reportáže ze školy v přírodě.

Odkaz na stažení videa z reportáže první třídy zde: https://youtu.be/KZVVqb_wYeY

____________________________

OZDRAVNÝ POBYT 6., 8. a 9. tř.

Všichni se mají úžasně a pobytu si užívají. Žáci mají za sebou první velký výšlap na Klínovec.

________________________________________________________

DEN DĚTÍ

V pondělí se od 9:00 do 11:30 hodin konal školní dětský den. Díky sponzorskému daru, který pro nás zajistila paní Marcela Musilová z obchodu Potraviny Bečov, mohli všichni naši žáci dostat za odměnu výborného nanuka. Za sponzorský dar moc děkujeme a naší spolupráce si vážíme.

_____________________________

KROUŽEK 3 D TISK

Šikovní žáci, pod vedením paní asistentky Hrdličkové, zhotovili bustu Karla IV. a groše v měšci.

____________________________________________________________

 OZDRAVNÝ POBYT 1. stupeň ZŠ

...a již nám to skončilo, jedeme domů

Všichni jsou zdraví a užívají si

______________________________________________________

PRVNÍ POZDRAVY Z OZDRAVNÉHO POBYTU

V pondělí ráno si natěšení žáci 1., 2. a 3. třídy nastoupili do přistaveného autobusu a odjeli na ozdravný pobyt do přírody. Dojeli v pořádku, ubytovali se a již si užívají s připraveným programem. 

 

____________________________________ 

ŠKOLNÍ VÝLET DO FRANCIE

_________________________

RAUTOVÝ DEN

Na čtvrteční oběd se všichni náramně těšili. Paní kuchařky přichystaly dobroty ve formě rautového dne. 

______________________________________________________________________

BESIP

Děkujeme všem soutěžícím za reprezentaci naší školy a gratulujeme. Naši starší  žáci obsadilii krásné 4. místo.

 

______________________________________________________________________

FOTBALOVÝ TURNAJ MOSTECKÝCH ŠKOL

Vybraní zástupci naší školy odjeli ve čtvrtek ráno 2. května do Mostu. V doprovodu paní asistentky Lucie jeli hájit čest naší školy ve fotbalu. Naši hoši obsadili pěkné 6. místo. Gratulujeme.

___________________________________________________________________

 PÁLENÍ ČARODĚJNIC

__________________________

 

ČARODĚJNICKÉ UČENÍ NA I. STUPNI ZŠ

______________________________________________________________________________

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

22. dubna odjela Mgr. Podaná s paní asistentkou Světlanou s vybranými žáky do Mostu. Na mosteckém dopravním hřišti trénovali na dopravní soutěž mosteckých škol, která se uskuteční v květnu.

__________________________________________________________________________

Blíží se nám zápis do naší mateřské školy. Na děti se paní učitelky moc těší!

 

Dne 17.4.2024 se konají třídní schůzky.  Účast všech zákonných zástupců je vítána. 

Třídní schůzky na .stupni začínají v 15:00 hodin.

Třídní schůzky na 2.stupni začínají v 15:30 hodin.

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 do 1.třídy

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky.

 

Stanovený maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd Základní školy a mateřské školy Bečov, okres Most ,p.o. pro školní rok 2024/2025 činí 50 žáků.

Zápis pro školní rok 2024/2025 bude probíhat:

Pondělí 8.dubna 2023       12:00-17:00             Úterý 9.dubna 2023            12:00-17:00

K zápisu je nutné doložit:

  • žádost o přijetí
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • popř. žádost o odklad povinné školní docházky podloženou doporučením dětského lékaře a pedagogicko-psychologickou poradnou

 

Způsoby formálního zápisu:

  • osobním podáním ve škole (děti z naší MŠ ve školce – pí Hofmannové)
  • poštou na adresu školy
  • e.mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (reditel@zsbecov.cz)
  • do datové schránky školy

 

Budoucí třídní učitelka Mgr. Lenka Divišová bude zápisu přítomna a na děti se moc těší.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.

Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 8. 5. 2024 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií (viz. Základní informace a kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky). Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese reditel@zsbecov.cz

 

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu!

Mgr. Ing. Marcela Kynclová, ředitelka školy

_______________________________________________________

TANDEMOVÉ PROJEKTY ŠD A ŠK

MĚSÍC KNIHY - ČÁST DRUHÁ

Proběhlo 20. března v knihovně školy. Starší spolužáci si vzali pod patronát své mladší kamarády a pomáhali jim s vypňováním literárních testíků. Nakonec všichni kreslili obrázek králíků z kloubouku.

________________________________

DEN SPOLEČNÉHO UMĚNÍ - VÝZVA

 

 

 

 

 

______________________________________________________

AKCE HUSKY

Na pondělní ráno se žáci prvního moc stupně těšili. Naši školu navštívilo 11 pejsků husky v rámci programu Pochop přírodu - psí spřežení. A to teda byla zábava!!!

____________________________________

SOUTĚŽ V PŘETAHU LANEM

Pátá třída se v úterý  27. února vydala do Mostu, kde v tělocvičnách SVČ probíhala soutěž v přetahu lanem. Soutěžilo se ve dvou skupinách (chlapci, dívky) po čtyřech žácích.

Naše škola v celkovém souhrnu výsledků chlapců a dívek se umístila na 4. místě z osmi. V soutěži jsme byly pouze jedinou vesnickou školou a i tak žáci dokázali, že se dokáží rovnat všem mosteckým školám. 

Všichni jsme táhly za jeden provaz.

____________________________

MASOPUSTNÍ REJ V OBCI

__________________________

DALŠÍ VÝZVA - DEN RODIČŮ A PRARODIČŮ

20.2.2021

Všichni jsme si krásně užili

____________________________________________________________

RAUTOVÝ DEN

 

 

____________________________________________________________

TÝDEN WELLBEINGU PRO ŠKOLU

 

CELOŠKOLNÍ AKCE "DEN HER"

V rámci projektu Hrdá škola jsme zrealizovali další úspěšnou akci, do níž se zapojili žáci celé školy.

 _____________________________________________________________

"Pohádka nás učí"

projekt 3. a 1.třídy

 

 

 

 

 

SVAČINKA V PRVNÍ TŘÍDĚ

Žáci prvního ročníku si v pátek, pod vedením třídní učitelky a paní asistentky, připravili svačinu. V rámci zdravé výživy si udělali jablka v županu, cizrnovou pomazánku a nakrájeli si zeleninu.

______________________________________________________

 

SKOK DO NOVÉHO ROKU

9. ledna si žáci celé školy pěkně zasportovali. Na úterní odpoledne připravily paní vychovatelky školní družiny tradiční sportovní klání ve skoku vysokém. 

______________________________________

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

přejeme Vám klidné Vánoce a mnoho zdraví v novém roce!

zaměstnanci školy

_____________________________________________________________

CHARITATIVNÍ DAR

Škola uspořádala dne 20. 12. 2023 vánoční charitativní jarmark. Výtěžek jsme věnovali dvěma důchodkyním. V pátek 22. prosince předali vybraní žáci naší školy charitastivní dary seniorům v obci Bečov. Děkujeme všem, kteří svými příspěvky naši charitu podpořili.

___________________________________________________

Od 15:00 hodin začala velká školní vánoční akce. Tentokrát měli návštěvníci velmi bohatý program. Atmosféru navodilo společné zpívání koled a vystoupení žáků 1. stupně. Moc se všem líbilo v naší kavárně Pod schody. Sponzoři nás obdarovali pečivem, cukrovím a šlehačkovými poháry, podávala se káva a čaj. Také vánoční jarmark byl plný zajímavých vánočních dekorací. Nově si žáci celé školy zahráli únikovou hrou. Na konci paní ředitelka slavnostně vyhlásila vítěze "ÚNIKOVKY" za 1. i za 2. stupeň ZŠ. Děkujeme všem za návštěvu a přejeme krásné prožití svátků.

 

KAVÁRNA POD SCHODY 

 

 

SPONZORSKÉ DARY

  

_______________________________________________________

 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

5. prosince navštívili třídy celé školy čerti, Mikuláš a andělé. Žákům zpestřili dopoledne a rozdali mikulášské balíčky plné vitamínů.  

 

____________________________________________________________________________

Čertovské radovánky

 

 

 

Na pondělní odpoledne, 4. prosince, přichystaly paní vychovatelky školní družiny pro své žáčky zábavný program plný her, soutěží a tance. V podařených kostýmech celý program uváděly. Opravdu si děti užily!

__________________________________________________________________________

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V neděli 3. prosince pořádal OÚ Bečov slavnosti na počest slavnostního rozsvícení vánočního stromku na bečovském náměstí. Konal se zábavný program a naši žáci, pod vedením Mgr. Pohlové, zazpívali krásné koledy. Vystoupila také mateřská školka.

___________________________________________________________________________

BOWLING

Paní asistentka Světlana zařídila žákům z prvního stupně ZŠ sportovní výlet na bowling. A že si to žáci notně užili!!! 

_____________________________________________________________

STÁVKA 27.11.2023

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci školy,

 


z důvodu stávky zaměstnanců, která byla ředitelce školy řádně ohlášena, bude provoz ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK i ŠJ přerušen. Škola bude uzavřena.

 

Děkuji za pochopení a podporu.

 

Mgr. Ing. Marcela Kynclová

 

ředitelka školy

 

DEN BEZ BATOHŮ

Naše zapojení do celostátní výzvy


____________________________________________________________________________

PIŠKWORKY

Mostecká průmyslová škola pořádala v pátek 10. listopadu tradiční souboj žáků základních škol v matematických znalostech "PIŠKWORKY". Vybraní žáci naší školy se turnaje zúčastnili, nejúspěšněji zabojoval Tony z IX. třídy. Play off sice našim nevyšla, ale i tak jejich výkon zasluhuje pochvalu.

____________________________________________________________________________

TONDA OBAL

Ve čtvrtek 9. listopadu se konala pro celou školu vzdělávací přednáška o třídění odpadů pod názvem "Tonda obal". Třídy se střídaly podle předem stanoveného rozpisu.

______________________________________________________________________

 ŠKOLNÍ SOKRATES

Ve středu 8. listopadu byly od 15:00 hodin třídní schůzky. A protože naše škola dbá na přípravu žáků na budoucí volbu povolání, byli pozváni zástupci středních škol z našeho regionu, aby prezentovali své školy. Rodiče a žáci tak měli možnost osobně vše konzultovat.

____________________________________________________________

PODZIMNÍ VÝSTAVA

8. listopadu byla zahájena podzimní výstavka. Návštěvníci třídních schůzek si mohli prohlédnout krásné práce našich žáků.

_____________________________________________________________

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

6. listopadu, ve večerních hodinách, se konal tradiční lampionový průvod. Návštěvníci mohli sledovat venkovní promítání, bylo zajištěno občerstvení ve formě teplého čaje a pečiva. Místní obchod nám daroval koblihy a pekárna Bečov šátečky a loupáčky. Našim podnikatelům děkujeme za poskytnuté dary.

_____________________________________________________________

HALOWEEN VE ŠKOLE

Svátek jsme oslavili také u nás na škole. V čtvrté třídě paní učitelka oslavu spojila se snídaňovým klubem.

___________________________________________________________

FOTBALOVÝ TURNAJ V MOSTĚ

V úterý 17. října jsme se zúčastnili fotbalového turnaje okresního poháru v Mostě. Turnaje se zúčastnily tři školy - ZŠ Optima, ZŠ Hostomice a ZŠ Bečov. Vítěz turnaje si zajistil postup do krajského poháru. Výběr chlapců z 2. stupně se nejprve utkal se ZŠ Hostomice a ve druhém zápase se ZŠ Optima. 

Zrcadlo výsledků: 
ZŠ Bečov - ZŠ Hostomice | 1:6 - Fleischman
ZŠ Bečov - ZŠ Optima | 11:1 - Fleischman 4, Rost 2, Krampera 2, Lacko, Mika, Sarközy

Naše škola na turnaji skončila na 2. místě. Děkujeme žákům za reprezentaci naší školy a za snahu vynaloženou na turnaji.

 

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

WELLBEING - aneb "Jak mi je?"

Wellbeing je unikátní program, který změní váš úhel pohledu na to, jak spokojeně a naplněně žít. Jde o nový přístup fungování ve vnitřním i vnějším světě. Tematická nástěnka k této oblasti duševního zdraví je umístěna u hlavního vchodu školy.

___________________________________________________________________

MŠ v ZŠ

18. října navštívili naši školní družinu budoucí školáci. Mateřská škola přišla v doprovodu paní učitelky a podívat se přišli také rodiče. Paní vychovatelka Vendula připravila pro mateřinku pohádku, po oddychové chvilce děti vyplnily jednoduché pracovní listy a paní učitelka Lenka měla seznamovací pásmo. Nakonec si děti hrály v oddělení školní družiny.

_______________________________________________________________________________

 SNÍDAŇOVÝ KLUB

V týdnu od 16. října měli žáci prvního stupně ZŠ obohacený výukový program o snídaňový klub. Paní učitelky žáky motivovaly, jak se mají správně a zdravě stravovat. Pokrmy vypadaly opravdu velmi lákavě.

_______________________________________________________________________________

SUIT - UP DAY

17.10.2023 jsme se zapojili do další super výzvy. Udělali jsme bláznivé fotky s rekvizitami.

DRAKIÁDA

Ve čtvrtek 12. 10. v 16:00 hodin se školní družina vydala na louku za kostelem. Konala se totiž družinová drakiáda. Všichni účastníci se dostavili s krásnými draky.

________________________________________________

TOULAVÉ BOTKY

7. října se koužek Toulavé botky vydal na sobotní výpravu, na rozhlednu.

_____________________________________________________________

1. LETOŠNÍ VÝZVA

____________________________________________________________

Projekt LÉTAJÍCÍ UČITEL

Projekt 8. třídy - výuka chemie

Další foto a videa na stánce 8. třídy.

 

 

POSEZENÍ U OHNÍČKU

Ve čtvrtek 21. září bylo velmi pěkné a teplé počasí, příhodné k pořádání společné akce školní družiny, žáků a rodičů. Přátelské posezení se opravdu vydařilo, všichni odcházeli velmi spokojení.

____________________________________________________________

DEN GRAMOTNOSTI

11. září měli všichni žáci celoškolní projekt "Den gramotnosti". Žáci druhého stupně absolvovali vyznačenou trasu (staré nádraží - rybník - kostel - zahrada ve škole).  Na osmi stanovištích byli vyučující a zadávali úkoly ze svých předmětů. Všech18 smíšených skupin trať zvládlo. Žáci z prvního stupně soutěžili na školní zahradě v pěti disciplínách, žáci 3.třídy vyrobili prvňáčkům jako odměnu čelenky. 

1. stupeň 

____________________________________________________________

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V 1. TŘÍDĚ

 

  POZDRAVY Z ITÁLIE

 

 

REPORTÁŽ SE ŠVPř

Žáci natáčeli videa z pobytu