Aktuality

 

Aktuálně

1.9.2021 se otevře naše škola a přivítáme společně s novým školním rokem stávající i nové žáky. Už se na ně moc těšíme.  

Přejeme si, aby nový školní rok byl klidný a pohodový.

  

______________________________________________________________

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

3. prosince navštívili všechny třídy Mikuláš, andělé a čerti. Žáci dostali mikulášské balíčky s úžasnou zábavou. 

___________________________________

ŠKOLNÍ TABLETY

Škola má ještě několik tabletů k zapůjčení. Zájemci (zákonní zástupci) se mohou obrátit na Mgr. Wolfovou prostřednictvím emailu: vychovnyporadce@zsbecov.cz

V emailu dohodneme datum a čas předání. VP

_______________________________________________________________________

3D TISKÁRNA

Naše škola je celá zmodernizovaná. Máme také 3D tiskárnu Prusa; zájmový kroužek "3D TISKU" vede paní asistentka Lucka Hrdličková. Kroužek tiskne 3D dárečky pro budoucí prvňáčky. Dárečky jsou opravdu podařené! Tiskárna na snímku právě tiskne pejska, na další fotografii jsou, kromě píšťalky a loga školy, další upomínkové předměty. Hlavním cílem bude tisk hraček pro mateřskou školu.

 

__________________________________________________________________________

TONDA OBAL

V rámci vzdělávacích aktivit pro žáky II. stupně základních škol, naši žáci se zúčastnili, zaslala asociace naší škole pěkný dárek. Žáci obdrželi sady pastelek a tužky z recyklovaného papíru.

 

___________________________________________________________________________

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Školní družina pořádala již tradiční akci s lampiony, ve čtvrtek 11. listopadu od 17:30 hodin. Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení - podával se horký čaj a pečivo. Pekárna Bečov věnovala škole jako sponzorský dar - šátečky, koláčky a loupáky. Chod "školního bufetu" zajišťovaly paní vychovatelky, paní ředitelka školy a paní učitelky Monika a Jana. Součástí slavnostní akce bylo také promítání pohádek. Promítalo se venku, po návratu z lampionového průvodu. I když bylo chladné počasí, návštěvnost byla hojná. Radost všem však pokazil déšť, ale ten přišel až před 19 hodinou. 

 

 

 ___________________________________________________________________

PODZIMNÍ VÝSTAVKA

9. listopadu byla nainstalována školní podzimní výstava. Všechny třídy vystavovaly své nejlepší práce v duchu podzimu. 10. listopadu byla výstava přístupná všem návštěvníkům třídních schůzek. 

_____________________________________________________________________________

SOKRATES

 

8. listopadu se v mostecké spotrovní hale konal Veletrh vzdělávání SOKRATES. Akce byla zaměřena na přehlídku středních škol. Naši vycházející žáci si ujasnili svůj dosavadní výběr budoucího studia. Tentokrát jsme museli dodržet přísné hygienické podmínky. Musím naše žáky pochválit - byli skvělí!!!

___________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ MAŽORETKY

Naše dívky v pondělí pilně trénovaly, připravují novou sestavu. Společně s děvčaty se zapojil do tréninků také jeden chlapec. Více neprozradíme, neboť jejich premiéru mohou všichni vidět na slavnosti rozvícení vánočního stromu na bečovském náměstí. Srdečně všechny zveme.

___________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU

 

Jako každý rok, tak i v tomto školním roce, se uskuteční soutěž ve sběru papíru. Vybírat, vážit a zapisovat se bude každou středu od 7:15 do 7:40 hodin v atriu školy. Na vítěze čekají odměny!!!

_______________________________________________________________

ONLINE VZDĚLÁVACÍ WEBINÁŘ

 26. 10. 2021 se uskutečnila virtuální online exkurze na téma komunální odpady. Zúčastnila se IX. třída s paní učitelkou Ing. Jelenou Rottenberg. Exkurzi sledovali žáci na interaktivní tabuli, v učebně českého jazyka.

Program:

  • co se děje se směsným komunálním odpadem, když opustí popelnice

  • jak se dá energeticky využívat

  • co se děje s vytříděnými odpady z barevně značených kontejnerů.

_________________________________________________________________

NÁVŠTĚVA MŠ V ZŠ

20. října navštívili školní družinu předškoláci z MŠ. Paní vychovatelky pro ně připravily bohatý a zábavný program, při kterém se budoucí prvňáčci seznámili se školní družinou a s budoucí paní učitelkou. Děti si vyzkoušely grafomotorická cvičení a vylňovaly pracovní list zaměřený na předmatematickou gramotnost. Za asistence paní vychovatelky předškoláci vyrobili tematického netopýra a za šikovnost byli odměněni. 

den s pexesem - procvičování paměti

 

___________________________________

VĚDECKÁ SHOW

13. října se žáci opět netradičně vzdělávali. Chemie hravou formou žáky velmi baví a přispívá k lepšímu vztahu k předmětu.

 

________________________________________________________

UKLIĎME BEČOV

Naše škola již začala s úklidovou akcí. Tentokrát se vypravila šestá třída a zvelebovala naši obec.

 

________________________________________________________________________

PLASTÍK A JEHO KOUZELNÝ KUFŘÍK

 Plastík je vzdělávací sada obsahující sérii pokusů, pracovní sešit pro žáky vysvětlující, jak se tvoří plasty a jak pokusy provádět. Plastík a jeho cíl – zaujmout žáky ve věku 6 – 12 let a propagovat vědu prostřednictvím pěti zábavných pokusů. Pokusy zdůrazňují důležitost plastů a jejich nepostradatelnost v mnoha odvětvích.  Workshop se konal 4. října 2021 na VÚANCH Most, kde byl škole kufřík předán.

_______________________________________________________________________

UKLIĎME ČESKO - UKLIĎME BEČOV

Prostřednictvím webového portálu www.uklidmecesko.cz se naše kola zaregistrovala jako dobrovolný organizátor úklidové akce a zorganizujeme úklid v naší obci a v okolí. Zaregistrované místo je pak zobrazeno v interaktivní mapě všech nahlášených úklidů v ČR. Do tohoto úklidu se zapojí žáci v rámci pracovního vyučování a také školní klub s tradičním čištěním studánky v Bedřichově Světci.

Současně registrovaným týmům, které se rozhodly pro úklid lokality, byly zdarma poskytnuty materiální podpory v podobě potřebného množství pevných pytlů na odpad a pevných pracovních rukavic a zajištěn odvoz sebraného odpadu z předem dohodnutého místa. Každý tým obdržel také reklamní tričko akce.

 

_______________________________________________________

CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH

 

V úterý 5. října 2021 v 9:25 hodin byl vyhlášen pro celou školu cvičný požární poplach. Všem se podařilo opustit školu za 4 minuty, což byl velmi chvály hodný výkon.

 

 

_______________________________________________________________ 

Exkurze Zoopark Chomutov

 

23. 9. 2021 se žáci III. a IV. třídy vypravili na poznávací exkurzi do chomutovského Zooparku. Poznávání přírody a živočichů bylo cílem přírodovědné výpravy. Bylo krásné počasí, a tak se exkurze podařila.

 

_______________________________________________________

 DECKÁ SHOW

Pátou a šestou vyučovací hodinu, 22. 9. 2021, se žáci osmé a deváté třídy náramně pobavili. V rámci podpory polytechnického vzdělávání a gramotnosti v našem kraji se konala zábavná chemická show. Vyzkoušeli si netradiční střelbu okapovou rourou pet lahví, zmrazovali rostliny tekutým dusíkem a ochutnali výbornou zmrzlinu, kterou přednášející připravili. 

_____________________________________________________________________

PŘEDNÁŠKA PRO II. STUPEŇ ZŠ

"VZPOURA ÚRAZŮM"

Na pondělí 13. září byla pro žáky druhého stupně ZŠ připravena velmi zajímavá přednáška o prevenci předcházení úrazům a o poúrazových následcích. Přednášku vedli dva vozíčkáři s různým stupněm postižení.

 

Den gramotnosti - 8.9. 2021

1.stupeň

"Poznej naši školu" 

Tvoření u třeťáků

Společná práce s druháčky 

Cvičení se čtvrťáky 

Setkání s  vojákem AČR

                                 Vložila Mgr.Doxanská

DEN GRAMOTNOSTI II. STUPEŇ ZŠ

PROJEKTOVÝ DEN 

8. září měli žáci celé školy zajímavé dopoledne, konal se projektový "Den gramotnosti" v terénu. Žáci druhého stupně ZŠ měli sraz v 7:45 hodin na školní zahradě, kde se dozvěděli veškeré potřebné informace k akci. Učitelé si připravili 8 stanovišť, na nichž žáci plnili úkoly z výuky. Trasa byla náročná, ale díky pěknému počasí šlo všechno hladce. Trasa: školní zahrada (start i cíl), železniční přejezd, Zaječice, kostel, cvičák. 

Po absolvování trati na zahradě čekal na žáky vojenský pilot Dominik. Zajímavé vyprávění obohatil také ukázkami z výcviku. Jako dobrovolník se přihlásil náš žák osmé třídy. Bylo to úžasné, zábavné a udělali jsme něco pro svou fyzickou kondici.