Aktuality

  

Zpřísnění mimořádného opatření

Z důvodu vyhlášení karantény, bude škola v průběhu jejího trvání uzavřena. Pokud budete cokoliv potřebovat, využijte online či telefonní komunikaci 


Vyjádření CK Amano k červnovému výjezdu do Gargana

 ZÁJEZD DO ITALIE V TERMÍNU 5. - 14.6. 2020 JE ZATÍM BEZ OMEZENÍ A ZMĚN. AKTUÁLNÍ SITUACI NADÁLE SLEDUJEME A BUDEME VČAS REAGOVAT. KONEČNÉ ROZHODNUTÍ PLÁNUJEME NA KONEC DUBNA. TAKÉ MY NEBUDEME A NECHCEME RISKOVAT ZDRAVÍ VÁS A VAŠICH NEJBLIŽŠÍCH A POKUD NEBUDE MOŽNÉ BEZPEČNĚ VYCESTOVAT, BUDEME HLEDAT ŘEŠENÍ A MOŽNOSTI NÁHRADY.

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU . VAŠE CK AMANO

 

!!!DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Od zítra, tj. 11.3.2020 je výuka na ZŠ Bečov do odvolání zrušena. 

Sledujte webové stránky školy a třídy. Budeme zde uveřejňovat důležité informace!

Škola až do odvolání těchto opatření nezajišťuje stravování, školní klub, školní družinu, žádné zájmové kroužky, speciálně pedagogickou péči, ani pedagogickou intervenci. 

Rodiče, kteří potřebují vystavit ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ, se mohou zastavit v kanceláři školy dne 11.3.2020 v době od 7:00 do 11:00 hodin.

(na ošetřovné mají nárok pouze rodiče dětí do 10 let)

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně sil při řešení nenadálé situace.

vedení školy

Vážení rodiče,

dne 3.3.2020 se v 1.třídě  vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbříšku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte  školu.

 

Typickými symptomy jsou:

  • únava

  • horečka
  • bolavý krk a nezvyklé zbarvení jazyka

  • angína - zánět mandlí obvykle vzniká chvíli po vzestupu horečky

  • bolení hlavy

  • zvracení

  • vyrážka - objevuje se asi 12-24 hodin po první horečce a to nejdříve v podbřišku, později na trupu a rychle se šíří dál

  • kůže se často loupe - obvykle nejčastěji ve 2.-4.dnu dochází k zvýšenému odlučování pokožky,vyrážka může být velmi zarudlá až krvavá a velmi svědí 

DŮLEŽITÉ ZPRÁVY A CO CHYSTÁME:

6.-8.3. - Vystoupení školních mažoretek o víkendu: 6.3. Výškov MDŽ, 7.3. Bečov MDŽ, 8.3. soutěž souborů mažoretek Louny "ELITERY". Obě dvě skupiny si vybojovaly krásné 5. místo. Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme tanečnicím i choreografkám. Další snímky ve fotogalerii školy.

Sponzorský dar - Nadace Unipetrol předala v únoru naší škole nové počítače, a tak máme zmodernizovanou  učebnu deseti PC, žáci pracují rovněž se školními tablety. Dar převzala paní ředitelka Mgr. Ing. Marcela Kynclová.

 

26.2. - v 8:00 hodin Okresní kolo olympiády v zeměpisu;vybraní žáci naší školy prověřovali své znalosti v CVČ Most, doprovázela asistentka pedagoga.

17.2.- PYTHAGORIÁDA; Mgr. Čechová - školní kolo, vybraní žáci V. - VIII. třídy.

18.2. - DEN S ŘŠ; Jump Family, pro vybrané žáky školy.  V 8:00 hodin odchod od školy. Další snímky ve FOTOGALERII.

 

PŘEDÁNÍ CHARITATIVNÍCH DARŮ

20. prosince 2019 předala naše škola dary z výtěžku ze školní charitativní akce. Zvolení zástupci žáků se zaměstnanci školy navštívili ženy, pro které byla událost uspořádána. I přes to, že se zapojila pouze malá část rodičů, kteří finančními příspěvky na dary přispěli, škola  zvládla dary zakoupit. Všem rodičům, kteří nám pomohli svými příspěvky akci uskutečnit, děkujeme a oceňujeme snahu podporovat dobré nápady. Vždyť nikdo z nás neví, kdy bude sám pomoc potřebovat. Tyto charitativní sbírky pořádáme proto, že v naší obci žijí spoluobčané, kteří tuto pomoc potřebují. Právě zakoupením charitativního vánočního kalendáře, se snímky žáků celé školy, se nám záměr podařil. Všichni, kteří charitu podpořili, udělali obrovskou radost oběma obdarovaným ženám, které neskrývaly při předávání údiv, radost, ale také slzičky štěstí. Právě předvánoční čas je období, kdy naše pomoc seniorkám přinesla pocit, že nejsou osamělé, že na ně jiní myslí.

Naším přáním je, abychom žáky nejenom vzdělávali, ale také v nich pěstovali altruismus a empatii, naučili je, aby byli součástí širší společnosti, kdy nejsme zodpovědní pouze sami za sebe, ale také za lidi kolem nás. 

                J.W.

 

_________________________________________________________________________ 

ZÁJMOVÉ ÚTVARY NA NAŠÍ ŠKOLE

naši pedagogové vedou 13 zájmových kroužků. Rozpis všech útvarů je vyvěšen na nástěnce v atriu, včetně dne konání, času a jména vedoucích. Nabídka:

- mažoretky "Amazonky" a "Mini Amazonky"

- Logopedie hrou

- Angličtina I. a Angličtina II.

- Deskové hry

- Sportovní kroužek

- Výtvarný kroužek 

- Zeměpisný kroužek

- Školní knihovna

- Zumba

- Sporty ve škole

- Tvořivé dílny

- Vybíjená

- Pohybové hry.

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí ( seznam přijatých žáků dle registračního čísla) k základnímu vzdělávání pro rok 2019/2020 naleznete v záložce úřední deska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020

                                                                                   

Vážení rodiče, milé děti,

prázdniny se  blíží ke svému konci a my se na Vás už těšíme.

Slavnostní zahájení nového školního roku 2019-2020 proběhne 2.září v 8:00 hod. v kmenových třídách.

Výuka první školní den skončí zhruba v 8:30 hod., u prvňáčků o něco později.

Pilně pracujeme a snažíme se, aby bylo vše připraveno na začátek nového školního roku. Vzhledem k probíhající rekonstrukci bude během září škola fungovat v "nouzovém" provozu.

O všech novinkách a plánovaných akcích, průběhu rekonstrukce a plánované škole v přírodě Vás informujeme na první třídní schůzce ve středu 4.9.20189v 15:00, resp.15:30 hod. Jste srdečně zváni a z důvodu předání zásadních informací prosíme o vaši účast.

Informace o organizaci dalších školních sní naleznete na stránkách vaší třídy.

                                                                                  Mgr. Ing. Marcela Kynclová