Aktuality

 

 

Aktuálně

Motivační zápis budoucích prvňáčků. Odpoledne plné her a zábavy, seznámení se školou. 

Instruktážní video k testování žáků:

video

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 do 1.třídy

 

Formální zápis (bez přítomnosti dětí) bude probíhat od 6.4.2021 do 20.4.2021.

Pro školní rok 2021-2021 otevíráme jednu první třídu v počtu 30 žáků. 

K formálnímu zápisu je nutné doložit:

 • žádost o přijetí (ke stažení zde )
 • zápisový list (ke stažení zde )
 • rodný list dítěte
 • doklad o bydlišti (např. občanský průkaz zákonného zástupce dítěte)
 • popř. žádost o odklad povinné školní docházky podloženou doporučením dětského lékaře a pedagogicko-psychologickou poradnou
 • Způsoby formálního zápisu:
 • osobním podáním ve škole (děti z naší MŠ ve školce – pí Hofmannové)
 • poštou na adresu školy
 • e.mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (reditel@zsbecov.cz)
 • do datové schránky školy 

Kritéria pro přijímání do 1. třídy ZŠ ve školním roce 2021/2022 zde

V případě příznivé epidemiologické situace proběhne motivační část zápisu za přítomnosti dětí na zahradě školy v posledním dubnovém týdnu. Pro děti máme připraveny hry, úkoly i drobné dárečky. Budoucí třídní učitelka Mgr. Miroslava Doxanská se na své první setkání s dětmi moc těší.

O přesném termínu vás budeme předem informovat.

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu!

 

 

 

I v této neveselé době přinášíme dobré zprávy:

1. VELKÝ ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ V OLYMPIÁDĚ ZE ZEMĚPISU!!!!

MÍRA HESOUN ZÍSKAL 2. MÍSTO A POSTUPUJE DO KRAJSKÉHO KOLA, NATÁLKA HUMLOVÁ SKONČILA NA KRÁSNÉM 8. MÍSTĚ!!!! GRATULUJEME!

2. USPĚLI JSME S ŽÁDOSTÍ O GRANT U SPOLEČNOSTI PRŮŠA Research a.s.  A ZÍSKALI JSME 3D TISKÁRNU. Teď už se s ní budou pedagogové učit pracovat a až to situace dovolí a žáci přijdou do školy, pustíme se do výroby hraček pro naši mateřskou školu.

 Informace

Vážení rodiče, milí žáci,
nařízením vlády ze dne 26.2.2021 ( úplné znění ZDE) bylo rozhodnuto o úplném uzavření základních a mateřských škol. Od 1.3. budou všichni naši žáci (tedy i 1.a 2. ročník) vzděláváni distančně (Teams). 
Úřední hodiny školy budou od 9-12 hodin. Návštěvu je nutné si předem telefonicky domluvit.
Odevzdávání a vyzvedávání studijních materiálů bude možné od 9-12 a 14-16 hodin.

 

Informace k provozu školy od 4.1.2021

Od 4.1. je ve škole povolena osobní přítomnost žáků 1.a 2. tříd. Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu ( bez  TV a HV). Družina je v provozu od 6.00- 16.00 hod. Obědy mají žáci těchto ročníků přihlášené.

Ostatní žáci se povinně vzdělávají distančním způsobem - tedy přes Teams. Žáci si s dostatečným předstihem zjistí rozvrh online hodin a připraví se na výuku. Prosím rodiče o pomoc se znovunastolením distanční výuky, kontrolou plnění úkolů. V prvních třech lednových týdnech budeme "finišovat" před pololetní klasifikací. Dohlédněte, ať žáci plní zadané úkoly v termínu, popř. doplní chybějící.

Žáci, zaměstnanci školy  i další osoby pohybující se po škole jsou povinni nosit roušku zakrývající ústa i nos po celou dobu pobytu ve škole, ŠJ a ŠD. 

 

Informace k provozu školy 21.a 22.12. 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 se zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání. Rodiče mají právo na ošetřovné!

MŠMT v návaznosti na to dne 15.12.2020 stanovuje tyto dny jako volné dny podle § 24 odst.3 školského zákona. To znamená, že pro výše jmenované druhy škol není tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Od 23.12.2020 do 3.1.2021 jsou vánoční prázdniny. Prožijte je v poklidu, zdraví a radosti! Do nového roku přejeme všem našim dětem a jejich rodinám pevné zdraví, navrácení životních jistot, radosti ze života a úsměvů.

Podrobnější informace k nástupu do školy, který je plánovaný na 4.1.2021 vás budu informovat ihned, jak vláda ČR a MŠMT rozhodne a vydá potřebné pokyny.

 

 

Dne 30.11.2020 nastupují všichni žáci I. stupně k prezenční výuce. Žáci II. stupně nastupují rotačně ( jednotlivé ročníky se střídají po týdnech). 

30.11.-4.12 třídy 9. + 8.

7.12-11.12 třídy 9.+ 7.+ 6.

14.12-18.12 třídy 9. + 8.

21.12-22.12 třídy 9. + 7. + 6.

Obědy budou všem žákům na daný termín objednány ( pokud mají zaplaceno). V době distanční výuky mají obědy žáci automaticky odhlášeny. V případě odhlášek využívejte email sekretariat@zsbecov.cz.

Od 30.11. funguje ranní i odpolední družina. Otevřeme 5 oddělení ( žáci z jednotlivých tříd se nesmí dle nařízení vlády potkávat). 

Na žáky se všichni moc těšíme a intenzivně pracujeme na úpravách rozvrhů, časů příchodů a odchodů z výuky, rozpisů obědů, popř. družin. Informace vám poskytnu v co nejkratším termínu. Neustálé změny jsou nepříjemné, nařízení vlády nám však nedávají jinou možnost. Žáci se vrátí do škol, ale jednotlivé třídy se nesmí potkávat ( ani u vstupu do budovy, na chodbách, v jídelně ani v družině). Organizačně je to velmi náročné. Snažíme se, aby se vás rodičů tyto změny dotkly jen minimálně.

 

 

18.11. 2020 nastupují žáci 1.a2.tříd k prezenční výuce. Vyučuje se dle rozvrhu (bez zpěvu a tělesné výchovy). Po celou dobu musí mít žáci roušky. Zajistěte prosím dětem dostatečný počet roušek a zkontrolujte, zda jim dobře sedí přes ústa i nos.Družina bude zajištěna od 6:00 do 16:00 hodin. Třídy budou tvořit homogenní skupinu po celou dobu pobytu. Obědy jsou objednány pro všechny žáky 1.a2.tříd, kteří mají zaplaceno.

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, dle usnesení vlády probíhá nadále distanční výuka v plném rozsahu. 

Od 2.11.2020 výuka probíhá v prostředí Microsoft Teams. Nainstalujte si dle návodu potřebnou aplikaci. V této platformě naleznou žáci všechna zadání k distančnímu vzdělávání i kalendář on line hodin. On line výuka bude intenzivnější než doposud, kdy jsme pevně věřili, že jde jen o krátkodobou záležitost. Stejně tak věříme, že internetové připojení bude fungovat na platformě Teams lépe. 

Kromě on line výuky bude i nadále probíhat off line výuka. Žáci budou dostávat (dle pokynů MŠMT) úkoly k individuálnímu studiu, procvičování, opakování , aby netrávili před obrazovkou monitorů celé dopoledne. Tuto práci si mohou rozvhrnout v čase, jak potřebují.

Milí rodiče, vaše úloha ve vzdělávání je nepostradatelná a klíčová. Je však úzce spjata s věkem dítěte. U dětí 1.-2. tříd je přes veškerou snahu vyučujících nezbytná. U  starších děti je možné vaše zapojení do výuky omezit. Na druhém stupni byste měli působit spíše jako mentoři či dohled nad plněním úkolů. Žádná z našich paní učitelek neočekává, že budete úkoly plnit za děti, vyhledávat za ně informace. Věřte, že děti známe a víme, jak pracují. Pokud vykonáváte práci za ně, je pro nás obtížné zjistit, zda děti látku pochopily.To je však pro nás velmi důležité. Vaším úkolem v distanční výuce je vést děti k odpovědnosti za plnění svých povinností, zabezpečení technické podpory a průběžná kontrola. Výuka je naše odpovědnost a my se ji pokusíme naplnit.

Neváhejte kohokoli z pedagogů v případě potřeby kontaktovat. Jsme tu pro vás!

 

Přihlášení do Microsoft Teams

 • INSTALACE (POUŽÍVÁNÍ TEAMS) NA STOLNÍM POČÍTAČI

  1) Tato služba je součástí služby Microsoft Office 365. Přihlašovací stránka je https://www.office.com . Po vypsání do adresního řádku se zobrazí následující stránka, kde zadáte uživatelské jméno (e-mail Vašeho dítěte). E-maily dětí jsou vytvořeny ve tvaru jméno (tečka) příjmení@zsbecov.cz (tedy např. Josef Novák má uživatelské jméno josef.novak@zsbecov.cz)

  2) Po vyplnění e-mailu budete vyzváni k zadání hesla ( dozvíte se je od třídního učitele).

  3) Po přihlášení se Vám zobrazí kompletní nabídka sady Microsoft Office 365. Vyhledejte si ikonu Teams (vlevo dole) a klikněte na ni. Na domácím počítači klidně zvolte možnost Stáhnout aplikaci pro Windows (nabízí více možností) nebo Místo toho použijte webovou aplikaci.

  4) Nyní se Vám zobrazí nabídka týmů, ve kterých je Vaše dítě zařazeno. Veškerá nabídka ohledně programu je v levém menu. 

  5) Údaje o naplánovaných online výukách najdete v Kalendáři (v levém sloupci) či přímo v informacích v kanálu daného týmu.

  INSTALACE (POUŽÍVÁNÍ TEAMS) NA MOBILNÍM TELEFONU

  1) Nejprve si otevřete na telefonu Obchod Play (systém Android) nebo App Store (systém iOS) dle typu telefonu. Dejte v „tomto obchodu“ vyhledat aplikaci MICROSOFT TEAMS. Poté si ji stáhněte (je zdarma). Návod je pro Android.

  2) Po instalaci se Vám objeví ikona v telefonu, na kterou klikněte, program se spustí. Zvolte položku PŘIHLÁSIT SE.

  3) Poté se objeví nabídka na Váš e-mail. Vyplňte ho (např. jan.novak@zsbecov.cz).

  4) Poté vyplňte heslo ke školnímu e-mailu.

  5) Po přihlášení se Vám zobrazí nabídka, kterou projděte postupně stvrzením nabídek DALŠÍ.

  6) Nakonec se objeví základní plocha aplikace s volbami.

 

Úřední hodiny v sekretariátu školy

Vážení rodiče, v návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření v boji proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 upravujeme úřední hodiny sekretariátu následovně:

Pondělí 8-12 hodin

Středa 8-12 hodin

V případě potřeby využijte emailovou komunikaci na adresy:

sekretariat ( zavináč) zsbecov.cz

reditel (zavináč) zsbecov.cz

zastupce ( zavináč) zsbecov.cz

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení rodiče, v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 12.října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se s účinností od 14.října 2020 00:00 do 1. listopadu 2020 23:59 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Naše základní škola proto plošně přechází na distanční výuku - tzn. formu zadávání domácí práce. Distanční vzdělávání je podle § 184a školského zákona povinné. Prosíme proto, abyste pečlivě sledovali informace, které mají žáci v tuto chvíli na platformě Škola v pyžamu. Zde budou mít k dispozici všechny informace, učební materiály a budou zde probíhat on-line hodiny. Pokud se žák distančního vzdělávání neúčastní, musí být řádně omluven jako v případě prezenčního studia.

Obědy ve školní jídelně mají v tuto chvíli všichni žáci odhlášeny. 

 Od pondělí 26.10 2020 do pátku 30. 10.2020 jsou vyhlášeny mimořádné prázdniny!

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ K ORGANIZACI VÝUKY NA II. STUPNI ZŠ OD 12. 10. 2020

Ministr zdravotnictví vyhlásil od 12. 10. 2020, od pondělí, způsob výuky na II. stupních ZŠ.

Na naší škole se budou střídat třídy po týdnu takto:

od 12. 10. 2020 bude mít výuku VI. a VII. ročník (VIII. a IX. ročník bude mít výuku z domova, budou plněny úkoly ze stránek "ŠKOLA V PYŽAMU", pracovní listy zadané ve škole)

od 19. 10. 2020 se ve škole bude vyučovat VIII. a IX. ročník (VI. a VII. ročník bude doma, výuka bude probíhat na základě domácí přípravy, úkoly budou zadávány na stránkách "ŠKOLA V PYŽAMU", pracovní listy zadané ve škole).

Obědy žáků v domácí výuce budou automaticky odhlášeny, případní zájemci si je mohou přihlásit a odnést si je v nádobce na obědy. 

V pondělí 12. 10. 2020 v době od 12:00 do 15:00 hodin bude Mgr. Wolfová vydávat zákonným zástupcům k zapůjčení školní tablety a nabíječky. ZZ  podepíší smlouvu o výpůjčce. Žáci obdrželi lístečky s informacemi.

Od 9. 10. 2020, zastavena činnost školního klubu, až do odvolání, bude sděleno.

Od 9. 10. 2020 zrušena výuka plavání, až do odvolání, bude sděleno.

 

26. a 27. 10. 2020 mimořádné prázdniny

28. 10. 2020 státní svátek

29. a 30. 10. 2020 podzimní prázdniny.  

 _______________________________________________

Ředitelské volno nebude! 

Vážení rodiče, dnes nový ministr zdravotnictví doporučil ředitelům škol vyhlásit na pátek ředitelské volno. Rozhodla jsem se jeho doporučení nerespektovat. Ředitelské volno nevyhlásím

Jedním z důvodů je fakt, že současná platná legislativa vyhlášení ředitelského volna podmiňuje organizačními či technickými důvody, mezi které dle mého epidemiologická situace nepatří. Beru na sebe odpovědnost za úroveň vzdělání vašich dětí, ale odmítám na sebe brát odpovědnost za epidemiologickou situaci, kterou na mě svým výrokem ministr zdravotnictví přenáší. Cítím z toho velký alibismus. Pokud se situace zhorší, budou ředitelé škol ti, kteří za to mohou, protože školy nezavřeli a nepomohli šíření nemoci covid 19 zpomalit. Toto důrazně odmítám. 

Druhým důvodem mého rozhodnutí je fakt, že Mostecko je na koronavirové mapě stále zelené. V minulých dnech jsem vás jako rodiče požádala o spolupráci a doporučila nošení roušek žáky I. i II. stupně. Velmi děkuji za to, že to dodržujete. Učitelům doporučuji co nejvíce vyučovat venku, abychom mohli roušky odložit. Myslím, že v tuto chvíli děláme vše, abychom možnou nákazu v rámci školy nešířili. V současné době nevíme dne ani hodiny, opatření se mění z minuty na minutu.  Myslím si, že bychom měli využít každou chvíli k prezenčnímu učení. Je toho dost, co musíme dohnat a na odpočívání nyní není prostor. 

Vzhledem k tomu, že se má zhoršit počasí prosím, abyste dohlédli na to, že budou mít děti do školy teplé oblečení, abychom s výukou venku mohli ještě chvíli pokračovat.

22.9.2020  Mgr. Ing. Marcela Kynclová

 

 

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Od 18. 9. 2020 (od pátku) budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování, ve školní  družině a ve školním klubu, v jídelně. Je proto nutné, aby měli žáci denně dostatečný počet roušek (v sáčku či v jiném obalu). Děkujeme!

 

Vážení rodiče,

 

dovolte mi reagovat na události dnešního dne. Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR musí počínaje zítřkem, tj. pátkem 18. 9. 2020, mít každý žák ve škole roušku i během výuky. Výjimek je několik. Výjimka platí pro žáky 1. stupně, pro výuku hudební a tělesné výchovy.

 

Toto nařízení je pro všechny zúčastněné (žáky i učitele) velmi nepříjemné. Přesto ho musíme respektovat.

 

Ráda bych navrhla nošení roušek bez výjimek. Nechci trápit děti ani učitele, to mi věřte. Výjimky mi však dávají velmi malý smysl. Chci chránit nás všechny.

 

Pokud budou nosit roušky jen žáci 2. stupně a uplatníme výjimky při HV a TV, tak nám při prvním výskytu nemoci Covid - 19 v Bečově školu KHS stejně zavře, protože dojde k nechráněnému kontaktu. Pokud budeme nosit roušky po celý den všichni, v případě výskytu Covid - 19 nebudeme muset školu zavřít. Vyzývám vás k ohleduplnosti. Pracujícím rodičům by karanténa velmi komplikovala život.

 

Výuku hudební výchovy budu v dalších dnech řešit s MŠMT. Výuku tělesné výchovy přesuneme do venkovního prostředí.

 

Počínaje pondělím doporučím přerušit tréninky mažoretkám a fotbalistům. Zrušíme výjezdy na kulturní a sportovní akce.  

 

Zároveň Vám děkuji za ohleduplnost, kterou dokazujete svým každodenním zodpovědným přístupem při kontrole zdravotního stavu svých dětí a necháváte je doma při projevu akutní nemoci jako je rýma, kašel či teplota. Vážím si toho.

 

Všichni zaměstnanci školy dělají maximum proto, abychom minimalizovali riziko přenosu nemoci Covid -19. Upravili jsme rozvrhy, rozpisy jídelny, zvýšili hygienické standardy. Budeme se snažit udržet všechny žáky ve škole při prezenční výuce, protože je nejefektivnější a nás těší mnohonásobně víc než ta distanční.

 

Děkuji Vám a věřím, že společně tento podzim ve zdraví zvládneme.

Mgr. Ing. Marcela Kynclová, ŘŠ

____________________________________________________

Prosíme všechny cizí dospělé osoby, aby od 2.9.2020 vstupovaly do budovy školy se zakrytými ústy! Chráníme tak naše děti! Děkujeme za pomoc!

Mgr. Ing. Marcela Kynclová

 

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Od 10. září 2020 platí nová mimořádná opatření: žáci musí mít roušku nasazenou již před školou, pohyb po škole bude možný pouze s rouškou.  

Kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov. Podle informací ministra školství Roberta Plagy se od čtvrtka zavádí plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách. Nebude se týkat výuky ve třídách a v učebnách, ale bude to nošení roušek uvnitř; to znamená na chodbách, v atriu, v šatnách, na WC, při cestě do jídelny...

 ____________________________________________________

 

ORGANIZACE ŠK. ROKU 2020/2021

12. 10. - Úprava výuky II.stupně – střídání tříd, ve škole: 6. + 7. třída (8. a 9. třída distanční výuka)

14. 10. - Den „otevřených dveří“ pro MŠ – organizuje ŠD,  účast Mgr. Doxanské

16. 10. - Plavání 4. třídy – 6. lekce - zrušeno.

______________________________________________________________________

5. 10. - V pondělí bude probíhat běžná výuka, akce zrušena z důvodu nařízení vlády „Pasování“ na čtenáře – 2. třída, Městská knihovna v Mostě. Náhradní termín bude včas oznámen.

6. 10. - Dopravní hřiště – 4.třída, od 8:00 do 12:00 hodin, autobus přistaven ke škole v 8:00 hodin

6. 10. - ICT dílny – Most, 9. třída

9. 10. - 5. lekce plavání, 4. třída.

_______________________________________________________________________

 

30. 9. - Přednáška: Tonda obal – „Svět třídění a recyklace“, 1. -  9.třída

2. 10.  - Plavání  IV. třída, čtvrtá lekce.

_______________________________________________________________________________

21. 9. - od 21. 9. 2020, vzhledem k mimořádné situaci, fotbalová  škola s panem Ramešem zrušena

28. 9. - STÁTNÍ  SVÁTEK.

_______________________________________________________________________

14. 9. - Fotbalová škola s trenérem Ramešem – sportovní hala, od 13:15 hodin

16. 9. - focení 1. třídy; od 8:30 do 9:30 hodin

17. 9. - Divadlo Rozmanitostí – Zlatovláska (1.třída + MŠ), autobus přistaven ke škole v 9: 45 hodin

18. 9. - Plavání – 4. třídatřetí lekce. 

_______________________________________________

7. 9. - DEN GRAMOTNOSTI – I. + II. stupeň (sportovní oblečení, výuka v terénu), fotky ve fotogalerii školy

9. 9. - Třídní schůzky (NS – 15: 00 h, VS – 15: 30 h)

11. 9. - Plavání 4. třída - 2. lekce 

Připravujeme: 

 1. Fotbalová škola s trenérem Ramešem -  od 14. 9. 13:15- 14:15 h

 2. Divadlo Rozmanitostí – Zlatovláska (1.třída + MŠ) – 17. 9.  (vstupné 60,- Kč, doprava zdarma).

  _______________________________________________________________

2. 9. - třídnické práce, žáci v kmenových třídách, 1. třída výuka do 9:30 hodin, 2. - 9. třída výuka do 11:35 hodin, výběr a rozdávání učebnic. Žáci budou mít v tašce, v obalu, 2 roušky

3. 9. - třídnické práce, rozdávání učebnic, příprava sešitů (jednotná úprava)

4. 9. - 1. lekce plavání 4. třídy. Třídnické práce, výuka všech tříd (1. - 9. tř.) do 11:35 hodin

NOVÉ ZVONĚNÍ:

_______________________________________________ 

7. 9. - ve všech třídách výuka dle rozvrhu

7. 9. - zahájení činnosti školního klubu.

8. 9. - celoškolní projekt "DEN GRAMOTNOSTI". Žáci budou mít sportovní oblečení, výuka v terénu.

 

 PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN - VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

1. září 2020 byli prvňáčci přivítáni paní ředitelkou školy Mgr. Ing. Marcelou Kyclovou a poté následoval slavnostní program "HOPSÍK". Po radostné zábavě se školáci i se svým doprovodem odebrali do kmenové třídy, kde je vítala paní učitelka Mgr. Lenka Divišová a paní asistentka Ing. Iva Suková. 

 

 

NA INDIÁNSKÉ STEZCE

Dnes začal první příměstský tábor ZŠ - indiánský ;-).

Nejprve jsme se museli proměnit všichni v indiány a společně postavit pravou indiánskou vesnici. Čekala nás tedy výroba kostýmů, čelenek a šperků, vymýšlení indiánských jmen (a že některá jsou opravdu zajímavá, třeba VESELÁ DÝMKA ;-) ) a společné tvoření táborového totemu. Nesměli jsme zapomenout ani na "válečné barvy" - tedy malování na obličej. Den se nám opravdu vydařil a už se moc těšíme na zítřek.

 

Úprava cen stravného !!!!!!

 

Od 1.9.2020 dochází vzhledem ke zvyšujícím se cenám potravin k úpravě cen stravného, a to následovně:

Strávníci do 6 let (MŠ):

přesnídávka  - 9 Kč

oběd - 20 Kč

svačina - 6 Kč

žáci 7-10 let - 24 Kč       (ZMĚNA)

žáci 11-14 let -26 Kč      (ZMĚNA)

žáci nad 15 let -27 Kč     (ZMĚNA)

Žáci se řadí do kategorií podle věku dovršeného v daném školním roce. 

Vedoucí školní jídelny: Ivana Mrkvičková

Email: sekretariat@zsbecov.cz

 

 

Virtuální akademie:

Letošní virtuální akademii žáků základní školy naleznete na tomto internetovém odkazu. Pro otevření alba stačí zadat uvedené jméno a heslo.

 

 
Jméno:ZŠBEČOV
Heslo:akademie